Thisted Amts Tidende 1893

Thisted Amts Tidende i januar 1893 Thylands Landhåndværkerforening udstiller fra 5. februar Håndværksfrembringelser i den til Koldby Kro hørende store og rummelige salon. Hver aften under udstillingen opføres der en dilettantkomedie. Et eventuelt overskud fra udstillingen tilfalder foreningens sygekasse.  

Læs mere...

Skiftet efter Else Cathrine Nyboe, født Wiborg

Læst af  Jørgen Thue Pedersen, Fjerritslev https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464771 Holstebro Byfoged, Skifteprotokol, 1833 - 1852, opsl. 233 på Ao. Folie 232b nederste halvdel.: Aar 1842 den 13 Januar mødte den ordinaire Skifteret for Holstebro Kjøbstad constitueret By og Herredsfoged Procurator Repsdorph[1] og…

Læs mere...

Hørdum kro 1872 – 2014

En epoke sluttede med fest TILLØBSSTYKKE: 80 havde bestilt bord på Hørdum Kro og 30 mad ud af huset på den sidste aften. Af Villy Dall villy.dall@nordjyske.dk Hørdum: Siden 1882 har der været kro eller gæstgivergård ved Hørdum station, men…

Læs mere...

Kjendelse

KJENDELSE. Efterat Gjæstgiver Johannes Nyeboe af Koldby Kro havde opfordret Sogneraadet for Harring Stagstrup Sogne til, i Forening med Sogneraadet for Skyum og Hødum at foranstalte udarbeidet og af Amtsraadet approberet et Regulativ for det offentlige mindre Vandløb, der udgaar…

Læs mere...

Skjøde Koldby Kroe 1853

SKJØDE Underskrevne H. Becher, nu boendes i Stagstrup Sogn, gjør herved vitterligt, i Overeensstemmelse med ved hæftede Kjøbeconctract, at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og med fuldkommen Ejendomsret overdrager fra mig og mine Arvinger til Niels…

Læs mere...

Koldby Thy 1929

Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XXVI: Supplement: A—Øyslebø / 517 (1915-1930) I Koldby, som ligger 2,5 km østligere ved Hovedlandevejen Tisted—Oddesund, var der 1929 360 Indb., og her er Kommuneskole (4 Klasser), Amtssygehus, Apotek, Læge, Dyrlæge, Brugsforening, Afholdshjem,…

Læs mere...