1. generation  Næste


1. Henrik Pedersen Nybo, [18] blev begravet den 22. oktober 1710 på Holstebro kirkegaard.1

Henrik blev gift med Anne Marie Svendsdatter [17].

Deres børn:

+ 2    i. Søren Henrichsen Nybo, [1849] 2 blev begravet den 22. oktober 1710 på Holstebro kirkegaard.3

+ 3    ii. Christen Nielsen Nybo, [967] .4

+ 4    iii. Peder Henriksen Nybo, [2736] døde før 1735.

   5    iv. Jens Henriksen Nybo, [2739] døde i Holland.

+ 6    v. Ane Henriksdatter Nybo, [13] blev født i 16445 og blev begravet den 25. maj 1720 på Holstebro kirkegaard.6

+ 7    vi. Thomas Henriksøn Nybo, Sogne Præst til Handbierg Sogn, [975] blev født i 1666,7 døde den 19. august 1735 i Handbjerg i en alder af 69 år, og blev begravet den 26. august 1735 på Handbjerg kirkegaard.8

   8    vii. Simon Henriksen Nybo, [1668] 9 blev født i 1688 i Handbjerg.

Simon blev gift med Birgitte Petersdatter Holgaard [1669] den 1. januar 1737 i Handbjerg kirke.10 Birgitte blev begravet den 16. juni 1749 på Handbjerg kirkegaard.11

Parnotater:
Kirkebogen siger at de blev gift " Festo Circumeisionis Kresti "


Billede

forrige  2. generation  Næste2. Søren Henrichsen Nybo, [1849] 2 blev begravet den 22. oktober 1710 på Holstebro kirkegaard.3

Om Søren

• Forlovelse: 6. oktober 1696, Lørup. 2

Søren blev gift med Mette Jensdatter [1850] den 6. oktober 1696 i Vejrum kirke, Hjerm herred.12

Parnotater:
Dend 6.de Octobr som vare en Tirsdag blef troloftende Søfren Heinrichsen Nyboe tienende udi Lørup oc Jens Lørups Mette Jensdatter oc viet udi hendes Broders Christen Løruos Huus

Om Mette

• Indleed i kirken: 7. marts 1697, Vejrum Sogn, Hjerm herred. 13

Deres barn:

   9    i. Karen Nyboe, [2791] blev født i 1697 i Vejrum og blev døbt den 20. januar 1697 i Vejrum kirke, Hjerm herred.14

3. Christen Nielsen Nybo, [967] .4

Christen blev gift med N. N. [919].

Deres børn:

   10    i. Anders Kristensen Nybo, [798] blev begravet den 14. september 1740 på Holstebro kirkegaard.15

Anders blev gift med Appelone Sørensdatter [799] den 5. september 1699 i Holstebro, kirke.16 Appelone blev født i 164517 og blev begravet den 10. september 1729 på Holstebro kirkegaard.17

Anders blev derefter gift med Anne Bertelsdatter [800] den 17. november 1730 i Holstebro, kirke.18

+ 11    ii. Anne Christensdatter Nyboe, [959] er født i Holstebro, og døde før 1740.19

+ 12    iii. Villum Christensen Nybo, i Krogsdal i Nørre Felding [960] er født cirka 1645 og blev begravet den 23. maj 1730 på Holstebro kirkegaard.20

+ 13    iv. Morten Christensen Nyboe, [876] er født i 1646 i Holstebro,21 og blev begravet den 22. april 1720 på Holstebro kirkegaard.22

+ 14    v. Niels Christensen Nybo, [4515] er født i Holstebro og døde før 1740 i Holstebro.

Christen blev derefter gift med Ukendt [4514].

Deres børn:

   15    i. Halvbroder 4 [2600] .23

Halvbroder blev gift med N. N. [2603].23

   16    ii. Halvbroder 5 [2595] 23 døde før 1740.24

+ 17    iii. Halvbroder 7 [2593] 23 døde før 1740.23

+ 18    iv. Nn Christensdatter Nyboe, [946] blev født før 1740.4

4. Peder Henriksen Nybo, [2736] døde før 1735.

Peder blev gift med Maren Byrgesdatter [414].

Deres børn:

   19    i. Henrik Pedersen Nybo, Feldberedersvend i Holstebro [2737] blev født omkring 1710.

   20    ii. Thomas Pedersen [2738] blev født omkring 1723.

6. Ane Henriksdatter Nybo, [13] blev født i 16445 og blev begravet den 25. maj 1720 på Holstebro kirkegaard.6

Ane blev gift med Niels Nybo, [5] i 1669 i Handbjerg kirke.5 Niels blev født i 1645 i Tjørring, Ringkøbing Amt.5

Ane blev derefter gift med Jens Larsen, [2566] 21 ____________.21 Jens døde i 1727.25

Deres barn:

+ 21    i. Lars Jensen Nyboe, Købmand i Holstebro [14] blev født i 1677 i Holstebro,26 døde den 16. maj 1755 i Holstebro, i en alder af 78 år, og blev begravet den 21. maj 1755 på Holstebro kirkegaard.26

7. Thomas Henriksøn Nybo, Sogne Præst til Handbierg Sogn, [975] blev født i 1666,7 døde den 19. august 1735 i Handbjerg i en alder af 69 år, og blev begravet den 26. august 1735 på Handbjerg kirkegaard.8

Notater:
No 382. Hanbjerg

Sinding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.
R. M.; Kbg. 1658; D. Kirker 1868/ 116*

3. 23/ 4 1695**, Thomas Henriksen Nyboe; gift 1. gang F. E., død
21/ 5 32; gift 2. gang 18/ 12 33 Ingeborg Terkildsdtr. Lindum;
[ død 19/ 5 1735 ].
Derefter ved Refer. 14/ 10 1735 Annex til Eising.
Kilde; Em Almindelig Dansk Præstehistorie af S. V. Wi


---------------------------------------------------------------------------------------

23. apeil 1695 fik han komgelig beskikkelse til præst i Handberg, da Hr. Kristian Pedersen Holgaard formedels høj alder og svaghed har afstået kaldet.
(Jy. Reg. 20.20 - nr. 34 )

----------------------------------------------------------------------------------------

Hjerm herreds gejstlige skifteprotokol
1682-1750
C39F-2
45 Thomas Henriksen Nybo, præst i Handbjerg. 19.9.1735, fol.363B.
E: Ingeborg Terkildsdatter. LV: Christen Lauridsen, fuldmægtig på Rydhave.
Første ægteskab med [Mette Melchiorsdatter. Hendes første ægteskab med] Christen Pedersen Halgaard, skifte 20.1.1696 lbnr.15. Afkald fra B:
1) Anne Cathrine Halgaard
2) Margrethe Christensdatter g.m. Poul Clausen Langemark
3) Augustinus Christensen.
A:
1) bror Simon Henriksen i Handbjerg præstegård
2) bror Peder Henriksen, død. 2B:
a Henrik Pedersen 25, feldberedersvend i Holstebro
b Thomas Peder 12. FM: Bertel Meier, skrædder i Holstebro
3) bror Jens Henriksen i Holland, død uden livsarvinger.
I boet findes
1) skiftebrev 1703 efter Peder Madsen Møller i Hagebro
2) skiftebrev 1710 efter Henrik Thomsen Nybo

Om Thomas

• Se Biografi:

• Præst: 23. april 1695-1735, Handbjerg kirke. 27

Thomas blev gift med Mette Melchiorsdatter [976] den 11. november 1696. Mette blev begravet den 21. maj 1732 på Handbjerg kirkegaard.28

Deres barn:

   22    i. Maren Thomasdatter Nybo, [2771] blev begravet den 9. december 1716 på Handbjerg kirkegaard.29

Thomas blev derefter gift med Ingeborg Therkildsdatter [786] den 18. december 1733 i Handbjerg kirke.30 Ingeborg døde den 18. december 1745 i Handbjerg Præstegaard og blev begravet den 23. december 1745 på Handbjerg kirkegaard.31
Billede

forrige  3. generation  Næste11. Anne Christensdatter Nyboe, [959] er født i Holstebro, og døde før 1740.19

Anne blev gift med Ukendt [4512].

Deres børn:

+ 23    i. Maren Jensdatter [4] 19 døde i Amsterdam. Holland.

+ 24    ii. Kirsten Jensdatter Nyboe, [503] døde den 20. februar 1743 i Holstebro, og blev begravet den 27. februar 1743 på Holstebro kirkegaard.

12. Villum Christensen Nybo, i Krogsdal i Nørre Felding [960] er født cirka 1645 og blev begravet den 23. maj 1730 på Holstebro kirkegaard.20

Notater:
Villum Christensen forpagtede hovedgården Krogsdal i Nørre Felding sogn fra ca. 1710 til 1730
http://www.bricksite.com/User_files/17c79cc354961b491ad64dee61657326.pdf

Villum Nyboe kunde formedels " alderdom, svaghed og vanvittighed ikke være sin egen værge"
( kilde: Nygaards-seddel)

Om Villum

• Forpagter på Stabygaard: 1709.

Villum blev gift med Anne Høst, [2020] 32 ____________.32 Anne blev født i juli 166233 og blev begravet den 7. december 1728 på Nørre Felding kirkegaard.33

Deres børn:

   25    i. Jacob Villumsen Nyboe, [279] blev født omkring 1696.34

   26    ii. Margaretha Villumsdatter Nyboe, [428] 34 døde den 6. februar 1751 i Holstebro og blev begravet den 12. februar 1751 på Holstebro kirkegaard.

Margaretha blev gift med Poul Josefsen Hamborg, Skomager i Holstebro [1306] 34 den 23. april 1724 i Nørre Felding kirke.35

+ 27    iii. Kirsten Villumsdatter Nyboe, [803] døde før 1729.

+ 28    iv. Maren Villumsdatter Nyboe, [488] blev døbt den 17. januar 1701 i Holstebro, kirke,36 døde i 1732 i Særkær, Måbjerg Sogn i en alder af 31 år, og blev begravet den 6. maj 1732 på Maabjerg kirkegaard.37

   29    v. Lehne Villumsdatter Nyboe, [986] blev døbt den 28. oktober 1703 i Holstebro,,38 døde i februar 1704 i Holstebro,, og blev begravet den 15. februar 1704 på Holstebro kirkegaard.39

+ 30    vi. Karen Villumsdatter Nyboe, [2362] 34 døde før 1729.19

13. Morten Christensen Nyboe, [876] er født i 1646 i Holstebro,21 og blev begravet den 22. april 1720 på Holstebro kirkegaard.22

Morten blev gift med Emmarence Aleksandersdatter [877]. Emmarence blev begravet den 13. juli 1716 på Holstebro kirkegaard.40

Deres børn:

+ 31    i. Alexander Mortensen Nyboe, [499] døde den 19. maj 1749 i Holstebro, og blev begravet den 24. maj 1749 på Holstebro kirkegaard.

   32    ii. Christen Mortensen Nyboe, Købmand og kromand [813] døde i Holstebro og blev begravet den 6. september 1735 på Holstebro kirkegaard.41

Christen blev gift med Johanne Katrine Winter [277],21 datter af Kristen Nielsen Solgaard, Borgmester [562], ____________.21

Christen blev derefter gift med Anna Christensdatter Munch [1564] den 10. februar 1706 i Holstebro, kirke.42 Anna blev begravet den 6. december 1740 på Holstebro kirkegaard.15

+ 33    iii. Kirsten Mortensdatter Nyboe, [489] blev født i 1684,5 døde i Holstebro, og blev begravet den 4. december 1712 på Holstebro kirkegaard.5

+ 34    iv. Ane Mortensdatter Nyboe, [491] blev født i 1688 i Holstebro,,43 døde den 16. maj 1770 i Holstebro, i en alder af 82 år, og blev begravet den 21. maj 1770 på Holstebro kirkegaard.43

   35    v. Ingefred Mortensdatter Nyboe, [920] er født cirka 1689 i Holstebro,5 og døde i 1745 i en alder af ca. 56 år.

Ingefred blev gift med Niels Kristian Møller, [921] den 24. februar 1701 i Holstebro, kirke.44

+ 36    vi. Margrethe Mortensdatter Nyboe, [1036] blev født cirka 1692 i Holstebro,5 og blev begravet den 18. oktober 1723 på Holstebro kirkegaard.45

+ 37    vii. Niels Mortensen Nyboe, [1295] blev døbt den 31. august 1694 i Holstebro, kirke,46 døde den 14. februar 1772 i Særkær i en alder af 77 år, og blev begravet den 23. februar 1772 på Maabjerg kirkegaard.47

14. Niels Christensen Nybo, [4515] er født i Holstebro og døde før 1740 i Holstebro.

Niels blev gift med Cathrine Nielsdatter Hindsholm [4516].

Deres barn:

+ 38    i. Niels Nielsen Nybo, [6] 48 er født cirka 1681 i Tjørring Sogn, Hammerum Herred49 og blev begravet den 23. januar 1721 på Holstebro kirkegaard.50

17. Halvbroder 7 [2593] 23 døde før 1740.23

Halvbroder blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

   39    i. Niels Nielsen Nyboe [2594] 23 blev født i Tovstrup i Snejbjerg sogn.

18. Nn Christensdatter Nyboe, [946] blev født før 1740.4

Nn blev gift med Christen Madsen Hammer [1297].4

Deres børn:

   40    i. Mads Christensen Hammer [1298] blev født i 1708 og blev døbt den 1. juli 1708 i Holstebro, kirke.51

   41    ii. Karen Christensdatter Hammer [1299] blev født i 1711 og blev døbt den 3. januar 1712 i Holstebro, kirke.52

   42    iii. Jens Hammer [2591] .

   43    iv. Olle Christensen Hammer [1300] blev født i 1714 og blev døbt den 14. oktober 1714 i Holstebro, kirke.53

21. Lars Jensen Nyboe, Købmand i Holstebro [14] blev født i 1677 i Holstebro,26 døde den 16. maj 1755 i Holstebro, i en alder af 78 år, og blev begravet den 21. maj 1755 på Holstebro kirkegaard.26

Notater:
Se Holstebro Museum Årsskrift 1977 side 8 og side 10

Lars blev gift med Margrethe Nielsdatter Nørholm [93] den 30. maj 1715 i Holstebro, kirke.54 Margrethe blev født cirka 1685 i Holstebro,,55 døde den 2. august 1760 i Holstebro, i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 6. august 1760 på Holstebro kirkegaard.55

Deres børn:

   44    i. Jens Larsen Nyboe, [450] er født i 1716 i Holstebro,56 og døde i 1716 i Holstebro,.56

+ 45    ii. Niels Lauritsen Nyboe, Købmand [468] blev født den 24. november 1717 i Holstebro,, blev døbt den 29. november 1717 i Holstebro, kirke,57 døde den 7. august 1783 i Holstebro, i en alder af 65 år, og blev begravet den 13. august 1783 på Holstebro kirkegaard.58

+ 46    iii. Christen Larsen Nyboe, Købmand i Holstebro [478] blev døbt den 4. februar 1720 i Holstebro, kirke,59 døde den 8. februar 1803 i Holstebro, i en alder af 83 år, og blev begravet den 17. februar 1803 på Holstebro kirkegaard.60

+ 47    iv. Anne Larsdatter Nyboe, [485] blev døbt den 11. januar 1722 i Holstebro, kirke,61 døde den 1. august 1754 i Holstebro, i en alder af 32 år, og blev begravet den 6. august 1754 på Holstebro kirkegaard.62

+ 48    v. Jens Larsen Nyboe, Købmand i Holstebro - Hører [459] blev døbt den 12. april 1726 i Holstebro, kirke63 og blev begravet den 19. februar 1796 på Vinding kirkegaard.64

Billede

forrige  4. generation  Næste23. Maren Jensdatter [4] 19 døde i Amsterdam. Holland.

Maren blev gift med Ukendt [4513].

Deres barn:

   49    i. Jens Villumsen [2366] .19

24. Kirsten Jensdatter Nyboe, [503] døde den 20. februar 1743 i Holstebro, og blev begravet den 27. februar 1743 på Holstebro kirkegaard.

Notater:

Se Holstebro Museum Årsskrift 1977

Holstebro Købstad
Skifteprotokol
1735-1819
B 78 - 161

SkiftetFølgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted

26. Kirsten Jensdatter Nybo i Holstebro. 22.3.1743, fol.158B.
E: Hans Lauridsen Kjær. B:
Laurids38,
Christen 33,
Anne Cathrine 30 i Amsterdam i Holland,
Jens 28.

Kirsten blev gift med Hans Lauridsen Kjær, [16] den 2. august 1705 i Holstebro, kirke.42 Hans blev født i 1675, døde den 3. december 1754 i Holstebro, i en alder af 79 år, og blev begravet den 10. december 1754 på Holstebro kirkegaard.

Deres børn:

+ 50    i. Laurids Kjær, [522] blev født i 1707 og blev døbt den 18. september 1707 i Holstebro, kirke.65

   51    ii. Christen Kjær, [526] blev født i 1710 og blev døbt den 17. april 1710 i Holstebro, kirke.67

   52    iii. Anne Cathrine Kjær, [801] blev født i 1713 og blev døbt den 1. februar 1713 i Holstebro, kirke.68

   53    iv. Jens Hansen Kjær, Købmand [1310] blev døbt den 26. december 1715 i Holstebro, kirke,69 døde den 26. oktober 1782 i Holstebro, i en alder af 66 år, og blev begravet den 31. oktober 1782 på Holstebro kirkegaard.70

   54    v. Emerentze Kjær, [802] blev født i 1718 og blev døbt den 8. april 1718 i Holstebro, kirke.71

27. Kirsten Villumsdatter Nyboe, [803] døde før 1729.

Kirsten blev gift med Aleksander Madsen, i Hodsager Kkirkegaard [804] 34,72 den 10. marts 1719 i Nørre Felding kirke.72 Aleksander er født cirka 1695 og blev begravet den 29. april 1758 i Hodsagerk Kirkegaard.73

Parnotater: de kom vist til Naltoft ( han var sandsynlig fra Hodsager Kirkegaard )

Deres børn:

+ 55    i. Villum Alexandersen Madsen, [2017] blev født i 1720.34

   56    ii. Mads Alexandersen Madsen, [2018] blev født i 1722.34

28. Maren Villumsdatter Nyboe, [488] blev døbt den 17. januar 1701 i Holstebro, kirke,36 døde i 1732 i Særkær, Måbjerg Sogn i en alder af 31 år, og blev begravet den 6. maj 1732 på Maabjerg kirkegaard.37

Notater:
Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1731-1741 B 8 - 1077

96 Maren Villurnsdatter Nybo i Særkær i Måbjerg sogn. 4.6.1732, fol.55.
E: Niels Mortensen Nybo. B: Emerentse 11, Morten 10, Villurn 6, Christen 2. FM: morbror Jacob Villurnsen i Krogsdal. Afdødes far var Villurn Nybo i Krogsdal, skifte 7.1.1729 lbnr.89.

Maren blev gift med Niels Mortensen Nyboe, [1295], søn af Morten Christensen Nyboe, [876] og Emmarence Aleksandersdatter [877], den 8. marts 1720 i Nørre Felding kirke.74 Niels blev døbt den 31. august 1694 i Holstebro, kirke,46 døde den 14. februar 1772 i Særkær i en alder af 77 år, og blev begravet den 23. februar 1772 på Maabjerg kirkegaard.47

Deres børn:

+ 57    i. Emerence Nielsdatter Nyboe, [1304] blev født den 4. juli 1720 i Nørre Felding, blev døbt den 9. juli 1720 i Nørre Felding kirke,75 døde i Maabjerg, og blev begravet den 7. november 1759 på Maabjerg kirkegaard.76

   58    ii. Morten Nielsen Nyboe, [1301] blev født omkring 1722.77

   59    iii. Villum Nielsen Nyboe, [1302] er født omkring 1726 og blev begravet den 9. maj 1786 på Hover kirkegaard.78

Villum blev gift med Johanne Lauridsdatter [2026] 79 den 22. september 1773 i Vorgod kirke. Johanne blev døbt den 16. december 1731 i Vorgod kirke og blev begravet i 1805 på Hover kirkegaard.80

Om Villum og Johanne

• Blev forlovet: 16. april 1773.

   60    iv. Christen Nielsen Nyboe, [1303] blev født omkring 1730.81

Maren blev derefter gift med Hans Nielsen Lundsgaard [2027] 82 ____________.83

30. Karen Villumsdatter Nyboe, [2362] 34 døde før 1729.19

Karen blev gift med Peder Pedersen Rindum [2363].34

Deres barn:

   61    i. Anne Marie Pedersdatter [2364] 34 blev født cirka 1714.

31. Alexander Mortensen Nyboe, [499] døde den 19. maj 1749 i Holstebro, og blev begravet den 24. maj 1749 på Holstebro kirkegaard.

Notater:
Se Holstebros Historie gennem tiderne 1274 - 1939 - side 240

De 2 breve findes i originaludgave på Landsarkiver for Nørrejylland; Viborg, under Arkiv.nr. PR-1591


Holstebro Købstad
Skifteprotokol
1735-1819
B 78 - 161

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge

sst.: samme sted
100. Alexander Mortensen Nybo i Holstebro. 17.6.1749, fol.236.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Hegelund i Holstebro.
Første ægteskab med [Anne Malene Jensdatter Bastrup, skifte 2.4.1744 lbnr.64].
B: 1) Morten Alexandersen Nybo, præst i [Kollerup og Skræm] g.m. [Mette] Iversdatter Kvistgaard
2) Jens Alexandersen Nybo i Norge, men nu på udenlandsrejse.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Mortensen Nybo i Særkær [i Måbjerg sogn].


Den Digitale Byport > Stiftsrelationerne i 1735
Jurisdiktion: Holstebro
Transskribent: Charlotte Lindhardt
Mandtalsliste
Lav, societeter og næringsdrivende

2den Classe, som ere af ringere tilstand,


20. Alexander Nyeboe, Har brugt nogen Liden Inden Lands Handel,
Og har Eendeel Aufling, Mens formeedeist den d Hannem
Overgangne Ildsvaade in Ao. 1734, Geraadet udj Slet tilstand.

Alexander blev gift med Anne Magdelene Bastrup [501] den 21. december 1719 i Holstebro, kirke.84 Anne døde den 3. marts 1744 i Holstebro, og blev begravet den 10. marts 1744 på Holstebro kirkegaard.

Deres børn:

   62    i. Morten Nyboe, [502] blev født den 6. september 1720 i Holstebro,, blev døbt den 6. september 1720 af Jordemoderen,85 døde i september 1720 i Holstebro, og blev begravet den 9. september 1720 på Holstebro kirkegaard.6

+ 63    ii. Morten Aleksandersen Nyboe, Præst [506] blev døbt den 28. november 1721 i Holstebro, kirke,61 døde den 1. marts 1773 i Kollerup Sogn, Thisted Amt i en alder af 51 år, og blev begravet den 12. marts 1773 på Kollerup Kirkegaard.86

+ 64    iii. Jens Alexander Mortensen Nyboe, [504] blev født i V. Sandtangen Kopperverk i Telemark, blev døbt den 17. maj 1723 i Holstebro, kirke,87 døde den 2. november 1794 i Lårdal, Norge i en alder af 71 år, og blev bisat den 9. november 1794 i Lårdal, Norge.88

   65    iv. Emmarence Nyboe, [939] blev født i Holstebro, blev døbt den 15. juni 1725 i Holstebro, kirke,89 døde i Holstebro, og blev begravet den 18. februar 1726 på Holstebro kirkegaard.90

Alexander blev derefter gift med Mette Andersdatter Fuusager [2360] den 4. oktober 1748 i Ramme Kirke.91

Om Alexander og Mette

• kirkebogen: 1748.

33. Kirsten Mortensdatter Nyboe, [489] blev født i 1684,5 døde i Holstebro, og blev begravet den 4. december 1712 på Holstebro kirkegaard.5

Kirsten blev gift med Jens Jensen Bastrup [490] den 1. august 1709 i Holstebro, kirke.92

Deres børn:

   66    i. Karen Jensen Bastrup [1041] blev født i 1709 i Holstebro, blev døbt den 20. november 1709 i Holstebro,93 døde i 1710 i Holstebro, i en alder af 1 år, og blev begravet den 1. september 1710 på Holstebro kirkegaard.94

   67    ii. Jens Jensen Bastrup [1042] blev født i 1711 i Holstebro,,95 blev døbt den 3. maj 1711, døde i 1711 i Holstebro, og blev begravet den 9. september 1711 på Holstebro kirkegaard.96

34. Ane Mortensdatter Nyboe, [491] blev født i 1688 i Holstebro,,43 døde den 16. maj 1770 i Holstebro, i en alder af 82 år, og blev begravet den 21. maj 1770 på Holstebro kirkegaard.43

Notater:
23.11.1711 bliver der i Holstebro døbt en dreng ved navn Morten. Moderen er Anne Mortensdatter Nyboe, datter af Morten Nyboe. Som barnefader bliver udlagt løjtnant Komferbæk's tjener ved Doneps regiment ved navn Søren. Hans efternavn ved vi ikke - han er ved denne tid vistnok rejst med afdelingen til Pommern - det er i den store nordiske krig.
Anne Mortensdatter Nyboe bliver 1718 gift med Christian Jensen Bastrup "efter kongelig allernaadigste kongebrev" - det kan ikke siges, hvorfor det har været nødvendigt for dem at søge kgl. dispensation, da de kgl. dispensationer fra Ribe stift er forsvundne op til året 1725, grunden kan have været slægtsskab (næstsøskendebørn og nærmere beslægtede skulle søge om disp. De to slægter (Nyboe og Bastrup) er noget infiltrede i hinanden.
Anne Mortensdatter Nyboe dør 16.5.1770, men skiftet efter hende har været umulig at finde.
(Uddrag af Anton Blaabjergs bog " Slægten Nybye -- Nyby - Nyboe - 1969-1970)

Om Ane

• Absolveret: 12. juni 1712, Holstebro, kirke. 97

Ane blev gift med Kristen Jensen Bastrup [492] den 18. november 1718 i Holstebro.84 Kristen blev født i 1696, blev døbt den 2. juli 1696 i Holstebro, kirke,98 døde den 11. december 1775 i Holstebro i en alder af 79 år, og blev begravet den 19. december 1775 på Holstebro kirkegaard.99

Deres børn:

   68    i. Johanne Bastrup [1051] døde den 15. oktober 1729.5

   69    ii. Emerentze Christine Bastrup [1043] blev døbt den 5. februar 1721 i Holstebro, kirke100 og blev begravet den 29. juli 1788 på Aalborg Budolfi kirkegaard.101

Emerentze blev gift med Ivar Ovesen Laulund [483]. Ivar er født cirka 1722 og blev begravet den 22. november 1761 på Blenstrup kirkegaard.102

   70    iii. Else Bastrup [1047] blev døbt den 14. maj 1722 i Holstebro, kirke103 og døde den 14. maj 1722 i Holstebro.104

   71    iv. Jens Bastrup [1048] blev født den 18. april 1724 i Holstebro, blev døbt den 18. april 1724 i Holstebro,105 døde Holstebro, og blev begravet den 21. april 1724 på Holstebro kirkegaard.106

   72    v. Jens Bastrup [3120] blev født i 1726 i Holstebro, blev døbt den 7. juli 1726 i Holstebro, kirke,107 døde i 1729 i Holstebro i en alder af 3 år, og blev begravet den 29. juni 1729 på Holstebro kirkegaard.

   73    vi. Maren Bastrup [1050] blev døbt den 2. februar 1728 i Holstebro, kirke.108

Ane havde et forhold til Søren (N.) [2052]. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   74    i. Morten Sørensen [2053] blev født i 1711 og blev døbt den 23. november 1711 i Holstebro, kirke.109

36. Margrethe Mortensdatter Nyboe, [1036] blev født cirka 1692 i Holstebro,5 og blev begravet den 18. oktober 1723 på Holstebro kirkegaard.45

Margrethe blev gift med Laurits Lauritsen Horslund [1045] den 29. november 1720 i Holstebro, kirke.45

Deres barn:

+ 75    i. Søren Lauritsen Haarslund, Købmand I Viborg [426] blev døbt den 7. juni 1722 i Holstebro, kirke107 og blev bisat den 27. december 1776 på Viborg Sortebrødre kirkegaard.

37. Niels Mortensen Nyboe, [1295] blev døbt den 31. august 1694 i Holstebro, kirke,46 døde den 14. februar 1772 i Særkær i en alder af 77 år, og blev begravet den 23. februar 1772 på Maabjerg kirkegaard.47

Notater:
Ekstrakter af samtlige Kongelige bevillinger til ægteskab m v.
494b no 20.
Niels Mortensen Nybo, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Niels Mortensen Nyboe og Maren Willumsdatter af Krogsdal i Felding sogn [Nørre Felding] i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset de skal være søskende børn. Hafnia 19 februar 1720.

Niels Mortensen Nyboe nævnes i reg. for Viborg landstings sk. - og protokol i 1729, bog 39 fol. 428b som forpagter på Lindtorp. Får måske skøde på Særkærgård i 1736, bog 40 fol. 661, og han nævnes igen smst.- i 1741, bog 41 fol. 384b.
Niels Nyboe får den 19. feb. kgl. bevilling på at ægte Maren ( Marie) Villumsdatter af Krogsdal i Felding sogn, uanset at de er søskendebørn. Jy. reg. 25.494 nr. 20.
Ved skiftet efter sin kone M.Vdt. oplyses at han ejer halvdelen af Særkær (6-5-1-alb.). Den anden halvdel tilhørte Anders Hansen farver i Holstebro. Til deling er der 51 rdl. 14 sk. ( skifte i Lund-Bøvling amtskiftepr. 419. Ved opgørelsen blev følgende børn nævnt: l. Villum Nissen Nyboe i Holstebro. 2. Emerentze gift med Mads Jørgensen i Særkær, Møberg sogn hos hvem N.M.N. døde. der var intet at arve.
Ved dødsindførelsen i Måbjergs kbg. er hans alder opgivet til 81 år. Skifte i Lund Bøvling amtsski. pr. 419. Marie: Skifte i Lund-Bøvling amts skifteprotokol nr. 55.

Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1760-1774
B 8 - 1080
447 Niels Mortensen Nybo i Særkær i Måbjerg sogn. 25.2.1772, fol.419B.
[Enkemand efter Maren Villumsdatter Nybo, skifte 4.6.1732 Ibnr.96]. B: Villum Nielsen Nybo i Holstebro, Emerentse, død, var g.m. Mads Jørgensen Særkær. 4B: Jørgen 24, Maren 21, Anne 15,
Anne Kirstine 11.

Niels blev gift med Maren Villumsdatter Nyboe, [488], datter af Villum Christensen Nybo, i Krogsdal i Nørre Felding [960] og Anne Høst, [2020],32 den 8. marts 1720 i Nørre Felding kirke.74 Maren blev døbt den 17. januar 1701 i Holstebro, kirke,36 døde i 1732 i Særkær, Måbjerg Sogn i en alder af 31 år, og blev begravet den 6. maj 1732 på Maabjerg kirkegaard.37

(Dubleret slægtslinje. Se Person 28)

38. Niels Nielsen Nybo, [6] 48 er født cirka 1681 i Tjørring Sogn, Hammerum Herred110 og blev begravet den 23. januar 1721 på Holstebro kirkegaard.50

Niels blev gift med Ingeborg Luridsdatter Horslund [79], datter af Laurits Lauritsen [26] og N. N. [27], den 20. juli 1698 i Tjørring.111 Ingeborg blev født i 1672 i Tjørring Sogn, Hammerum Herred5 og blev begravet den 22. december 1750 på Holstebro kirkegaard.112

Deres børn:

+ 76    i. Niels Nielsen Nyboe, Købmand [80] blev døbt den 20. april 1699 i Holstebro, kirke,113 døde den 8. august 1767 i Holstebro, i en alder af 68 år, og blev begravet den 14. august 1767 på Holstebro kirkegaard.114

   77    ii. Maren Nyboe, [367] blev døbt den 17. januar 1701 i Holstebro, kirke36 og blev begravet den 23. januar 1724 på Holstebro kirkegaard.115

Maren blev gift med Christian Feltbereder [368] 116 den 2. december 1723 i Holstebro, kirke.116

   78    iii. Søren Nyboe, [944] blev født i 1703 og blev døbt den 5. december 1703 i Holstebro, kirke.117

   79    iv. Karen Nielsdatter Nyboe, [855] blev døbt den 18. oktober 1705 i Holstebro, kirke118 og blev begravet den 5. juni 1710 på Holstebro kirkegaard.119

   80    v. Emerentze Nyboe, [2065] blev døbt den 18. oktober 1705 i Holstebro, kirke.118

+ 81    vi. Cathrine Nielsen Nyboe, [856] blev døbt den 18. januar 1708 i Holstebro, kirke,51 døde den 10. juli 1760 i Holstebro, i en alder af 52 år, og blev begravet den 15. juli 1760 på Holstebro kirkegaard.

+ 82    vii. Lavrids Nielsen Nyboe, Købmand i Holstebro [84] blev døbt den 4. december 1709 i Holstebro, kirke,67 døde den 27. april 1775 i Tværmose, Sunds Sogn i en alder af 65 år, og blev begravet den 5. maj 1775 på Tværmose kirkegaard.120

   83    viii. Maren Nyboe, [497] .

Maren blev gift med Mads Hvidberg [498] 121 den 27. oktober 1729 i Holstebro, kirke.122 Mads er født i 1699 og blev begravet den 20. december 1729 på Holstebro kirkegaard.123

Parnotater: Mads Hvidberg copulered med Sal Niels Nyboes Daatter efter forgaaende Trolovelse

45. Niels Lauritsen Nyboe, Købmand [468] blev født den 24. november 1717 i Holstebro,, blev døbt den 29. november 1717 i Holstebro, kirke,57 døde den 7. august 1783 i Holstebro, i en alder af 65 år, og blev begravet den 13. august 1783 på Holstebro kirkegaard.58

Notater:
Se Holstebros Historie gennem tiderne 1274 - 1939 - side 222


Den Digitale Byport > Stiftsrelationerne i 1735
Jurisdiktion: Holstebro
Transskribent: Charlotte Lindhardt
Mandtalsliste
4de Classe De beste af Borgerskabet her i bÿen som bruger Handel. Er:
5. Niels Nÿeboe, bruger nogen Uden og Inden Lands Handel, og nogen Aufling, Samt Øll og brendevijns Sahl, Og saa vit Vides udj nogenleedis goed Stand,

Om Niels

• Konfirmeret: 25. marts 1735, i Holstebro kirke. 124

Niels blev gift med Christine Pedersdatter Blom, [469] den 3. juli 1750 i Holstebro, kirke.125 Christine blev født i 1713,56 døde den 16. september 1787 i Holstebro, i en alder af 74 år, og blev begravet den 24. september 1787 på Holstebro kirkegaard.126

Deres børn:

+ 84    i. Jens Nielsen Nyboe, Købmand i Holstebro [470] blev født den 12. oktober 1752, blev døbt den 15. oktober 1752 i Holstebro, kirke,127 døde den 22. november 1820 i Holstebro, i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. december 1820 på Holstebro kirkegaard.128

+ 85    ii. Lars Nielsen Nyboe, Præst [476] blev født den 10. oktober 1754 i Naur, blev døbt den 10. januar 1755 i Holstebro, kirke,129 og blev begravet den 16. april 1787 på Naur Kirkegaard.130

   86    iii. Peder Nielsen Nyboe, [477] blev døbt den 23. marts 1758 i Holstebro, kirke, døde den 30. januar 1820 i Holstebro i en alder af 61 år, og blev begravet den 5. februar 1820 på Holstebro kirkegaard.131 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

46. Christen Larsen Nyboe, Købmand i Holstebro [478] blev døbt den 4. februar 1720 i Holstebro, kirke,59 døde den 8. februar 1803 i Holstebro, i en alder af 83 år, og blev begravet den 17. februar 1803 på Holstebro kirkegaard.60

Notater:
Se Holstebro Museum Årsskrift 1977

Se Holstebros Historie gennem tiderne 1274 - 1939 - side 63, 404, 426, 428, 572

Skiftebrev findes bevaret på Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg, under Arkiv. nr. PR-1593
--------------------------------------------------------------------------------------------

Jyske registre: 1660 - 1796 [ikke alle år findes]
Film fra Rigsarkivet M 528706 - 528707 +
549033 + 548123 - 548126
Kongelige confirmationer af testamenter og arv m v.
566
Christen Lassen Nyboe, købmand af Holstebro, dispositions confirmation. Testamente, hvoraf fremgår, at han efter at have levet i 25 års ægteskab, med hans for 21 år siden afgangne hustru, Anne Kirstine Schiønning, med hvem han havde avlet 2 børn, en søn Peder Nyboe, og datter Margrethe Nyboe, gift med proprietair Christen Lundsgård på Lergrav, der her i hans høje alder, har haft den bedrøvelige skæbne, først at miste sønnen i ugift stand, og siden efter sin eneste alderdoms støtte, nemlig datteren, som har efterladt sig 6 børn, en søn Christen, ditto Conradt, ditto Peder, ditto Lars, ditto Johannes, samt en datter Anne Elisabeth, som han ønsker skal arve, nævner også svigersøn Christen Lundsgård, som fader og rette værge. For nærværende tid er hans midler i faste capitaler, efter pante og simple obligationer, samt i rede penge 12000 rdr, der skal deles i 6 lige dele, som hvert barn, uden hensigt til kønnet, efter hans død skal have etc. Mere om hans iboende gård, og øvrige faste ejendomme, ligeledes om, hvorledes der skal forholdes med pengearven, også hvis svigersønnen skulle afgå ved døden, da indgår hans Lars Nyboe på Brenhoved, etc [langt skifte]. 26 august 1796.

