Dalagergaard

  • 16. september 2018

Dalagergaard I 1778 var det en godsejer Klippe fra Lundenæs, der ejede Dalagergård. Klippe gik dog fallit. Den ny ejer hed Nybo, og han solgte Dalagergård til Mads Rahbæk, ejeren af Ahlergård. Denne købte også Skobæk og Mosegård. Dalagergård blev…

Læs mere...

Grønlandsperspektiv

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften (1913-1934) 27. oktober 1913 Grønlandsk Perspektiv Landets Muligheder. Kobberminedrift og traadløs Telegraf. Grønland er aktuelt. Vort Grønlands-Forskning er anerkendt, og vore Grønlands- forskere som døjer ondt og fryser deroppe, men som til Gengæld maaske undertiden…

Læs mere...

En ny Gødningskilde

Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende (1842-1961) 25. april 1907   Interview med ing. Nyeboe En ny Gødningskilde ------: ------ Udvinding ved Tørveelektricitetsværkerne. Interview med Ingeniør Nyeboe. København den 23. April. Omtrent fra første Færd, da tanken om at…

Læs mere...

Thisted Amts Tidende 1893

Thisted Amts Tidende i januar 1893 Thylands Landhåndværkerforening udstiller fra 5. februar Håndværksfrembringelser i den til Koldby Kro hørende store og rummelige salon. Hver aften under udstillingen opføres der en dilettantkomedie. Et eventuelt overskud fra udstillingen tilfalder foreningens sygekasse.  

Læs mere...

Skiftet efter Else Cathrine Nyboe, født Wiborg

Læst af  Jørgen Thue Pedersen, Fjerritslev https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464771 Holstebro Byfoged, Skifteprotokol, 1833 - 1852, opsl. 233 på Ao. Folie 232b nederste halvdel.: Aar 1842 den 13 Januar mødte den ordinaire Skifteret for Holstebro Kjøbstad constitueret By og Herredsfoged Procurator Repsdorph[1] og…

Læs mere...