Fra Falmer

Marius Nyboe
Polarforsker

             Nyeboe tog polyteknisk adgangs-eksamen 1886 og blev 1892 cand. polyt. i ingeniørfaget. Efter eksamen rejste han til USA, hvor han fik beskæftigelse som tegner, og senere konstruktør.1898 stiftede han egen ingeniørforretning i Kbh.
1907 kastede han sig over problemet angående udvinding af kobber og grafit i Sydgrønland. 1907 stiftedes på hans initiativ Grønlandsk  Minedrifts  A/S  og 1916  A/S Grønlandsk Grafit Compagni. 1921 blev han formand for komiteen for femte Thuleekspedition fra Grønland til Stillehavet. Han var medlem af  indenrigsministeriets tekniske udvalg 1917-21, og af bestyrelsen for det tyske Hydrotorf konsortium.
I sine senere år mødte Nyeboe. økonomisk modgang, bl.a. i forbindelse med afviklingen af den russiske filial, hvis betydelige aktiver nationaliseredes uden erstatning