Om Christen

• Folketælling: 1787.

• Folketælling: 1801.

Christen blev gift med Anne Kirstine Simmonsdatter Schjønning [479] den 26. september 1749 i Holstebro, kirke.125 Anne blev født omkring 1712,21 døde den 11. april 1775 i Holstebro, i en alder af ca. 63 år, og blev begravet den 19. april 1775 på Holstebro kirkegaard.132

Parnotater: Skænkede en Lysekrone og Lys samt et Legat til 4 Trængende

Deres børn:

+ 87    i. Margrethe Christensdatter Nyboe, [63] blev født den 19. august 1750 i Holstebro,, blev døbt den 23. august 1750 i Holstebro, kirke,133 og døde den 18. juni 1796 i Lergrav5 i en alder af 45 år.

   88    ii. Peder Christensen Nyeboe, [481] blev døbt den 19. april 1753 i Holstebro, kirke,134 døde den 12. september 1790 i Holstebro, i en alder af 37 år, og blev begravet den 20. september 1790 på Holstebro kirkegaard.135

   89    iii. Lars C. Nyeboe, [770] blev døbt den 25. maj 1755 i Holstebro, kirke,136 døde den 12. maj 1756 i Holstebro,, og blev begravet den 19. maj 1756 på Holstebro kirkegaard.

47. Anne Larsdatter Nyboe, [485] blev døbt den 11. januar 1722 i Holstebro, kirke,61 døde den 1. august 1754 i Holstebro, i en alder af 32 år, og blev begravet den 6. august 1754 på Holstebro kirkegaard.62

Notater:
Se Holstebro Museum Årsskrift 1977

Holstebro Købstad
Skifteprotokol
1735-1819
B 78 - 161

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted

129 Anne Lasdatter Nybo i Holstebro. 30.8.1754, fol.385.
E: Niels Bertelsen Nørgaard. B:
Bertel 1½, Laurids 6 uger. FM: morbror Niels Lassen Nybo.
Desuden nævnes afdødes brødre Christen Lassen Nybo i Holstebro, Jens Lassen Nybo sst.

Om Anne

• Konfirmeret: 28. april 1737, i Holstebro kirke. 137

Anne blev gift med Niels Bertelsen Nørgaard [2351] den 5. november 1751 i Holstebro, kirke. Niels blev født omkring 1714 i Idum, døde den 21. januar 1764 i Holstebro, i en alder af ca. 50 år, og blev begravet den 27. januar 1764 på Holstebro kirkegaard.

Om Niels og Anne

• Bopæl: Holstebro.

Deres børn:

   90    i. Bertel Nielsøn Nørgaard [1149] blev født den 2. februar 1753, blev døbt den 18. februar 1753 i Holstebro, kirke, og døde den 5. marts 1832 i en alder af 79 år.

   91    ii. Lars Nielsøn Nørgaard [1150] blev født i 1754 og blev døbt den 26. juli 1754 i Holstebro, kirke.138

48. Jens Larsen Nyboe, Købmand i Holstebro - Hører [459] blev døbt den 12. april 1726 i Holstebro, kirke63 og blev begravet den 19. februar 1796 på Vinding kirkegaard.64

Notater:
Se Holstebro Museum Årsskrift 1977

Se Holstebros Historie gennem tiderne 1274 - 1939 - side 441-442

23. februar 1750 havde han nyelig begyndt at handle i Holstebro og logerede hos sin fader.
[ Nygaards sedler]

Om Jens

• Konfirmeret: 30. september 1742, Holstebro, kirke. 139

• Absolvens: 5. september 1749. 140

• Absolvens: 1759. 141

• Beskikket som Skoleholder: 30. september 1775, Holstebro. 142

• Folketælling: 1787.

• Degn: 1790-1795, Vinding.

• Se Biografi:

Jens havde et forhold til Mette Christensdatter [449]. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   92    i. Jens Christian Nyboe, [2792] blev født omkring 1750, døde den 22. september 1779 i Holstebro, i en alder af ca. 29 år, og blev begravet den 28. september 1779 på Holstebro kirkegaard.143 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

Jens blev derefter gift med Mette Jensdatter [3538].

Jens blev gift med Katrine Elisabeth Pedersdatter Braad [460]. Katrine blev født cirka 1741, døde den 25. marts 1804 i Vinding144,145 i en alder af ca. 63 år, og blev begravet på Vinding kirkegaard.

Om Katrine

• Folketælling: 1801, bor Cathrine Elisabeth Braad hos Jørgen Peter Thjellesen.

Deres børn:

+ 93    i. Margretha Jensdatter Nyboe, [461] blev døbt den 14. september 1760 i Holstebro, kirke, døde den 6. maj 1832 i Holstebro, i en alder af 71 år, og blev begravet den 12. maj 1832 på Holstebro kirkegaard.

   94    ii. Peder Jensen Nyboe, [462] blev døbt den 5. marts 1762 i Holstebro, kirke, døde den 24. april 1762 i Holstebro,, og blev begravet den 28. april 1762 på Holstebro kirkegaard.

+ 95    iii. Elisabeth Jensdatter Nyboe, [463] blev født i 1763 og blev døbt den 25. februar 1763 i Holstebro, kirke.146

   96    iv. Ane Marie Jensdatter Nyboe, [464] blev døbt den 24. august 1764 i Holstebro, kirke,147 døde den 30. april 1767 i Holstebro,148 i en alder af 2 år, og blev begravet den 4. maj 1767 på Holstebro kirkegaard.148

   97    v. En Søn [465] blev født den 31. oktober 1765 i Holstebro,,149 døde den 31. oktober 1765 i Holstebro,,150 og blev begravet den 5. november 1765 på Holstebro kirkegaard.150

   98    vi. Marianna Larsdatter Nyboe, [466] blev døbt den 24. oktober 1766 i Holstebro, kirke,151 døde den 5. april 1851 i Vinding i en alder af 84 år, og blev begravet den 13. april 1851 på Vinding kirkegaard.152

Marianna blev gift med Jørgen Peter Tiellesen, Degn [1279] den 22. januar 1796 i Vinding kirke.153 Jørgen blev født omkring 1767, døde den 19. januar 1825 i Vinding i en alder af ca. 58 år, og blev begravet den 31. januar 1825 på Vinding kirkegaard.154

   99    vii. Ane Marie Jensdatter Nyboe, [467] blev døbt den 24. juni 1768 i Holstebro, kirke,155 døde den 12. november 1770 i Holstebro, i en alder af 2 år, og blev begravet den 17. november 1770 på Holstebro kirkegaard.

Billede

forrige  5. generation  Næste50. Laurids Kjær, [522] blev født i 1707 og blev døbt den 18. september 1707 i Holstebro, kirke.65

Laurids blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

+ 100    i. Hans Lauritsen Kjær, [3033] blev døbt den 19. april 1748 i Holstebro, kirke, døde den 24. marts 1788 i Holstebro, i en alder af 39 år, og blev begravet den 29. marts 1788 på Holstebro kirkegaard.66

55. Villum Alexandersen Madsen, [2017] blev født i 1720.34

Villum blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

   101    i. Villum Alexandersen [2365] blev født i 1758 og blev døbt den 2. juli 1758 i Hodsager Kirke.156

57. Emerence Nielsdatter Nyboe, [1304] blev født den 4. juli 1720 i Nørre Felding, blev døbt den 9. juli 1720 i Nørre Felding kirke,75 døde i Maabjerg, og blev begravet den 7. november 1759 på Maabjerg kirkegaard.76

Notater:
Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1760-1774
B8 - 1080
457 Emerentse Nielsdatter Nybo i Særkær i Måbjerg sogn. 2.2.1760, fol.461.
E: Mads Jørgensen. B: Jørgen 12, Maren 10, Anne 3, Anne Kirstine 3 mdr. FM: morfar Niels Mortensen Nybo.

Emerence blev gift med Mads Jørgensen Særkjær [1305] i 1746. Mads blev født cirka 1716, døde den 7. marts 1794 i Maabjerg sogn i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 16. marts 1794 på Maabjerg kirkegaard.157

Deres børn:

   102    i. Jørgen Jørgensen, [2024] blev født omkring 1747 i Maabjerg sogn.158

   103    ii. Maren Jørgensen, [2025] blev født omkring 1749 i Maabjerg sogn.158

   104    iii. Anne Sierkjær Jørgensen, [2022] blev født i 1757 og blev døbt den 20. november 1757 i Maabjerg sogn.159

Anne blev gift med Peder Lauridsen [2028].

+ 105    iv. Anne Kirstine Jørgensen, [2023] blev født i 1759, blev døbt den 4. november 1759 i Maabjerg kirke,160 og døde den 10. maj 1812 i Hjerm i en alder af 53 år.

63. Morten Aleksandersen Nyboe, Præst [506] blev døbt den 28. november 1721 i Holstebro, kirke,61 døde den 1. marts 1773 i Kollerup Sogn, Thisted Amt i en alder af 51 år, og blev begravet den 12. marts 1773 på Kollerup Kirkegaard.86

Notater:
Kollerup og Skræm:(1/1140, 19/2 47, 31/10 52, 15/4 55, 31/5 62 )
Sognepræsten Nicolai Kuur ( 1737-1750) [ Havde smaa Indkomster, Hans Husstand bestod af en Karl, en Pige og en dreng ] lærte opbyggeligt og levede ulasteligt, Hans Eftermand, Monten Nyeboe, prædikede også opbyggeligt og levede et kristelig Levned, men har var ( 1755 ) " meget plaget af Processer, som han ikke har forstand til at undgaa og ej heller Kraft og Vittighed til at udføre". jeg ynker ham meget, tilføjer B.; " thi han er en god Mand, velmenendes, sagtmodig og stille..."
(Visitatsindberetninger for Vester Hanherred og Thy 1739 - 63. Meddelt ved C. Petresch Christensen )

Vester Han herred
Gejstlig skifteprotokol
1734-1806
C 10D-3
33 Morten [Alexandersen] Nybo, præst i Kollerup og Skræm, [der døde 2.3.1773], fol.146B.
E: Mette [Iversdatter] Kvistgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1773.

Om Morten

• Konfirmeret: 6. oktober 1739, i Holstebro kirke. 137

• Kollerup kirke: 7. august 1750. 21

Morten blev gift med Mette Iversdatter Qvistgaard [507] den 8. maj 1744 i Vejrum kirke, Hjerm herred.161 Mette blev døbt den 10. juli 1720 i Holstebro, kirke,59 døde den 7. november 1791 i Tørring i en alder af 71 år, og blev begravet den 16. november 1791 på Tørring kirkegaard.162

Deres børn:

   106    i. Anders Mortensen Nyboe, [495] blev født i 1744 i Holstebro, blev døbt den 13. januar 1744 i Holstebro, kirke,163 og blev begravet den 30. august 1744 på Vejrum kirkegaard.164

   107    ii. Anna Kirstina Mortensdatter Nyboe, [1294] blev født i 1747 i Store Skikkild, Vejrum Sogn og blev døbt den 23. juli 1747 i Vejrum kirke, Hjerm herred.165

Anna blev gift med Anders Pedersen Damgaard, Gaardmand [2728] den 27. juni 1780 i Tørring Kirke.166 Anders blev født cirka 1744 i Nørgaard i Salling, Grinderslev sogn. Parret var barnløst.

Parnotater: Da Velædle Hr Anders Damgaard til Nørgaard udi Salling og Velædle Jomfrue Anna Kirstine Nyboe agter at indlade sig i Ægteskab og haver erholdet Kongelig allernaadigst Bevilling til at vies hiemme i Huuset saa bliver her ene ene efter Forlangende af Sogne Præsten Hr Fog i Tørring af tvende underskrevne som Forlovere caveret og forsikkret at de hverken tilforn haver været gifte ikke heller ere hverandre nærmere beslægtede end at de jo efter ergangne Kongelige Anordninger gierne maae i Ægteskab komme sammen.
Vadschiærgaard d 27de Juni 1780

Samme Dag neml. d 27 Juni 1780 bleve bemeldte unge Folk Sgr. Anders Damgaard fra Salling og Jfr. Anna Kirstine Nyboe ved Huus Vielse efter Kongl. Bevilling copulerede paa Vadschiærgaard Textg. 32 10de sidste Ord
M. Nyeboe / /Damgaard

+ 108    iii. Iver Mortensen Nyboe, Landvæsenskommisær [1063] blev født den 6. februar 1752 i Kollerup Præstegaard, blev døbt den 13. februar 1752 i Kollerup Præstegaard,167 døde den 4. december 1829 i Vejle i en alder af 77 år, og blev begravet den 7. december 1829 på Vejle kirkegaard.168

   109    iv. Magdelene Mortensen Nyboe, [511] blev født den 15. august 1753 i Kollerup Sogn, Thisted Amt, blev døbt den 17. september 1753 i Kollerup Kirke,169 døde den 6. januar 1833 i Hurup Præstegaard i en alder af 79 år, og blev begravet den 22. januar 1833 på Hurup kirkegaard.

Magdelene blev gift med Peder Jensen Overgaard, Præst [1766], søn af Jens Jørgensen Overgaard, [1314] og Cathrine Maylund [1315], den 25. september 1794.27 Peder blev født den 20. oktober 1740 i Helligkildegaard, Thyholm, blev døbt den 4. december 1740 i Lyngs Kirke, Thisted Amt,170 og blev begravet den 19. september 1797 på Hurup kirkegaard.171 Parret var barnløst.

+ 110    v. Aleksander Mortensen Nyboe, [513] blev født den 10. december 1754 i Kollerup Præstegaard, blev døbt den 15. december 1754 i Kollerup Kirke,172 og blev begravet den 19. august 1805 på Gudum kirkegaard.173

   111    vi. Christen Mortensen Nyboe, [1064] blev født den 19. november 1756 i Kollerup Præstegaard, blev døbt den 5. december 1756 i Kollerup Kirke,174 døde den 27. oktober 1829 i Hurup i en alder af 72 år, og blev begravet den 6. november 1829 på Hurup kirkegaard.

Christen blev gift med Mette Kjerstine Damgaard, [285] den 2. december 1793.175 Mette blev født i Herregården Bustrup, blev døbt den 27. juni 1743 i Lem Kirke, døde den 22. februar 1811 i Mønsted i en alder af 67 år, og blev begravet den 7. marts 1811 på Mønsted Kirkegaard.176 Parret var barnløst.

Parnotater: 1793 3/12 vielsesbrev for ham og fru Mette Kirstine Damgaard, sl. (salig) ktc assis.
( cancelli-accessor ). Høst enke af Gunderstrup s. i Viborg stift.
( Provinsarkivets personaliasaml.: Nyb. kr. ) 115

+ 112    vii. Peder Mortensen Nyboe, Fuldmægtig på Amtsstuen i Odense [1065] blev født den 19. november 1756 i Kollerup Præstegaard, blev døbt den 5. december 1756 i Kollerup Kirke,174 døde den 27. september 1821 i Odense i en alder af 64 år, og blev begravet den 2. oktober 1821 på Odense, Skt. Knuds Kirkegaard.177

   113    viii. Lovise Mortensdatter Nyboe, Husjomfru [1891] blev født den 13. april 1758 i Kollerup Præstegaard og blev døbt den 25. april 1758 i Kollerup Kirke.178

   114    ix. Rasmus Mortensen Nyboe, [1066] blev født den 7. oktober 1759 i Kollerup Præstegaard, blev døbt den 14. oktober 1759 i Kollerup Kirke,179 døde den 13. oktober 1791 i Vadskjærgaard, Tørring i en alder af 32 år, og blev begravet den 21. oktober 1791 på Tørring kirkegaard.162 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

+ 115    x. Luvise Mortensdatter Nyboe, Husjomfru [545] blev født i Kollerup Præstegaard, blev døbt den 18. juni 1761 i Kollerup Kirke,179 døde den 7. september 1795 i Orø i en alder af 34 år, og blev begravet den 1. oktober 1795 på Orø kirkegaard.180

+ 116    xi. Michel Mortensen Nyboe, Forpagter på Ustrup [1716] blev døbt den 18. juni 1761 i Kollerup Kirke,181 døde den 24. juli 1821 i Tangsgaard, Gudum i en alder af 60 år, og blev begravet den 2. august 1821 på Gudum kirkegaard.182

+ 117    xii. Johannes Mortensen Nyboe, Præst [508] blev født den 13. november 1763 i Kollerup Sogn, Thisted Amt, blev døbt den 20. november 1763 i Kollerup Kirke,183 døde den 24. december 1844 i Fodby, Sorø Amt i en alder af 81 år, og blev begravet den 30. december 1844 på Fodby kirkegaard.

64. Jens Alexander Mortensen Nyboe, [504] blev født i V. Sandtangen Kopperverk i Telemark, blev døbt den 17. maj 1723 i Holstebro, kirke,87 døde den 2. november 1794 i Lårdal, Norge i en alder af 71 år, og blev bisat den 9. november 1794 i Lårdal, Norge.88

Notater:
Ved faderens skifte i 1749 opholder han sig i Norge

Jens blev gift med Alet Green [349]. Alet blev født i 1733 i Fjell i Skogar, Norge.

Deres børn:

   118    i. Dorthe Silene Jensdatter [350] blev født den 17. februar 1754 i Heddal Telemark Norge og blev døbt den 24. februar 1754 i Heddal kirke.184

   119    ii. Anne Malene Jensdatter Nyboe, [352] blev født den 9. marts 1755 i Heddal, Telematk, Norge og blev døbt den 16. marts 1755 i Heddal kirke, Telematk, Norge.185

   120    iii. Maria Nyboe, [671] blev født i 1767 og blev døbt den 8. maj 1767 i Telemarken Fylke, Eldborg, Lårdal, Norge.186

   121    iv. Christoffer Nyboe, [711] blev født i 1770 og blev døbt den 14. juni 1770 i Telemarken Fylke, Lårdal, Norge.187

75. Søren Lauritsen Haarslund, Købmand I Viborg [426] blev døbt den 7. juni 1722 i Holstebro, kirke107 og blev bisat den 27. december 1776 på Viborg Sortebrødre kirkegaard.

Forskningsnotater: .
"482. Søren Lauritsen Haarslund, f. i Hobro. Borgerskab 9-2-1751 købmand.
Døbt i Holstebro 7-6-1722. Begr. 27-12-1776, 56 år (Sortebrødre) (Viborg) Søn af Laurits Haarslund.
Gift 1. gang 13-7-1752 (Sortebrødre) med Else Cathrine Hasse. Døbt 15-10-1718 (Sortebrødre) Begr. 19-10-1756 (S).
Datter af købmand Peiter Jacobsen Hasse og Maren Arctander.
Gift 2. gang i Holstebro 8-2-1759 Ingeborg Marie Nyboe. Begr. 27-7-1764 (S)
Gift 3. gang 4-2-1768 (S) Kirstine Frisenberg.
Hun gift 2. gang 10-8-1780 (S) med Krigsråd Bendix Andreas Heide. Død 8-3-1805, 62 år (Richter)"
( Borgerbogen for Viborg )

Om Søren

• Konfirmeret: 5. oktober 1738, Holstebro, kirke. 188

Søren blev gift med Else Kathrine Hasse [2183] den 13. juli 1752 i Viborg, Sortebrødre Kirke. Else blev døbt den 15. oktober 1718 i Sortebrødre Kirke189 og blev begravet den 19. oktober 1756 i Sortebrødre Kirkegaard.

Søren blev derefter gift med Ingeborg Marie Nielsdatter Nyboe, [425], datter af Niels Nielsen Nyboe, Købmand [80] og Maren Nielsdatter Juul [81], den 8. februar 1759 i Holstebro, kirke.190 Ingeborg blev døbt den 4. marts 1735 i Holstebro, kirke191 og blev bisat den 27. juli 1764 på Viborg Sortebrødre kirkegaard.

Parnotater: Søren Haarslund, Kiøbmand i Viborg og Ingeborg Marie Nyboe
Da de ere Næstsøskende Børn saa er derfor Kongl. allenaadigste Dispentation af Copulations Seddel foreviist.
Efter allernaadigste Egtevielse Brev af 6te Octob.1758 copulerede hiemme i Huuset d. 8de Feb. 1759.
Forlovere
Christen Juul.
Jens Christensen Busch.

Om Søren og Ingeborg

• Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led: 1758.

Om Ingeborg

• Konfirmeret: 18. april 1751, i Holstebro kirke. 192

Deres børn:

   122    i. Else Cathrine Horslund [1067] blev døbt den 20. juli 1760 i Viborg, Sortebrødre Kirke og blev begravet den 9. november 1762 på Viborg Sortebrødre kirkegaard.

   123    ii. Larsine Marie Horslund [1068] blev født i 1761 og blev døbt den 7. juni 1761 i Viborg, Sortebrødre Kirke.

   124    iii. Nelli Marie Haarslund, [3299] blev døbt den 15. juli 1764 i Viborg Sortebrødre kirke og blev begravet den 27. juli 1764 på Viborg Sortebrødre kirkegaard.

Søren blev derefter gift med Kirstine Frisenborg [1154] den 4. februar 1768 i Viborg, Sortebrødre Kirke. Kirstine blev født omkring 1749 og blev begravet den 7. juni 1791 i Ringkøbing kirke.193

Deres børn:

   125    i. Anne Marie Horslund [1155] blev døbt den 11. september 1768 i Viborg, Sortebrødre Kirke.

   126    ii. Else Cathrine Horslund [1156] blev døbt den 15. oktober 1769 i Viborg, Sortebrødre Kirke og blev begravet den 2. november 1770 i Viborg, Sortebrødre Kirke.

   127    iii. Ingeborg Marie Horslund [1157] blev døbt den 1. januar 1772 i Viborg, Sortebrødre Kirke og blev begravet den 17. februar 1777 i Vinborg Sortebrødre Kirke.

   128    iv. Johannes Laurentzius Horslund [1158] blev døbt den 1. januar 1776 i Viborg, Sortebrødre Kirke.

76. Niels Nielsen Nyboe, Købmand [80] blev døbt den 20. april 1699 i Holstebro, kirke,113 døde den 8. august 1767 i Holstebro, i en alder af 68 år, og blev begravet den 14. august 1767 på Holstebro kirkegaard.114

Notater:
Se Holstebros Historie gennem tiderne 1274 - 1939 - side 63, 222, 364, 457


Den Digitale Byport > Stiftsrelationerne i 1735
Jurisdiktion: Holstebro
Mransskribent: Charlotte Lindhardt
Mandtalsliste
Lav, societeter og næringsdrivende

. 4de Classe De beste af Borgerskabet her i byen som bruger
Handel.
Er:
5. Niels Nyeboe, bruger nogen Uden og Inden Lands Handel, og
nogen Aufling, Samt Øll og brendevijns Sahl, Og saa vit Vides
idj nogenleedis goed Stand,

Om Niels

• Se Biografi:

• Skænkede kirkeskibet: til Holstebro kirke.

Niels blev gift med Maren Nielsdatter Juul [81] den 26. oktober 1731 i Holstebro.194 Maren blev født i 1709 i Holstebro, Hjerm H, Ringkøbing Amt,21 døde den 14. maj 1779 i Holstebro, i en alder af 70 år, og blev begravet den 20. maj 1779 på Holstebro kirkegaard.195

Deres børn:

   129    i. Niels Nielsen Nyboe, [424] blev døbt den 12. september 1732 i Holstebro, kirke,196 døde den 11. december 1753 i Holstebro, i en alder af 21 år, og blev begravet den 19. december 1753 på Holstebro kirkegaard.197

   130    ii. Cornelius Nyboe, [117] blev døbt den 6. november 1733 i Holstebro, kirke198 og blev begravet den 3. december 1733 på Holstebro kirkegaard.199

+ 131    iii. Ingeborg Marie Nielsdatter Nyboe, [425] blev døbt den 4. marts 1735 i Holstebro, kirke191 og blev bisat den 27. juli 1764 på Viborg Sortebrødre kirkegaard.

+ 132    iv. Kirsten Nielsdatter Nyboe, [427] blev døbt den 10. august 1736 i Holstebro, kirke,200 døde i Ringkøbing, og blev begravet den 10. oktober 1802 i Ringkøbing kirkegaard.

   133    v. Niels Kristian Nyboe, Præst i Vridsted og Fly [429] blev født den 16. april 1738, blev døbt den 20. april 1738 i Holstebro, kirke,201 og døde den 18. april 1789 i Vridsted27 i en alder af 51 år.

Niels blev gift med Johanne Bredsdorff [430], datter af Christen Mortensen Bredsdorff [1744] og Else Kirstine Friis, [940], den 2. juli 1776.27 Johanne blev født i 1755,202 døde den 9. februar 1834 i Vridsted i en alder af 79 år, og blev begravet den 18. februar 1834 på Vridsted kirkegaard.203 Parret var barnløst.

Parnotater: Ingen Børn
iflg. folketælling 1787, Viborg Fjends, Vridsted, Vridsted by har de sønnen Nicolaj

+ 134    vi. Povl Friis Nicolaisen Nyboe, Præst [431] blev døbt den 2. december 1739 i Holstebro, kirke,204 døde den 26. april 1786 i Kongens Tisted i en alder af 46 år, og blev begravet den 4. maj 1786 på Kongens Tisted kirkegaard.205

+ 135    vii. Anne Margrethe Nyboe, [2891] blev døbt den 5. februar 1741 i Holstebro, kirke206 og blev begravet den 2. august 1776 på Husby kirkegaard.207

+ 136    viii. Søren Nielsen Nyboe, Sognedegn og Skoleholder [438] blev døbt den 26. august 1742 i Holstebro, kirke,163 døde den 27. maj 1808 i Rødding , Viborg Amt i en alder af 65 år, og blev begravet den 7. juni 1808 på Rødding kirkegaard.208

   137    ix. Laurits Nyeboe, [439] blev født den 6. december 1743 i Holstebro,, blev døbt den 7. december 1743 i Holstebro, kirke,209 døde den 8. december 1743 i Holstebro,, og blev begravet den 12. december 1743 på Holstebro kirkegaard.210

+ 138    x. Simon Nielsen Nyboe, Købmand i Holstebro [879] blev døbt den 4. april 1745 i Holstebro, kirke,211 døde den 8. marts 1812 i Holstebro, i en alder af 66 år, og blev begravet den 14. marts 1812 på Holstebro kirkegaard.212

   139    xi. Lavrids Nielsen Nyboe, [441] blev døbt den 30. december 1746 i Holstebro, kirke, døde den 18. marts 1747 i Holstebro,, og blev begravet den 23. marts 1747 på Holstebro kirkegaard.

+ 140    xii. Johannes Nielsen Nyboe, Købmand i Lemvig [35] blev født i Dalager, blev døbt den 2. juli 1751 i Holstebro, kirke,213 døde den 2. maj 1825 i Vildbjerg i en alder af 73 år, og blev begravet den 12. maj 1825 på Vildbjerg kirkegaard.214

81. Cathrine Nielsen Nyboe, [856] blev døbt den 18. januar 1708 i Holstebro, kirke,51 døde den 10. juli 1760 i Holstebro, i en alder af 52 år, og blev begravet den 15. juli 1760 på Holstebro kirkegaard.

Notater:
Se Holstebros Historie gennem tiderne 1274 - 1939 - side 405

Holstebro Købstad
Skifteprotokol
1735-1819
B 78 - 161

Følgende forkortelser er anvendt
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted

165. Caathrine Nielsdatter Nybo i Holstebro. 8.8.1760, fol.81B.
Enke efter Hans Hartvig Lund. Bevilling til uskiftet bo af 13.8.1751. B:
1) Niels Hansen Lund 24
2) Thomas Hansen Lund 18, der overtager kongelig bevilling til korn- og bropenge af Storebro i Holstebro
3) Elisabeth Kirstine Hansdatter Lund, der ægter Lukas Kloch
4) Ingeborg Hansdatter Lund.
FM: morbror Niels Nybo ved Jens Hvass til Tviskloster.
Første ægteskab med Simon Hinch. B:
5) Simeone Simonsdatter Hinch, [skifte 18.7.1760 lbnr.158], var g.m. Jens Christensen Hvas Busch. 4B: Susanne 12, Christen 10, Marianne 8, Hans Hartvig 14 uger

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapelmark - Hestevigen 373

Naar Hestevigen ikke indbringer mere, er Grunden vist den,at en Del deraf allerede var i privat Eje. I hvert Fald ejede ovennævnte Peder Sørensen Schandorph, der boede paa Torvet paa Nørregades Vestside, 176O en Fjerdepart af Hestevig, som han 6. Maj d. A. tilskødede Niels Thomsen Skree i Østergade. Hans Hartvig Lund ejede samtidig en anden Fjerdepart af Hestevigen, som hans Enke Kathrine Nielsdatter Nyboe solgte paa Auktion l761 til sin Mands Slægtning Thomas Bastrup Lund for 165 Rd.31
(kilde: Holstebro Skøde- og Panteprotokoller fra 1738 ff.)
( fra bogen: J. Aldal - Holstebros Historie gennem tiderne, 1274 - 1939, bind 2, side 373)

Cathrine blev gift med Simon Jochumsen Hinch [2357]. Simon døde i 1731 i Holstebro og blev begravet den 19. december 1731 på Holstebro kirkegaard.215

Deres barn:

+ 141    i. Simeone Simonsdatter Hinch [2358] blev døbt den 24. februar 1732 i Holstebro, kirke,216 døde den 19. juni 1760 i Holstebro, i en alder af 28 år, og blev begravet den 23. juni 1760 på Holstebro kirkegaard.217

Cathrine blev derefter gift med Hans Hartvig Lund [857] den 20. februar 1733 i Holstebro, kirke.218 Hans blev født i 1701 i Holstebro,,5 døde den 2. november 1752 i Holstebro, i en alder af 51 år, og blev begravet den 9. november 1752 på Holstebro kirkegaard.

Deres børn:

   142    i. Simeone Marie Lundsgaard [577] blev født i Holstebro og blev døbt den 24. februar 1732 i Holstebro, kirke.216

   143    ii. Thomas Mathias Hansen Lundsgaard [1056] blev døbt den 31. marts 1734 i Holstebro, kirke219 og blev begravet den 23. juli 1740 på Holstebro kirkegaard.15

   144    iii. Elisabeth Hansen Lundsgaard [1057] blev døbt den 15. maj 1735 i Holstebro, kirke220 og blev begravet den 16. juni 1735 på Holstebro kirkegaard.41

   145    iv. Niels Nyboe Hansen Lundsgaard [1058] blev født i 1736, blev døbt den 19. august 1736 i Holstebro, kirke,221 døde den 25. januar 1765 i Holstebro i en alder af 29 år, og blev begravet den 1. februar 1765 på Holstebro kirkegaard.222

Niels blev gift med Sophie Marie Christensdatter ( Læggaard) [3765] den 22. december 1764 i Eget hjem. Sophie blev født i 1736 og blev døbt den 10. maj 1736 i Thisted Kirke.223

   146    v. Thomas Hansen Lundsgaard [1059] blev født i 1739 og blev døbt den 16. august 1739 i Holstebro, kirke.204

+ 147    vi. Lisbeth Kristine Hansdatter Lundsgaard [1060] blev født i 1741, blev døbt den 22. maj 1741 i Holstebro, kirke, døde den 18. juli 1819 i Elsborg i en alder af 78 år, og blev begravet den 25. juli 1819 på Elsborg kirkegaard.224

   148    vii. Thomas Mathisen Hansen Lundsgaard [1061] blev født i 1742 og blev døbt den 28. september 1742 i Holstebro, kirke.163

   149    viii. Ingeborre Hartvig Lundsgaard [1062] blev født i 1744 og blev døbt den 1. november 1744 i Holstebro, kirke.

Ingeborre blev gift med Simon Schiønning, Nørre Snede kro [3766].

   150    ix. Poul Nielsen Friis, Præst i Rubjerg og Maarup [2596] 23 døde i 1744.

Poul blev gift med Anne Cathrine [1916] ____________.104

Poul blev derefter gift med Johanne Christensdatter Bruun [3031] ____________.115.,225 Johanne blev født cirka 1669115 og blev begravet den 20. oktober 1744 på Aalborg Budolfi kirkegaard.226

82. Lavrids Nielsen Nyboe, Købmand i Holstebro [84] blev døbt den 4. december 1709 i Holstebro, kirke,67 døde den 27. april 1775 i Tværmose, Sunds Sogn i en alder af 65 år, og blev begravet den 5. maj 1775 på Tværmose kirkegaard.120

Notater:

Lundenæs og Bøvling amter
Skifteprotokol
1760-1774
B 8 - 1080
376 Bevilling til uskiftet bo. 1767, fol.187B. Bevilling til uskiftet bo af 11.11.1747 for Laurids Nielsen Nybo og hustru Anne Hedvig Thomasdatter Bording i Frøstrup i Timring sogn.

--------------------------------------------------------------------------
566 Laurids Nielsen Nybo i Tværmose i Sunds sogn, der døde 27.4.1775, fol.333.
E: Christian Elisabeth Lime. LV: [svoger] Hans Adolf Høgh, præst i Sunds. [Bevilling til uskiftet bo efter første hustru Anne Hedvig Thomasdatter Bording 11.11.1747 lbnr.376].
Afkald fra B: 1) Christen Nybo i Viborg g.m. Naaman Lassens datter
2) Margrethe Nybo g.m. Mikkel Lyngbæk, præst i Nøvling og Sinding
3) Ingeborg Nybo g.m. Laurids Buch til Tanderup [i Snejbjerg sogn]
4) Laurids Nybo til Ørnhoved g.m. [Elisabeth], datter af [Konrad] Lundsgaard til Lergrav
vium sogn
------------------------------------------------------------------------------
Den Digitale Byport <http://www.byhistorie.dk/den-digitale-byport> Forside </1735/>
Den Digitale Byport <http://www.byhistorie.dk/den-digitale-byport/> >
Stiftsrelationerne i 1735 <./>Jurisdiktion: Holstebro <.?koebstad=Holstebro>
Transskribent: Charlotte Lindhardt
Mandtalsliste
Lav, societeter og næringsdrivende
4de Classe De beste af Borgerskabet her i bÿen som bruger Handel. Er:
Laust Nÿeboe, En Ung Mand bruger nogen Liden Uden og Inden Lands Handel, tillige og nogen Aufling, Samt Øll og Brendeviins Sahl, Og saa Vit Vides udj nogenleedis Stand

Om Lavrids

• Senere ejer af Tanderup: 21

Lavrids blev gift med Susanne Christensdatter Busch, [85] den 27. februar 1733 i Holstebro, kirke.218 Susanne blev døbt den 21. oktober 1714 i Holstebro, kirke,227 døde den 14. december 1744 i Holstebro, i en alder af 30 år, og blev begravet den 21. december 1744 på Holstebro kirkegaard.

Deres børn:

   151    i. Niels Lauritsen Nyboe, Købmand i Viborg [86] blev døbt den 9. december 1733 i Holstebro, kirke219 og blev begravet den 18. september 1760 i Viborg Sortebrødre kirke.

   152    ii. Lavrids Horslund Nyboe, [87] blev døbt den 9. juni 1735 i Holstebro, kirke220 og blev begravet den 10. november 1735 på Holstebro kirkegaard.41

+ 153    iii. Kristen Lauritsen Nyboe, Købmand I Viborg [88] blev døbt den 28. oktober 1736 i Holstebro, kirke228 og blev begravet den 31. januar 1774 i Viborg Sortebrødre kirke.

