skip to Main Content

Købmandsgaarden i Koldby ca. 1930

Lykkelige år på Købmandsgården i Koldby Jørgen Møller fortæller om barndommens glæder og tiden som lærling i faderens forretning Jørgen Møller voksede op i Købmandsgården i Koldby, hvor han også havde en del af sin læretid. Resten af den grundige uddannelse…

Læs mere...

Dalagergaard

Dalagergaard I 1778 var det en godsejer Klippe fra Lundenæs, der ejede Dalagergård. Klippe gik dog fallit. Den ny ejer hed Nybo, og han solgte Dalagergård til Mads Rahbæk, ejeren af Ahlergård. Denne købte også Skobæk og Mosegård. Dalagergård blev…

Læs mere...

Grønlandsperspektiv

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften (1913-1934) 27. oktober 1913 Grønlandsk Perspektiv Landets Muligheder. Kobberminedrift og traadløs Telegraf. Grønland er aktuelt. Vort Grønlands-Forskning er anerkendt, og vore Grønlands- forskere som døjer ondt og fryser deroppe, men som til Gengæld maaske undertiden…

Læs mere...

En ny Gødningskilde

Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende (1842-1961) 25. april 1907   Interview med ing. Nyeboe En ny Gødningskilde ------: ------ Udvinding ved Tørveelektricitetsværkerne. Interview med Ingeniør Nyeboe. København den 23. April. Omtrent fra første Færd, da tanken om at…

Læs mere...

Thisted Amts Tidende 1893

Thisted Amts Tidende i januar 1893 Thylands Landhåndværkerforening udstiller fra 5. februar Håndværksfrembringelser i den til Koldby Kro hørende store og rummelige salon. Hver aften under udstillingen opføres der en dilettantkomedie. Et eventuelt overskud fra udstillingen tilfalder foreningens sygekasse.  

Læs mere...

Skiftet efter Else Cathrine Nyboe, født Wiborg

Læst af  Jørgen Thue Pedersen, Fjerritslev https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464771 Holstebro Byfoged, Skifteprotokol, 1833 - 1852, opsl. 233 på Ao. Folie 232b nederste halvdel.: Aar 1842 den 13 Januar mødte den ordinaire Skifteret for Holstebro Kjøbstad constitueret By og Herredsfoged Procurator Repsdorph[1] og…

Læs mere...

Hørdum kro 1872 – 2014

En epoke sluttede med fest TILLØBSSTYKKE: 80 havde bestilt bord på Hørdum Kro og 30 mad ud af huset på den sidste aften. Af Villy Dall villy.dall@nordjyske.dk Hørdum: Siden 1882 har der været kro eller gæstgivergård ved Hørdum station, men…

Læs mere...
Back To Top