Historisk Årbog for Thisted amt 1938

 JOHANNES NYBOE Ved CHR. LARSEN               I HISTORISK AARBOG for Thisted Amt 1937, Side 382, nævnes en af Midtthys stovteste Mænd i forrige Aarhundredes sidste Halvdel: Johannes Konrad Nyboe.              Han hørte til Slægten Lundsgaard, der stammer fra Birkedommer Anders Christensen i Lundsgaard i Vorde  Sogn, Nørlyng Herred. Nyboes Fader handlede paa Husum, men blev senere … Læs mere

Koldby – 1916

Jydske byer og deres mænd  Koldby              I Sognets østlige Del ca. 1½ km øst for Hørdum Stationsby ligger Koldby, der i Retning fra  Syd  til  Nord gennemskæres af  Landevejen fra Thisted til Oddesund og i Retning fra Vest til Øst af Forbindelsesveje mellem Hørdum Station og Skyum saaledes, at der dannes en Korsvej midt … Læs mere

90 aar i Jylland

                  Jeg har kendt en Dreng, der havde mere end 71/2 Mil hjem, og som gik i Thisted Realskole, hvor han havde gjort sig fortjent til Friplads. Naar han vilde hjem i Ferien, maatte han spadsere, hvilket faldt, saa naturligt, da Billetten pr. Postvogn kostede 14 Mark og 8 Skilling, og det var der … Læs mere

Fra bogen: Slægten Lundsgaard – 1915

Johannes Conrad Nyboe       Han er konfirmeret i N. Felding 1844 ved den Tid hans Fader døde. Maaske er det derfor, at han senere gav et Legat til flittige og trængende Konfirmander i Skyum og Hørdum Sogne. Handelen laa ham i Blodet, tidligt begyndte han som vandrende Posekræmmer, og i en ung Alder handlede han allerede … Læs mere

Kristian Dam 1891 – 1973

Fra slægtsgård i Sydthy                                  Christian Dam var fra den gamle slægtsgård »Refsdamgård« i Sydthy. Hans far, Kr. Dam, født 1824, døde i 1916. Hans mor, Sine Dam, der var født Nyboe og fra Dovergård, drev Refsdamgård videre, indtil gården ca. 1941 blev overdraget til en datter og svigersønnen Marius Madsen. Sine blev boende og … Læs mere

Johannes Conrad Ib Nyeboe 1905 – 1996

50  år ( 1955) Den 8. oktober 1955 fylder driftsinspektør, civilingeniør JOHS. NYEBOE 50 år. NYEBOE tog afgangseksamen fra Danmarks tekniske Højskole som maskiningeniør i 1930, hvorefter han var ansat et par år ved Gie de Construction Mecanique Predecesseur Sulzer, Paris. Han bestemte sig imidlertid for at gå bryggervejen og efter  fuldendt praksis ved danske … Læs mere

Koldbys fremdrift

 Koldbys fremdrift kan ikke bortvejres Tekst: P. Høst Initiativ har altid været et kendetegn for den gamle handelsby – Koldby i hjertet af Thy. Allerede den gamle Johs. N y e b o e, der paa mange maader kan betegnes som Koldby’s grundlægger, var en uhyre driftig mand. Uden ret meget begyndte han, men tingene … Læs mere

Johannes Conrad Nyeboe 1830 – 1908

  Johannes Nyboe Ved CHR. LARSEN  I HISTORISK AARBOG for Thisted Amt 1937, Side 382, nævnes en af Midtthys stovteste Mænd i forrige Aarhundredes sidste Halvdel: Johannes Konrad Nyboe. Han hørte til Slægten Lundsgaard, der stammer fra Birkedommer Anders Christensen i Lundsgaard i Vorde Sogn, Nørlyng Herred. Nyboes Fader handlede paa Husum, men blev senere … Læs mere

Lars Jensen Nyboe, 1677 – 1755

1713 Holstebro by, Regnskaber for uvisse indkomster og ekstraordinære skatter 1713- 21 Rigsarkivet. fortæller at han er ugift og bor hos forældrene, som han forsørgede, indtægterne fik han fra et landeri og desuden ‘brugte han kramkurven’  Egentlig hed han slet ikke Nyboe, det var moderens slægtsnavn, men efterhånden tilegnedes navnet, man træffer ham i Holstebro … Læs mere

Jens Lauritzen Nyeboe , 1726 – 1796

1749 kirkebogen for Marbjerg sogn, Holstebro købstad d: 5 Sept blev Jens Larson Nyeboe, som ved Skriftemaal af en Kvinde i Idom var udlagt for Barne fader, publ: abs: Qvindens Navn var Mette Christens datter. 1759 kirkebogen for Marbjerg sogn, Holstebro købstad d. 8de Junii blev Mette Jensdatter (Nachstrup) publ. absolv: og udlagte til barnefader … Læs mere