   154    iv. Margrethe Nyboe, [89] blev døbt den 11. februar 1739 i Holstebro kirke229 og blev begravet den 3. oktober 1783 på Sinding kirkegaard.230

Margrethe blev gift med Mikkel Lyngbæk, Præst i Nøvling og Sinding [2016] den 26. juni 1772 i Tjørring kirke.231 Mikkel er født den 22. januar 172827 og blev begravet den 27. marts 1796 på Sinding kirkegaard.232

+ 155    v. Lars Lauridsen (Horslund ) Nyboe, [54] blev døbt den 23. april 1741 i Holstebro, kirke, døde den 8. december 1823 i Sahlholdt i en alder af 82 år, og blev begravet den 18. december 1823 på Herning kirkegaard.233

+ 156    vi. Ingeborre Lauridsdatter Nyeboe, [91] blev døbt den 9. august 1743 i Holstebro, kirke209 og blev begravet den 1. november 1811 på Snejbjerg kirkegaard.234

Lavrids blev derefter gift med Anne Hedvig Thomasdatter Bording [94] den 7. maj 1745 i Holstebro, kirke. Anne blev begravet den 31. januar 1767 på Tjørring kirkegaard.235

Parnotater: I kirkebogen for Holstebro 1740 - 1775 - opslag 72 står at læse:
1745 d.7 maj Lauridtz Nyeboee Bryllup med Anne Hedvig Thoms Datr., hjemme udi hans Huus efter Kongl. Maijts. tilkendegivelse

Lavrids blev derefter gift med Christiane Elisabeth Lihme [7] den 14. november 1767 i Sunds Kirke.236 Christiane blev født den 14. marts 1736 i Hammel sogn, Skanderborg amt, blev døbt den 15. maj 1736 i Hammel kirke,237 og blev begravet den 28. februar 1785 på Viborg Sortebrødre kirkegaard.238

Parnotater:
Sunds kirkebog:
8 okt 1767 trolovet Sr. Lauritz Nyeboe i Tværmose og Præstekonens Søster Jomfru Christiane Elisabeth Lihme.
Trolovelsen forrettet af Provst Oluf Petersen i Gellerup.
Viede i Sunds kirke 14.november af provst Petersen i Gjellerup 236

84. Jens Nielsen Nyboe, Købmand i Holstebro [470] blev født den 12. oktober 1752, blev døbt den 15. oktober 1752 i Holstebro, kirke,127 døde den 22. november 1820 i Holstebro, i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. december 1820 på Holstebro kirkegaard.128

Notater:
Se Holstebros Historie gennem tiderne 1274 - 1939 -
side 222, 249, 270, 272, 273, 394, 440, 425, 572
Se Holstebro Museum Årsskrift 1977

Om Jens

• Bopæl: Østergade 20, Holstebro, ved Østerport.

• Konfirmeret: 10. april 1768, i Holstebro kirke. 239

• Samfrændeskifte: 25. juli 1788.

• Købte Holstebro bro: 1789. 115

• Medejer: 1811. 115

Jens blev gift med Anne Jensdatter Strandbygaard [471] den 2. december 1784 i Ringkøbing kirke.240 Anne blev født i 1759,56 døde den 2. juli 1791 i Holstebro, i en alder af 32 år, og blev begravet den 7. juli 1791 på Holstebro kirkegaard.241

Deres børn:

   157    i. Kristine Jensdatter Nyboe, [473] blev født den 15. august 1786 i Holstebro,, blev døbt den 30. september 1786 i Holstebro, kirke,242 døde den 16. januar 1787 i Holstebro,, og blev begravet den 23. januar 1787 på Holstebro kirkegaard.243

+ 158    ii. Christine Jensdatter Nyboe, [1552] blev døbt den 28. marts 1788 i Holstebro, kirke,244 døde den 19. juni 1841 i Holstebro, i en alder af 53 år, og blev begravet den 23. juni 1841 på Holstebro kirkegaard.245

   159    iii. En Søn [1730] er født den 19. juni 1791 i Holstebro,246 og blev begravet den 25. juni 1791 på Holstebro kirkegaard.247

Jens blev derefter gift med Ane Cathrine Nielsdatter Særkjær [472], datter af Niels Jensen Særkjær [1562] og Johanne Thøgersdatter [1563], den 18. oktober 1792 i Holstebro, kirke.248 Ane blev døbt den 29. oktober 1758 i Holstebro, kirke, døde den 21. januar 1824 i Holstebro, i en alder af 65 år, og blev begravet den 30. januar 1824 på Holstebro kirkegaard.

Parnotater: i følge kongelig allernaadigst bevilling

Deres børn:

   160    i. Marie Christine Nyboe, [3034] blev født i 1785 og blev døbt den 30. september 1785 i Holstebro, kirke.249

Marie blev gift med Anders Pedersen Madsen [4533] den 6. oktober 1806 i Holstebro kirke.250

+ 161    ii. Anne Johanne Jensdatter Nyboe, [475] blev født den 11. november 1793 i Holstebro,, blev døbt den 27. december 1793 i Holstebro, kirke,251 døde den 5. juni 1864 i Aarhus i en alder af 70 år, og blev begravet den 11. juni 1864 fra Aarhus, Vor Frue kirke.252

85. Lars Nielsen Nyboe, Præst [476] blev født den 10. oktober 1754 i Naur, blev døbt den 10. januar 1755 i Holstebro, kirke,129 og blev begravet den 16. april 1787 på Naur Kirkegaard.130

Notater:
No 806. Naur og Sir, Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift. M. S. III.; K. 3/11; R. M. 20/4 1768; S. i K.; L. S. v. W.; Lkm. 6/420* 10. 23/1 1782, o. 3/4,
Laurits Nielsen Nyboe, f. Holstebro 10/12 55; F. N. Lauritsen N., Kbmd.; M- Christine Pedersdtr.; St. pr. Vibg. 71; C. 11/12 76, n.;gift med Karen Benzon; 1 S., 1 D.; [ død 9/4 1787 ]
( Kilde Wiberg )

Om Lars

• Se Biografi:

• Præst: 23. januar 1782, Naur Og Sir. 27

Lars blev gift med Karen Lauritsdatter Benzon [493], datter af Laurids De Benzon [1565] og Johanne Marie Poulsen, [1566], den 7. november 1782 i Holstebro, kirke.254 Karen blev født den 8. september 1754 i Hvidbjerg Thyholm,5 døde den 1. september 1788 i Mejrup, Ringkøbing Amt255 i en alder af 33 år, og blev bisat på Naur Kirkegaard.

Parnotater: fra kirkebogen:
Blev gift efter kongelig allernadigste bevilling 254

Om Karen

• Folketælling: 1787.

Deres børn:

   162    i. Lars Nyboe, [2034] er født den 16. juni 1783 i Sir Sogn256 og blev begravet den 10. juli 1783 på Sir Kirkegaard.256

+ 163    ii. Christine Larsdatter Nyboe, [494] blev født den 9. december 1786 i Præstegaarden iNavr, blev døbt den 20. januar 1787 i Navr Kirke,257 døde den 23. oktober 1830 i Vognstrup i Naur i en alder af 43 år, og blev begravet den 28. oktober 1830 på Sir Kirkegaard.258

87. Margrethe Christensdatter Nyboe, [63] blev født den 19. august 1750 i Holstebro,, blev døbt den 23. august 1750 i Holstebro, kirke,133 og døde den 18. juni 1796 i Lergrav5 i en alder af 45 år.

Om Margrethe

• Konfirmeret: 14. april 1765, i Holstebro kirke. 259

Margrethe blev gift med Christen Conradsen Lundsgaard [62], søn af Conrad Christensen Lundsgaard [43] og Else Johansdatter Farre [44], den 10. juli 1783 i Holstebro, kirke.261 Christen blev født den 8. marts 1757 i Taarupgaard, Viborg Amt, blev døbt den 13. marts 1757 i Taarup Kirke,262 og blev begravet den 14. oktober 1807 på Aulum kirkegaard.263

Om Christen

• Folketælling: 1787.

• Folketælling: 1801.

Deres børn:

+ 164    i. Christen Larsen Nyboe Lundsgaard [296] blev døbt den 28. april 1784 i Lergrav, Aulum Sogn,264 døde den 11. juni 1846 i Eskebæk i en alder af 62 år, og blev begravet den 20. juni 1846 på Tørring kirkegaard.265

+ 165    ii. Conrad C. Lundsgaard [1954] blev født den 13. juni 1785 i Lergrav, blev døbt den 15. juni 1785 i Aulum Kirke,266 døde den 20. marts 1882 i Resen i en alder af 96 år, og blev begravet den 28. marts 1882 på Nørre Nisum kirkegaard.267

   166    iii. Johannes C. Lundsgaard [1955] blev født den 4. marts 1787 i Lergrav, Aulum Sogn, blev døbt den 13. maj 1787 i Aulum Kirke,268 døde den 26. marts 1788 i Lergrav i en alder af 1 år, og blev begravet den 2. april 1788 på Aulum kirkegaard.269

+ 167    iv. Peder C. Lundsgaard [311] blev født den 1. juni 1788 i Lergrav, Aulum Sogn, blev døbt den 27. juli 1788 i Aulum Kirke,270 døde den 18. december 1872 i Lergrav i en alder af 84 år, og blev begravet den 29. december 1872 på Aulum kirkegaard.271

   168    v. Lars C. Lundsgaard [312] blev født den 9. august 1789 i Lergrav. Aulum Sogn, blev døbt den 27. september 1789 i Aulum Kirke,272 døde den 5. november 1853 i Hveisel, Vejle Amt i en alder af 64 år, og blev begravet den 16. november 1853 på Hvejsel Kirkegaard.273

Lars blev gift med Catrina Sophia Møller, [925]. Catrina blev døbt den 16. maj 1787 i Fredericia, Trinitatis kirke,274 døde den 7. august 1843 i Lille Mindstrup i en alder af 56 år, og blev begravet den 13. august 1843 på Hvejsel Kirkegaard.275

+ 169    vi. Johannes C. Lyngbæk, Sognefoged [313] blev født den 14. marts 1791 i Lergrav Aulum Sogn, blev døbt den 18. marts 1791 i Aulum Kirke,276 døde den 27. april 1874 i Nørre Snede i en alder af 83 år, og blev begravet den 5. maj 1874 på Nørre Snede kirkegaard.277

   170    vii. Anne Else Lundsgaard [2015] blev født den 27. august 1794 i Lergrav og blev døbt den 12. oktober 1794 i Aulum Kirke.278

93. Margretha Jensdatter Nyboe, [461] blev døbt den 14. september 1760 i Holstebro, kirke, døde den 6. maj 1832 i Holstebro, i en alder af 71 år, og blev begravet den 12. maj 1832 på Holstebro kirkegaard.

Om Margretha

• Konfirmeret: 1776, i Holstebro kirke. 279

• Afkald på arv: 1804.

Margretha blev gift med Hans Christian Gjødesen [1142] den 12. juli 1786 i Garnisons Kirke, København. Hans blev født i 1757, døde den 20. oktober 1812 i Holstebro, i en alder af 55 år, og blev begravet den 29. oktober 1812 på Holstebro kirkegaard.280

Deres børn:

   171    i. Jens Gjødesen [356] blev født i 1787 og blev døbt den 26. august 1787 i Horsens Vor Frelser kirke.281

   172    ii. Inger Kirstine Gjødesen [1143] blev født i 1790 og blev døbt den 25. juni 1790 i Holstebro,.282

   173    iii. Peder Gjødesen [1144] blev døbt den 7. marts 1793 i Holstebro, kirke283 og blev begravet den 10. marts 1793 på Holstebro kirkegaard.

   174    iv. Karen Gjødesen [1145] blev født den 16. november 1795, blev døbt den 3. januar 1796 i Holstebro, kirke,284 døde den 30. marts 1799 i Holstebro, i en alder af 3 år, og blev begravet den 5. april 1799 på Holstebro kirkegaard.285

   175    v. Anna Margrethe Gjødesen [1146] blev født den 1. april 1800 i Holstebro,, blev døbt den 22. maj 1800 i Holstebro, kirke,286 døde den 6. november 1873 i Timring i en alder af 73 år, og blev begravet den 13. november 1873 på Timring kirkegaard.287

Anna blev gift med Niels Christensen [3511] den 1. november 1837 i Rind kirke.288 Niels blev født i Najbjerg, Timring og blev døbt den 22. november 1800 i Hjemmet.289

95. Elisabeth Jensdatter Nyboe, [463] blev født i 1763 og blev døbt den 25. februar 1763 i Holstebro, kirke.146

Notater:
Afkald
Jeg underskrevne Elisabeth Nyboe, gift med Christian Lund, tilstår herved i min mands fraværelse, siden han ej i nogle år har været hos mig, og jeg ved ej heller hvor han er, at jeg nu med min tiltagne værge min kjære farbroder velædle srI Christen Lassen Nyboes villie og samtykke, hermed declarerer,
at jeg ingen fædrene eller mødrene arv forlanger af hvad navn nævnes kan, enten efter min afdøde salig fader Jens Lassen Nyboe, ej heller efter min endnu levende moder Catharina Elisabeth Braad, men begge deres efterladenskaber skal altsammen tilhøre min syster Mari,ne Nyboe, som nu indtræder i
ægteskab med velædle hrr. studiosus Tiellesen. - Til hvilken ende dette mit afkald og qwittering udfærdige s t og til bekræftelse om dets indhold har jeg med min frie villie samme underskrevet og forseglet og ombedet min kjære farbroder sr. Christen L. Nyboe sammen med mig at underskrive og forsegle.
Datum Vindinge degnebolig d. 29. februar 1?96
Paa forlangende som arvingens farbroder Christen Lassen Nyboe
Elisabeth Nyboe

At jeg underskrevne Christian Lund er fuldkommen fornøyet med den afkald, som min kjære hustrue Elisabeth har udstædt, saavel over fædrene, san mødrene arv i alle optænkelige maader lover jeg at holde skifteretten frie for min og arvingers krav under min haand og segl Windinge degnebolig d. 3 marts 1796 Co Lund
til vitterlighed Mathias Lind og Niels Just Pedersen.

Beviis
Fra Hans Christian Gjødesen og Christian Lund, borgere og indvaanere i Holstebro, at deres hustruer og degnen Tiellesens hustru i Winding er de eneste nulevende arvinger efter forrige degn i Winding Jens Lassen Nyboe og hustrue Catharina Elisabeth BraadJ forhenværende sognedegn i Winding og Vind, der døde 19 februar 1?96 og 23 marts 1804 ikke har efterladt sig flere end de 3 levende døtre Margrethe, gift med Hans Chr. Giødesen og Elisabeth, gift med Christian Lund og MarianeJ gift med degnen Jørgen Peter Tiellesen i Winding, dette tilstaaes paa forlangende med vore hænders underskrift.
Holstebroe den 24 april 1804
Hans Christian Giødesen
C. Lund

Om Elisabeth

• Konfirmeret: 1778, i Holstebro kirke. 290

• Folketælling: 1787.

• Anholder om understøttelse: 28. januar 1806. 115

Elisabeth blev gift med Christian Lund, Skomager [1975] i 1790.115 Christian blev født omkring 1757.

Om Christian

• Folketælling: 1801.

Deres børn:

   176    i. Chrestine Marie Lund [2038] blev født den 8. januar 1791 i Vestervig, blev døbt den 16. januar 1791 i Vestervig kirke,291 døde den 18. november 1866 i Tyrstrup i en alder af 75 år, og blev begravet den 23. november 1866 på Tyrstrup kirkegaard.292

Chrestine blev gift med Peter Jensen Hauritz, Skolelærer [3574] den 16. januar 1813 i Nørre Felding kirke. Peter blev døbt den 22. marts 1788 i Sønder Felding,293 døde den 22. juli 1853 i Vinding i en alder af 65 år, og blev begravet den 29. juli 1853 på Vinding kirkegaard.294

   177    ii. Else Marie Lund [2035] blev født i 1797 og blev døbt den 16. juli 1797 i Herning kirke.295

   178    iii. Marianne Lund [2036] blev døbt den 28. juli 1799 i Herning kirke.296

   179    iv. Margrethe Lund [2037] blev født i 1802 og blev døbt den 5. juli 1802 i Sahl Kirke, Ringkøbing Amt.297

Elisabeth blev derefter gift med en person, hvis navn pt. er ukendt.

Hendes barn:

   180    i. Jensine Nyboe, [1798] blev født den 3. oktober 1807 i Holstebro, og blev døbt den 8. november 1807 i Holstebro, kirke.298

Billede

forrige  6. generation  Næste100. Hans Lauritsen Kjær, [3033] blev døbt den 19. april 1748 i Holstebro, kirke, døde den 24. marts 1788 i Holstebro, i en alder af 39 år, og blev begravet den 29. marts 1788 på Holstebro kirkegaard.66

Hans blev gift med Dorte Marie Horslund [2571], datter af Laurits Lauritsen Horslund [1045] og Inger Lauritzdatter Bording [1153], den 29. februar 1776 i Holstebro, kirke.299 Dorte blev døbt den 18. april 1740 i Holstebro,300 og blev begravet den 16. marts 1816 på Hjerm kirkegaard.

Deres barn:

   181    i. Laurids Christian Kjær, Købmand i Holstebro [2569] blev døbt den 27. november 1778 i Holstebro,,126 døde den 3. december 1835 i Holstebro, i en alder af 57 år, og blev begravet den 10. december 1835 på Holstebro kirkegaard.

Laurids blev gift med Anna Marie Grøntoft [3035] den 9. april 1807 i Holstebro, kirke.301 Anna blev døbt den 16. juli 1781 i Ringkøbing kirke,302 døde den 16. februar 1809 i Holstebro, i en alder af 27 år, og blev begravet den 25. februar 1809 på Holstebro kirkegaard.303

Laurids blev derefter gift med Johanne Cathrine Foss [3036] den 2. september 1809 i Holstebro, kirke.304 Johanne blev døbt den 20. september 1777 i Sønderho,305 døde den 12. februar 1846 i Holstebro, i en alder af 68 år, og blev begravet den 18. februar 1846 på Holstebro kirkegaard.306

105. Anne Kirstine Jørgensen, [2023] blev født i 1759, blev døbt den 4. november 1759 i Maabjerg kirke,160 og døde den 10. maj 1812 i Hjerm i en alder af 53 år.

Om Anne

• Folketælling: 1801.

Anne blev gift med Peder Jens Pedersen [4546] den 22. november 1798 i Maabjerg kirke.307 Peder er født cirka 1753 i Hjortborg, Hjerm sogn og døde den 19. marts 1829 i Hjerm i en alder af ca. 76 år.

Deres børn:

   182    i. Emmerentze Pedersdatter [4543] blev født i 1798.

   183    ii. Mads Pedersen [4544] blev født cirka 1800.

108. Iver Mortensen Nyboe, Landvæsenskommisær [1063] blev født den 6. februar 1752 i Kollerup Præstegaard, blev døbt den 13. februar 1752 i Kollerup Præstegaard,167 døde den 4. december 1829 i Vejle i en alder af 77 år, og blev begravet den 7. december 1829 på Vejle kirkegaard.168

Notater:
Var ejer af Hvilsbjerggaard
_____________________________________________________________________
Historisk Atlas.dk - Hvilsbjerggård
Intro
Hvislbjerggård er i Andkær ejerlav gård. nr. 2, matr. nr. 4a
Del af Gårdens historie

Sophia Magdalene Bentzon, sælger gården til sjællænderen Iver Nyboe. Det skete 20.6.1798.
Iver Nyboe og hans kone Anne Juel Jørgensen overtog en gård med ca. 200 td. land ypperlig agerjord, 75 td. land god engbund og 130 td. skov i frodigste vækst. Han forsøgte at drive gården efter principper, som anvendtes på sjællandske hovedgårde og med den samme sædfølge. Det så godt ud, og besætningen var heller ikke så ringe: 12 heste, 40 køer, 30 stude (på skoven), 20 ungkreaturer, 20 får og 6 svin. Hele herligheden anslås at have en værdi af 20.000 - 25.000 rdl. Disse oplysninger kan findes i en lille bog, som professor Begtrup udgav i 1808 om "Agerdyrkningens Tilstand i Jylland".
At Hvilsbjerggård er af en anden størrelse end de øvrige gårde ses også af brandforsikringssummerne. I 1784 var der en nybygget stald på 24 fag, som blev takseret til 550 rdl., eller nogenlunde det samme som en hel gård normalt som noteres som nyopførte. Der er i alt 88 fag, deraf 20 i stuehus. Hele gården takseres til 3710 rdl., men ændres i 1793 til 3400 rdl. Efter statsbankerotten i 1813 sker der åbenbart en ombygning af en stald, for i 1817 er der 93 fag, og hele gården vurderes til 18 800 rigsbankdaler.
Iver Nyboe solgte 28.12.1809 gården med et hartkorn på 15 td. 3 fdk. 2 alb til Kammerjunker von Schack Brockdorph. Der medfulgte 3 fæstehuse, og prisen var 32.300 rdl, heri kongelige penge på 624 rdl 2 mark 14 skilling "
Kopieret fra Historisk Atlas med tilladelse fra Børkop lokalhistoriske Arkiv.

Om Iver

• Konfirmeret: 6. april 1766, i Skræm kirke.

• Godsforvalter: 1780, Gierdrup Gods, Eggeslevmagle. 115

• Folketælling: 1787.

• Forvalter: 1790.

• Folketælling: 1801.

• Ejer af gården Lerbæk: 1803.

• Rosende omtale: 1805.

Iver blev gift med Ane Juel Jørgensen, [1327] den 14. september 1791 i Hjemmet.308 Ane blev født i 1772, døde den 10. juni 1831 i Vejle i en alder af 59 år, og blev begravet den 17. juni 1831 på Vejle kirkegaard.309

Parnotater: 1791 d. 14de Sept. blev efter Kongel. Dispensation i Huuset copuleret Hr. Forvalter Iver Nyboe fra Gierdrup i Sieland og Jomfr. Anna Juul Jørgensen, og at intet lovstridigt er hos disse Persohner, derfor caverer Hr. Obr. Lieut. v. Waltersdorph.

Deres børn:

+ 184    i. Morten Michael Nyboe, Godsforvalter [2092] blev født i Gierdrup Gods, Eggeslevmagle, blev døbt i august 1792 i Eggeslevmagle Kirke,310 døde den 13. marts 1833 i Gerdrup Gods i en alder af 40 år, og blev begravet den 16. marts 1833 på Nysted kirkegaard.311

   185    ii. Karen Dorthea Nyboe, [1328] blev døbt den 4. september 1796 i Eggeslevmagle Kirke,312 døde den 16. april 1874 i Odense i en alder af 77 år, og blev begravet den 23. april 1874 på Odense Skt. Knuds kirkegaard.313 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   186    iii. Lovise Nyboe, [1329] blev født den 19. juli 1799 i Hvilsbjerggaard, Vejle Sogn, blev døbt den 25. august 1799 i Gaverslund Kirke, døde den 3. januar 1851 i Odense i en alder af 51 år, og blev begravet den 8. januar 1851 i Odense, Sct. Hans kirke.314 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   187    iv. En Datter [1900] blev født den 18. juni 1802 i Gaverslund Sogn, døde den 18. juni 1802 i Gaverslund, og blev begravet den 20. juni 1802 på Gaverslund kirkegaard.

110. Aleksander Mortensen Nyboe, [513] blev født den 10. december 1754 i Kollerup Præstegaard, blev døbt den 15. december 1754 i Kollerup Kirke,172 og blev begravet den 19. august 1805 på Gudum kirkegaard.173

Notater:
Han købte 10. juni 1778 Vadskærgaard og flyttede dertil.
I 1796 flyttede han til Gudum Sogn og køber Gudum Krogsgaard

Ejer ( 1797 - 98 ) af Gudum-Krogsgaard -

Skifte i Skodborg og Vandfuld herreder, B77B-195.
Børnenes formynder er deres farbroder Ib Nyboe fra Hvilsbjerggaard og enkens lauværge er Peder Ibsen til Breinholdt
---------------------------------------------------------------------------------------------

(1780) Løverdagen d: 15 juli lod Mads Iversen Kvistgaard og Hustru Karen ? Pedersdatter deres Søn, næste Dagen hjemmedøbt og Kaldet Iver fremstillet i Kirken d: 3. Sept. Baaren af Jomfrue Kvistgaard af Kvistgaard. Faddere Hr. Mads Kvistgaard ibidem, Hr. Christen Olesen af Gudum Closter Jomfrue Ni....? af Kvistgaard. Hr. Alexander Nyboe af Vadskiergaard. Mons; Kanne....? af Præstegaarden
------------------------------------------------------------------------------------------------

Simon Christensen Andrup i Lemvig, der en tid havde ejet Bækmark. Han døde 5. avg. 1779, men havde aaret forud solgt Vaskjærgaard for 6101 rigsdaler til Alexander Nyboe. 1785 var der 14 afbyggere paa gaardens udmarker, der hver havde 1 ko og 4 faar. Nyboe var en præstesøn fra Kollerup i Han Herred. 1791 døde hos ham paa Vaskjærgaard først hans broder Rasmus, derpaa hans moder Mette Iversdatter, født Qvistgaard; da præstens kone ogsaa døde samme aar, stod der paa kirkens alter samtidig 3 par lys med plader og flor. Han solgte gaarden 20. april 1793 for 100000 rigsdaler til Marcus Sveistrup og flyttede til Krogsgaard i Gudum Sogn
<http://www.gjellergaard.dk/Toerring%20s_%208.htm>

Nyboe, Alexsander til Krogsgaard i Gudum sogn.
1799 25/6 skøder han til kclr, raadm. Thomas Wissing i Viborg,
Mønsted kirke for 3000.- rdll.
( Findes i Provinsark 1 Topogr )
[ Nygaards sedler ]
kclr= kanseliråd

Forskningsnotater: Fra Nygaards-sedler

et Samfrcendeskifte, dvs. familien har selv forestået skiftet, evt. med hjælp fra herredsfogeden eller en anden embedsmand. Kopi at skiftet findes blandt Skodborg - Vandfuld herreders skiftedokumenter for året 1806.

Det fremgår deraf, at enken Anne Marie Ibsen overtog Krogsgaard (med 15 1/8 Tdr. Hartkorn), Guddum Kongetiende (32 Tdr. H.), Nr. Nissum Kongetiende (28 Tdr. H.), osv. osv., vurderet til ialt 25.000 Rigsdaler. Besætning og avlsredskaber vurderet til 1.200 Rigsdaler.

Om Aleksander

• Konfirmeret: 22. april 1770, i Skræm kirke.

• Folketælling: 1787.

• benefic: 8. juni 1798. 115

• Folketælling: 1801, Krogsgaard, Gudum Sogn.

Aleksander blev gift med Anne Marie Ibsen [926] den 9. december 1796 i Resen Kirke.316 Anne blev døbt den 14. juni 1778 i Asmild Kirke, Nørlyng, Viborg,317 døde den 29. august 1846 i Krogsgaard, Gudum Sogn i en alder af 68 år, og blev begravet den 4. september 1846 på Gudum kirkegaard.318

Deres børn:

+ 188    i. Morten Aleksandersen Nyboe, [1719] blev døbt den 13. december 1797 i Gudum,319 døde den 31. marts 1822 i Store Skikkild, Vejrum Sogn, Hjerm Herred i en alder af 24 år, og blev begravet den 9. april 1822 på Vejrum kirkegaard.320

+ 189    ii. Ib Alexandersen Nyboe, Kvæghandler, Gårdejer og Fattigkasserer [514] blev født i Krogsgaard, Gudum Sogn, blev døbt den 14. februar 1799 i Gudum kirke,321 døde den 5. januar 1875 i Gudum i en alder af 75 år, og blev begravet den 14. januar 1875 på Gudum kirkegaard.322

   190    iii. Rasmus Alexander Nyboe, Købmand i Slagelse og København [519] blev døbt den 17. december 1800 i Gudum kirke,323 døde den 17. september 1873 i Holmensgade 38, København i en alder af 72 år, og blev begravet den 24. september 1873 i Assistens kirkegaard, København.324 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

+ 191    iv. Mette Quistgaard Nyboe, [1053] blev døbt den 23. maj 1802 i Gudum kirke,325 døde den 20. juli 1889 i Gudum i en alder af 87 år, og blev begravet den 26. juli 1889 på Gudum kirkegaard.326

   192    v. Peder Overgaard Nyboe, [1033] blev døbt den 27. juni 1805 i Gudum kirke327 og blev begravet den 11. september 1805 på Gudum kirkegaard.328

112. Peder Mortensen Nyboe, Fuldmægtig på Amtsstuen i Odense [1065] blev født den 19. november 1756 i Kollerup Præstegaard, blev døbt den 5. december 1756 i Kollerup Kirke,174 døde den 27. september 1821 i Odense i en alder af 64 år, og blev begravet den 2. oktober 1821 på Odense, Skt. Knuds Kirkegaard.177

Om Peder

• Konfirmeret: 1773, i Kettrup Kirke. 329,330

• Fuldmægtig: i 12 åår ved Odense amtsstue.

• Undervisningsinspektør og regnskabsfører: i 11 år ved Tugthuset i Odense.

• Fuldmægtig: 1780, på Odense amtsstue. 115

• Ansøgning om stillingen som Amtsforvalter: 2. juni 1798, ved Århus og Skanderborg amter. 115

• Vejer og måler: 16. maj 1800, Odense. 115

• Underinspektør: 1809, Odense tugthus. 115

Peder blev gift med Apolone Lundhoff [2410] den 6. juni 1787 i Odense, Skt. Knuds kirke. Apolone blev født i Odense, blev døbt den 24. marts 1762 i Odense, Skt. Knuds kirke, døde i Odense, og blev begravet den 17. september 1789 på Odense, Skt. Knuds Kirkegaard.

Parnotater: Ved vielsen 1790 står:
den 16 Julii
Copulerede i Huus paa Nøragergaard efter Kongl. allenaadigst Bevilling af 15de Juni
sidstleden, Hr. Tugthuus-Inspecteur Peder Nyboe og Jomfrue Christiane Ulrica
Jørgensen. Forlovere for at disse Personer ikke ere beslægtede eller besvogrede, at de
ere frie for Ægteskabsløfte andetsteds samt at ellers Intet er som i nogen Maade kand
hindre deres Ægteskab ere underskrevne
Løvergaard Nyboe

Deres barn:

   193    i. Johanne Jacobine Nyboe, [2409] blev døbt den 29. maj 1788 i Odense, Sct. Hans kirke, døde den 17. august 1861 i Odense i en alder af 73 år, og blev begravet den 21. august 1861 fra Odense Sct. Hans kirke.331 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Peder blev derefter gift med Christine Ulrikke Jørgensen, [1316] den 16. juli 1790 i Sæby Kirke.332 Christine blev døbt den 6. januar 1769 i Middelfart Kirke,333 døde den 30. juli 1829 i Odense i en alder af 60 år, og blev begravet den 6. august 1829 på Odense, Skt. Knuds Kirkegaard.334

Deres børn:

   194    i. Anna Dorthea Nyboe, [2518] blev født den 5. oktober 1791 i Odense, blev døbt den 17. november 1791 i Odense, Skt. Knuds kirke, døde den 10. november 1872 i Odense i en alder af 81 år, og blev begravet den 16. november 1872 på Odense Skt. Knuds kirkegaard.335 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   195    ii. Laurits Morten Ditlow Witardt Nyboe, [627] blev født den 5. december 1793 i Odense og blev døbt den 22. januar 1794 i Odense Skt. Knuds kirke.

+ 196    iii. Mette Abelone Nyboe, [2407] blev født den 12. marts 1796 i Odense, blev døbt den 21. april 1796 i Sct. Knuds Kirke, Odense, døde den 2. oktober 1868 i Hunderupgaard i en alder af 72 år, og blev begravet den 3. oktober 1868 på Odense Skt. Knuds kirkegaard.336

115. Luvise Mortensdatter Nyboe, Husjomfru [545] blev født i Kollerup Præstegaard, blev døbt den 18. juni 1761 i Kollerup Kirke,179 døde den 7. september 1795 i Orø i en alder af 34 år, og blev begravet den 1. oktober 1795 på Orø kirkegaard.180

Om Luvise

• Konfirmeret: 29. marts 1775, i Eggeslevmagle Kirke. 337

• Folketælling: 1787.

Luvise blev gift med Tellef Børresen [546] den 2. juli 1791 i Eggeslevmagle kirke, Sorø -.338 Tellef blev født den 3. marts 1753 i Heirefoss Raabygdelauget, Christianssand Stift, Norge,339 døde den 15. juni 1834 i Orø i en alder af 81 år, og blev begravet den 21. juni 1834 på Orø kirkegaard.340

Om Tellef

• Præst: 17. september 1790, Frederiksberg. 27

• Præst: 1790-1834, Orø.

• Folketælling: 1801.

• Folketælling: 1834.

Deres børn:

   197    i. Morten Nyboe Børresen [2403] blev født i 1792 og blev døbt den 30. september 1792 i Orø Kirke.341

   198    ii. Børre Wilhelm Børresen [2404] blev født i 1793 og blev døbt den 12. januar 1794 i Orø Kirke.341

   199    iii. Jørgen Mathias Børresen [2405] blev født den 24. maj 1795 i Orø og blev døbt den 19. juli 1795 i Orø Kirke.341

116. Michel Mortensen Nyboe, Forpagter på Ustrup [1716] blev døbt den 18. juni 1761 i Kollerup Kirke,342 døde den 24. juli 1821 i Tangsgaard, Gudum i en alder af 60 år, og blev begravet den 2. august 1821 på Gudum kirkegaard.182

Om Michel

• Konfirmeret: 6. april 1777, i Eggeslevmagle Kirke. 343

• Folketælling: 1787.

• Folketælling: 1801, Gudum Sogn.

• Se Biografi:

Michel blev gift med Anna Didrichsdatter [1333] den 12. juni 1789 i Sønder Nissum kirke.344 Anna blev født i 1753345 og blev begravet den 13. juli 1789 på Husby kirkegaard, Møborg Sogn, Ringkøbing Amt.345

Deres barn:

   200    i. Jens Tang Nyboe, [1336] blev født i 1789 i Ustrup Gods, blev døbt den 11. juli 1789 i Husby Kirke,345 døde i 1808 i Tangsgaard i en alder af 19 år, og blev begravet den 20. august 1808 på Gudum kirkegaard.346

Michel blev derefter gift med Charlotte Lovise Opitius ( Født Apicius ) [1717], datter af Mads Opitius [1334] og Anne Kirstine Seidelin [1335], den 21. marts 1797 i Idum Kirke, , Ringkøbing Amt.347 Charlotte blev født i Ryberg, Velling Sogn, Ringkøbing Amt, blev døbt den 20. maj 1771 i Velling kirke,348 døde den 30. januar 1848 i Øster Toftum, Resen i en alder af 76 år, og blev begravet den 6. februar 1848 på Resen kirkegaard.349

Parnotater: D 21de Martii bleve Michel Nüeboe Forpagter af Norholmgaard og Jomfrue Charlotte Lovise Opitius ægteviede he ri Idom Præstegaard, hvor hun hafde tient paa niende Aar, uden foregaaende Trolovelse efter Kongelig Allernaadigst Bevilling Hilsen Ove 347

Deres børn:

+ 201    i. Mathias Mikkelsen Nyboe, [1718] blev født i Tanggaard, Gudum Sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 3. juli 1800 i Gudum kirke,350 døde den 4. marts 1853 i Nørre Nissum i en alder af 52 år, og blev begravet den 13. marts 1853 på Nørre Nisum kirkegaard.351

   202    ii. Anne Diedericia Mikkelsen Nyboe, [1077] blev født i Tanggaard, Gudum Sogn, blev døbt den 31. oktober 1803 i Gudum kirke,352 og blev begravet den 1. november 1803 på Gudum kirkegaard.353

+ 203    iii. Morten Mikkelsen Nyboe, Bagermester og Byrådsmedlem [931] blev født i Tanggaard, Gudum Sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 3. august 1804 i Gudum kirke,354 døde den 27. januar 1885 i Lemvig i en alder af 80 år, og blev begravet den 30. januar 1885 på Lemvig kirkegaard.355

   204    iv. Peder Overgaard Mikkelsen Nyboe, [1078] blev født i Tangsgaard, Gudum Sogn, blev døbt den 2. maj 1808 i Gudum kirke,356 døde i Gudum, og blev begravet den 4. april 1813 på Gudum kirkegaard.357

   205    v. Anna Diedericia Mikkelsen Nyboe, [1079] blev født i Tangsgaard, Gudum Sogn, blev døbt den 25. marts 1810 i Gudum kirke,358 døde i Gudum, og blev begravet den 16. november 1810 på Gudum kirkegaard.359

+ 206    vi. Aleksander Nyboe, Gaardmand på Kjærsiggaard [538] blev født i Tanggaard Gudum Sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 22. september 1812 i Gudum kirke,360 døde den 25. oktober 1874 i Resen i en alder af 62 år, og blev begravet den 30. oktober 1874 på Resen kirkegaard.361

   207    vii. Jens Tang Mikkelsen Nyboe, [544] blev født i Tanggaard, Gudum, blev døbt den 11. april 1815 i Gudum kirke,362 døde den 16. september 1836 i Tanggard, Gudum i en alder af 21 år, og blev begravet den 23. september 1836 på Gudum kirkegaard.363 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

117. Johannes Mortensen Nyboe, Præst [508] blev født den 13. november 1763 i Kollerup Sogn, Thisted Amt, blev døbt den 20. november 1763 i Kollerup Kirke,183 døde den 24. december 1844 i Fodby, Sorø Amt i en alder af 81 år, og blev begravet den 30. december 1844 på Fodby kirkegaard.

Notater:
No 269. Fodby ( Fogedby )
Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift M.S. 1 a/128*
Anm. Fodby blev 17/3 1741 annecteret St. Peters K. i Nestved, men har vist allerede tidligere hørt dertil

17. 1/3 1799 [ p. Cap. Skjelby Gu. 21/9 96, o. 26/10.] Johannes Nyboe;
[ 26/8 1803 Sp.*; see der ].
c) Sognepræster
126/8 1803 [ r. Cap* 1/3 99 ] Johannes Nyboe af Kollerup_S., f. 13/11 63; St. pr. 86: C. 8/7 91, n.; [ p. Cap. Skjelby Gu. 21/9 96, o. 26/10; 1. (gift ) 97? Sophie Hedvig Grüner af L. Lyngby Ø,; u.B.; 2. ( gift ) Tjustrup 7/7 02 Cecilie Cathrine Møller, f. Krummerup 6/11 80; f. Jørgen Rasmussen M. i Tadse Mølle ; M. Anna Cathrine......; 5 S.; [ død 24/12 1844: skildres af Barfod som en yderst maadelig Person, som tog sig af Ingenting, og i mange Aar i høi Grad forfalden. Hans Pg. Var derfor ogsaa i de senere Aar i en saadan Tilstand, at Man selv i Sjælland vanskeligt skulde finde en Bonderønne, der lignede den i Usselhed; see B. D. C. 1/135 ].
Uddrag af Almindelig Dansk Præstehistorie udgivet af S.V.Wiberg 1867
----------------------------------------------------------------------------
Præster og Kapellaner i Fodby

Johannes Nyboe
sognekapellan fra 1799 i Fodby, hans far hed Morten Alexander Nyboe og han moder Mette Iversdatter Quistgård. Født 13 November 1763. Bliver så sognepræst i 1803 Han var gift med Gruner Sofie Hedvig i 1779. Hun var født 23 oktober 1766. Datter af Laurits Eliasen Gruner og Catrine Becher Pederdatter Windings. Han skildres som en yderst mådelig person. Præstegården var i ussel og forfalden tilstand. Han var næsten blind, derfor var der i mange år en hjælpepræst knyttet til embedet. Han dør i 1844.
Ovenstående lånt fra: http://www.bistrupby.dk/26211889
--------------------------------------------------------------------------

Om Johannes

• Konfirmeret: 11. april 1779, i Eggeslevmagle Kirke. 343

• Modtager: 1791.

• Præst: 1. marts 1799, Skjelby-Gudum. 27

• Folketælling: 1801.

• Præst: 28. august 1803, Fodby - Sorø Amt. 364

Johannes blev gift med Sofie Hedvig Grüner [509] den 4. februar 1798 i Orø Kirke, Holbæk Amt.365 Sofie blev døbt den 23. oktober 1766 i Ude Sundby kirke366 og blev begravet den 15. januar 1802 på Fodby kirkegaard.367

Johannes blev derefter gift med Cecilie Katrine Møller, [510] den 7. juli 1802 i Tystrup Kirke, Sorø Amt.368 Cecilie blev født den 6. november 1780 i Krummerup Sogn, blev døbt den 10. december 1780 i Krummerup Kirke,369 døde den 27. juni 1859 i Fodby - Sorø Amt i en alder af 78 år, og blev begravet den 1. juli 1859 på Fodby kirkegaard.

Parnotater:
Den 7de Julii bleve ægteviede i Tadse Mølle her i Tjustrup Sogn Hr. Johannes Nyeboe Capellan til Fogedbye og Jomfrue Cecilia Catharina Møller en Dater af hr. Møller i bemeldte Mølle. Kongelig Bevilling af 6te Junii 1802 om at vies hjemme i Huset, uden foregaaende Tillysning af Prædikestolen blev foreviist.

Hr Provst Korn; Provst i Herredet var nærværende og erklærede fra den Geistlige Skifterets Side at der intet var at erindre angaaende Skiftet efter Brudgommens afdøde Hustrue; Ligesom og velbemeldte Hr. Provst Korn paa Brudgommens Side, og Brudens Fader hr. Møller paa Brudens Side erklærede at der var intet andet, som i nogen Deel kunde hindre Forbindelsen samt at det var indsat i den Geistlige Enkekasse dette bevidnedes ved deres Underskrivt:
P Korn. J Rasmussen
Venlia hilsen

Deres børn:

   208    i. Morten Severin Nyboe, [1080] blev døbt den 14. september 1804 i Fodby Kirke. Sorø Amt,370 døde den 3. oktober 1864 i Fodby - Sorø Amt i en alder af 60 år, og blev begravet den 7. oktober 1864 på Fodby kirkegaard. Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

+ 209    ii. Jørgen Ludvig Nyboe, Skomagermester og Retsvidne [1081] blev født den 20. september 1808 i Fodby - Sorø Amt, blev døbt den 4. november 1808 i Fodby Kirke. Sorø Amt,371 døde den 4. august 1873 i Næstved i en alder af 64 år, og blev begravet den 8. august 1873 på Næstved kirkegaard.372

+ 210    iii. Christoffer Johansen Nyboe, Gårdmand [1082] blev døbt den 27. juni 1810 i Fodby Kirke. Sorø Amt,373 døde den 21. maj 1901 i Hyllinge i en alder af 90 år, og blev begravet den 28. maj 1901 på Hyllinge kirkegaard.374

+ 211    iv. Jens Michal Johansen Nyboe, Handelsmand [1083] blev døbt den 31. juli 1813 i Fodby Kirke. Sorø Amt, døde den 1. oktober 1910 i Ringsted i en alder af 97 år, og blev begravet den 7. oktober 1910 på Ringsted kirkegaard.375

+ 212    v. Hans Christian Johansen Nyboe, Husmand [1084] blev født den 23. maj 1818 i Fodby, Sorø, blev døbt den 28. juli 1818 i Fodby Kirke. Sorø Amt, døde den 19. september 1888 i Fodby - Sorø Amt i en alder af 70 år, og blev begravet den 24. september 1888 på Fodby kirkegaard.376

131. Ingeborg Marie Nielsdatter Nyboe, [425] blev døbt den 4. marts 1735 i Holstebro, kirke191 og blev bisat den 27. juli 1764 på Viborg Sortebrødre kirkegaard.

Om Ingeborg

• Konfirmeret: 18. april 1751, i Holstebro kirke. 192

Ingeborg blev gift med Søren Lauritsen Haarslund, Købmand I Viborg [426], søn af Laurits Lauritsen Horslund [1045] og Margrethe Mortensdatter Nyboe, [1036], den 8. februar 1759 i Holstebro, kirke.190 Søren blev døbt den 7. juni 1722 i Holstebro, kirke107 og blev bisat den 27. december 1776 på Viborg Sortebrødre kirkegaard.

Parnotater: Søren Haarslund, Kiøbmand i Viborg og Ingeborg Marie Nyboe
Da de ere Næstsøskende Børn saa er derfor Kongl. allenaadigste Dispentation af Copulations Seddel foreviist.
Efter allernaadigste Egtevielse Brev af 6te Octob.1758 copulerede hiemme i Huuset d. 8de Feb. 1759.
Forlovere
Christen Juul.
Jens Christensen Busch.

Om Søren og Ingeborg

• Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led: 1758.

Om Søren

• Konfirmeret: 5. oktober 1738, Holstebro, kirke. 377

(Dubleret slægtslinje. Se Person 75)

132. Kirsten Nielsdatter Nyboe, [427] blev døbt den 10. august 1736 i Holstebro, kirke,200 døde i Ringkøbing, og blev begravet den 10. oktober 1802 i Ringkøbing kirkegaard.

Notater:
Se Holstebros Historie gennem tiderne 1274 - 1939 - side 63, 92, 521

Om Kirsten

• Konfirmeret: 9. april 1752, i Holstebro kirke. 378

• Folketælling: 1787.

Kirsten blev gift med Johan Wilhelm Nielsen Kanneworff, Provst i Idum [1775], søn af Niels Kanneworff, [1274] og Sofie Amalie Weghorst [1275], den 20. januar 1763 i Holstebro, kirke. Johan blev født i Horsens, blev døbt den 22. august 1719 i Horsens Sogn, Nim H, Skanderborg Amt,379 døde i Ringkøbing, og blev begravet den 12. september 1803 i Ringkøbing kirkegaard.

Parnotater:
Fra kirkebogen fra Holstebro købstad:

Anno 1763 dend 20. Januaril Stod hr. Kanneworfft Bryllup med Kiersten Nielsd. Nyeboe
Corpuleret i hendeds Faders Huuss. Efter Kongelig Mayts. Aller Naadigste tilladelse

Om Johan

• Student: 1741, Odense.

• Kandidat: 1745.

• Beskæfrigelse indtil: 1753.

• Res. Kappelan: 1753-1775, Holstebro - Maabhjerg.

• Konfirmeret: Bevilling til bryllup, 3. august 1758.

• Præst: 15. august 1775, Idom. 27

• Folketælling: 1787.

• Pensionmeret: 1799.

Deres børn:

   213    i. Sinnel Abelone Johansen Kanneworff, [1071] blev døbt den 10. oktober 1764 i Holstebro, kirke,380 døde den 22. februar 1850 i Holstebro, i en alder af 85 år, og blev begravet den 11. marts 1850 på Holstebro kirkegaard.381

Sinnel blev gift med Willads Mehl, Postmester i Holstebro [1280], søn af Ditlev Mehl, [1281] og Elisabeth Zeuthen [1282], den 9. december 1810 i Søndersø Kirke. Willads blev født den 12. oktober 1759 i As, blev døbt den 24. oktober 1759 i As Kirke,382 døde den 25. februar 1817 i Holstebro,383,384 i en alder af 57 år, og blev begravet den 4. marts 1817 på Holstebro kirkegaard.385

   214    ii. Sara Marie Johansen Kanneworff, [1072] blev døbt den 30. oktober 1765 i Holstebro, kirke,386 døde den 21. juni 1779 i Idum i en alder af 13 år, og blev begravet den 25. juni 1779 på Idum Kirkegaard.387

+ 215    iii. Nicolette Claudiana Johansen Kanneworff, [456] blev født i Præstegaarden, Idom, Ulfborg, blev døbt den 27. maj 1768 i Holstebro, kirke,388 og døde i 1798389 i en alder af 30 år.

+ 216    iv. Niels Nyboe Kanneworff, Gartner [1073] blev døbt den 28. juli 1769 i Holstebro, kirke390 og døde den 18. september 1833 i Loosdrecht, Holland391 i en alder af 64 år.

+ 217    v. Claus Schive Kanneworff, Guldsmed [1074] blev døbt den 3. august 1770 i Holstebro, kirke392 og døde efter 1811 i København,.4

+ 218    vi. Andreas Jesper Kanneworff, Guldsmed [1075] blev døbt den 25. september 1772 i Holstebro, kirke,393 døde den 10. januar 1854 i Ringkøbing i en alder af 81 år, og blev begravet den 16. januar 1854 på Ringsted kirkegaard.394

   219    vii. Johan Nicolai Kanneworff, [1774] blev født den 10. juni 1775 i Præstegaarden, Idum,, blev døbt den 25. august 1775 i Idum Kirke, , Ringkøbing Amt,395 og døde den 29. oktober 18085 i en alder af 33 år.

Johan blev gift med Sara Pedersen [2093] 5 omkring 1798 i København.5

   220    viii. En Pige [1238] blev født den 2. januar 1778 i Idum396 og blev begravet den 9. januar 1778 på Idum Kirkegaard.

134. Povl Friis Nicolaisen Nyboe, Præst [431] blev døbt den 2. december 1739 i Holstebro, kirke,204 døde den 26. april 1786 i Kongens Tisted i en alder af 46 år, og blev begravet den 4. maj 1786 på Kongens Tisted kirkegaard.205

Notater:
No 199 Durup og Stenild, samt til 1577 Rørbæk og Grynderup.
Gislum herred, Aalborg Amt, Viborg Stift A. H. R.: M. S. III.; Lkm. 3/161*
10. 28/5 1777 [ p. Cap.* 24/2 74, o. 16/2 ] Poul Friis Nyboe [ 11/2 1784 Kongens Tisted-B.; see der ].

No 1186. Tisted [ Kongens-] Binderup samt, efter Refer 20/5 1821, fra 2/5 1824 Durup Gislum herred, Aalborg Amt, Viborg Stift
A. H. N.; M. S. III.; L. P. B. 528; Lkm.; Kbg. Tisted og Binderup 1778; Durup 1813
Anm. Durup havde tidligere Stenild til Annex; see Rørbæk-G-S. 14. 11/2 1784 [ Durup-S, 28/5 77 ] Poul Friis Nicolaisen Nyboe, f. Hobro 2/12 39; F. N.N.. Kbmd.; M. Maren Juel; St. Vibg. 61; C. 26/9 65, n.; p. Cap. Durup_s. 24/2 74, o. 16/3;
Gift 1. gang 14/6 75 Elisabeth Christensdtr. Sadolin af Viborg. Sortebrødre K., død '/1 82; mindst 1S.; gift 2. gang ........Jacobsdtr. Timmermann af Hobro-S., død Udbyneder.....; see Immanuel N. i L. Lyngby-Ø.; [ b. 4/5 1786: goddædig].
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gislum herred
Gejstlig skifteprotokol
1778-1814
C 17C-3
76 Poul Friis [Nielsen] Nybo, præst i Kongens Tisted og Binderup. 27.4.1786, fol.69B, 88, 120B, 128B, 142B, 145B.
E: Else [Jacobsdatter] Timmermann. LV: bror Arild Timmermann, forpagter på Fuglsøgård [i Udbyneder sogn]. B:
3) Jacob Nybo 1½
4) Elisabeth Marie Nybo 6 mdr
5) Poul Friis Nybo født i december 1786.
FM:
1) farbror Niels Christian [Nielsen] Nybo, præst i Vridsted og Fly
2) farbror Simon Nybo, købmand i Holstebro
3) farbror Johannes Nybo, ejer af Dalagergård [i Borris sogn] ved Ringkøbing
4) farbror Søren Nybo, degn i Rødding
5) [Johan Vilhelm Nielsen] Kanneworf, præst i Idum ved Holstebro g.m. faster [Kirsten Nybo].
Første ægteskab med Ellen Cathrine Sadolin, [skifte 18.2.1782 lbnr.72]. B:
1) Ellen Cathrine Nybo 10. Ved afkald 24.1.1797 g.m. Jens Nødskov, degn i Idum
2) Immanuel Nybo 6.
FM:
1) morbror Hans Henrik Sadolin, præst i Oddense og Otting
2) morbror Albert Sadolin, præst i Hinge og Vinderslev
3) morbror Jørgen Sadolin, præst i Trige og Ølsted.

Om Povl

• Student: 1761, Viborg. 27

• Cand trol: 26. september 1765. 27

• Capellan: 24. februar 1774, Durup Præstegaard, Aalborg Amt. 27

• Præst: 28. maj 1777, Durup Præstegaard, Aalborg Amt. 27

• Uskiftet bo: 22. februar 1782.

• Præst: 1784-1786, Kongens Tisted og Binderup sogne. 21

• Præst: 11. februar 1784, Kongens Tisted. 115

Povl blev gift med Ellen Cathrine Sadolin [432], datter af Kristian Albert Olesen Sadolin, Præst i Hinge og Vinderslev [1002] og Ellen Cathrine Jørgensdatter Hjersing [1004], den 13. juni 1775 i Thorning Kirke.397 Ellen blev døbt den 29. april 1747 i Viborg, Sortebrødre Kirke og døde den 18. februar 1782 i Durup Præstegaard, Aalborg Amt398 i en alder af 34 år.

Parnotater: 1775 - Tirs. d.13 Juni blev velærv. og vel lærde Hr Poul Friis Nyboe, adjunct og Kappelan for Durup og Stenild Menigheder i Viborg Stift, efter forevist Kongebrev af 22.maj, samt Amtsstues quittering af 9.juni, og Hr Ped. Eggert Haaderup hans tilladelse, ægteviet til min elskelige søster Jomfru Ellen Cathrine Sadolin, her i Torning Præstegaard af mig, hendes broder. 397

Deres børn:

+ 221    i. Ellen Catrine Nyboe, [402] 399 blev født cirka 1773,115 døde den 19. oktober 1853 i Vinding i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 27. oktober 1853 på Vinding kirkegaard.400

+ 222    ii. Emanuel Poulsen Nyboe, Digter og Præst [434] blev født den 17. februar 1780 i Durup,339 blev døbt den 28. december 1780 i Durup kirke, døde den 23. april 1840 i Lille Lyngby, Frederiksborg Amt i en alder af 60 år, og blev begravet den 27. april 1840 på Lille Lyngby kirkegaard.401

   223    iii. Elisabeth Marie Nyboe, [569] blev født i 1782 og blev begravet den 10. marts 1785 på Binderup kirkegaard.205

Povl blev derefter gift med Else Jacobsdatter Timmermann [433]. Else blev født cirka 1753 i Hobro,339 døde den 28. august 1821 i Hald i en alder af ca. 68 år, og blev begravet den 2. september 1821 på Hald kirkegaard.

Om Else

• Folketælling: 1801.

Deres børn:

   224    i. Jacob Nyboe, Landsoverretsprocurator, Byfoged I Viborg, [1755] blev født den 11. november 1784 i Tisted Sogn, Aalborg Amt, blev døbt den 8. december 1784 i Tisted Kirke,402 døde den 16. februar 1848 i Viborg i en alder af 63 år, og blev begravet den 23. februar 1848 fra Viborg Domsogn Kirke.403 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

   225    ii. Elisabeth Marie Nyboe, [2033] blev født i 1785, blev døbt den 17. november 1785 i Binderup Sogn,404 døde i Binderup, og blev begravet den 10. marts 1785 på Binderup kirkegaard.405

   226    iii. Poul Friis Nyboe, [2040] blev født i 1787, blev døbt den 22. februar 1787 i Binderup Kirke,406 og døde den 21. maj 1827 i en alder af 40 år.

Poul blev gift med Kirstine Hendriksen [395] den 6. august 1820 i København, Trinitatis Kirke.407 Kirstine blev født omkring 1795.

Parnotater: Brudgom: Ungkarl, Handelsbetient Paul Friis Nyboe, 33 Aar Lille Regnegade 144
Brud: Pigen Kirstine Hendriksen 25 Aar, sammesteds
--
Forlovere: Stenhandler Zimmermann, Admiralg. 104
Øltapper Hildebrandt , Adg. (Adelgade) 141
135. Anne Margrethe Nyboe, [2891] blev døbt den 5. februar 1741 i Holstebro, kirke206 og blev begravet den 2. august 1776 på Husby kirkegaard.207

Anne blev gift med Chisten Borch Schougaard, Præst i Husby-Nissum(Sønder)Sogn [2892] den 10. december 1772 i Holstebro, kirke.408 Chisten blev født den 20. august 1748,27 døde den 21. februar 1790 i Husby i en alder af 41 år, og blev begravet den 2. marts 1790 på Husby kirkegaard.409

Om Chisten

• Husby-Nissum kirke:

Deres barn:

   227    i. Christiane Marie Schougaard, [2894] blev døbt den 2. august 1776 i Husby Kirke207 og blev begravet den 16. august 1776 på Husby kirkegaard.410

136. Søren Nielsen Nyboe, Sognedegn og Skoleholder [438] blev døbt den 26. august 1742 i Holstebro, kirke,163 døde den 27. maj 1808 i Rødding , Viborg Amt i en alder af 65 år, og blev begravet den 7. juni 1808 på Rødding kirkegaard.208

Notater:
- 5. Søren Nielsen Nyboe, 1779-1808, f. 26/8 1742 i Holstebro. (Købm. Niels N., g. m. Maren Juul). Hans broder, Niels Chr., d. 1789 som præst i Vridsted-Fly. Var købm. indtil han 1779 blev skh. i Rødding, 15/1 1785 kaldet til sognedegn her, d. 27/5 1808. G. m. Inger Kirstine Christiansdatter Sadolin, f. 1755. (Pastor Chr. Albert Olsen S., Viborg sdr. sogn, g. m. Mette Marie Fogh). D. 1818.
Hun havde 16 halvsøskende, deraf flere præster og præstekoner, en broder var præst her 1763-81 og derefter i Oddense-Otting, han havde sikkert været medvirkende til Nyboes kaldelse; en broder til Nyboe var præst i Tisted-Binderup-Durup og g. m. en søster til degnekonen, altså dobbelt svogerskab. B.: 1) Christian, f. 1778, var 1808 snedkersvend i Viborg; 2) Marie, g. m. Kristen Skou i Neder Hornbæk; 3) Maren, tjente 1808 i Ingstrup mølle; 4) Hansine Henriche, ugift, hos moderen 1808; et par børn d. som små.
( fra bogen: Viborg Amts Degne- og Skolehistorie, side 426, af Ejnar Poulsen, 1957 )

Forskningsnotater: - 5. Søren Nielsen Nyboe, 1779-1808, f. 26/8 1742 i Holst
ebro.
(Købm. Niels N., g. m. Maren Juul). Hans broder, Niels Chr., d. 1789 som præst i Vridsted-Fly. Var købm. indtil han 1779 blev skh. i Rødding, 15/1 1785 kaldet til sognedegn her, d. 27/5 1808.
G. m. Inger Kirstine Christiansdatter Sadolin, f. 1755. (Pastor Chr. Albert Olsen S., Viborg sdr. sogn, g. m. Mette Marie Fogh).
D. 1818. Hun havde 16 halvsøskende, deraf flere præster og præstekoner, en broder var præst her 1763-81 og derefter i Oddense-Otting, han havde sikkert været medvirkende til Nyboes kaldelse;
en broder til Nyboe var præst i Tisted-Binderup-Durup og g. m. en søster til degnekonen, altså dobbelt svogerskab. B.: 1) Christian, f. 1778, var 1808 snedkersvend i Viborg; 2) Marie, g. m.
Kristen Skou i Neder Hornbæk; 3) Maren, tjente 1808 i Ingstrup mølle; 4) Hansine Henriche, ugift, hos moderen 1808; et par børn d. som små.
( fra bogen: Viborg Amts Degne- og Skolehistorie, side 426, af Ejnar Poulsen, 1957 )

Nyeboe, Søren
1779 16/11 opsagde han sit borgerskab i Viborg, men da han ikke havde solgt sit dér ejende sted og resterede med indeværende års skatter, kunde han ikke fra borgerskabet løslades.
(Viborg Rådstueprot. 25

Om Søren

• Konfirmeret: 22. april 1759, i Holstebro kirke. 411

• Købmand indtil: 1779, Viborg.

• Kaldet til sognedegn: 15. januar 1785, Rødding Kirke, Viborg Amt.

• Degn: 1779-1808, i Rødding.

• Folketælling: 1787.

• Folketælling: 1801.

Søren blev gift med Inger Kathrine Christensdatter Sadolin [1977], datter af Kristian Albert Olesen Sadolin, Præst i Hinge og Vinderslev [1002] og Mette Marie Fogh [2068], den 23. september 1776 i Thorning Kirke.412 Inger blev døbt den 10. august 1755 i Viborg, Sortebrødre Kirke, døde i 1818 i Allerup i en alder af 63 år, og blev begravet den 1. august 1818 i Rødding kirkegaard, Nørlyng Herred, Viborg amt.413,414

Parnotater: 1776 - Mand. d.23 Sept. som var dend dag Biskop Bildholt, Aarhuus visiterede her i Torning Kirke, blev i mit hus copulerede velædle Hr Søren Nyboe, Kiøb- og Handelsmand i Viborg og min elskelige søster Inger Cathrine Sadolin efter at de haver forevist dend kongelige allernaadigste Tilladelse af 29.maj 1776, samt Amtstuens quittering for betalte Copulationspenge af 18 Sept. af mig hendes broder. 412

Om Inger

• Skifteprotokol-1: 1818. 415

• Fra skifteprotokol: 1. august 1818.

Deres børn:

   228    i. Mette Marie Nyboe, [353] blev døbt den 17. august 1777 i Viborg, Graabrødre kirke, døde den 10. november 1872 i Horsens i en alder af 95 år, og blev begravet den 15. november 1872 fra Horsens, Vor Frelser kirke.416

Mette blev gift med Markus Henriksen, Skolelærer [411] den 15. august 1821 i Horsens Vor Frelser kirke.417 Markus blev født cirka 1756,418 døde den 9. oktober 1835 i Horsens i en alder af ca. 79 år, og blev begravet den 16. oktober 1835 fra Horsens, Vor Frelser kirke.418

+ 229    ii. Christian Alberth Nyboe, Smedkermester [2069] blev døbt den 29. november 1778 i Viborg, Graabrødre kirke, døde den 10. marts 1852 i Allerup i en alder af 73 år, og blev begravet den 18. marts 1852 på Allerup kirkegaard.419

   230    iii. Nicolay Nyboe, [2493] blev født i 1780 og blev døbt den 7. december 1780 i Rødding Kirke, Viborg Amt.420

   231    iv. Marie Nyboe, [2070] 421 blev født i 1783 og blev døbt den 14. november 1783 i Rødding Kirke, Viborg Amt.422

Marie blev gift med Kristen Skou [2071].

   232    v. Margrete Cathrine Nyboe, [2067] blev født i 1786, blev døbt den 5. juni 1786 i Rødding, Kirke, Viborg Amt,423 døde i Rødding, og blev begravet den 19. juli 1793 på Rødding kirkegaard.424

   233    vi. Maren Sørensdatter Nyboe, [1978] blev født i 1788 og blev døbt den 28. september 1788 i Rødding Kirke, Viborg Amt.425

   234    vii. Hansine Henriette Nyeboe, [1979] blev født i Rødding og blev døbt den 8. november 1791 i Rødding Kirke, Viborg Amt.426

138. Simon Nielsen Nyboe, Købmand i Holstebro [879] blev døbt den 4. april 1745 i Holstebro, kirke,211 døde den 8. marts 1812 i Holstebro, i en alder af 66 år, og blev begravet den 14. marts 1812 på Holstebro kirkegaard.212

Notater:
Se Holstebros Historie gennem tiderne 1274 - 1939 - side 404, 426, 428

Om Simon

• Konfirmeret: 18. april 1762, i Holstebro kirke. 259

• Bopæl: Sønder Landsgade 21, Holstebro.

• Folketælling: 1787.

• Folketælling: 1801.

• Dødsanmeldelse: 1812.

Simon blev gift med Ingeborg Nielsdatter Beyer [2614] den 12. marts 1784 i Fjaltring Kirke.427 Ingeborg blev født omkring 1748, døde den 11. februar 1787 i Holstebro, i en alder af ca. 39 år, og blev begravet den 20. februar 1787 på Holstebro kirkegaard.243

Simon blev derefter gift med Else Catrine Nielsdatter Viborg [880] den 29. november 1787 i Holstebro, kirke.428 Else blev født i 1763, døde den 12. januar 1842 i Holstebro, i en alder af 79 år, og blev begravet den 20. januar 1842 på Holstebro kirkegaard.429

Parnotater: i følge. kongelig allernaadigste bevilling 428

Om Else

• Konfirmeret: 1779, i Holstebro kirke. 430

• Folketælling: 1840.

Deres børn:

+ 235    i. Ingeborg Simonsen Nyboe, [1107] blev født den 3. juli 1788 i Holstebro,, blev døbt den 22. august 1788 i Holstebro, kirke,431 døde den 6. november 1839 i Holstebro, i en alder af 51 år, og blev begravet den 16. november 1839 på Holstebro kirkegaard.

+ 236    ii. Niels Jørgen Simonsen Nyboe, Kobbersmed i Holstebro [881] blev født den 10. juni 1789 i Holstebro,, blev døbt den 24. juli 1789 i Holstebro, kirke,432 døde den 2. juli 1843 i Holstebro, i en alder af 54 år, og blev begravet den 7. juli 1843 på Holstebro kirkegaard.433

+ 237    iii. Nicolai Simonsen Nyboe, Købmand [882] blev født den 3. august 1790 i Holstebro, Hjerm H, Ringkøbing Amt, blev døbt den 14. september 1790 i Holstebro, kirke,282 døde den 27. juli 1860 i Holstebro, i en alder af 69 år, og blev begravet den 2. august 1860 på Holstebro kirkegaard.434

   238    iv. Christen Simonsen Nybo, [1125] blev født den 14. august 1791 i Holstebro,, blev døbt den 28. september 1791 i Holstebro, kirke,435 døde den 10. oktober 1791 i Holstebro,, og blev begravet den 15. oktober 1791 på Holstebro kirkegaard.135

   239    v. Maren Simonsen Nyboe, [1126] blev født den 2. september 1792 i Holstebro,,436 blev døbt den 14. november 1792 i Holstebro, kirke,436 døde den 24. januar 1794 i Holstebro,437 i en alder af 1 år, og blev begravet den 31. januar 1794 på Holstebro kirkegaard.437

   240    vi. Anna Margrethe Nyboe, [1127] blev født den 10. oktober 1793 i Holstebro,, blev døbt den 10. oktober 1793 i Holstebro, kirke,283 døde den 10. oktober 1793 i Holstebro,, og blev begravet den 15. oktober 1793 på Holstebro kirkegaard.438

+ 241    vii. Poul Friis Nyeboe, Købmand og Kæmner i Ringkøbing [883] blev født i Holstebro, blev døbt den 22. januar 1795 i Holstebro, kirke,439 døde den 23. februar 1859 i Ringkøbing i en alder af 64 år, og blev begravet den 3. marts 1859 på Ringsted kirkegaard.440

+ 242    viii. Ole Christian Nyboe, Gørtler [884] blev døbt den 3. august 1796 i Holstebro, kirke,441 døde den 20. juli 1866 i Holstebro, i en alder af 69 år, og blev begravet den 25. juli 1866 på Holstebro kirkegaard.442

   243    ix. Anne Marie Nyboe, [885] blev døbt den 27. september 1797 i Holstebro, kirke,443 døde den 20. oktober 1870 i Holstebro, i en alder af 73 år, og blev begravet den 26. oktober 1870 på Holstebro kirkegaard.444

Anne blev gift med Slagter Gudmann Krogh [991] den 18. marts 1842 i Holstebro, kirke.445 Gudmann blev født i Estvad, blev døbt den 24. maj 1792 i Estvad Kirke,446 døde den 15. juli 1865 i Holstebro, i en alder af 73 år, og blev begravet den 20. juli 1865 på Holstebro kirkegaard.447

+ 244    x. Anne Kirstine Nyboe, [1807] blev født den 31. august 1803 i Brevig, Holstebro, blev døbt den 6. november 1803 i Ørre Kirke,448 døde den 11. december 1892 i Ringkøbing i en alder af 89 år, og blev begravet den 17. december 1892 på Ringsted kirkegaard.449

140. Johannes Nielsen Nyboe, Købmand i Lemvig [35] blev født i Dalager, blev døbt den 2. juli 1751 i Holstebro, kirke,213 døde den 2. maj 1825 i Vildbjerg i en alder af 73 år, og blev begravet den 12. maj 1825 på Vildbjerg kirkegaard.214

Notater:
Efter Frølund var han 12te Barn efter Købmand Niels Nyboe i Holstebro og Hustru Maren Nielsd. jul. Hvad Johannes har taget sig for i Lemvig og Vildbjerg ved man ikke. Om hans Død saaledes i Vildbjerg Kirkebog:

Johannes Pedersen ( skal være Nielsen ) Nyboe - Enkemand, logerende i Røddinglund - død 2. Maj 1825 - begravet. d. 12. Maj 1825 - 74 Aar gl.
Dalagergaard - hvor han boede 9 Aar - ligger i Dalager By, Borris Sogn. Det er en god Bondegaard. Gaarden er helt ombygget. Lige ved Gaarden er Markedsplads (Dalager Marked). Ja Handelen foregaar ogsaa inde i Gaarden.
Skifte er ikke fundet efter dette ægtepar.

Medicinske notater: Boede først i Daæager, Borris sogn, senere i Lemvig, Snejbjerg og Vildbjerg

Om Johannes

• Konfirmeret: 10. april 1768, i Holstebro kirke. 450

• Vielsesbrev: 1780.

• Folketælling: 1787.

• Folketælling: 1801.

• Se Biografi:

Johannes blev gift med Elisabeth Friis Lundsgaard [34], datter af Conrad Christensen Lundsgaard [43] og Else Johansdatter Farre [44], den 28. juni 1780 i Lergrav, Aulum Sogn.451 Elisabeth blev født i Staarupgaard, Fjends Herred, Højslev Sogn, blev døbt den 13. marts 1746 i Højslev Kirke,452 døde i Snejbjerg, og blev begravet den 31. marts 1808 på Snejbjerg kirkegaard.453

Parnotater: De boede først i Dalager, Borris Sogn, senere i Lemvig og Vildbjerg

Deres børn:

   245    i. Else Marie Nyboe, [210] blev døbt den 8. juli 1781 i Borris Kirke og blev begravet den 9. april 1782 på Borris kirkegaard.

   246    ii. Else Marie Nyboe, [211] blev døbt den 30. juni 1782 i Borris Kirke og blev begravet den 13. oktober 1782 på Borris kirkegaard.

   247    iii. Marius Conrad Nyboe, [212] blev døbt den 15. februar 1784 i Borris Kirke og blev begravet den 17. juni 1793 på Lemvig kirkegaard.454

+ 248    iv. Niels Johannesen Nyboe, Gaardmand [213] blev døbt den 5. maj 1785 i Borris Kirke, døde den 14. november 1860 i Ø. Hundkjær i Snejbjerg i en alder af 75 år, og blev begravet den 20. november 1860 på Snejbjerg kirkegaard.

   249    v. Christian Friis Nyboe, [237] blev født i Boris sogn, blev døbt den 4. marts 1787 i Borris Kirke, døde i Snejbjerg, og blev begravet den 16. marts 1811 på Snejbjerg kirkegaard.455 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

+ 250    vi. Nicolai Peter Nyboe, Gårdmand og Studepranger [158] blev døbt den 28. september 1788 i Borris Kirke, døde den 20. marts 1844 i Nørre Felding i en alder af 55 år, og blev begravet den 31. marts 1844 på Nørre Felding kirkegaard.456

+ 251    vii. Marie Elisabeth Nyboe, [238] blev døbt den 19. april 1791 i Lemvig kirke,457 døde den 1. april 1834 i Kolding i en alder af 42 år, og blev begravet den 5. april 1834 på Kolding kirkegaard.458

141. Simeone Simonsdatter Hinch [2358] blev døbt den 24. februar 1732 i Holstebro, kirke,216 døde den 19. juni 1760 i Holstebro, i en alder af 28 år, og blev begravet den 23. juni 1760 på Holstebro kirkegaard.217

Notater: Holstebro Købstad
Skifteuddrag
1735-1819

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted

158 Simeone Simonsdatter Hinch i Holstebro. 18.7.1760, fol.54.
E: Jens Christensen Hvas Busch, købmand. B:
Susanne,
Christen 10,
Marie Anne,
Hans Hartvig. FM: Hans Christensen Busch.

Simeone blev gift med Jens Christensen Hvas Busch, Købmand [2359] den 4. januar 1748 i Holstebro, kirke. Jens blev født i 1721, døde i 1761 i en alder af 40 år, og blev begravet den 4. marts 1761 på Holstebro kirkegaard.

Deres børn:

   252    i. Susanne Busch, [2367] blev født i Holstebro og blev døbt den 26. maj 1749 i Holstebro, kirke.

   253    ii. Christen Busch, [2368] blev født i Holstebro og blev døbt den 31. januar 1751 i Holstebro, kirke.

   254    iii. Marianne Busch, [2369] blev født i Holstebro og blev døbt den 29. oktober 1852 i Holstebro, kirke.

   255    iv. Hans Hartvig Busch, [2370] blev født i Holstebro og blev døbt den 25. april 1860 i Holstebro, kirke.

147. Lisbeth Kristine Hansdatter Lundsgaard [1060] blev født i 1741, blev døbt den 22. maj 1741 i Holstebro, kirke, døde den 18. juli 1819 i Elsborg i en alder af 78 år, og blev begravet den 25. juli 1819 på Elsborg kirkegaard.224

Om Lisbeth

• Konfirmeret: 17. april 1757, i Holstebro kirke. 459

Lisbeth blev gift med Lukas Dideriksen Kloch [2356] den 9. september 1762 i Hjemmet.460 Lukas blev født i 1731, blev døbt den 5. oktober 1731 i Holstebro, kirke,216 og døde den 18. maj 1799 i Holstebro, i en alder af 68 år.

Parnotater: 1762 - 30/7 fik han og Elisabeth Kirstine Hansdatter Lund af Holstebro Kgl. Bevilling på at vies hjemme af uvedkommende præst.
( Jysk. ,Reg. 38.102 ) ( nr. 154 )

Om Lukas

• Inspektør ved Kolonisterne: 1762, på Alheden. 115

• Inspektør: 1763, på Kragelund. 115

• Folketælling: 1787.

Deres børn:

   256    i. Johanne Kathrine Kloch [3756] blev døbt den 14. august 1763 i Kragelund kirke, Viborg amt.461

   257    ii. Anna Didericha Kloch [3757] blev døbt den 2. juni 1765 i Kragelund kirke, Viborg amt.462

   258    iii. Anna Didericha Kloch [3758] blev døbt den 13. juli 1766 i Kragelund kirke, Viborg amt.463

   259    iv. Elisabeth Dorothea Kloch [3760] blev født i Elsborg og blev døbt den 4. november 1772 i Højbjerg kirke, Viborg amt.464

   260    v. Christian Daniel Kloch [3761] blev født i Elsborg og blev døbt den 12. maj 1774 i Højbjerg kirke, Viborg amt.465

   261    vi. Simeone Kloch [3762] blev født i Elsborg og blev døbt den 1. december 1776 i Elsborg kirke, Viborg amt.466

   262    vii. Ingeborg Kloch [3763] blev født i Elsborg og blev døbt den 17. oktober 1779 i Elsborg kirke, Viborg amt.467

   263    viii. Vilhelmine Cathrine Kloch [3764] blev født i Elsborg og blev døbt den 20. juli 1783 i Elsborg kirke, Viborg amt.468

153. Kristen Lauritsen Nyboe, Købmand I Viborg [88] blev døbt den 28. oktober 1736 i Holstebro, kirke469 og blev begravet den 31. januar 1774 i Viborg Sortebrødre kirke.

Om Kristen

• Skifteforvalter: 470

Kristen blev gift med Cathrine Naaman Lassen, [8] den 27. september 1763 i Viborg, Sortebrødre Kirke. Cathrine blev døbt den 30. december 1744 i Viborg, Sortebrødre Kirke, døde den 14. februar 1818 i Viborg i en alder af 73 år, og blev begravet den 25. februar 1818 fra Viborg, Domsogn Kirke.471

Deres børn:

   264    i. Maren Christensdatter Nyboe, [1140] blev døbt den 25. januar 1765 i Viborg Sortebrødre kirke og blev begravet den 22. april 1765 i Viborg Sortebrødre kirke.

   265    ii. Susanna Nyboe, [1141] blev døbt den 20. april 1766 i Viborg Sortebrødre kirke, døde den 22. marts 1784 i Holstebro, i en alder af 17 år, og blev begravet den 29. marts 1784 på Holstebro kirkegaard.472

155. Lars Lauridsen (Horslund ) Nyboe, [54] blev døbt den 23. april 1741 i Holstebro, kirke, døde den 8. december 1823 i Sahlholdt i en alder af 82 år, og blev begravet den 18. december 1823 på Herning kirkegaard.233

Om Lars

• Konfirmeret: 1757, i Snejbjerg kirke.

• Ejer af Ørnhoved: 1760.

• Folketælling: 1787.

• Sælger Ørnhoved: 1807.

• Fadder ved Else Nyboe Poulsdatters barnedåb: 14. oktober 1810, Snejbjerg kirke. 473

• * Læs om Ørnhoved under Biografier,.:

Lars blev gift med Elisabeth C. Lundsgaard [53], datter af Conrad Christensen Lundsgaard [43] og Else Johansdatter Farre [44], den 18. november 1772 i Aulum Kirke.474 Elisabeth blev døbt den 19. november 1747 i Viborg Sortebrødre kirke475 og blev begravet den 9. december 1805 på Snejbjerg kirkegaard.476

Deres børn:

   266    i. Else Lauridsdatter Nyboe, [282] blev født i Ørnhoved, Tjørring Sogn, blev døbt den 21. november 1773 i Tjørring kirke,477 og blev begravet den 24. april 1810 på Snejbjerg kirkegaard.478

Else blev gift med Jens Christensen [283] den 24. september 1808 i Tjørring kirke.479 Jens blev født i 1779 i Guldforhoved i Bording sogn. Parret var barnløst.

+ 267    ii. Conrad Lundsgaard Nyboe, [55] blev født i Ørnhoved, Tjørring Sogn, blev døbt den 5. februar 1775 i Tjørring kirke,480 døde den 14. januar 1861 i gaarden Kirkegaard, Herning Sogn i en alder af 85 år, og blev begravet den 21. januar 1861 på Herning kirkegaard.481

   268    iii. Lauritz Lauridsen Nyboe, Købmand i Ringkøbing [289] blev født i Ørnhoved, Tjørring Sogn og blev døbt den 15. oktober 1778 i Tjørring kirke.482

Lauritz blev gift med Sidsel Christens Datter [447] den 18. november 1808 i Ringkøbing kirke.

Parnotater:

De træffes som Faddere i Ringkøbing til 1818, men ingen af dem ses at være død i Byen ( Ringk, Kb)

Madm (Madame) Munksgaard. Jomfr. Mette Tang
Kiøbmændene Laurs Nyboe; Schlichtkrull, Christian Harpøth; Frits Nyboe; Knud Brønds Husted og Sivertsen [og (slettet?)] Strandcommiss. Worgod. Bech, Fuldmægtig hos Agent Buch.


156. Ingeborre Lauridsdatter Nyeboe, [91] blev døbt den 9. august 1743 i Holstebro, kirke209 og blev begravet den 1. november 1811 på Snejbjerg kirkegaard.234

Om Ingeborre

• Konfirmeret: 1757, i Snejbjerg kirke.

Ingeborre blev gift med Laurids Madsen Hansen Buch, [92] den 19. april 1760 i Snejbjerg kirke. Laurids blev døbt den 30. juli 1731 i Hjarup Kirke, Ribe Amt483 og blev begravet den 27. marts 1806 på Snejbjerg kirkegaard.484

Om Laurids

• Folketælling: 1787.

• Folketælling: 1801.

Deres børn:

+ 269    i. Susanne Buch, [1651] blev født i Tanderupgaard, blev døbt den 27. marts 1763 i Tjørring kirke,485 og døde i 1834486 i en alder af 71 år.

+ 270    ii. Sara Kristine Buch, [1654] blev døbt den 26. juli 1765 i Tjørring kirke,487 døde den 28. marts 1848 i Vejrum i en alder af 82 år, og blev begravet den 6. april 1848 på Vejrum kirkegaard.

   271    iii. Hans Lauridsen Buch, [1657] blev døbt den 29. september 1770 i Tjørring kirke488 og døde den 7. december 1817489 i en alder af 47 år.

Hans blev gift med Katrine Søndergaard [1658] den 20. september 1793.489 Katrine døde den 27. juli 1807.489

Hans blev derefter gift med Elene Dortea Fenger [1659] den 8. maj 1808.489 Elene blev født den 15. september 1782 i Vindinge præstegaard, blev døbt den 4. oktober 1782 i Malt kirke, Ribe Amt,490 døde den 12. januar 1868 i Holstebro, i en alder af 85 år, og blev begravet den 20. januar 1868 på Holstebro kirkegaard.491

+ 272    iv. Lavrids Nyboe Buch, Købmand [1754] blev døbt i 1772 i Tjørring kirke,492 døde den 1. marts 1829 i Holstebro, i en alder af 57 år, og blev begravet den 12. marts 1829 på Holstebro kirkegaard.

   273    v. Niels Kristian Buch, Propriotær på Krogsgaard [1662] blev døbt den 4. april 1774 i Tjørring kirke,493 døde den 7. maj 1833 i Krogsgaard i en alder af 59 år, og blev begravet den 17. maj 1833 på Gudum kirkegaard.494

Niels blev gift med Anne Marie Ibsen [926]. Anne blev døbt den 14. juni 1778 i Asmild Kirke, Nørlyng, Viborg,317 døde den 29. august 1846 i Krogsgaard, Gudum Sogn i en alder af 68 år, og blev begravet den 4. september 1846 på Gudum kirkegaard.318

   274    vi. Mads Nicolaj Buch, [1663] blev døbt i 1776 i Tjørring kirke495 og døde i 1776.489

   275    vii. Ane Hedvig Buch, [1664] blev døbt den 15. september 1781 i Tjørring kirke496 og blev begravet den 14. november 1781 på Tjørring kirkegaard.496

158. Christine Jensdatter Nyboe, [1552] blev døbt den 28. marts 1788 i Holstebro, kirke,244 døde den 19. juni 1841 i Holstebro, i en alder af 53 år, og blev begravet den 23. juni 1841 på Holstebro kirkegaard.245

Om Christine

• Konfirmeret: 1803, i Holstebro kirke. 497

• Folketælling: 1834.

• Afrejser fra Løgsted sogn: 19. maj 1835, Til Holstebro.

• Folketælling: 1840.

Christine havde et forhold til Johannes Christensen [2063]. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   276    i. Ane Johannesdatter [2064] blev født den 30. juli 1819 i Naur og blev døbt den 5. september 1819 i Naur Kirke.498

Christine blev gift med Svend Nielsen Aabye, Købmand i Holstebro [1553] den 22. marts 1822 i Aulum Kirke.499 Svend blev født i 1791 og blev døbt den 14. januar 1791 i Aulum Kirke.500

Om Svend

• Folketælling: 1834.

Deres børn:

   277    i. Jens Christian Aabye, Købmand [548] blev født den 18. maj 1822 i Holstebro,, blev døbt den 1. maj 1823 i Holstebro, kirke, døde den 14. marts 1892 i Lemvig i en alder af 69 år, og blev begravet den 21. marts 1892 på Lemvig kirkegaard.

Jens blev gift med Martha Helene Rosenvinge [978] den 11. april 1854 i Lemvig kirke.501 Martha blev født den 3. oktober 1824 i Hanning sogn, blev døbt den 10. oktober 1824 i Hjemmet,502 døde den 22. august 1912 i Lemvig i en alder af 87 år, og blev begravet den 28. august 1912 på Lemvig kirkegaard.503

   278    ii. Nikoline Margrethe Kirstine Aabye, [1747] blev født den 1. marts 1825 i Holstebro,, blev døbt den 29. december 1825 i Holstebro, kirke, døde den 5. oktober 1909 i København, Vartov hospital i en alder af 84 år, og blev begravet den 10. oktober 1909 på Fasan kirkegaard, København.504 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

161. Anne Johanne Jensdatter Nyboe, [475] blev født den 11. november 1793 i Holstebro,, blev døbt den 27. december 1793 i Holstebro, kirke,251 døde den 5. juni 1864 i Aarhus i en alder af 70 år, og blev begravet den 11. juni 1864 fra Aarhus, Vor Frue kirke.252

Notater:
Se Holstebro Museum Årsskrift 1977 side 9

Om Anne

• Konfirmeret: 1809, i Holstebro kirke. 505

Anne blev gift med Johannes Lohmann, Købmand i Holstebro [914] den 22. september 1820 i Holstebro, kirke.506 Johannes blev født den 23. oktober 1787 i Varde, blev døbt den 25. november 1787 i Varde, Sct. Nicolaj kirke,507 døde den 9. januar 1858 i Holstebro, i en alder af 70 år, og blev begravet den 18. januar 1858 på Holstebro kirkegaard.508

Om Johannes

• Læredrens hos sin far som Kartefabrikant: 1801. 115

• Møller: 1824, i Naur. 509

• Sælger: 12. august 1829, Naur Mølle.

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1845. 510

• Folketælling: 1850.

• Skifte: 1858. 511

Deres børn:

+ 279    i. Jens Peter Lohmann, Farver [1147] blev født den 3. januar 1823 i Holstebro,, blev døbt den 5. maj 1823 i Holstebro, kirke, døde den 30. juni 1883 i Aarhus i en alder af 60 år, og blev begravet den 5. juli 1883 i Aarhus.512

   280    ii. Niels Johannesen Lohmann, [2049] blev født den 10. december 1824 i Naur sogn og blev døbt den 30. januar 1825 i Naur Kirke.509

   281    iii. Ane Cathrine Kirstine Lohmann, [2004] blev født den 11. november 1828 i Naur sogn, blev døbt den 10. maj 1829 i Naur Kirke,513 døde den 18. april 1841 i Holstebro, i en alder af 12 år, og blev begravet den 26. april 1841 på Holstebro kirkegaard.514

163. Christine Larsdatter Nyboe, [494] blev født den 9. december 1786 i Præstegaarden iNavr, blev døbt den 20. januar 1787 i Navr Kirke,257 døde den 23. oktober 1830 i Vognstrup i Naur i en alder af 43 år, og blev begravet den 28. oktober 1830 på Sir Kirkegaard.258

Om Christine

• Konfirmeret: 1803, i Holstebro kirke. 515

Christine blev gift med Peder Christensen Bastrup [1561] den 25. juli 1818 i Hjemmet i Østergade, Holstebro.516 Peder blev født i 1785 i Alstrup, Mejrup sogn, Ringkøbing Amt.517

Parnotater:
Kildekommentar
Jfr.reg.237. Viet med Bevilling i Huset

Om Peder

• Tilgår: 1818.

• Afgår fra Naur sogn: november 1826, Til Fyn. 518

Deres børn:

   282    i. Mette Katrine Pedersdatter [2050] blev født den 30. april 1819 i Naur sogn og blev døbt den 13. juni 1819 i Naur Kirke.519

   283    ii. Sidsel Kirstine Pedersdatter [2051] blev født den 30. december 1821 i Naur sogn og blev døbt den 10. marts 1822 i Naur Kirke.520

164. Christen Larsen Nyboe Lundsgaard [296] blev døbt den 28. april 1784 i Lergrav, Aulum Sogn,264 døde den 11. juni 1846 i Eskebæk i en alder af 62 år, og blev begravet den 20. juni 1846 på Tørring kirkegaard.265

Om Christen

• Folketælling: 1840.

Christen blev gift med Ane Margrethe Groth [297], datter af Simon Groth, Sognepræst i Holstebro [4534] og Dorothea Grøn [4535], den 3. december 1807 i Holstebro.521 Ane blev født i 1788 og blev begravet den 6. juli 1814 på Ejsing kirkegaard.

Deres børn:

   284    i. Sophia Dorthea Margrethe Lundsgaard [299] blev døbt den 20. oktober 1808 i Tvis Kirke,522 døde den 2. april 1812 i Holstebro, i en alder af 3 år, og blev begravet den 8. april 1812 på Holstebro kirkegaard.523

+ 285    ii. Margrethe Lundsgaard [3273] blev døbt den 25. januar 1809 i Tvis Kirke, døde den 20. februar 1871 i Skive i en alder af 62 år, og blev begravet den 28. februar 1871 på Skive kirkegaard.525

+ 286    iii. Elisabeth Lundsgaard [3275] blev født den 4. maj 1810 i Ejsing, blev døbt den 6. maj 1811 i Ejsing kirke, døde den 17. oktober 1878 i Holstebro, i en alder af 68 år, og blev begravet den 24. oktober 1878 på Holstebro kirkegaard.526

+ 287    iv. Sophie Dorthea Lundsgaard [3276] blev født den 1. februar 1813 i Ejsing, blev døbt den 6. april 1813 i Ejsing kirke, døde den 1. august 1859 i Ølholm, Langskov sogn i en alder af 46 år, og blev begravet den 6. august 1859 på Langskov kirkegaard.527

Christen blev derefter gift med Ane Margrethe Schaltz [298] den 15. januar 1830 i Ejsing kirke. Ane blev født i 1792, døde den 13. juni 1845 i Eskebæk i en alder af 53 år, og blev begravet den 20. juni 1845 på Tørring kirkegaard.528

Om Ane

• Afgaar fra Akive: 9. november 1844, til Viborg. 529

165. Conrad C. Lundsgaard [1954] blev født den 13. juni 1785 i Lergrav, blev døbt den 15. juni 1785 i Aulum Kirke,266 døde den 20. marts 1882 i Resen i en alder af 96 år, og blev begravet den 28. marts 1882 på Nørre Nisum kirkegaard.267

Om Conrad

• Folketælling: 1834.

Conrad blev gift med Maren Bloch Østergaard [341] den 24. oktober 1812 i Ejsing. Maren blev døbt den 9. maj 1779 i Lime Kirke,530 døde den 9. maj 1854 i Ø. Toftum I Resen i en alder af 75 år, og blev begravet den 19. maj 1854 på Resen kirkegaard.531

Parnotater: Begge er begravet på N. Nissum Kirkegaard

Deres børn:

   288    i. Marthe Margrethe Lundsgaard [2206] blev født den 29. september 1813 i Estvadgaard, døde den 22. oktober 1841 i Kongensgaard, N. Nissum i en alder af 28 år, og blev begravet den 29. oktober 1841 på Nørre Nisum kirkegaard.532

Marthe blev gift med Andreas Cortnum Steenstrup [2696] den 27. oktober 1836 i Estvad Kirke.533 Andreas blev født den 3. april 1814 i Flade, Mors, blev døbt den 24. juni 1814 i Flade Kirke,534 døde den 19. april 1882 i Kongensgaard i en alder af 68 år, og blev begravet den 26. april 1882 på Nørre Nisum kirkegaard.535

   289    ii. Anne Elisabeth Lundsgaard [2207] er født den 7. januar 1815 i Estvadgaard og døde den 15. maj 1833 i en alder af 18 år.

   290    iii. Caroline Elisabeth Lundsgaard [1918] blev født den 1. april 1816 i Estvadgaard, blev døbt den 2. april 1816 i Hjemmet,536 døde den 27. juli 1871 i Kongensgaard i en alder af 55 år, og blev begravet den 5. august 1871 på Nørre Nisum kirkegaard.537

Caroline blev gift med Andreas Cortnum Steenstrup [2696] den 18. maj 1843 i Estvad Kirke.538 Andreas blev født den 3. april 1814 i Flade, Mors, blev døbt den 24. juni 1814 i Flade Kirke,534 døde den 19. april 1882 i Kongensgaard i en alder af 68 år, og blev begravet den 26. april 1882 på Nørre Nisum kirkegaard.535

   291    iv. Christine Lundsgaard [1919] blev født den 22. juli 1817 i Estvadgaard, blev døbt den 9. december 1817 i Estvad Kirke,539 døde den 6. april 1863 i Ø. Toftum, Resen i en alder af 45 år, og blev begravet den 15. april 1863 på Nørre Nisum kirkegaard.540

   292    v. Jens Christian Lundsgaard [2205] blev født den 26. maj 1819 i Estvadgaard, blev døbt den 10. september 1819 i Estvad Kirke,541 døde den 26. januar 1821 i Estvadgaard i en alder af 1 år, og blev begravet den 2. februar 1821 på Estvad kirkegaard.542

   293    vi. Anders Frederik Lundsgaard [1921] blev født den 1. september 1820 i Estvadgaard, Estvad Sogn, blev døbt den 2. februar 1821 i Estvad Kirke,543 døde den 13. juni 1895 i København, i en alder af 74 år, og blev begravet den 18. juni 1895 på Skive kirkegaard.544

Anders blev gift med Ane Cathrine Hestbeck [348] den 11. maj 1854 i Skive Kirke.545 Ane blev født den 23. oktober 1825 i Skive, blev døbt den 20. april 1826 i Skive Kirke,546 døde den 25. januar 1905 i Skive i en alder af 79 år, og blev begravet den 1. februar 1905 på Skive kirkegaard.547

Parnotater: Ingen Børn -
Begge begravet på Skive Kirkegaard.
1879 oprettede de et Legat:" A.F.Lundgaards og Hustrues Sølvbryllupslegat for Tyende i Sallingsund og Skive."
Findes i Ministerialtidende A 1879 Pag. 174.
Fru Lundgaards Søster oprettede 1907 et Legat saalydende:"Søstrene Anna Cathrine gift Lundsgaard og Johanne Marie Hestbecks Legat."Det var ifølge Fru Lundsgaards Ønske, at dette Legat blev stiftet. Legatets Størrelse er 92863 Kr 45 Øre, som Frk, Hestbeck arvede efter sin Søster Anna Cathrine og Svoger A.F.Lundsgaard. ( Se Ministerialtidende A. 1907 Pag 99).

167. Peder C. Lundsgaard [311] blev født den 1. juni 1788 i Lergrav, Aulum Sogn, blev døbt den 27. juli 1788 i Aulum Kirke,270 døde den 18. december 1872 i Lergrav i en alder af 84 år, og blev begravet den 29. december 1872 på Aulum kirkegaard.271

Om Peder

• Køber godset Ørnhoved: 7. november 1814.

• Ejer af Lergrav: 1807-1866.

• Læs om Ørnhoved under Biografier:

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1860.

Peder blev gift med Bente Cathrina Hoppe [378] den 23. april 1808 i Holstebro, kirke.549 Bente blev født den 4. marts 1774 i Hjørring, blev døbt den 8. april 1774 i Hjørring, Sankt Hans kirke,550 døde den 22. februar 1852 i Lergrav i en alder af 77 år, og blev begravet den 3. marts 1852 på Aulum kirkegaard.

Deres børn:

   294    i. Margrethe Lundsgaard [3037] blev født den 14. maj 1809 i Aulum, blev døbt den 9. juni 1809 i Aulum Kirke, døde i Aulum, og blev begravet den 14. juni 1809 på Aulum kirkegaard.

+ 295    ii. Margrethe Cathrine Lundsgaard [1171] blev døbt den 27. april 1810 i Aulum Kirke,551 døde den 3. juli 1863 i Borbjerg Mølle i en alder af 53 år, og blev begravet den 12. juli 1863 på Borbjerg kirkegaard.552

   296    iii. Birgitte Cathrine Lundsgaard [3579] blev født den 30. juni 1812 i Aulum og blev døbt den 10. oktober 1812 i Aulum Kirke.

   297    iv. Christen Lundsgaard [3038] blev født den 21. september 1813 i Aulum, blev døbt den 13. november 1813 i Aulum Kirke, og blev begravet i 1814 på Aulum kirkegaard.

   298    v. Frans Mathias Lundsgaard [3039] blev født den 6. marts 1815 i Aulum, blev døbt den 24. april 1815 i Aulum Kirke,553 døde den 17. maj 1856 i Aulum i en alder af 41 år, og blev begravet den 24. maj 1856 på Aulum kirkegaard.554

Frans blev gift med Anne Kierstine Nielsdatter [3040] den 30. november 1852 i Aulum Kirke. Anne blev født den 5. juni 1821 i Aulum og blev døbt den 15. juli 1821 i Aulum.555

   299    vi. Anne Birgitte Lundsgaard [3578] blev født den 26. december 1816 i Aulum, blev døbt den 4. februar 1817 i Aulum Kirke,556 døde den 27. februar 1903 i Lergrav i en alder af 86 år, og blev begravet den 9. marts 1903 på Aulum kirkegaard.557 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

169. Johannes C. Lyngbæk, Sognefoged [313] blev født den 14. marts 1791 i Lergrav Aulum Sogn, blev døbt den 18. marts 1791 i Aulum Kirke,276 døde den 27. april 1874 i Nørre Snede i en alder af 83 år, og blev begravet den 5. maj 1874 på Nørre Snede kirkegaard.277

Notater:
Boede først i Frølund, Gjellerup S. var derefter Ejer af Hampensø Kro, Vrads S. Siden af Nørre Snede Kro

Om Johannes

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1850.

Johannes blev gift med Benedicta Chaterina Fenger [573]. Benedicta blev født i Vindinge præstegaard, blev døbt den 30. november 1780 i Malt Kirke, Malt Sogn,558 døde den 23. april 1839 i Hampesø Kro i en alder af 58 år, og blev begravet den 11. maj 1839 på Nørre Snede kirkegaard.559

Om Benedicta

• Datter af: Pastor Fenger Vinding.

Deres børn:

   300    i. Margrethe Sophie Lyngbæk [3862] blev født i Gjellerup560 og blev døbt den 30. maj 1814 i Gjellerup kirke.

   301    ii. Chresten Johannesen Lyngbæk [3860] blev født den 26. september 1818 i Gjellerup sogn, Ringkøbing amt og blev døbt den 14. december 1818 i Gjellerup kirke.561

   302    iii. Conrad Christian Johannesen Lyngbæk [3861] blev født den 20. august 1821 i Gjellerup sogn, Ringkøbing amt og blev døbt den 31. oktober 1821 i Gjellerup kirke.562

Johannes blev derefter gift med Margrethe Ludvigsdatter Preetsman [574] den 5. oktober 1839 i Nørre Snede Kirke.563 Margrethe blev født den 26. december 1792, døde den 30. november 1875 i Nr. Snede Kro i en alder af 82 år, og blev begravet den 8. december 1875 på Nørre Snede kirkegaard.564

Johannes blev derefter gift med Margrethe Erslev Ludvigsdatter [3859].
Billede

forrige  7. generation  Næste184. Morten Michael Nyboe, Godsforvalter [2092] blev født i Gierdrup Gods, Eggeslevmagle, blev døbt i august 1792 i Eggeslevmagle Kirke,310 døde den 13. marts 1833 i Gerdrup Gods i en alder af 40 år, og blev begravet den 16. marts 1833 på Nysted kirkegaard.311

Notater:
Intro

Nyboe og Dalgas Klædefabrik; Nørregade 5, var den første af sin art i Vejle. Produktionen begyndte i 1813, men allerede i 1817 gik fabrikken konkurs.

Industri

Morten Nyboe fik i 1809, som den første i Vejle, privilegium til at anlægge en klædefabrik. Den fik til huse i Nørregade 5 og maskinerne blev indkøbt hos tidens førende maskinbygger, Charles Nordberg i København. Fabrikken stod færdigmonteret i december 1812.

Maskinerne skulle forarbejdige råulden til færdigt garn, hvorefter vævningen af klæde foregik på håndvæve. Fabrikken fik en dårlig start, idet den blev hårdt ramt af Statsbankerotten i 1813. De økonomiske vanskeligheder var formentlig årsag til, at M. Nyboe i 1815 optog Henrik Dalgas som kompagnon.

De to fabrikanter forsøgte i 1816 at udvide aktiviteterne, idet de fik tilladelse til at farve alle slags uld og linnedvarer i det farveri, de havde indrettet i Nørregade 17. Bestræbelserne var imidlertid forgæves og Vejles første klædefabrik lukkede i 1817. Nyboe og Dalgas
Farveri og Trykkeri førtes videre, men samarbejdet ophørte og H. Dalgas var fra 1819 eneejer af farveriet
(Kilde: HistoriskAtlas.dk - Nyboe og Dalgas Klædefabrik)

Om Morten

• Klædefabrikør: 1818. 115

• Cand. Jur: 1823. 115

• Godsforvalter: Grevskabet Christiansholm ( Ålholm gods ).

• Se Biografi:

Morten blev gift med Marie Dorthe Elisabeth Fahnøe [1895], datter af Jesper Holgersen Fahnøe, Købmand i Rudkøbing [2112] og Anne Bay [2113], den 24. maj 1816 i Hjemme I Huset I Færgegaarden, Rudkøbing.565 Marie blev født den 6. februar 1795 i Rudkøbing, blev døbt den 31. marts 1795 i Rudkøbing Kirke,566 døde den 12. januar 1845 i Odense i en alder af 49 år, og blev begravet den 17. januar 1845 på Odense Skt. Knuds kirkegaard.567

Parnotater: Forlovere ved brylluppet: S.T. Kr. Birkedommer Helm i Svendborg og Hr. Kjøbmand H.H.Ban..... i Rudkjøbing.


Om Marie

• Folketælling: 1834.

Deres børn:

   303    i. Antonia Sophie Nyboe, [390] blev født den 10. marts 1818 i Vejle, blev døbt den 10. marts 1818 i Hjemmet, døde den 24. marts 1818 i Vejle, og blev begravet den 28. marts 1818 på Vejle kirkegaard.

   304    ii. Anne Lovise Dorthea Nyboe, [391] blev født den 14. oktober 1819 i Vejle og blev døbt den 18. oktober 1819 i Vejle, Sct. Nicolaj kirke.

   305    iii. Iver Johan Christian Holger Nyboe, Sømand i Den Engelske Handelsmarine [2117] blev født den 19. april 1823 i Vejle, blev døbt den 19. maj 1823 i Vejle, Sct. Nicolaj kirke, og døde i 1874 i Victoria, Australien i en alder af 51 år.

+ 306    iv. Adeleide Nyeboe, [2106] blev født den 9. november 1825 i Nysted, blev døbt den 26. juni 1826 i Nysted Kirke,568 døde den 31. marts 1862 i Nysted i en alder af 36 år, og blev begravet den 4. april 1862 på Nysted kirkegaard.569

+ 307    v. Julie Nyboe, [2115] blev født den 17. august 1827 i Nysted, blev døbt den 10. april 1828 i Nysted Kirke,570 døde den 1. maj 1900 i Skælskør i en alder af 72 år, og blev begravet den 7. maj 1900 på Skælskør Gamle Kirkegaard.571

+ 308    vi. Amalie Anette Frederikke Henriette Nyeboe, [1896] blev født den 27. september 1831 i Nysted Sogn, blev døbt den 22. november 1831 i Nysted Kirke,572 døde den 14. juni 1893 i Skælskør i en alder af 61 år, og blev begravet den 18. juni 1893 på Skælskør ny kirkegaard.573

188. Morten Aleksandersen Nyboe, [1719] blev døbt den 13. december 1797 i Gudum,319 døde den 31. marts 1822 i Store Skikkild, Vejrum Sogn, Hjerm Herred i en alder af 24 år, og blev begravet den 9. april 1822 på Vejrum kirkegaard.320

Notater:
Ejer af Skikkild, Gimsing Sogn

"Aar 1822 den 1st April mødte den af Amtet constitunerede
Bye- og Herredsfoged for Holstebro og Hjerm Ginding Herreder Examinator juris Niels Mehll med undertegnede Testes i Store Skikkild i Weirum Sogn, for at afholde en Besigtigelses Forretning og optage et Forhør i Anledning af en Mundtlig Anmeldelse, som I Morges Kl. 4 blev afgivet til Herredsfogeden af Anders Nielsen Hauboe i Hjerm Sogn, om at Selvejergodsejer Morten Nyboe har hængt sig i sit Huus. - Stedets Læge var på Reise i Districtet og kunde derfor ikke være overværende.
Den Dødes Hustrue Sara Henriksdatter blev fremkaldt og forklarede: at hun Kl. omtrent 12 Nat blev af Tjenestekarl Christen Knudsen Skougaard berettet at hendes Mand fandtes hængende i et Hampereb paa den vestre Huus Loft. - Strax efter at havde modtaget den Beretning sendte hun Bud til Hr. Pastor Krarup og anmeldte det passerede, og hun foranstaltede øyeblikkelig den Afdøde nedskaaren, og han blev derpaa lagt i Sengen og fandtes død.
Deprecantinden bemærkede forøvrigt at hendes Mand omtrent 9 Uger gandske har været berøvet Fornuftens brug, hvilket var en Familie Svaghed - den Afdøde rased.....de først to Dage, og han havde saaledes i Wildelse ombragt sig. - Der har forøvrigt været en oprigtig Kjærlighed mellem Deprecantinden og Mand som Ægtefolk.
Deprecantinden bemærkede at den, som nedskar den Afdøde var omhandlede Christen Knudsen Skougaard, der var ansat som Wagt ved den Afdøde. -
Dernæst fremstod Christen Knudsen Skougaard og forklarede at han som af forrige Deprecantinden forklared var paalagt at bevougte den Afdøde Morten Nyboe. Da han var med ham i Stalden i Nat, og ved at give 2de Heste Foder fandt den Afdøde Lejlighed til at løbe bort fra Deprecantanden. Han efterspurgte ham strax og efter at have forgjæves eftersøgt ham paa flere Steder i Gaarden fandt han ham hængende paa den vestre Hus Loft. -
Han meldte dette strax for den Afdødes Hustru Sara Henrichsdatter, og øyeblikkelig skar han den Afdøde ned og fandt ham død. - For øvrigt stemmed Deprecantens forklaring overens med Enkens.
De øvrige af den Afdødes Huus navnlig Tjenestekarlene Christen Gregersen og Christen Andersen samt Tjenestepigerne Else Cathrine Christensdatter og Mette Kirstine Hansdatter erklærede sammigen, at de saae omhandlede Morten Nyboe hængende som forklaret paa Hus Loften. Den Afdødes foregaaende Liv og Levned erklærede de alle, saavidt dem bekjendt har været meget godt. - De vidste Alle, at den Afdøde i omtrent en 9 Uger har været berøvet Fornuftens brug. -
Ved Eftersyn befandtes paa den Døde en Skram paa Halsen, som Rebet har foraarsaget hvori han har hængt sig. - der fandt ikke nogen anden Vold som Tegn paa ham. - Samlingen er hermed sluttet og bliver i Beskrivelsen at indsende til Amtet.
Mehll
Som Vidner
Christen Aggergaard Jacob Temling
som Sognefoged

[kilde: Fogedprotokol for HGjerm-Ginding Herred, B78-145 f. 106a-106b.]

Om Morten

• Konfirmeret: 1813, i Fabjerg Kirke. 574

• Læs biografi:

Morten blev gift med Sara Henriksdatter Frøjk [525], datter af Henrik Laurtzen Frøich [1371] og Inger Nielsdatter [1372],576 den 6. oktober 1821 i Vejrum kirke, Hjerm herred.575 Sara blev døbt den 3. januar 1796 i Maabjerg kirke,576 døde den 24. januar 1867 i Holmgaard, Gimsing Sogn i en alder af 71 år, og blev begravet den 1. februar 1867 på Vejrum kirkegaard.577

Deres barn:

+ 309    i. Nicoline Martine Mortensdatter Nyboe, [524] blev født den 29. september 1822 i Vejrum Sogn, Hjerm herred, blev døbt den 29. september 1822 i Hjemmet,578 døde den 17. januar 1885 i Gimsing i en alder af 62 år, og blev begravet den 27. januar 1885 på Gimsing kirkegaard.579

189. Ib Alexandersen Nyboe, Kvæghandler, Gårdejer og Fattigkasserer [514] blev født i Krogsgaard, Gudum Sogn, blev døbt den 14. februar 1799 i Gudum kirke,321 døde den 5. januar 1875 i Gudum i en alder af 75 år, og blev begravet den 14. januar 1875 på Gudum kirkegaard.322

Om Ib

• Konfirmeret: 1813, Fabjerg Kirke. 574

• Købte Krogsgaard: 1833.

• Folketælling: 1. februar 1840.

• Folketælling: 1. februar 1845.

Ib blev gift med Maren Jensdatter Østerlund [516] den 4. november 1825 i Gudum kirke.580 Maren blev døbt den 14. december 1798 i Gudum kirke,581 døde den 15. juni 1862 i Krogsgaard i en alder af 63 år, og blev begravet den 24. juni 1862 på Gudum kirkegaard.582

Om Ib og Maren

• Bopæl: Ejer Af Gudum Krogsgaard.

Deres børn:

   310    i. Ane Marie Ibsdatter Nyboe, [515] blev født den 24. oktober 1823 i Gudum Sogn, blev døbt den 21. december 1823 i Gudum kirke,583 døde den 25. april 1880 i Gudum i en alder af 56 år, og blev begravet den 6. maj 1880 på Gudum kirkegaard.584

Ane blev gift med Jens Peter Christensen [517] den 27. december 1842 i Gudum kirke.585 Jens blev født i Gudum Sogn, blev døbt den 4. oktober 1811 i Gudum kirke,586 døde den 6. december 1885 i Gudum i en alder af 74 år, og blev begravet den 15. december 1885 på Gudum kirkegaard.587

Om Jens og Ane

• Bopæl: Ejer Af Gudum-Havskov. 21

Parnotater: De havde børn

   311    ii. Aleksine Kristine Martine Rasmine Magdalene Nyboe, Ejer af Gudum-Krogsgaard [518] blev født den 3. juli 1841 i Krogsgaard, Gudum Sogn, blev døbt den 15. oktober 1841 i Gudum kirke,588 døde den 12. juli 1908 i Gl. Kongevej 110, København i en alder af 67 år, og blev begravet den 17. juli 1908 på Frederiksberg kirkegaard.589

Aleksine blev gift med Peder Pedersen Grimstrup, Commissionær [2890] den 28. august 1884 i Garnisionskirken, København. Peder blev født den 16. marts 1837 i Timring, blev døbt den 14. maj 1837 i Timring Kirke,590 døde den 11. juni 1912 på Frederiksberg i en alder af 75 år, og blev begravet den 18. juni 1912 på Frederiksberg kirkegaard.591

191. Mette Quistgaard Nyboe, [1053] blev døbt den 23. maj 1802 i Gudum kirke,325 døde den 20. juli 1889 i Gudum i en alder af 87 år, og blev begravet den 26. juli 1889 på Gudum kirkegaard.326

Om Mette

• Konfirmeret: 1817, i Lemvig kirke. 592

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1870.

Mette blev gift med Berthel Barthelsen, Skolelærer, Kirkesanger [1090] den 12. januar 1827 i Gudum kirke.593 Berthel blev døbt den 29. marts 1802 i Gudum kirke,325 døde den 20. december 1849 i Gudum i en alder af 47 år, og blev begravet den 27. december 1849 på Gudum kirkegaard.594

Om Berthel

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1845.

Deres børn:

   312    i. Alexander Nyeboe Berthelsen [1091] blev født den 28. september 1827 i Gudum Sogn, Ringkøbing Amt, blev døbt den 25. november 1827 i Gudum kirke,595 døde den 25. oktober 1888 i Flovlev på Thyholm i en alder af 61 år, og blev begravet den 2. november 1888 på Gudum kirkegaard.596 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

   313    ii. Ane Marie Berthelsen [1092] blev født den 11. februar 1829 i Gudum, Ringkøbing Amt597 og blev døbt den 5. april 1829 i Gudum kirke.597

   314    iii. Berthel Berthelsen [1093] blev født den 22. oktober 1830 i Gudum, Ringkøbing Amt598 og blev døbt den 19. december 1830 i Gudum kirke.598

   315    iv. Ingeborg Berthelsen [1094] blev født den 24. marts 1832 i Gudum, Ringkøbing Amt, blev døbt den 20. maj 1832 i Gudum kirke,599 døde den 11. december 1869 i Vinding i en alder af 37 år, og blev begravet den 17. december 1869 på Vinding kirkegaard.600

Ingeborg blev gift med Niels Stokvad Povlsen [1034] den 20. november 1859 i Gudum kirke, Ringkøbing amt.601 Niels blev født den 7. september 1830 i Vinding Sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 19. september 1830 i Vinding kirke,602 døde den 19. oktober 1913 i Revning, Vinding sogn i en alder af 83 år, og blev begravet den 25. oktober 1913 på Vinding kirkegaard.603

   316    v. Bernt Henrik Berthelsen [1095] blev født den 22. april 1834 i Gudum, Ringkøbing Amt, blev døbt den 29. juni 1834 i Gudum kirke,604 døde den 9. september 1834 i Gudum, og blev begravet den 3. oktober 1834 på Gudum kirkegaard.605

   317    vi. Bertine Henriette Berthelsen [1096] blev født den 26. december 1835 i Gudum, Ringkøbing Amt,606 blev døbt den 3. januar 1836 i Gudum kirke,606 døde den 9. marts 1836 i Gudum,607 og blev begravet den 16. marts 1836 på Gudum kirkegaard.607

   318    vii. Berntine Henriette Berthelsen [1105] blev født den 2. februar 1840 i Gudum, blev døbt den 16. april 1840 i Gudum kirke,608 døde den 26. december 1876 i Gudum i en alder af 36 år, og blev begravet den 3. januar 1877 på Gudum kirkegaard.609

196. Mette Abelone Nyboe, [2407] blev født den 12. marts 1796 i Odense, blev døbt den 21. april 1796 i Sct. Knuds Kirke, Odense, døde den 2. oktober 1868 i Hunderupgaard i en alder af 72 år, og blev begravet den 3. oktober 1868 på Odense Skt. Knuds kirkegaard.336

Om Mette

• Konfirmeret: 22. april 1810, i Odense, Skt. Knuds Kirke. 610

Mette blev gift med Jørgen Berg, Justitsraad, Gårdejer [2411] den 20. maj 1828 i Odense, Skt. Knuds kirke.611 Jørgen blev døbt den 1. september 1801 i Norup kirke, Odense Amt,612 døde den 25. maj 1861 i Hunderupgaard i en alder af 59 år, og blev begravet den 31. maj 1861 på Odense Skt. Knuds kirkegaard.613

Om Jørgen

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1850.

Deres børn:

+ 319    i. Peter Christian Henrik Berg, Propreitær til Hundereupgaard [2412] blev født den 3. maj 1832 i Odense, blev døbt den 14. maj 1832 i Odense, Skt. Knuds kirke,614 døde den 18. juni 1912 i Sankt Knuds sogn, Odense i en alder af 80 år, og blev begravet den 22. juni 1912 i Assistents kirkegaard, Odense.

   320    ii. Ulricke Jensine Wilhelmine Berg, [2413] blev født den 24. juni 1833 i Odense, blev døbt den 30. august 1833 i Odense, Skt. Knuds kirke,615 døde den 30. maj 1913 i Odense i en alder af 79 år, og blev begravet den 5. juni 1913 på Odense, Assistens kirkegaard.

Ulricke blev gift med Christian Hempel, Landinspektør [3584] den 10. juni 1859 i Odense Skt. Knuds kirke.616 Christian blev født den 1. november 1830 i Assens, kirk e, Odense amt, blev døbt den 23. marts 1830 i Assens kirke,617 døde den 21. januar 1896 i Odense i en alder af 65 år, og blev begravet den 25. januar 1896 på Odense, Assistens kirkegaard.618

201. Mathias Mikkelsen Nyboe, [1718] blev født i Tanggaard, Gudum Sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 3. juli 1800 i Gudum kirke,350 døde den 4. marts 1853 i Nørre Nissum i en alder af 52 år, og blev begravet den 13. marts 1853 på Nørre Nisum kirkegaard.351

Notater:
Ved FT i 1845 er han ugift og bor hjemme sammen med moderen og hendes 2. ægtemand, Hans Christensen.

Rejser sammen med hustruen fra Gudum sogn til Nørre Nissum sogn i maj 1846.
( kirkebogen for Gudum sogn 1838 - 1866 - opslag 220 )

Om Mathias

• Konfirmeret: 1816, i Holstebro kirke. 619

• Udrejser begge fra Gudum sogn: marts 1846, Til Nørre Nissum Sogn. 620

• Begge tilgået Nørre Nissum sogn: maj 1846, Gudum Sogn.

Mathias havde et forhold til Maren Jensdatter [1886]. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   321    i. Jens Christian Mathiesen [1887] blev født den 14. oktober 1843 i Gudum Sogn621 og blev døbt den 26. december 1843 i Nørre Nissum Kirke.622

Mathias blev gift med Dorthea Marie Larsdatter [1097] den 28. december 1845 i Gudum kirke.623 Dorthea blev født den 12. oktober 1819 i Resen, blev døbt den 28. november 1819 i Resen Kirke,624 døde den 26. juli 1883 i Nørre Nissum i en alder af 63 år, og blev begravet den 31. juli 1883 på Nørre Nisum kirkegaard.625

Om Dorthea

• Konfirmeret: 1834, Resen Kirke.

Deres børn:

+ 322    i. Charlotte Lovise Mathiesen Nyeboe, [930] blev født den 29. juli 1846 i Nørre Nissum, blev døbt den 27. september 1846 i Nørre Nisum Kirke,626 døde den 10. december 1930 i Humlum i en alder af 84 år, og blev begravet den 16. december 1930 på Humlum kirkegaard.627

+ 323    ii. Hansine Magdalene Nyeboe, [928] blev født den 25. september 1848 i Nørre Nissum, blev døbt den 22. oktober 1848 i Nørre Nisum Kirke,628 døde den 9. april 1902 i Gimsing i en alder af 53 år, og blev begravet den 15. april 1902 på Gimsing kirkegaard.629

   324    iii. Frederikke Severine Nyeboe, [929] blev født den 5. juli 1850 i Nr. Nissum, blev døbt den 18. august 1850 i Nr. Nissum Kirke,630 døde den 2. august 1879 i Lemvig i en alder af 29 år, og blev begravet den 8. august 1879 på Lemvig kirkegaard.631

Frederikke blev gift med Søren Christiansen [2230] den 20. november 1872 i Lemvig kirke. Søren blev født den 14. marts 1838 i Resen og blev døbt den 14. marts 1838 i Hjemmet.

203. Morten Mikkelsen Nyboe, Bagermester og Byrådsmedlem [931] blev født i Tanggaard, Gudum Sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 3. august 1804 i Gudum kirke,354 døde den 27. januar 1885 i Lemvig i en alder af 80 år, og blev begravet den 30. januar 1885 på Lemvig kirkegaard.355

Om Morten

• Konfirmeret: 1818, i Gudum kirke. 632

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1855.

• Folketælling: 1880.

Morten blev gift med Bodil Hansdatter Mørk [955] den 12. april 1840 i Valby, København.5 Bodil blev døbt den 4. juni 1812 i Slangerup Kirke,633 døde den 11. december 1886 i Lemvig i en alder af 74 år, og blev begravet den 16. december 1886 på Lemvig kirkegaard.634

Om Bodil

• Konfirmeret: 22. april 1827, i Slangerup Kirke. 635

Deres børn:

+ 325    i. Ane Charlotte Lovise Nyboe, [932] blev født den 25. april 1841 i Lemvig, blev døbt den 16. juli 1841 i Lemvig kirke,636 døde den 17. januar 1904 i Lemvig i en alder af 62 år, og blev begravet den 22. januar 1904 på Lemvig kirkegaard.

   326    ii. Hans Peter Hammer Mikkelsen Nyboe, Bagermester og Sparekassedirektør [536] blev født den 2. marts 1843 i Lemvig, blev døbt den 28. april 1843 i Lemvig kirke,637 døde den 16. november 1915 i Rosenvængets Alle 34, København i en alder af 72 år, og blev begravet den 25. november 1915 på Lemvig kirkegaard.638

Hans blev gift med Mette Kristine Petersen [537] den 21. februar 1872 i Lemvig kirke. Mette blev født den 24. juni 1852 i Heldum Sogn - I Lemvig, blev døbt den 8. august 1852 i Heldum Kirke,639 døde den 18. december 1925 i Lemvig i en alder af 73 år, og blev begravet den 23. december 1925 på Lemvig kirkegaard.640 Parret var barnløst.

   327    iii. Andrea Sophie Henriette Nyboe, [958] blev født den 6. august 1849 i Lemvig, blev døbt den 29. november 1849 i Lemvig kirke,641 døde den 1. juli 1855 i Lemvig i en alder af 5 år, og blev begravet den 5. juli 1855 på Lemvig kirkegaard.642

206. Aleksander Nyboe, Gaardmand på Kjærsiggaard [538] blev født i Tanggaard Gudum Sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 22. september 1812 i Gudum kirke,360 døde den 25. oktober 1874 i Resen i en alder af 62 år, og blev begravet den 30. oktober 1874 på Resen kirkegaard.361

Om Aleksander

• Konfirmeret: 22. april 1827, Asp kirke. 643

• Tilgår Øster Assels Kommune: 20. september 1835, fra Hardsyssel sogn. 644

• Tilgår Gudum sogm: 20. november 1835, Fra Øster Assels sogn. 645

• Afgår fra Øster Assels sogn: 3. oktober 1836, Til Gudum Sogn. 646

• Propreitær: 1847, Kjærsiggaard i Resen. 115

• Afgår fra Resen sogn: 1867. 647

• Tilgår Nørre Nissum sogn: 1867. 648

Aleksander blev gift med Ane Graversdatter [1376], datter af Gravers Larsen, [1377] og Anne Marie Hans Pedersdatter [1378], den 31. juli 1842 i Nørlem Kirke.649 Ane blev født den 8. august 1813 i Lem, Ringkøbing amt,650 døde den 21. januar 1892 i Resen i en alder af 78 år, og blev begravet den 27. januar 1892 på Resen kirkegaard.651

Om Ane

• Konfirmeret: 13. april 1828, i Nørlem Kirke. 650

Deres børn:

+ 328    i. Hans Michael Aleksandersen Nyboe, Østersfisker [539] blev født den 20. november 1842 i Kjærgaardssig og blev døbt den 26. december 1842 i Resen Kirke.

+ 329    ii. Charlotte Lovise Alexandersen Nyboe, [541] blev født den 23. december 1843 i Kjærgaardsig, blev døbt den 4. august 1844 i Resen Kirke,652 døde den 6. august 1916 på Asylet, Kirkeby i en alder af 72 år, og blev begravet den 11. august 1916 på Harboøre kirkegaard.653

   330    iii. Gravers Alexandersen Nyboe, Uldhandler [542] blev født den 18. august 1846 i Kjærgaardsig, Resen, blev døbt den 13. september 1846 i Resen Kirke,654 døde den 2. september 1909 på Epedemisygehuset i Lemvig i en alder af 63 år, og blev begravet den 11. september 1909 på Lemvig kirkegaard.655 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

   331    iv. Jens Tang Alexandersen Nyboe, [1379] blev født den 9. september 1848 i Kjærgaardsig, blev døbt den 13. september 1848 i Resen Kirke,656 døde den 25. maj 1853 i Resen i en alder af 4 år, og blev begravet den 31. maj 1853 på Resen kirkegaard.657

   332    v. Ane Marie Alexandersen Nyboe, [543] blev født den 4. september 1850 i Kjærgaardsig og blev døbt den 13. oktober 1850 i Resen Kirke.658

Ane blev gift med Jens Henriksen (Bech ), Landpost [1930] den 9. november 1886 i Lemvig kirke.659 Jens blev født den 6. august 1848 i Resen og blev døbt den 8. oktober 1848 i Resen Kirke.660

   333    vi. Jens Tang Alexandersen Nyboe, [1380] blev født den 12. august 1854 i Kjærgaardsig, blev døbt den 29. oktober 1854 i Resen Kirke,661 døde den 14. februar 1859 i Kjærgaardsig i en alder af 4 år, og blev begravet den 20. februar 1859 på Resen kirkegaard.657

   334    vii. Mathias Alexandersen Nyboe, [1381] blev født den 9. december 1856 i Kjærgaardsig, blev døbt den 14. januar 1857 i Resen Kirke,662 døde den 6. oktober 1865 i Kjærgaardsig i en alder af 8 år, og blev begravet den 12. oktober 1865 på Resen kirkegaard.663

Aleksander havde et forhold til Ane Catrine Nielsdatter [323].664 Parret blev ikke gift. Ane blev født den 26. april 1805 i Ness og blev døbt den 4. august 1805 i Karby Kirke, Mors.665

Deres barn:

   335    i. Niels Peter Alexandersen Nyboe, [324] blev født den 19. august 1835 i Øster Assels, blev døbt den 25. august 1835 i Øster Assels kirke,664 og døde den 3. februar 1864 i Slaget ved Bustrup i en alder af 28 år.

209. Jørgen Ludvig Nyboe, Skomagermester og Retsvidne [1081] blev født den 20. september 1808 i Fodby - Sorø Amt, blev døbt den 4. november 1808 i Fodby Kirke. Sorø Amt,371 døde den 4. august 1873 i Næstved i en alder af 64 år, og blev begravet den 8. august 1873 på Næstved kirkegaard.372

Notater:
Kindhestgade 16, Næstved.
Ejer og beboer senest 1845 - til sin død 1873 var Jørgen Ludvig Nyboe. 1845 var han han skomagermester og boede her med familie, 2 svende , lærling og 2 tjenestepiger. På sine ældre dage blev han retsvidne og drev sammen med fru Elisabeth og lærer Berndorph en privatskole
(Kilde: Huse-i Næstved.dk)

Om Jørgen

• Konfirmeret: 1823, i Fodby Kirke.

• Folketællijg: 1834.

• Folketælling: 1850.

Jørgen blev gift med Catrina Elisabeth Reistrup [2059], datter af Lorentz Reistrup [5261] og Elisabeth Sophie Lassen, [5262], den 13. april 1831 i Fodby Kirke. Catrina blev født den 11. juni 1800 i København,, blev døbt den 4. juli 1800 i Sankt Nikolaj kirke, København,667 døde den 5. december 1886 i Kirkerup i en alder af 86 år, og blev begravet den 13. december 1886 på Næstved kirkegaard.668

Deres børn:

   336    i. Sophus Johannes Lauritz Møller Nyeboe, [2144] blev født den 6. maj 1835 i Næstved, blev døbt den 21. juni 1835 i Næstved, Skt. Peder Kirke,669 døde den 7. juli 1852 i Næstved i en alder af 17 år, og blev begravet den 10. juli 1852 fra Næstved, Skt. Peder Kirke(-).

   337    ii. Jens Møller Nyboe, [2142] blev født den 4. august 1837 i Næstved, blev døbt den 20. september 1837 i Næstved, Skt. Peder Kirke,670 døde den 5. marts 1839 i Næstved i en alder af 1 år, og blev begravet den 9. marts 1839 fra Næstved, Skt. Peder Kirke(-).

+ 338    iii. Carl Jens Ludvig Nyboe, Skolelærer [2143] blev født den 1. maj 1841 i Næstved, blev døbt den 27. juni 1841 i Næstved, Skt. Peder Kirke, døde den 26. april 1921 i Borgerdiget 3, Roskilde i en alder af 79 år, og blev begravet den 1. maj 1921 på Kirkerup kirkegaard ( Roskilde amt ).671

210. Christoffer Johansen Nyboe, Gårdmand [1082] blev døbt den 27. juni 1810 i Fodby Kirke. Sorø Amt,373 døde den 21. maj 1901 i Hyllinge i en alder af 90 år, og blev begravet den 28. maj 1901 på Hyllinge kirkegaard.374

Om Christoffer

• Konfirmeret: 1825, i Fodby Kirke.

• Afgår fra Fodby sogn: 1832, Til København.

• Folketælling: 1840.

Christoffer blev gift med Marthe Jensdatter [2119] den 12. december 1835 i Hyllinge kirke, Sorø amt.672 Marthe blev døbt den 24. februar 1793 i Gerlev kirke, Frederiksborg Amt,673 døde den 3. oktober 1861 i Hyllinge i en alder af 68 år, og blev begravet den 11. oktober 1861 på Hyllinge kirkegaard.674

Deres barn:

   339    i. Ane Cathrine Nyboe, [2120] blev født den 28. november 1837 i Hyllinge, blev døbt den 29. december 1837 i Hyllinge kirke, Sorø amt,675 døde den 14. januar 1860 i Hyllinge i en alder af 22 år, og blev begravet den 21. januar 1860 på Hyllinge kirkegaard.676 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Christoffer blev derefter gift med Maren Kirstine Christiansdatter [2774] den 27. december 1861 i Hyllinge kirke, Sorø amt.677 Maren blev født den 27. april 1833 i Hyllinge, blev døbt den 23. juni 1833 i Hyllinge kirke, Sorø amt,678 døde den 8. april 1909 i Hyllinge i en alder af 75 år, og blev begravet den 15. april 1909 på Hyllinge kirkegaard.679

Om Maren

• Konfirmeret: 11. april 1847, Hyllinge kirke, Sorø amt. 680

Deres børn:

+ 340    i. Ane Cathrine Nybo, [2775] blev født den 11. februar 1863 i Hyllinge, blev døbt den 11. maj 1863 i Hyllinge kirke, Sorø amt,681 døde den 6. marts 1938 i Hyllinge i en alder af 75 år, og blev begravet den 11. marts 1938 på Hyllinge kirkegaard.

+ 341    ii. Christine Martine Nyboe, [2784] blev født den 29. december 1865 i Hyllinge, blev døbt den 23. februar 1866 i Hyllinge kirke, Sorø amt,682 døde den 12. marts 1925 i Hyllinge i en alder af 59 år, og blev begravet den 18. marts 1925 på Hyllinge kirkegaard.

211. Jens Michal Johansen Nyboe, Handelsmand [1083] blev døbt den 31. juli 1813 i Fodby Kirke. Sorø Amt, døde den 1. oktober 1910 i Ringsted i en alder af 97 år, og blev begravet den 7. oktober 1910 på Ringsted kirkegaard.375

Om Jens

• Konfirmeret: 1829, i Fodby Kirke.

• Afgår fra Fodby sogn: 1. november 1833, Skjelskiør.

• Tilgår Fodby sogn: 4. november 1838, Fra Hove PR. Rønne.

• Afgår fra Fodby sogn: 20. april 1839, Jernberg Mølle Ved Slagelse.

• Folketælling: 1840.

• Tilgår til Fodby sogn: 11. november 1843, Fra Boeslunde.

• Afgår fra Fodby sogn: 16. april 1845, Til Frederiksberg.

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1870.

• Folketælling: 1901. 683

• Folketælling: 1906, Pileborggade 7, Ringsted.

Jens havde et forhold til Karen Jensdatter [392]. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   342    i. Anne Kirstine Jensdatter [393] blev født den 3. juni 1839 i Bjerre og blev døbt den 30. juni 1839 i Bjerre kirke.

Jens havde derefter et forhold til Frederikke Andersen [281].684 Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   343    i. Frederik [ Jensen ] Henriksen [284] blev født den 7. marts 1847 i København, Frederiksberg, blev døbt den 30. april 1847 i København, Frederiksberg kirke,685 døde den 26. august 1910 i Falkoner Alle 39, Frederiksberg i en alder af 63 år, og blev begravet den 29. august 1910 i Assistens kirkegaard, København.686

Frederik blev gift med Elisabeth Jensen [1583].

Jens blev derefter gift med Lise Larsdatter [2060] den 10. februar 1850 i Fodby Kirke. Lise blev døbt den 8. juli 1824 i Stubberup, døde den 24. januar 1902 i Ringsted i en alder af 77 år, og blev begravet den 31. januar 1902 på Ringsted kirkegaard.687

Om Lise

• Konfirmeret: 1839, i Ørslev Kirke.

• Tilgår Fodby sogn: 1. november 1843, Fra Ørslev.

Deres børn:

   344    i. Johannes Lauritz Nyboe, [343] blev født den 29. april 1850 i Ørslev, blev døbt den 23. juni 1850 i Ørslev Kirke,688 døde den 28. oktober 1925 i Ringsted i en alder af 75 år, og blev begravet den 3. november 1925 på Ringsted kirkegaard.689

+ 345    ii. Sophus Johannes Lauritz Nyeboe, Slagtermester [2061] blev født den 20. december 1852 i Vallensved, blev døbt den 27. februar 1853 i Vallensved Kirke,690 døde den 5. december 1920 i Skovshoved i en alder af 67 år, og blev begravet den 12. december 1920 på Ordrup kirkegaard.

   346    iii. Cicilie Cathrine Nyboe, [2145] blev født den 20. november 1855 i Vallensved og blev døbt den 25. december 1855 i Vallensved Kirke.

   347    iv. Anne Cathrine Nyboe, [2146] blev født den 5. november 1860 i Vallensved, blev døbt den 25. februar 1861 i Vallensved Kirke, døde den 31. maj 1927 i Ringsted i en alder af 66 år, og blev begravet den 3. juni 1927 på Ringsted kirkegaard.691

Anne blev gift med Christen Jensen, Maltgjører, [2361] den 20. juli 1878 i Tyvelse kirke.692 Christen blev født den 27. januar 1844 i Bringstrup, blev døbt den 5. april 1844 i Bringstrup kirke,693 døde den 9. november 1921 i Ringsted i en alder af 77 år, og blev begravet den 15. november 1921 på Ringsted kirkegaard.694

212. Hans Christian Johansen Nyboe, Husmand [1084] blev født den 23. maj 1818 i Fodby, Sorø, blev døbt den 28. juli 1818 i Fodby Kirke. Sorø Amt, døde den 19. september 1888 i Fodby - Sorø Amt i en alder af 70 år, og blev begravet den 24. september 1888 på Fodby kirkegaard.376

Om Hans

• Konfirmeret: 14. april 1833, i Fodby Kirke.

• Folketælling: 1880.

Hans havde et forhold til Johanne Marie Hansdatter [2904].

Om Johanne

• Folketælling: 1845.

Deres barn:

   348    i. Mette Sophie Hansen, [1555] blev født den 28. maj 1844 i Toksværd og blev døbt den 28. juli 1844 i Toksværd kirke.695


Hans blev gift med Margrethe Hemmingsen [2074] den 4. juli 1873 i Fodby Kirke. Margrethe blev født den 8. januar 1848 i Sværdborg, blev døbt den 28. maj 1848 i Sværdborg Kirke,696 døde den 1. april 1883 i Fodby - Sorø Amt i en alder af 35 år, og blev begravet den 6. april 1883 på Fodby kirkegaard.697

Om Margrethe

• Konfirmeret: 21. april 1862, i Sværdborg Kirke. 698

Deres børn:

+ 349    i. Cecilia Margrethe Nyboe [4509] blev født den 25. november 1873 i Fodby, Sorø Amt og blev døbt den 1. februar 1874 i Fodby Kirke.

+ 350    ii. Caroline Marie Nyboe, [2077] blev født den 30. april 1875 i Fodby - Sorø Amt, blev døbt den 25. juli 1875 i Fodby Kirke, døde den 12. august 1966 i Fodby i en alder af 91 år, og blev begravet den 15. august 1966 på Fodby kirkegaard.699

   351    iii. Jørgen Ludvig Nyboe, [2075] blev født den 11. maj 1877 i Fodby - Sorø Amt, blev døbt den 12. august 1877 i Fodby Kirke, døde den 11. januar 1882 i Fodby - Sorø Amt i en alder af 4 år, og blev begravet den 16. januar 1882 på Fodby kirkegaard.700

215. Nicolette Claudiana Johansen Kanneworff, [456] blev født i Præstegaarden, Idom, Ulfborg, blev døbt den 27. maj 1768 i Holstebro, kirke,388 og døde i 1798389 i en alder af 30 år.

Om Nicolette

• Konfirmeret: 1784, i Idum Kirke, , Ringkøbing Amt. 701

• Samfrændeskifte: 1. august 1799.

Nicolette blev gift med Mogens Jensen Halkjær, Pastor i Ørslev Kloster 1776 - 1799 [1085] den 3. juli 1788 i Idum Kirke, , Ringkøbing Amt.702 Mogens blev døbt den 13. april 1744 i Viborg, Graabrødre kirke,703 døde den 19. december 1799 i Ørslev Kloster i en alder af 55 år, og blev begravet den 28. december 1799 på Ørslev Kloster kirkegaard.704

Om Mogens

• Øster Tørslev kirke:

• Ægteforening: 24. maj 1799. 115

• Ægteskabsbevilling: 17. juli 1799. 115

• Ægteskabskontrakt: 8. oktober 1799, Ørslevkloster. 115

Deres børn:

   352    i. Alhed Malene Halkjær, [3551] blev født den 23. august 1789 i Ørslevkloster og blev døbt den 27. november 1789 i Ørslevkloster Kirke.705

   353    ii. Kirstine Halkjær, [3683] blev født den 11. juni 1790 i Ørslevkloster, blev døbt den 11. juni 1790 i Hjemmet,706 døde i Ørslevkloster,706 og blev begravet den 17. juni 1790 på Ørslevkloster kirkegaard.

   354    iii. Johannes Wilhelm Halkjær, [3550] blev født den 23. april 1792 i Ørslevkloster og blev døbt den 6. juni 1792 i Ørslevkloster Kirke.707

   355    iv. Jacob Halkjær, [3549] blev født den 20. oktober 1793 i Ørslevkloster, blev døbt den 5. december 1793 i Ørslevkloster Kirke,708 døde den 17. juli 1837 i København, i en alder af 43 år, og blev begravet den 22. juli 1837 på Vor Frelser kirkegaard, København.709

Jacob blev gift med Elise Magdalene Knudsen [3610] den 11. november 1825 i København, Vor Frelser kirke.710 Elise blev født i 1792.

   356    v. Birgitte Halkjær, [3684] blev født den 23. november 1794 i Ørslevkloster og blev døbt den 8. januar 1795 i Ørslevkloster Kirke.711

   357    vi. Christian Halkjær, [3548] blev født den 30. maj 1796 i Ørslevkloster og blev døbt den 15. juli 1796 i Ørslevkloster Kirke.712

+ 358    vii. Kirstine Mogensdatter Halkjær, [3547] blev født den 3. oktober 1797 i Ørslevkloster, blev døbt den 12. november 1797 i Ørslevkloster Kirke,713 døde den 11. november 1827 i Velling sogn, Ringkøbing amt i en alder af 30 år, og blev begravet den 18. november 1827 på Velling kirkegaard.714

216. Niels Nyboe Kanneworff, Gartner [1073] blev døbt den 28. juli 1769 i Holstebro, kirke390 og døde den 18. september 1833 i Loosdrecht, Holland391 i en alder af 64 år.

Notater:

Gartner, rejste til Holland 1808. Besøgte Danmark ca. 1830 og var da gift

Om Niels

• Konfirmeret: 1784, i Idum Kirke, , Ringkøbing Amt. 715

• Udvandrede: 1808, til Holland.

• Dødsattest i kirkebogen: 1833.

Niels blev gift med Martijntje Blanke [1759] den 19. marts 1797 i Oud-Loosdrecht, olland. Martijntje blev født i 1759, blev døbt den 23. september 1759 i Nieuw Loosdrecht, Holland, og døde den 4. juni 1824 i Oud-Loosdrecht, i en alder af 65 år.

Deres børn:

   359    i. Mijnsje Kanneworff, [3335] blev født den 20. oktober 1797 i Oud-Loosdrecht, og blev døbt den 29. oktober 1797 i Ouder-Amstel, Holland.

+ 360    ii. Arie Kanneworff, [1532] blev født den 13. februar 1799 i Oud-Loosdrecht, og blev døbt den 17. februar 1799 i Ouder-Amstel, Holland.

   361    iii. Jacob Kanneworff, [3336] blev født den 3. februar 1800 i Ouder-Amstel, Holland.

+ 362    iv. Sara Nicolena Kanneworff, [3337] blev født den 30. april 1801 i Oud-Loosdrecht,, blev døbt den 2. maj 1801 i Oud-Loosdrecht,, og døde den 27. november 1890 i Baarn, Holland i en alder af 89 år.

217. Claus Schive Kanneworff, Guldsmed [1074] blev døbt den 3. august 1770 i Holstebro, kirke392 og døde efter 1811 i København,.4

Om Claus

• Folketælling: 1787, Østergade , Ringkøbing.

• Folketælling: 1801, København, Sct. Pederstrædet 145.

Claus blev gift med Ane Marie Sørensen [3640]. Ane blev født i 1771.

Deres børn:

   363    i. Johan Wilhelm Kanneworff, [3641] blev født i 1796 i København,.

   364    ii. Frantz Wilhelm Kanneworff, [3642] blev født i 1798 i København,.

Frantz blev gift med Kirsten Nyeboe [4734].

218. Andreas Jesper Kanneworff, Guldsmed [1075] blev døbt den 25. september 1772 i Holstebro, kirke,393 døde den 10. januar 1854 i Ringkøbing i en alder af 81 år, og blev begravet den 16. januar 1854 på Ringsted kirkegaard.394

Om Andreas

• Konfirmeret: 1789, i Holstebro kirke. 716

• Folketælling: 1801.

Andreas blev gift med Else Michelsdatter Møller, [1326] den 13. oktober 1797 i Ringkøbing kirke. Else blev døbt den 10. februar 1759 i Alsted kirke, Mors,717 døde den 3. februar 1822 i Ringkøbing i en alder af 62 år, og blev begravet den 6. februar 1822 på Ringsted kirkegaard.718

Deres barn:

+ 365    i. Wilhelmine Kirstine Nicoline Kanneworf [1777] blev født den 19. maj 1799 i Ringkøbing, blev døbt den 12. juli 1799 i Ringkøbing kirke, døde den 29. januar 1855 i Holstebro,719 i en alder af 55 år, og blev begravet den 3. februar 1855 på Holstebro kirkegaard.719

221. Ellen Catrine Nyboe, [402] 399 blev født cirka 1773,115 døde den 19. oktober 1853 i Vinding i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 27. oktober 1853 på Vinding kirkegaard.400

Om Ellen

• Folketælling: 1801.

Ellen blev gift med Jens Christensen Nødskov [403] den 22. november 1795 i Idum Kirke, , Ringkøbing Amt.720 Jens blev født cirka 1755, døde den 18. august 1800 i Idum i en alder af ca. 45 år, og blev begravet den 24. august 1800 på Idum Kirkegaard.721

Parnotater: 1795
• 2 D 16de Ditto( oktober) blev Degnen her i Idom Jens· Christensen Nødskov og min Kones Broder Datter Ellen Cathrine Nyeboe trolovede her i Præstegaarden D 22de Nov.Deres børn:

   366    i. Povel Nødskov [405] blev døbt den 10. september 1796 i Idum Kirke, , Ringkøbing Amt722 og blev begravet den 15. marts 1799 på Idum Kirkegaard.723

   367    ii. Marie Kirstine Nødskov [407] blev født den 16. oktober 1798 i Idum, blev døbt den 9. december 1798 i Idum Kirke, Ringkøbing Amt,724 døde den 23. december 1798 i Idum, og blev begravet den 30. december 1798 på Idum Kirkegaard.725

   368    iii. Kirsten Nødskov [408] blev født den 14. oktober 1799 i Idum og blev døbt den 1. december 1799 i Idum Kirke, , Ringkøbing Amt.726

Ellen blev derefter gift med Christen Christensen [406] den 30. oktober 1801 i Idum Kirke, Ringkøbing Amt.727 Christen blev født i Gravlund, Aulum sogn.

Parnotater:
d 29 Sept. anmeldte sig Christen Christiansen fra Gravelund i Aulum Sogn og Ellen Kathrine Nyboe Enke af Sal. Nødskov. at være eening om at ægte hinanden hvorpaa næste Søndag med Tillysningen bliver begyndt. At intet hinderligt for dette Ægteskab, derfor love og tilsvare underskrevne Lund Pedersen Christen Pouls. ?? d 30 Octb blev de i Aulum Kirke ægteviede af Hr Hans Kiler222. Emanuel Poulsen Nyboe, Digter og Præst [434] blev født den 17. februar 1780 i Durup,339 blev døbt den 28. december 1780 i Durup kirke, døde den 23. april 1840 i Lille Lyngby, Frederiksborg Amt i en alder af 60 år, og blev begravet den 27. april 1840 på Lille Lyngby kirkegaard.401

Forskningsnotater:
No 753. Lyngby
el. Lyndby ( Lille ) og fra 19/ 9 1738
Ølsted, Strø Herred, Lynge - Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.
M. S. 1-a/ 193; K. M. 168; L. P. B. 517; Lkm. 1/ 233; M. 24; Kbg. 1814.
Anm. Ølsted var tidligere et Pastorat for sig.


16.6/ 11 1829 [ Tæbring-O.-R. 23/ 5 21 ] Immanuel Nyboe af
Tisted-B., f. Durup 28/ 12 80; St. Vibg. 98; C. 19/ 10 02, h.; Sp.
Tømmerby-L. 9/ 4 17 o. 25/ 6; Gift første gang 08 ......Gylche; 1D.;
gift anden gang 20/ 8 32 Elonore Caroline Kofoed af Tjæreby-A.,
f. Eising 17/ 2 06, død Kbh. 21/ 8 47; u. B.; see M. S. Randrup i Tingsted;
[ død 23/ 4 1840; begavet, ogsaa lidt Digter; E. 2/ 460 og S. 2/ 561 ].

Om Emanuel

• Folketælling: 1787.

• Student: 1798, Viborg Skole.

• Folketælling: 1801.

• Theologisk embedseksamen: 1802, København.

• Videnskabernes Selskabs Ordbog: 1811.

• Præst: 1817, Tømmerby Og Lild.

• Præst: 1821, Ovtrup kirke, Mors.

• Præst: 1821, Rakkeby kirke, Mors.

• Præst: 1821, Tæbring kirke, Mors.

• Kongelig resolution: 20. oktober 1826. 115

• Præst: 6. november 1829, Lille Lyngby og Ølsted. 27

• Debut i bogform: Vinterrosen,: eller: Hvad skriver vi i dag? Idyllisk forspil i anledning af H.M.Kongens fødselsdag, 1833.

• Folketælling: 1834.

• Se Biografi:

Emanuel blev gift med Petrine Henriette Gylche [435] den 18. oktober 1809 i København.5 Petrine blev født i CA 1786, døde den 22. september 1828 i Tæbring, Mors, og blev begravet den 29. september 1828 på Tæbring kirkegaard.728

Deres barn:

+ 369    i. Mette Amalie Agnete Nyboe [898] blev født den 10. juni 1814 på Christianshavn, blev døbt den 6. august 1814 i København, Vor Frelser kirke,729 døde den 1. maj 1845 i Ikast i en alder af 30 år, og blev begravet den 9. maj 1845 på Ikast kirkegaard.730

Emanuel blev derefter gift med Eleonora Karoline Kofoed [436] den 10. august 1832 i Tjæreby Kirke, Sorø Herred.731 Eleonora blev døbt den 17. februar 1805 i Ejsing, Ringkøbing Amt og døde den 21. august 1847 i København,732 i en alder af 42 år. Parret var barnløst.

Om Eleonora

• Folketælling: 1845.

229. Christian Alberth Nyboe, Smedkermester [2069] blev døbt den 29. november 1778 i Viborg, Graabrødre kirke, døde den 10. marts 1852 i Allerup i en alder af 73 år, og blev begravet den 18. marts 1852 på Allerup kirkegaard.419

Om Christian

• Snedkersvend: 1808, i Viborg. 421

• Tilgår Allerup sogn: 1815, Fra København. 733

• Folketælling: 18. februar 1834, Allerup sogn. 734

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1850.

Christian blev gift med Ellen Kirstine Thomsen, Jordemoder [2204] den 23. juni 1809 i København, Vor Frue kirke.735 Ellen blev født omkring 1784 i Tikøb, Frederiksborg Amt, døde den 16. februar 1867 i Allerup i en alder af ca. 83 år, og blev begravet den 21. februar 1867 på Allerup kirkegaard.736

Om Ellen

• Tilgår Allerup sogn: 1815, Fra København. 733

Deres børn:

+ 370    i. Clara Hansine Albertine Nyboe, Distriktsjordemoder [2497] blev født den 7. juli 1809 i Allerup.

   371    ii. Jørgen Frederik Nyboe, [2512] er født den 21. juli 1809 i Allerup737 og blev begravet på Allerup kirkegaard.

   372    iii. Nicolai Gotlib Nyboe, [2511] blev født den 15. juni 1812 i København,.738

Nicolai blev gift med Ane Sandberg [3981]. Ane blev født i 1797 i Næstved.

+ 373    iv. Ester Emilie Nyboe, [307] 739 blev født den 5. februar 1814 i København, blev døbt den 14. september 1814 i Helligaandskirken, København,740 døde den 13. august 1873 i Nonnebo i en alder af 59 år, og blev begravet den 18. august 1873 på Birkende kirkegaard.

   374    v. Marie Katrine Nyboe, [2494] blev født den 2. marts 1816 i Allerup, blev døbt den 10. marts 1816 i Allerup Kirke,741 døde den 18. november 1826 i Allerup i en alder af 10 år, og blev begravet den 24. november 1826 på Allerup kirkegaard.742

   375    vi. Søren Nyboe, Sadelmager [2496] blev født den 22. september 1818 i Allerup og blev døbt den 25. december 1818 i Allerup Kirke.743

+ 376    vii. Niels Alberth Nyboe, Snedker [2498] blev født den 21. juli 1820 i Allerup, blev døbt den 12. august 1820 i Allerup Kirke,744 døde den 13. maj 1904 i Alderdoms Asylet, Graven 21, Aarhus i en alder af 83 år, og blev begravet den 19. maj 1904 på Nordre kirkegaard, Aarhus.745

   377    viii. Inger Katrine Nyboe, [2495] blev født den 4. maj 1824 i Allerup, blev døbt den 13. juni 1824 i Allerup Kirke,746 døde den 13. september 1850 i Allerup i en alder af 26 år, og blev begravet den 18. september 1850 på Allerup kirkegaard.747

235. Ingeborg Simonsen Nyboe, [1107] blev født den 3. juli 1788 i Holstebro,, blev døbt den 22. august 1788 i Holstebro, kirke,431 døde den 6. november 1839 i Holstebro, i en alder af 51 år, og blev begravet den 16. november 1839 på Holstebro kirkegaard.

Om Ingeborg

• Konfirmeret: 1803, i Holstebro kirke. 748

Ingeborg blev gift med Jacob Magnus Poulsen, Købmand [1108] den 22. januar 1806 i Holstebro, kirke.749 Jacob blev født cirka 1781,750 døde den 3. maj 1861 i Holstebro, i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 11. maj 1861 på Holstebro kirkegaard.751

Om Jacob

• Folketælling: 1834.

Deres børn:

+ 378    i. Thomas Torp Poulsen, [1109] blev født den 24. januar 1806 i Holstebro,, blev døbt den 25. januar 1806 i Holstebro, kirke,752 døde den 22. oktober 1839 i Trinitatis Kirke, Københanvn i en alder af 33 år, og blev begravet den 26. oktober 1839.753

   379    ii. Marie Frederikke Poulsen, [1110] blev født den 7. december 1807 i Holstebro,, blev døbt den 28. januar 1808 i Holstebro, kirke,754 døde den 29. oktober 1862 i Idum præstegaard i en alder af 54 år, og blev begravet den 4. november 1862 på Holstebro kirkegaard.755

+ 380    iii. Magnus Poulsen, Rebslagermester [1111] blev født den 31. december 1811 i Holstebro,, blev døbt den 14. februar 1812 i Holstebro, kirke,756 døde den 13. september 1900 i Holstebro i en alder af 88 år, og blev begravet den 19. september 1900 på Holstebro kirkegaard.757

   381    iv. Anne Marie Poulsen [4520] .

   382    v. Ane Kirstine Poulsen, [4522] .

Ane blev gift med Sivertzen, Købmand i Ringkøbing [4523].

+ 383    vi. Pauline Botellie Poulsen [1112] blev født i 1813 i Holstebro,, blev døbt Hjemmedøbt den 18. december 1813 i Holstebro,758 døde den 18. februar 1868 i Præstø i en alder af 55 år, og blev begravet den 24. februar 1868 i Præstø kirke.759

   384    vii. Simon Poulsen, [1113] blev født den 27. april 1827 i Holstebro, og blev døbt den 4. januar 1828 i Holstebro, kirke. Et andet navn for Simon var Simon Jacobseb.

236. Niels Jørgen Simonsen Nyboe, Kobbersmed i Holstebro [881] blev født den 10. juni 1789 i Holstebro,, blev døbt den 24. juli 1789 i Holstebro, kirke,432 døde den 2. juli 1843 i Holstebro, i en alder af 54 år, og blev begravet den 7. juli 1843 på Holstebro kirkegaard.433

Om Niels

• Konfirmeret: 1804, i Holstebro kirke. 760

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1840.

• Skifte side-1: 1843.

• Skifte side-2: 1843.

• Skifte side-3: 1843.

Niels havde et forhold til Johanne Margrethe Krogh [1799]. Johanne blev døbt den 7. juli 1797 i Holstebro, kirke,761 døde den 24. november 1818 i Holstebro, i en alder af 21 år, og blev begravet den 3. december 1818 på Holstebro kirkegaard.762

Om Johanne

• Konfirmeret: 1812, i Holstebro kirke. 763

Deres barn:

   385    i. Niels Krog Nyeboe, Skomagersvend [1800] blev født den 6. juni 1817 i Holstebro,, blev døbt den 25. juli 1817 i Holstebro, kirke,764 døde den 6. maj 1863 i Holstebro, i en alder af 45 år, og blev begravet den 11. maj 1863 på Holstebro kirkegaard.765 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

Niels blev gift med Marie Sophie Øllegaard Henriksen [1114], datter af Kirkesanger Christian Henriksen [1647] og Inger Marie Pedersdatter [1648], den 27. oktober 1820 i Vejrum kirke, Hjerm herred.575 Marie blev døbt den 11. januar 1800 i Vejrum kirke, Hjerm herred,766 døde den 3. maj 1869 i Holstebro, i en alder af 69 år, og blev begravet den 8. maj 1869 på Holstebro kirkegaard.767

Parnotater: Forlovere:
Kjøbmand Nicolaj Nyboe i Holstebroe og Degnen Christian Henrichseni Vejrum

Om Marie

• Konfirmeret: 1815, i Vejrum kirke. 768

• Forlketælling: 1860.

Deres børn:

+ 386    i. Simon Christian Nyboe, [1115] blev født den 3. august 1823 i Holstebro, og blev døbt den 27. december 1823 i Holstebro, kirke.

   387    ii. Else Cathrine Nyboe, [1116] blev født i november 1824, døde den 3. april 1825 i Holstebro,, og blev begravet den 8. april 1825 på Holstebro kirkegaard.

+ 388    iii. Thomas Torp Nyboe, Landpostbud [1117] blev født den 19. december 1825 i Holstebro,, blev døbt den 18. marts 1826 i Holstebro, kirke, døde den 16. marts 1886 i Ringkøbing i en alder af 60 år, og blev begravet den 25. marts 1886 på Ringsted kirkegaard.769

   389    iv. Hans Peter Nyboe, [1118] blev født den 7. marts 1827 i Holstebro,, blev døbt den 7. marts 1827 i Hjemmet, døde den 22. maj 1827 i Holstebro, og blev begravet den 28. maj 1827 på Holstebro kirkegaard.

+ 390    v. Hans Peter Nielsen Nyboe, Avlsbruger og Byrådsmedlem [1119] blev født den 20. marts 1828 i Holstebro,, blev døbt den 17. oktober 1828 i Holstebro, kirke, døde den 11. marts 1900 i Holstebro, i en alder af 71 år, og blev begravet den 16. marts 1900 på Holstebro kirkegaard.770

+ 391    vi. Ole Christian Nyboe, Sadelmager [1120] blev født den 30. juni 1829 i Holstebro,, blev døbt den 25. juli 1829 i Holstebro, kirke, døde den 20. marts 1861 i Holstebro,771 i en alder af 31 år, og blev begravet den 8. april 1861 på Holstebro kirkegaard.771

+ 392    vii. Marinus Nyboe, Underofficer [1121] blev født den 29. december 1833 i Holstebro,, blev døbt den 5. januar 1834 i Holstebro, kirke, døde den 7. februar 1861 i Aalborg i en alder af 27 år, og blev begravet den 12. februar 1861 på Aalborg Budolfi kirkegaard.772

+ 393    viii. Else Cathrine Charlotte Nyboe, [1122] blev født den 22. november 1838 i Holstebro,, blev døbt den 29. april 1839 i Holstebro, kirke, døde den 9. november 1917 på Viborg Sygehus i en alder af 78 år, og blev begravet den 11. november 1917 på Holstebro kirkegaard.773

237. Nicolai Simonsen Nyboe, Købmand [882] blev født den 3. august 1790 i Holstebro, Hjerm H, Ringkøbing Amt, blev døbt den 14. september 1790 i Holstebro, kirke,282 døde den 27. juli 1860 i Holstebro, i en alder af 69 år, og blev begravet den 2. august 1860 på Holstebro kirkegaard.434

Om Nicolai

• Konfirmeret: 1805, i Holstebro kirke. 760

• Bopæl: Sønderlandsgade 67 a, Holstebro.

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1860.

Nicolai blev gift med Wilhelmine Kirstine Nicoline Kanneworf [1777], datter af Andreas Jesper Kanneworff, Guldsmed [1075] og Else Michelsdatter Møller, [1326], den 29. juli 1820 i Ringkøbing kirke.774 Wilhelmine blev født den 19. maj 1799 i Ringkøbing, blev døbt den 12. juli 1799 i Ringkøbing kirke, døde den 29. januar 1855 i Holstebro,719 i en alder af 55 år, og blev begravet den 3. februar 1855 på Holstebro kirkegaard.719

Om Wilhelmine

• Konfirmeret: 2. april 1815, i Ringkøbing Kirke. 775

Deres børn:

+ 394    i. Simon Nicolajsen Nyboe, Fjerhandler [1123] blev født den 2. juni 1821 i Holstebro,, blev døbt den 3. august 1821 i Holstebro, kirke, døde den 15. januar 1902 i Egegade 8 København i en alder af 80 år, og blev begravet den 22. januar 1902 i Assistens kirkegaard, København.776

   395    ii. Elise Kathrine Nyboe, [1124] blev født den 29. august 1826 i Holstebro,, blev døbt den 27. december 1826 i Holstebro, kirke, døde den 17. april 1903 i Fiskergade 9, København, i en alder af 76 år, og blev begravet den 23. april 1903 på Assistens Kirkegaard.777

Elise blev gift med Poul Jensen Hald, Murermester [1865] den 16. juli 1861 i Holstebro, kirke.778 Poul blev født den 13. juni 1827 i Hald sogn, Nørre Hald, Randers amt, blev døbt den 30. september 1827 i Hald kirke, Randers amt, døde den 14. april 1874 i Nykøbing Mors i en alder af 46 år, og blev begravet den 22. april 1874 på Nykøbing kirkegaard.779

   396    iii. Vilhelm Kannevorff Nyboe, [1778] blev født den 23. april 1828 i Holstebro,, blev døbt den 15. oktober 1828 i Holstebro, kirke, og døde i 1920 i Granville, Australien780 i en alder af 92 år.

+ 397    iv. Poul Friis Kannevorff Nyboe, Kunstmaler [1779] blev født den 21. januar 1831 i Holstebro,, blev døbt den 13. august 1831 i Holstebro, kirke, døde den 18. maj 1885 i Præstø i en alder af 54 år, og blev begravet den 22. maj 1885 på Præstø kirkegaard.781

   398    v. Niels Christian Kannevorff Nyboe, [1780] blev født den 25. juli 1833 i Holstebro, og blev døbt den 28. juli 1833 i Hjemmet.

+ 399    vi. Nicolaj Johan Ulrik Kannevorff Nyboe, Fiskekontrollør [1781] blev født den 11. september 1835 i Holstebro,, blev døbt den 8. april 1836 i Holstebro, kirke, døde den 20. december 1913 i Aarhus i en alder af 78 år, og blev begravet den 27. december 1913 på Nordre kirkegaard, Aarhus.782

241. Poul Friis Nyeboe, Købmand og Kæmner i Ringkøbing [883] blev født i Holstebro, blev døbt den 22. januar 1795 i Holstebro, kirke,439 døde den 23. februar 1859 i Ringkøbing i en alder af 64 år, og blev begravet den 3. marts 1859 på Ringsted kirkegaard.440

Om Poul

• Konfirmeret: 1808, i Holstebro kirke. 505

• Folketælling: 1834, Vester Meldgade nr. 130, Ringkøbing købstad.

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1845.

Poul blev gift med Hansine Jacobine Krogh [886] den 26. april 1833 i Ringkøbing kirke.783 Hansine blev født den 23. februar 1806 i København,, blev døbt den 15. maj 1806 i Garnisons Kirke, København,784 døde den 11. august 1876 i Ans i en alder af 70 år, og blev begravet den 15. august 1876 på Grønbæk kirkegaard.785

Om Hansine

• Folketælling: 1860.

Deres børn:

   400    i. Else Catrine Marie Nyboe, [887] blev født den 3. november 1834 i Ringkøbing, blev døbt den 26. april 1835 i Ringkøbing kirke,786 døde den 28. august 1853 i Ringkøbing i en alder af 18 år, og blev begravet den 2. september 1853 på Ringsted kirkegaard.787

   401    ii. Hans Christian Poulsen Nyboe, Købmand, Ekseminator og Pharmaceut. [888] blev født den 21. maj 1836 i Ringkøbing, blev døbt den 26. juli 1836 i Ringkøbing kirke,788 døde den 13. februar 1898 i København, i en alder af 61 år, og blev begravet den 20. februar 1898 fra København, Skt. Johannes kirke.789

Hans blev gift med Anna Henriette Bernhard [2709] den 6. september 1866 i Køge. Skt. Nikolaj kirke.790 Status for par: ægteslabet ophørte 1922. Anna blev født den 19. juni 1842 i Køge, blev døbt den 8. august 1842 i Køge. Skt. Nikolaj kirke,791 døde den 19. november 1903 i København, i en alder af 61 år, og blev begravet den 22. november 1903 fra København, Skt. Johannes kirke.792

Hans blev derefter gift med Alette Margrethe Engberg [623], datter af Jakob Frederik Engberg, Capelan [4798] og Else Henriette Theilmann [4799], den 30. januar 1884 i København, Skt. Jakobs Kirke. Alette blev født den 15. marts 1846 i Holbæk, blev døbt den 12. maj 1846 i Holbæk, Sankt. Nikolaj Kirke,793 døde den 11. maj 1922 i Præstegaarden i Faxe i en alder af 76 år, og blev begravet den 16. maj 1922 på Faxe sogns kirkegaard.794

+ 402    iii. Helene Nicoline Nyboe, [890] blev født den 14. maj 1837 i Ringkøbing, blev døbt den 26. juli 1837 i Ringkøbing kirke,795 døde den 21. august 1905 i Randers i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. september 1905 fra Randers, Skt. Mortens kirke.796

   403    iv. Ane Marie Secilie Nyboe, [891] blev født den 2. juli 1839 i Ringkøbing,797 blev døbt den 12. september 1839 i Ringkøbing kirke,797 døde den 6. oktober 1858 i Ringkøbing798 i en alder af 19 år, og blev begravet den 13. oktober 1858 på Ringsted kirkegaard.798 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

+ 404    v. Søren De Fine Nyeboe, Grosserer [892] blev født den 27. november 1841 i Ringkøbing, blev døbt den 6. februar 1842 i Ringkøbing kirke,799 døde den 20. oktober 1910 i Tesdorpfsvej 41, københavn i en alder af 68 år, og blev begravet den 25. oktober 1910 fra Brorsonskirke til Vester kirkegaard, København.800

   405    vi. Simon Nyboe, [2012] blev født den 13. juli 1843 i Ringkøbing, blev døbt den 22. august 1843 i Ringkøbing kirke,801 døde den 18. juni 1844 i Ringkøbing, og blev begravet den 22. juni 1844 på Ringsted kirkegaard.802

+ 406    vii. Adele Vilhelmine Nyeboe, [2014] blev født den 15. november 1845 i Ringkøbing, blev døbt den 5. maj 1846 i Ringkøbing kirke,803 døde den 3. juni 1873 i Ans i en alder af 27 år, og blev begravet den 7. juni 1873 på Grønbæk kirkegaard.804

+ 407    viii. Johannes Nyboe, Vejerassistent [2013] blev født den 5. november 1847 i Ringkøbing, blev døbt den 26. april 1848 i Ringkøbing kirke,805 døde den 12. marts 1926 i Ø. Farimagsgade 18 i en alder af 78 år, og blev begravet den 17. marts 1926 på København, Vestre kirkegaard.806

   408    ix. Birgitte Marie Nyboe, [1989] blev født den 23. februar 1850 i Ringkøbing, blev døbt den 19. maj 1850 i Ringkøbing kirke,807 døde den 7. august 1916 i København, i en alder af 66 år, og blev begravet den 12. august 1916 på København, Vestre kirkegaard.808

Birgitte blev gift med Niels Kold, Købmand [2622] i 1880. Niels blev født den 14. juli 1825 i Skive, blev døbt den 2. april 1826 i Skive Kirke,809 døde den 20. juli 1907 i Bagsværd i en alder af 82 år, og blev begravet den 26. juli 1907 på København, Vestre kirkegaard.810

242. Ole Christian Nyboe, Gørtler [884] blev døbt den 3. august 1796 i Holstebro, kirke,441 døde den 20. juli 1866 i Holstebro, i en alder af 69 år, og blev begravet den 25. juli 1866 på Holstebro kirkegaard.442

Om Ole

• Konfirmeret: 1811, i Holstebro kirke. 811

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1855.

Ole havde et forhold til Else Kathrine Andreasdatter [1801]. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   409    i. Caroline Olesdatter Nyboe, [1802] blev født den 2. november 1821 i Holstebro, og blev døbt den 5. november 1821 i Holstebro, kirke.812

Ole blev gift med Petrine Jaccobine Hald [936] den 11. november 1826 i Ryde kirke, Ringkøbing amt. Petrine blev døbt den 22. november 1798 i Oddense kirke, Viborg Amt,813 døde den 27. april 1878 i Nykøbing Mors814 i en alder af 79 år, og blev begravet den 30. april 1878 på Holstebro kirkegaard.526

Deres barn:

   410    i. Dødfødt Drengebarn [1803] er født den 29. september 1827 i Holstebro, og blev begravet den 31. oktober 1827 på Holstebro kirkegaard.

244. Anne Kirstine Nyboe, [1807] blev født den 31. august 1803 i Brevig, Holstebro, blev døbt den 6. november 1803 i Ørre Kirke,448 døde den 11. december 1892 i Ringkøbing i en alder af 89 år, og blev begravet den 17. december 1892 på Ringsted kirkegaard.449

Om Anne

• Konfirmeret: 1818, i Holstebro kirke. 815

• Folketælling: 1880, Bor ved folketællingen 1880 hos sønnen Jens i Ringkøbing.

Anne blev gift med Sivert Sivertsen, Købmand i Ringkøbing [1808] den 1. november 1833 i Ringkøbing kirke.783 Sivert blev døbt den 20. februar 1791 i Ringkøbing kirke,193 døde den 15. juli 1871 i Ringkøbing i en alder af 80 år, og blev begravet den 19. juli 1871 på Ringsted kirkegaard.816

Om Sivert

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1870.

Deres barn:

   411    i. Jens Simon Julianus Sivertsen, [1809] blev født den 14. september 1834 i Ringkøbing, blev døbt den 2. marts 1835 i Ringkøbing kirke,817 døde den 5. januar 1899 i Ringkøbing i en alder af 64 år, og blev begravet den 10. januar 1899 i Ringkøbing kirkegaard.818

Jens blev gift med Ane Kirstine Andersen [2989] den 28. juli 1884 i Ringkøbing kirke.819 Ane blev født den 6. december 1844 i Dejbjerg, blev døbt den 1. januar 1845 i Dejbjerg Kirke,820 døde den 12. maj 1914 i Ringkøbing i en alder af 69 år, og blev begravet den 16. maj 1914 på Ringkøbing kirkegaard.821

248. Niels Johannesen Nyboe, Gaardmand [213] blev døbt den 5. maj 1785 i Borris Kirke, døde den 14. november 1860 i Ø. Hundkjær i Snejbjerg i en alder af 75 år, og blev begravet den 20. november 1860 på Snejbjerg kirkegaard.

Notater:
Han opholdt sig flere Aar i Amerika. Boede senere i V. Sivebæk i Tjørring S. -

Havde været i Vestindien; boede i V. Sivebæk og Snejbjærg;. Han var blind

Er opført som aftægtsmand og afrejst fra Tjørring til Herning den 7. maj 1857

Om Niels

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1855.

• Afgår fra Tjørring: 4. april 1857, Til Herning. 823

• Folketælling: 1860.

Niels blev gift med Mette Kirstine Holm [214], datter af Niels Holm, Snedkermester [1877] 825 og Kirstin Margrethe Jensdatter [1906], den 23. december 1811 i Vildbjerg kirke.824 Mette blev døbt den 18. maj 1789 i Tjørring kirke,826 døde den 26. marts 1860 i Tjørring i en alder af 70 år, og blev begravet den 5. april 1860 på Tjørring kirkegaard.825

Deres børn:

   412    i. Johannes Nielsen Nyboe, Staldkarl i Snejbjerg Kro [1884] blev født den 31. oktober 1811 i Rødding,827 blev døbt den 26. december 1811 i Vildbjerg kirke, døde den 15. november 1879 i Snejbjerg i en alder af 68 år, og blev begravet den 22. november 1879 på Snejbjerg kirkegaard.828 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

+ 413    ii. Margrethe Elisabeth Nyboe, [216] blev født den 4. marts 1814 i Timring Sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 1. maj 1814 i Timring Kirke,829 døde den 9. juli 1847 i Køge i en alder af 33 år, og blev begravet den 14. juli 1847 i Køge. Skt. Nikolaj kirke.830

+ 414    iii. Niels Nielsen Nyboe, Rebslager [217] blev født den 15. januar 1816 i Tjørring, Sivebæk, blev døbt den 17. marts 1816 i Tjørring kirke,831 døde den 4. marts 1900 i Ringkøbing Amtssygehus i en alder af 84 år, og blev begravet den 9. marts 1900 på Dejbjerg kirkegaard.832

+ 415    iv. Elisabet Friisen Nyeboe, [219] blev født den 31. juli 1818 i Tjørring, blev døbt den 13. september 1818 i Tjørring kirke,833 døde den 8. august 1888 i Øster Lindet i en alder af 70 år, og blev begravet den 11. august 1888 på Øster Lindet kirkegaard.834

   416    v. Nikolaj Peter Nyeboe [218] blev født den 29. november 1821 i Tjørring og blev døbt den 14. januar 1822 i Tjørring kirke.835

+ 417    vi. Conrad Lundsgaard Nyeboe, [220] blev født den 6. januar 1823 i Tjørring, blev døbt den 30. marts 1823 i Tjørring kirke,836 døde den 22. april 1872 i Ikast i en alder af 49 år, og blev begravet den 1. maj 1872 på Ikast kirkegaard.837

+ 418    vii. Christian Larssøn Nyeboe, Gårdmand i Ørskov og Snejbjerg. [221] blev født den 7. januar 1826 i Tjørring, blev døbt den 3. marts 1826 i Tjørring kirke,838 døde den 6. november 1901 i Ørskov i en alder af 75 år, og blev begravet den 14. november 1901 på Snejbjerg kirkegaard.839

250. Nicolai Peter Nyboe, Gårdmand og Studepranger [158] blev døbt den 28. september 1788 i Borris Kirke, døde den 20. marts 1844 i Nørre Felding i en alder af 55 år, og blev begravet den 31. marts 1844 på Nørre Felding kirkegaard.456

Notater:
Han ejede først en Gaard i Karby på Mors, som han bortbyttede med en Gaard i Sognstrup, N. Felding S. ved Holstebro. Han var en af de gamle Studeprangere, som handlede på Husum. Gift 13/3 1829 i Karby med Maren Madsdatter Splind fra Pinen ( Gaard ved Oddesund ) dør 22/8 Karby -

-------------------------------------------------

1844 matriklen for Morsø Sønder Herred

Previlligeret Uprivilligeret Pevilligeret Upr.
Ejerlav - Matr, Nr. - Angivelse af Ejeren - Angivelse af brugeren - Gammel htk. - Gammel htk. - Nyt Htk. - Nyt Htk.

Karby - (-) - Nicolai Pedersen Nyboe - Denne parcel er matr. 12 Karby (-) 5-2-3-½ - (-) - 36 Rbd. 53 Sk.

Om Nicolai

• Tilgået Karby sogn: 1829, Fra Vilbjerg Sogn.

• Tilgået Nørre Felding sogn: 17. april 1842, Fra Karby.

Nicolai blev gift med Maren Madsdatter Splind [159], datter af Mads Seiberg [1854] og Anne Kier [1855], den 13. marts 1829 i Karby Kirke, Mors.841 Maren blev født den 30. november 1801 i Mattruphus i Resen/Humlum, blev døbt den 10. januar 1802 i Resen Kirke,842 døde den 22. august 1883 i Karby i en alder af 81 år, og blev begravet den 28. august 1883 på Karby Kirkegaard.843

Deres børn:

   419    i. Elisabeth Friis Nyboe, [162] blev født den 11. december 1827 i Karby, Mors, blev døbt den 26. december 1827 i Karby kirke,844 døde den 26. april 1830 i Karby, Mors i en alder af 2 år, og blev begravet den 2. maj 1830 på Karby Kirkegaard.845

+ 420    ii. Johannes Conrad Nyeboe, [922] blev født den 4. marts 1830 i Karby Mors, blev døbt den 7. marts 1830 i Karby kirke,846 døde den 5. marts 1908 i Koldby Thy i en alder af 78 år, og blev begravet den 13. marts 1908 på Hørdum kirkegaard.847

   421    iii. Chresten Lundsgaard Nyboe, [160] blev født den 1. februar 1832 i Karby, Mors,848 blev døbt den 2. februar 1932 i Hjemmet, døde den 2. februar 1832 i Karby, Mors, og blev begravet den 18. februar 1832 på Karby Kirkegaard.849

+ 422    iv. Chresten Lundsgaard Nyboe, [163] blev født den 9. februar 1833 i Karby, Mors, blev døbt den 10. februar 1833 i Karby kirke,850 døde den 9. marts 1907 i Kristinelund, Dover i en alder af 74 år, og blev begravet den 19. marts 1907 på Ydby kirkegaard.851

251. Marie Elisabeth Nyboe, [238] blev døbt den 19. april 1791 i Lemvig kirke,457 døde den 1. april 1834 i Kolding i en alder af 42 år, og blev begravet den 5. april 1834 på Kolding kirkegaard.458

Marie blev gift med Lars Peter Wisbech, Kontorrist og Ekstrapostfører [239] den 16. januar 1819 i Erritsø kirke, Vejle amt.852 Lars blev døbt den 30. september 1790 i Kolding, Sct. Nicolaj kirke og døde den 24. august 1837 i Kolding115 i en alder af 46 år.

Om Lars

• Folketælling: 1834.

Deres børn:

   423    i. Lauritz Andreas Wisbech, [240] blev født den 4. april 1819 i Middelfart, blev døbt den 6. august 1819 i Middelfart Kirke,854 døde den 17. oktober 1847 i Kolding i en alder af 28 år, og blev begravet den 21. oktober 1847 på Kolding kirkegaard.855 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

+ 424    ii. Johannes Lundsgaard Wisbech, [241] blev født den 31. marts 1821 i Kolding, blev døbt den 1. juli 1821 i Kolding Skt. Nicolaj kirke,856 døde den 10. marts 1887 i København, i en alder af 65 år, og blev begravet den 17. marts 1887 på Kolding kirkegaard.857

   425    iii. Christen Humble Wisbech, [243] blev født den 25. juni 1823 i Kolding, blev døbt den 14. september 1823 i Kolding, Sct. Nikolaj kirke,858 døde den 15. oktober 1891 i Peder Skramsgade 19, København i en alder af 68 år, og blev begravet den 21. oktober 1891 på Kolding kirkegaard.859 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

+ 426    iv. Dorthea Elisabeth Wisbech, [244] blev født den 15. maj 1827 i Kolding og blev døbt den 15. juli 1827 i Kolding, Sct. Nikolaj kirke.860

   427    v. Conrad Christian Fritz Wisbech, [245] blev født den 3. november 1830 i Kolding, blev døbt den 7. januar 1831 i Kolding Skt. Nicolaj kirke,861 døde den 11. juni 1832 i Kolding i en alder af 1 år, og blev begravet den 15. juni 1832 fra Kolding, Skt. Nikolaj kirke(-).862

267. Conrad Lundsgaard Nyboe, [55] blev født i Ørnhoved, Tjørring Sogn, blev døbt den 5. februar 1775 i Tjørring kirke,480 døde den 14. januar 1861 i gaarden Kirkegaard, Herning Sogn i en alder af 85 år, og blev begravet den 21. januar 1861 på Herning kirkegaard.481

Om Conrad

• Konfirmeret: 19. april 1789, i Tjørring Kirke. 863

• Købte Sahlholt: 1802.

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1860.

Conrad blev gift med Ane Kirstine Rasmusdatter Schaarup [56], datter af Rasmus Jensen Høgild [448] og Ellen Mortensdatter Schaarup [581], den 22. maj 1802 i Rind kirke.864 Ane blev født den 21. juni 1778 i V.Høgild, Rind Sogn, blev døbt den 21. juni 1778 i Rind kirke,865 døde den 27. april 1842 i Kirkegaard, Herning i en alder af 63 år, og blev begravet den 3. maj 1842 på Herning kirkegaard.866

Deres barn:

+ 428    i. Marie Elisabeth Conradsdatter Nyboe, [286] blev født den 21. juni 1805 i Salholdt, blev døbt den 21. juli 1805 i Herning kirke,867 døde den 25. april 1852 i Sahlholdt i en alder af 46 år, og blev begravet den 11. maj 1852 på Herning kirkegaard.868

Conrad blev derefter gift med Abelone Nielsdatter [57] den 7. juli 1843 i Vildbjerg kirke. Abelone blev født i 1777 i Buurgaard, døde den 7. maj 1866 i Tjørring i en alder af 89 år, og blev begravet den 14. maj 1866 på Tjørring kirkegaard.869

269. Susanne Buch, [1651] blev født i Tanderupgaard, blev døbt den 27. marts 1763 i Tjørring kirke,485 og døde i 1834486 i en alder af 71 år.

Susanne blev gift med Lars Vad [1652] den 24. juni 1796 i Tjørring kirke.870 Lars er født den 2. juli 1763 i Ørre og blev begravet den 17. august 1815 på Tjørring kirkegaard.871

Om Lars

• Folketælling: 1801.

Deres barn:

   429    i. Laurits Buch, [2553] blev født i Tjørring, blev døbt den 1. marts 1800 i Tjørring kirke,872 og blev begravet den 6. september 1800 på Tjørring kirkegaard.873

Susanne blev derefter gift med Christen Sørensen Hauge [1883] den 22. maj 1816 i Tjørring kirke.874

270. Sara Kristine Buch, [1654] blev døbt den 26. juli 1765 i Tjørring kirke,487 døde den 28. marts 1848 i Vejrum i en alder af 82 år, og blev begravet den 6. april 1848 på Vejrum kirkegaard.

Notater:
Læs, under Biografier "Tjørring sogns historie" side 164

Om Sara

• Konfirmeret: 1779, i Tjørring Kirke. 875

Sara blev gift med Kristen Jensen Bækgaard [1655] den 14. juni 1799 i Tjørring kirke.876 Kristen blev døbt den 10. oktober 1751 i Tjørring kirke,877 døde i 1807 i Ø. Sivebæk i en alder af 56 år, og blev begravet den 11. april 1807 på Tjørring kirkegaard.878

Deres barn:

   430    i. Mette Kirstine Bækgaard [1230] blev født i Øster Sivebæk, blev døbt den 21. januar 1801 i Tjørring kirke,879 døde den 14. maj 1863 i Skovmose, Vandborg sogn i en alder af 62 år, og blev begravet den 22. maj 1863 på Vandborg kirkegaard.880

Mette blev gift med Jens Rasmussen, [1624] den 15. oktober 1837 i Fjaltring Kirke.881 Jens blev døbt den 17. juli 1803 i Ramme Kirke,882 døde den 16. marts 1872 i Vandborg i en alder af 68 år, og blev begravet den 28. marts 1872 på Vandborg kirkegaard.883

Sara blev derefter gift med Johan Husted [1656] den 9. april 1808 i Tjørring kirke.884 Johan blev født i Ringkøbing,489 døde den 23. december 1856 i Vejrum - Brændgaard, og blev begravet den 26. december 1856 på Vejrum kirkegaard.

272. Lavrids Nyboe Buch, Købmand [1754] blev døbt i 1772 i Tjørring kirke,492 døde den 1. marts 1829 i Holstebro, i en alder af 57 år, og blev begravet den 12. marts 1829 på Holstebro kirkegaard.

Notater:
Kjøbmand og Agent i Ringkøbing. Død som Tobaksfabrikant i Holstebro

Om Lavrids

• Konfirmeret: 23. april 1786, i Tjørring Kirke. 885

• Folketælling: 1801.

Lavrids blev gift med Kirstine Vad [1661] den 11. april 1798 i eget hus. Kirstine blev døbt den 13. februar 1774 i Råsted kirke, Ringkøbing amt,886 døde den 4. oktober 1839 i Ringkøbing i en alder af 65 år, og blev begravet den 17. oktober 1839 på Ringkøbing kirkegaard.887

Om Kirstine

• Folketælling: 1834.

Deres børn:

+ 431    i. Mette Kirstine Buch, [1614] blev født den 11. januar 1799 i Ringkøbing, blev døbt den 8. marts 1799 i Ringkøbing kirke, døde den 5. maj 1828 i Aale, Skanderborg amt i en alder af 29 år, og blev begravet den 13. maj 1828 på Aale kirkegaard.888

   432    ii. Ingeborg Buch, [1615] blev født den 1. april 1800 i Ringkøbing og blev døbt den 7. juni 1800 i Ringkøbing kirke.

+ 433    iii. Laurids Buch, Købmand senere Handelsbetjent [1616] blev født den 5. november 1801 i Ringkøbing, blev døbt den 22. januar 1802 i Ringkøbing kirke, døde den 9. februar 1850 i Ringkøbing i en alder af 48 år, og blev begravet den 16. februar 1850 på Ringkøbing kirkegaard.889

   434    iv. Metta Tang Buch, [1618] blev født den 30. august 1803 i Ringkøbing, blev døbt den 18. oktober 1803 i Ringkøbing kirke, døde den 25. oktober 1871 i Kolby Samsø i en alder af 68 år, og blev begravet den 2. november 1871 på Kolby kirkegaard.890 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   435    v. Niels Wad Buch, [1621] blev født den 14. august 1805 i Ringkøbing, blev døbt den 27. september 1805 i Ringkøbing kirke, og blev begravet den 22. oktober 1811 på Ringkøbing kirkegaard.

   436    vi. Anne Severine Buch, [1622] blev født den 16. juni 1808 i Ringkøbing og blev døbt den 26. juli 1808 i Ringkøbing kirke.

   437    vii. Jens Peter Buch, [1623] blev født den 22. november 1809 i Ringkøbing, blev døbt den 22. december 1809 i Ringkøbing kirke, og blev begravet den 20. oktober 1811 på Ringkøbing kirkegaard.

   438    viii. Laurentze Kirstine Buch, Husbestyrerinde [1619] blev født den 13. april 1811 i Ringkøbing, blev døbt den 31. maj 1811 i Ringkøbing kirke, døde den 30. marts 1892 i Kolby Samsø i en alder af 80 år, og blev begravet den 6. april 1892 på Kolby kirkegaard.891 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   439    ix. Nielsine Petrine Buch, [1620] blev født den 27. november 1812 i Ringkøbing, blev døbt den 4. januar 1913 i Ringkøbing kirke, døde i juli 1813 i Ringkøbing, og blev begravet den 6. juli 1813 på Ringsted kirkegaard.

279. Jens Peter Lohmann, Farver [1147] blev født den 3. januar 1823 i Holstebro,, blev døbt den 5. maj 1823 i Holstebro, kirke, døde den 30. juni 1883 i Aarhus i en alder af 60 år, og blev begravet den 5. juli 1883 i Aarhus.512

Om Jens

• Konfirmeret: 1837, i Holstebro kirke.

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1855. 892

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1880.

Jens blev gift med Jensine Sverine Kirstine Jensen [3749]. Jensine blev født den 3. november 1818 i Viborg og blev døbt den 30. januar 1919 i Viborg Sortebrødre kirke.893

Om Jensine

• Folketælling: 1890. 894

Deres børn:

   440    i. Johannes Lohmann, [3754] blev født den 22. marts 1846 i Aarhus og blev døbt den 13. maj 1846 i Aarhus Vor Frue kirke.895

   441    ii. Graves Christian Thoubøl Lohmann, [3755] blev født den 25. januar 1850 i Aarhus og blev døbt den 21. juli 1850 i Aarhus Domkirke.896

   442    iii. Jensine Pauline Jacobine Johanne Lohmann, [3753] blev født den 5. marts 1852 i Holstebro og blev døbt den 17. juni 1852 i Holstebro, kirke.897

   443    iv. Iverine Cathrine Jacobine Lohmann, [3750] blev født den 15. februar 1854 i Holstebro og blev døbt den 5. juni 1854 i Holstebro, kirke.898

   444    v. Jens Særkjær Lohmann, [3752] blev født den 21. januar 1857 i Holstebro, blev døbt den 12. juli 1857 i Holstebro, kirke,899 døde den 16. august 1867 i Aarhus i en alder af 10 år, og blev begravet den 20. august 1867 i Aarhus.900

   445    vi. Johanne Jensine Margrethe Lohmann, [3751] blev født den 13. april 1859 i Holstebro og blev døbt den 28. december 1859 i Holstebro, kirke.901

285. Margrethe Lundsgaard [3273] blev døbt den 25. januar 1809 i Tvis Kirke, døde den 20. februar 1871 i Skive i en alder af 62 år, og blev begravet den 28. februar 1871 på Skive kirkegaard.525

Margrethe blev gift med Christian Edvard Tolstrup [3274] den 2. april 1830 i Ejsing kirke. Christian blev født den 1. november 1805 i Lem, blev døbt den 19. november 1805 i Lem Kirke,902 døde den 13. december 1882 i Skive i en alder af 77 år, og blev begravet den 18. december 1882 på Skive kirkegaard.903

Deres barn:

   446    i. Geirgine Margrethe Tolstrup [3856] blev født den 8. september 1831 i Lem sogn, Viborg amt og blev døbt den 14. oktober 1831 i Lem Kirke.904

Geirgine blev gift med Charles Axel Christian Bracht [3857] den 17. oktober 1854 i Lem Kirke.905 Charles blev født i 1828.

286. Elisabeth Lundsgaard [3275] blev født den 4. maj 1810 i Ejsing, blev døbt den 6. maj 1811 i Ejsing kirke, døde den 17. oktober 1878 i Holstebro, i en alder af 68 år, og blev begravet den 24. oktober 1878 på Holstebro kirkegaard.526

Elisabeth blev gift med Niels Hofmann Bang [3278] den 14. april 1840 i Ejsing kirke.906 Niels blev født den 28. august 1802 i Vistofte, blev døbt den 20. oktober 1802 i Vistofte kirke,907 døde den 25. februar 1884 i Snejbjerg i en alder af 81 år, og blev begravet den 3. marts 1884 på Snejbjerg kirkegaard.908

Om Niels

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1870.

Deres børn:

+ 447    i. Anna Margrethe Kirstine Bang [3767] blev født den 7. juni 1842 i Valby, København, blev døbt den 7. august 1842 i Frederiksberg kirke,909 døde den 17. august 1881 i Lergrav, Aulum Sogn i en alder af 39 år, og blev begravet den 24. august 1881 på Aulum kirkegaard.910

+ 448    ii. Jensine Sophie Margrethe Bang [3769] blev født den 28. juli 1844 i Valby og blev døbt den 13. maj 1845 i Frederiksberg kirke.

287. Sophie Dorthea Lundsgaard [3276] blev født den 1. februar 1813 i Ejsing, blev døbt den 6. april 1813 i Ejsing kirke, døde den 1. august 1859 i Ølholm, Langskov sogn i en alder af 46 år, og blev begravet den 6. august 1859 på Langskov kirkegaard.527

Sophie blev gift med Gomme Graae Nielsen, Købmand i Lemvig [3277] den 16. maj 1834 i Ejsing kirke. Gomme blev født den 24. juli 1809 i Hvidbjerg Thy, blev døbt den 28. oktober 1809 i Hvidbjerg kirke,912 og døde den 7. marts 1889 i København, i en alder af 79 år.

Om Gomme

• Folketælling: 1885.

Deres barn:

   449    i. Christen Lundsgaard Nielsen, [3858] blev født den 1. januar 1836 i Lemvig, blev døbt den 25. februar 1836 i Lemvig kirke,913 og døde i 1909 i en alder af 73 år.


295. Margrethe Cathrine Lundsgaard [1171] blev døbt den 27. april 1810 i Aulum Kirke,551 døde den 3. juli 1863 i Borbjerg Mølle i en alder af 53 år, og blev begravet den 12. juli 1863 på Borbjerg kirkegaard.552

Om Margrethe

• Konfirmeret: 1825, Aulum Kirke. 914

Margrethe blev gift med Christen Skjærlund Damgaard, Møller i Borbjerg [1172] den 1. juni 1841 i Aulum Kirke.915 Christen blev født i 1809 i Holstebro,, blev døbt den 28. juni 1809 i Holstebro, kirke,916 døde den 13. april 1883 i Aulum i en alder af 74 år, og blev begravet den 19. april 1883 på Aulum kirkegaard.917

Om Christen

• Konfirmeret: 1824, Holstebro, kirke. 918

Deres barn:

+ 450    i. Jens Peter Damgaard, [3041] blev født den 12. marts 1842 i Borbjerg, blev døbt den 16. maj 1842 i Borbjerg kirke,919 døde den 27. juli 1907 i Lergrav i en alder af 65 år, og blev begravet den 1. august 1907 på Aulum kirkegaard.920

Billede

forrige  8. generation  Næste306. Adeleide Nyeboe, [2106] blev født den 9. november 1825 i Nysted, blev døbt den 26. juni 1826 i Nysted Kirke,568 døde den 31. marts 1862 i Nysted i en alder af 36 år, og blev begravet den 4. april 1862 på Nysted kirkegaard.569

Om Adeleide

• Konfirmeret: 26. april 1840, Odense Skt. Knuds kirke. 921

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1850.

Adeleide blev gift med August Corelius Suhr, Købmand i Nysted [2107] den 9. maj 1850 i Nysted Kirke.922 August blev født den 15. juni 1822 i Nysted, blev døbt den 10. januar 1823 i Nysted Kirke,923 døde den 21. august 1876 i Nysted i en alder af 54 år, og blev begravet den 25. august 1876 på Nysted kirkegaard.924

Om August

• Konfirmeret: 9. april 1837, Nysted Kirke. 925

Deres børn:

+ 451    i. Hansine Marie Suhr, [2900] blev født den 3. januar 1853 i Nakskov og blev døbt den 17. maj 1853 i Skt. Nikolaj kirke, Nakskov.926

+ 452    ii. Dorthea Nicoline Louise Christiane Suhr, [608] blev født den 18. juni 1854 i Østerbro, København, blev døbt den 20. august 1854 i Trinitatis Kirke, København,927 døde den 12. januar 1895 i Fiolgade 17, Helsingør i en alder af 40 år, og blev begravet den 17. januar 1895 på Helsingør kirkegaard.928

   453    iii. Adelheid Nyboe Suhr, [318] blev født den 29. marts 1862 i Nysted, blev døbt den 31. maj 1862 i Nysted Kirke,929 døde den 4. juni 1862 i Nysted, og blev begravet den 7. juni 1862 på Nysted kirkegaard.569

307. Julie Nyboe, [2115] blev født den 17. august 1827 i Nysted, blev døbt den 10. april 1828 i Nysted Kirke,570 døde den 1. maj 1900 i Skælskør i en alder af 72 år, og blev begravet den 7. maj 1900 på Skælskør Gamle Kirkegaard.571

Notater:
Boede ved folketælling i 1845 hos Jørgen Berg, Hunderupgaard, Hunderup

Boede ved folketællingen 1850 i Brænderup Præstegaard som husjomfru

Julie blev gift med Reierus Gjellebol [2644] den 18. maj 1853 i Stenløse Kirke.930 Reierus blev født den 19. august 1821 i Ringive Sogn, Vejle Amt, blev døbt den 24. september 1821 i Ringive Kirke,931 døde den 28. januar 1885 i Skælskør i en alder af 63 år, og blev begravet den 3. februar 1885 på Skælskør kirkegaard.932

Om Reierus

• Konfirmeret: 1837, i Stenløse Kirke, Odense Amt. 933

• Candidatus Philosoftia:

• Boghandler: Skælskør.

Deres børn:

   454    i. David Gjellebol [2662] blev født den 9. maj 1854 i Skælskør, blev døbt den 30. juni 1854 i Skælskør Kirke,934 døde den 24. juli 1872 i Aalborg i en alder af 18 år, og blev begravet den 29. juli 1872 på Skælskør kirkegaard.935

+ 455    ii. Jacob Vilhelm Gjellebøl [2661] blev født den 7. august 1860 i Skælskør, blev døbt den 16. september 1860 i Skælskør Kirke,936 døde den 3. april 1944 i Nyvej 20, Frederiksberg, København i en alder af 83 år, og blev bisat på Skælskør kirkegaard.937

308. Amalie Anette Frederikke Henriette Nyeboe, [1896] blev født den 27. september 1831 i Nysted Sogn, blev døbt den 22. november 1831 i Nysted Kirke,572 døde den 14. juni 1893 i Skælskør i en alder af 61 år, og blev begravet den 18. juni 1893 på Skælskør ny kirkegaard.573

Om Amalie

• Konfirmeret: 11. april 1847, i Odense, Skt. Knuds Kirke. 938

• Folketælling: 1845.

Amalie blev gift med Johan Harald Norlander, Købmand i Skælskør [1897] den 27. november 1857.939 Johan blev født den 26. maj 1823 i Vinderød, blev døbt den 3. august 1823 i Vinderød Kirke,940 døde den 28. februar 1888 i Skælskør i en alder af 64 år, og blev begravet den 5. marts 1888 på Skælskør kirkegaard.941

Om Johan

• Konfirmeret: 2. april 1837.

• Folketælling: 1880.

Deres børn:

+ 456    i. Magnus Nyboe Norlander, Købmand i Skaarup og Hillerød [1898] blev født den 1. april 1859 i Sklæskør, blev døbt den 26. juni 1859 i Skælskør Kirke,942 døde den 23. april 1938 i Frederikssund i en alder af 79 år, og blev begravet den 29. april 1938 på Frederikssund kirkegaard.943

+ 457    ii. Karen Marie Louise Adeleide Julie Christine Antoinette Nyeboe Norlander, [1899] blev født den 29. september 1865 i Skælskør og blev døbt den 1. april 1866 i Skælskør Kirke.944

309. Nicoline Martine Mortensdatter Nyboe, [524] blev født den 29. september 1822 i Vejrum Sogn, Hjerm herred, blev døbt den 29. september 1822 i Hjemmet,578 døde den 17. januar 1885 i Gimsing i en alder af 62 år, og blev begravet den 27. januar 1885 på Gimsing kirkegaard.579

Om Nicoline

• Konfirmeret: 2. april 1837, i Vejrum kirke. 945

Nicoline blev gift med Jens Madsen Søndergaard [527] den 22. oktober 1843 i Vejrum kirke, Hjerm herred.946 Jens blev døbt den 1. september 1811 i Søndergaard, Gimsing Sogn,947 døde den 17. juni 1855 i Gimsing i en alder af 43 år, og blev begravet den 24. juni 1855 på Gimsing kirkegaard.948

Om Jens

• Konfirmeret: 1826, i Gimsing Kirke. 949

Deres børn:

+ 458    i. Mads Søndergaard Jensen., Gaardejer [529] blev født den 4. oktober 1844 i Gimsinghuset, Gimsing Sogn, blev døbt den 26. december 1844 i Gimsing Kirke,950 døde den 3. februar 1919 i Holstebro i en alder af 74 år, og blev begravet den 12. februar 1919 på Maabjerg kirkegaard.951

   459    ii. Morten Tinus Nyboe Jensen [530] blev født den 1. marts 1846 i Gimsinghuset, Gimsing Sogn, blev døbt den 10. april 1846 i Gimsing Kirke,952 døde den 30. august 1849 i Gimsing i en alder af 3 år, og blev begravet den 4. september 1849 på Gimsing kirkegaard.953

+ 460    iii. Ane Kirstine Jensen [531] blev født den 22. marts 1849 i Gimsinghuset, Gimsing Sogn, blev døbt den 17. juni 1849 i Gimsing Kirke,954 døde den 22. april 1910 i Tolsgaardhus, Vejrum sogn i en alder af 61 år, og blev begravet den 29. april 1910 på Vejrum kirkegaard.955

+ 461    iv. Sara Nyboe Jensen [532] blev født den 2. juli 1851 i Gimsinghuset, Gimsing Sogn, blev døbt den 17. august 1851 i Gimsing Kirke,956 døde den 29. april 1912 fra Diakonissestiftelsen, Solbjerg sogn, København i en alder af 60 år, og blev begravet den 7. maj 1912 i Københavns amt, Ordrup kirkegaard.

   462    v. Kristen Skikkild Jensen [533] blev født den 25. september 1852 i Gimsinghuset, Gimsing Sogn og blev døbt den 19. december 1852 i Gimsing Kirke.957

   463    vi. Morten Nyboe Jensen [535] blev født den 13. oktober 1853 i Gimsinghuset, Gimsing Sogn, blev døbt den 26. december 1853 i Gimsing Kirke,958 døde den 2. juli 1854 i Gimsing, og blev begravet den 9. juli 1854 på Gimsing kirkegaard.948

   464    vii. Jensine Nicoline Søndergaard [2097] blev født den 3. juli 1855 i Gemsing og blev døbt den 8. juli 1855 i Gimsing Kirke.959

Nicoline blev derefter gift med Jakob Graversen [528] den 26. oktober 1856 i Gimsing Kirke.960 Jakob blev født den 19. januar 1820 i Naur sogn, blev døbt den 13. august 1820 i Naur Kirke,961 døde den 23. februar 1896 i Gimsing i en alder af 76 år, og blev begravet den 4. marts 1896 på Gimsing kirkegaard.962

Om Jakob

• Konfirmeret: 26. april 1835, i Naur Kirke. 963

• Folketælling: 1870.

Deres barn:

+ 465    i. Gravers Jacobsen Graversen, Gæstgiver i Ulfkær Gjæstgivergaard [2096] blev født den 2. august 1859 i Gimsing, blev døbt den 25. september 1859 i Gimsing Kirke,964 døde den 14. maj 1905 i Nissum Fjord i en alder af 45 år, og blev begravet den 21. maj 1905 på Ulfkær kirkegaard.965

319. Peter Christian Henrik Berg, Propreitær til Hundereupgaard [2412] blev født den 3. maj 1832 i Odense, blev døbt den 14. maj 1832 i Odense, Skt. Knuds kirke,614 døde den 18. juni 1912 i Sankt Knuds sogn, Odense i en alder af 80 år, og blev begravet den 22. juni 1912 i Assistents kirkegaard, Odense.

Om Peter

• Konfirmeret: 1. oktober 1848, Sankt Knuds kirke, Odense. 966

Peter blev gift med Lovise Regine Dorscheus [4644] den 20. oktober 1864 i Sankt Mortens kirke, Næstved.967 Lovise blev født den 29. januar 1846 i Næstved og blev døbt den 31. maj 1846 i Sankt Mortens kirke, Nøstved.968

Om Lovise

• Konfirmeret: 7. april 1861, Sank Mortens kirke, Næstved. 969

Deres børn:

   466    i. Johanne Henrikke Abelone Berg, [4702] blev født den 1. januar 1866 i Odense og blev døbt den 25. februar 1866 i Sankt Knuds kirke, Odense.970

Johanne blev gift med Peter Harald Julius Petersen, Apoteker [4711] den 20. oktober 1887 i Sankt Knuds kirke, Odense.971

   467    ii. Johanne Jørgine Christine Berg, [4695] blev født den 21. september 1867 i Hunderupgaard, Odense og blev døbt den 24. oktober 1867 i Sankt Knuds Domkirke, Odense.972

   468    iii. Marie Vilhelmine Dorthea Berg, [4694] blev født den 6. marts 1869 i Hunderupgaard, Odense og blev døbt den 12. april 1869 i Sankt Knuds kirke, Odense.973

Marie blev gift med Sophus Marius Carstens, Liutnant [4707] i Sankt Knuds kirke, Odense. Sophus blev født i 1869.

   469    iv. Hertha Caroline Berg, [4705] blev født den 8. august 1871 i Odense og blev døbt den 22. september 1871 i Sankt Knuds kirke, Odense.974

   470    v. Jørgen Viggo Dorscheus Berg, Tobaksspinder - Automekaniker [4645] blev født den 11. marts 1873 i Odense og blev døbt den 28. april 1873 i Sankt Knuds kirke, Odense.975

Jørgen blev gift med Anna Christina Ross [4646], datter af Peter Hans Jürgen Ross [4801] og Anna Catharine Hansen [4802], den 5. december 1931 i Detroit, Wayne, Michigan, USA.976 Anna blev født den 22. april 1879 i Kopfermühle, Bov sogn, Danmark og blev døbt den 22. juni 1879 i Kollund kirke.977

Om Jørgen og Anna

• Anna Ross Bryllupsattest: 5. december 1931, Detroit, Wayne, Michigan, USA.

• Bryllupsattest J B: 5. december 1931.

   471    vi. Frida Carsten Berg, [4706] blev født den 10. juni 1876 i Odense og blev døbt den 3. september 1876 i Sankt Knuds kirke, Odensen.978

Frida blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

322. Charlotte Lovise Mathiesen Nyeboe, [930] blev født den 29. juli 1846 i Nørre Nissum, blev døbt den 27. september 1846 i Nørre Nisum Kirke,626 døde den 10. december 1930 i Humlum i en alder af 84 år, og blev begravet den 16. december 1930 på Humlum kirkegaard.627

Om Charlotte

• Konfirmeret: 7. april 1861, i Nørre Nissum Kirke. 979

• Afgår fra Nørre Nissum sogn fra Pilegaardshus: 30. november 1862, Til Lemvig.

• Folketælling: 1930, Ringkøbing amt, Humlum. 980

Charlotte blev gift med Jens Drøjdal, [2632] den 29. maj 1868 i Lomborg Kirke.981 Jens blev født den 25. december 1831 i Lomborg Sogn, blev døbt den 1. januar 1832 i Lomborg Kirke,982 døde den 1. juli 1877 i Glarbjerghus, Lomborg i en alder af 45 år, og blev begravet den 6. juli 1877 på Lomborg Kirkegaard.983

Om Jens

• Konfirmeret: 19. april 1846, Lomborg Kirke. 984

• Folketælling: 1870.

Deres børn:

   472    i. Mathias Nyboe Jensen Glarbjerg [2634] blev født den 31. maj 1871 i Lomborg Sogn og blev døbt den 17. september 1871 i Lomborg Kirke.985

   473    ii. Jens Peder Makaelis Jensen Glarbjerg [2637] blev født den 16. juli 1872 i Glarbjerghus, Lomborg Sogn og blev døbt den 13. oktober 1872 i Lomborg Kirke.986

   474    iii. Dorthea Marie Jensen [2636] blev født den 13. november 1874 i Glatbjerghus, Lomborg Sogn og blev døbt den 24. januar 1875 i Lomborg Kirke.987

   475    iv. Marius Jensen [2635] blev født den 26. maj 1877 i Glarbjerghus, Lomborg Sogn og blev døbt den 24. juni 1877 i Lomborg Kirke.988

Charlotte blev derefter gift med Christen Møller Madsen, Arrestforvarer [744] den 6. januar 1878 i Lomborg Kirke.989 Christen blev født den 22. februar 1837 i Møborg sogn, blev døbt den 4. maj 1837 i Møborg kirke,990 døde den 26. februar 1912 i Skjern i en alder af 75 år, og blev begravet den 3. marts 1912 på Skjern kirkegaard.991

Om Christen

• Folketælling: 1880.

Deres børn:

+ 476    i. Jens Martin Madsen-Østerbye, Skomagermester [2633] blev født den 26. september 1878 i Lomborg Sogn, blev døbt den 17. november 1878 i Lomborg Kirke,992 døde den 27. september 1946 i Holstebro i en alder af 68 år, og blev begravet den 4. oktober 1946 på Bispebjerg kirkegaard.993

+ 477    ii. Mads Kristian Madsen-Østerbye, Skomagermester [2640] blev født den 9. november 1880 i Lomborg sogn, Ringkøbing amt og blev døbt den 19. december 1880 i Lomborg Kirke.994

   478    iii. Peder Magnus Madsen-Østerbye, [2628] blev født den 26. april 1883 i Lille Gladbjerg, Lomborg Sogn, blev døbt den 10. juni 1883 i Lomborg Kirke,995 døde den 20. marts 1932 på Skive sygehus i en alder af 48 år, og blev begravet den 24. marts 1932 på Skive kirkegaard.996

Peder blev gift med Nielsine Kjerstine Kristensen [747]. Nielsine blev født den 22. januar 1883 i Fabjerg, blev døbt den 23. marts 1883 i Fabjerg Kirke,997 døde den 23. oktober 1966 i Skive i en alder af 83 år, og blev begravet den 27. oktober 1966 på Skive kirkegaard.998

   479    iv. Mariane Christine Margrete Madsen-Østerbye, [3634] blev født den 23. november 1884 i Lomborg og blev døbt den 28. december 1884 i Egvad kirke.999

323. Hansine Magdalene Nyeboe, [928] blev født den 25. september 1848 i Nørre Nissum, blev døbt den 22. oktober 1848 i Nørre Nisum Kirke,628 døde den 9. april 1902 i Gimsing i en alder af 53 år, og blev begravet den 15. april 1902 på Gimsing kirkegaard.629

Om Hansine

• Konfirmeret: 12. april 1863, i Nørre Nissum Kirke. 1000

• Folketælling: 1880.

Hansine blev gift med Jens Kristian Drøjdal, Boelsmand [1994] den 4. oktober 1874 i Gudum kirke.1001 Jens blev født den 22. marts 1842 i Lomborg, Ringkøbing Amt, blev døbt den 19. juni 1842 i Lomborg Kirke,1002 døde den 18. november 1919 i Struer i en alder af 77 år, og blev begravet den 26. november 1919 på Gimsing kirkegaard.

Deres børn:

   480    i. Niels Jensen Drøjdal, [1995] blev født den 15. september 1874 i Gudum Sogn, blev døbt den 15. september 1874 i Gudum kirke,1003 døde den 7. juni 1933 i Tørring i en alder af 58 år, og blev begravet den 10. juni 1933 på Heldum kirkegaard.1004

Niels blev gift med Marianne Jensen [3609]. Marianne blev født den 6. januar 1889 i Ferring, Ringkøbing amt og blev døbt den 17. februar 1889 i Ferring kirke.1005

   481    ii. Dorthea Marie Jensen Drøjdal, [1996] blev født den 23. juli 1875 i Gudum Sogn, blev døbt den 30. juli 1875 i Gudum kirke,1006 døde den 10. maj 1916 på Amtssygehuset, Holstebro i en alder af 40 år, og blev begravet den 16. maj 1916 på Gimsing kirkegaard.1007 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   482    iii. Ebba Maria Jensen Drøjdal, [1997] blev født den 17. juli 1879 i Gimsing Sogn, blev døbt den 5. september 1879 i Gimsing Kirke,1008 døde den 6. september 1930 i Nørre Felding i en alder af 51 år, og blev begravet den 12. september 1930 på Nørre Felding kirkegaard.1009

Ebba blev gift med Niels Peter Petersen (Lisbjerg ) [3483] den 30. oktober 1906 i Gimsing Kirke.1010 Niels blev født den 3. april 1872 i Fousing, blev døbt den 14. april 1872 i Fousing kirke,1011 døde den 4. oktober 1938 i Holstebro sygehus i en alder af 66 år, og blev begravet den 10. oktober 1938 på Nørre Felding kirkegaard.1012

   483    iv. Birgitte Jensen Drøjdal, [745] blev født den 3. maj 1882 i Gimsing og blev døbt den 24. september 1882 i Gimsing Kirke.1013

   484    v. Gertrud Marie Jensen Drøjdal, [1998] blev født den 3. maj 1882 i Gimsing, blev døbt den 24. september 1882 i Gimsing Kirke,1013 døde den 2. april 1941 på Amtssygehuset, Holstebro i en alder af 58 år, og blev begravet den 8. april 1941 på Gimsing kirkegaard.1014 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   485    vi. Mathilde Frederikke Jensen Drøjdal, [1999] blev født den 30. juni 1884 i Gimsing, blev døbt den 31. august 1884 i Gimsing Kirke,1015 døde den 31. december 1901 i Gimsing i en alder af 17 år, og blev begravet den 7. januar 1902 på Gimsing kirkegaard.629

   486    vii. Kristian Hansinus Jensen Drøjdal, [746] blev født den 14. februar 1888 i Gimsing, blev døbt den 11. marts 1888 i Gimsing Kirke,1016 døde den 14. september 1900 i Voldhøj, Gimsing sogn i en alder af 12 år, og blev begravet den 22. september 1900 på Gimsing kirkegaard.1017

   487    viii. Rasmine Kjerstine Jensen Drøjdal, [2000] blev født den 7. december 1890 i Gimsing, blev døbt den 28. december 1890 i Gimsing Kirke,1018 døde den 25. december 1949 i Struer i en alder af 59 år, og blev begravet den 30. december 1949 på Struer kirkegaard.1019

Rasmine blev gift med Palle Pallesen, Togfører [3481] den 4. februar 1928 i Struer kirke. Palle blev født den 20. februar 1868 i Herslev sogn, Vejle amt, blev døbt den 3. maj 1868 i Herslev kirke,1020 døde den 13. april 1935 i Struer i en alder af 67 år, og blev begravet den 17. april 1935 på Struer kirkegaard.

325. Ane Charlotte Lovise Nyboe, [932] blev født den 25. april 1841 i Lemvig, blev døbt den 16. juli 1841 i Lemvig kirke,636 døde den 17. januar 1904 i Lemvig i en alder af 62 år, og blev begravet den 22. januar 1904 på Lemvig kirkegaard.

Om Ane

• Konfirmeret: 5. april 1855, i Lemvig kirke. 1021

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1901, Søndergade 56, Lemvig.

Ane blev gift med Jens Larsen, Kgl. Vejer og Maaler i Lemvig [934] den 20. marts 1868 i Lemvig kirke. Jens blev født den 12. april 1838 i Bøvling sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 4. juni 1838 i Bøvling Kirke,1022 døde den 4. januar 1901 i Lemvig i en alder af 62 år, og blev begravet den 10. januar 1901 på Lemvig kirkegaard.

Om Jens

• Folketælling: 1870, Søndergade 56, Lemvig.

• Folketælling: 1880.

Deres børn:

+ 488    i. Bodil Sophie Andrea Henriette Larsen, [1649] blev født den 2. januar 1869 i Lemvig og blev døbt den 12. januar 1869 i Lemvig kirke.

   489    ii. Ida Martha Margrethe Larsen, [1650] blev født den 27. juli 1872 i Lemvig og blev døbt den 5. august 1872 i Lemvig kirke.

Ida blev gift med Peter Emanuel Larsen [4737] den 11. november 1897 i Lemvig kirke. Peter blev født den 13. august 1873 i Viborg.

+ 490    iii. Laura Marie Larsen, [1670] blev født den 11. februar 1877 i Lemvig og blev døbt den 25. april 1877 i Lemvig kirke.

+ 491    iv. Martine Marie Larsen, [1722] blev født den 11. februar 1877 i Lemvig og blev døbt den 25. februar 1877 i Lemvig kirke.

   492    v. Jenny Louise Larsen, [3543] blev født den 3. februar 1883 i Lemvig og blev døbt den 4. februar 1883 i Lemvig kirke.

328. Hans Michael Aleksandersen Nyboe, Østersfisker [539] blev født den 20. november 1842 i Kjærgaardssig og blev døbt den 26. december 1842 i Resen Kirke.

Om Hans

• Konfirmeret: 1858, i Resen kirke. 1023

• Afgår fra Resen sogn: 1. maj 1859, Til Ølby Sogn. 1024

• Tilgår Resen sogn: 1. november 1859. 1025

• Tilgår Resen sogn: 1. november 1864, Fra Ølby Sogn. 1026

• Afgår fra Resen sogn: 2. december 1867. 1027

• Tilgår Nørre Nissum sogn: 1. november 1868, Fra Nørlem. 1028

• Afgår fra Nørlem: 21. november 1868, Til Nørre Nissum. 1029

• Tilgår Resen sogn: 17. december 1869, Fra Broager. 1030

• Folketælling: 1870.

• Afgår fra Resen sogn: 29. maj 1870, Til Gudum Sogn. 1031

• Folketælling: 1890, Vestergade, Lemvig.

• Udrejser til La Plata, Argentina: 1900. 1032,1033

• Udrejser til Argentina: 13. januar 1901, Fra Hamborg.

Hans havde et forhold til Maren Elisabeth Henriksen [1902], datter af Heinrich Classing Dirkhoff [4086] og Ane Christensdatter [4085], den 20. november 1883 i Lemvig kirke.1034 Parret blev ikke gift. Maren blev født den 8. januar 1851 i Ejsing, blev døbt den 9. marts 1851 i Ejsing kirke,1035 døde den 4. maj 1925 i Ejsing i en alder af 74 år, og blev begravet den 9. maj 1925 på Ejsing kirkegaard.1036

Om Maren

• Konfirmeret: 23. april 1865, i Ejsing Kirke. 1037

Deres barn:

   493    i. Henrik Alexander Nyboe, [1903] blev født den 20. april 1876 i Ejsing, blev døbt den 23. juli 1876 i Ejsing kirke,1038 døde den 20. november 1904 i Kolding sygehus i en alder af 28 år, og blev begravet den 26. november 1904 på Kolding kirkegaard.1039

Henrik blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt. Status for par: blev ikke gift.

Hans blev gift med Magdalene Mortensen [2816] den 26. oktober 1883 i Lemvig kirke.1040 Magdalene blev født den 20. februar 1848 i Fabjerg og blev døbt den 1. marts 1848 i Fabjerg Kirke.1041

Om Magdalene

• Konfirmeret: 27. april 1862, i Lemvig kirke. 1040

• Udrejst til Argentina: 1900. 1032

• Udrejser: 1901, til Argentina.

• Udrejst til Argentina: 1905.

Deres børn:

+ 494    i. Agnes Leonora Mortensen Nyboe, [1337] blev født den 10. december 1882 i Lemvig og blev døbt den 7. juli 1885 i Lemvig kirke.

   495    ii. Alexander Nyboe, Matros [2814] blev født den 2. september 1884 i Lemvig og blev døbt den 7. juli 1885 i Lemvig kirke.

+ 496    iii. Peter Nyboe, [2839] blev født den 28. april 1886 i Lemvig og blev døbt den 5. september 1886 i Lemvig kirke.

   497    iv. Ane Mathilde Nybo, [2830] blev født den 20. august 1888 i Lemvig og blev døbt den 30. september 1888 i Lemvig kirke.1042

Ane blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans blev gift med Niçoline Ane Kirstine Jensine Karen Marie Jensen [4679].

Deres barn:

   498    i. Dagmar Oline Anania Kirstine Jensen [4680] blev født den 17. juni 1876 i Mejrup sogn, Ringkøbing amt og blev døbt den 15. september 1876 i Mejrup kirke.1043

329. Charlotte Lovise Alexandersen Nyboe, [541] blev født den 23. december 1843 i Kjærgaardsig, blev døbt den 4. august 1844 i Resen Kirke,652 døde den 6. august 1916 på Asylet, Kirkeby i en alder af 72 år, og blev begravet den 11. august 1916 på Harboøre kirkegaard.653

Om Charlotte

• Konfirmeret: 1858, i Resen kirke. 1044

Charlotte blev gift med Mads Nørskov Pedersen, Smed [1418], søn af Peder Madsen Nørskov [1419] og Karen Nielsdatter [1420], den 23. juni 1865 i Resen Kirke.1045 Mads blev født den 22. februar 1841 i Nørskov, blev døbt den 8. april 1841 i Venø Kirke,1046 døde den 25. november 1923 i Holstebro, i en alder af 82 år, og blev begravet den 29. november 1923 på Holstebro kirkegaard.1047

Om Mads

• Veteran fra: Krigen 1864. 1048

• Militærtjeneste:

• Tilfangetagen: 18. april 1864, Skanse 9.

• Smed: 1876, Lemvig.

• Boede: 1880, på Venø.

• Boede: 1882, Lemvig.

• Boede: 1889, Harboøre.

• Folketælling: 1916, Harboøre.

Deres børn:

+ 499    i. Kirsten Nødskov Pedersen [1421] blev født den 9. august 1865 i Kjærgaardsig, Resen sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing amt og blev døbt den 12. oktober 1865 i Resen Kirke, Ringkøbing amt.1049

   500    ii. Ane Pedersen [1422] blev født den 9. oktober 1867 i Nørre Markholmhus og blev døbt den 26. december 1867 i Resen Kirke.1050

   501    iii. Karen Pedersen [1423] blev født den 9. maj 1870 i Vrist, Harboøre Sogn, blev døbt den 26. juni 1870 i Harboøre Kirke,1051 døde den 11. februar 1944 fra Hobrovej, Aalborg i en alder af 73 år, og blev begravet den 16. februar 1944 på Aalborg Almenkirkegaard.1052

Karen blev gift med Jens Christian Mogensen Jensen., Karetmagersvend [1470]. Jens blev født den 24. december 1863 i Lødderup Sogn, Mors, blev døbt den 16. marts 1864 i Lødderup Sogn, Mors,1053 døde den 12. juli 1894 i Holstebro, i en alder af 30 år, og blev begravet den 17. juli 1894 på Holstebro kirkegaard.1054

Karen blev derefter gift med Ivar Palle Johansen [1471], søn af Palle Johansen [1472] og Maren Madsine Ingstrup [1473], den 14. november 1896 i Aalborg, Budolfi kirke.1055 Ivar blev født den 21. januar 1871 i Lille Sct. Pedersstræde, Viborg, blev døbt den 29. maj 1871 i Viborg Sortebrødre kirke,1056 døde den 22. april 1937 i Algade 61, Aalborg i en alder af 66 år, og blev begravet den 29. april 1937 på Aalborg Almenkirkegaard.1057

   502    iv. Petrea Pedersen, [4124] blev født den 9. maj 1873 i Holstebro og blev døbt den 10. maj 1874 i Holstebro, kirke.1058

   503    v. Aleksandra Pedersen, [4125] blev født den 9. maj 1873 i Holstebro og blev døbt den 10. maj 1874 i Holstebro, kirke.1058

   504    vi. Laura Pedersen [1424] blev født den 24. april 1875 i Lemvig, blev døbt den 24. oktober 1875 i Lemvig kirke, døde den 20. august 1934 i Rolighedsvej, Viby, Aarhus i en alder af 59 år, og blev begravet den 25. august 1934 på Vestre kirkegaard, Aarhus.1059

Laura blev gift med Gustav Ankerstjerne, Lokomotivfører [5015] den 1. august 1894 i Harboøre Kirke.1060 Gustav blev født den 16. marts 1872 i Sønder Vinde sogn, Viborg amt, blev døbt den 28. juli 1872 i Sønder Vinde kirke,1061 døde den 13. marts 1944 i Sct. Pouls Plads 9, Aarhus i en alder af 71 år, og blev begravet den 16. marts 1944 på Nordre kirkegaard, Aarhus.1062

Parnotater: Anmærkning i kirkebogen ved brylluppet.
Ægteskabstilladelse
fra Faderen for
den umyndige
Brudgom af
5 Juli 1894 fore-
vist.

+ 505    vii. Jens Martinus Nybo Pedersen, Lokomotivfører [1425] blev født den 21. oktober 1877 i Lemvig, blev døbt den 2. december 1877 i Lemvig kirke, døde den 6. september 1938 i Langgade, Struer i en alder af 60 år, og blev begravet den 10. september 1938 på Struer kirkegaard.

   506    viii. Andreas Nørskov Pedersen [1429] blev født den 28. november 1880 i Lemvig, blev døbt den 20. februar 1881 i Lemvig kirke, døde den 12. juli 1952 i Brovst i en alder af 71 år, og blev begravet den 17. juli 1952 på Brovst kirkegaard.1063

Andreas blev gift med Maja Kathrine Pedersen [1477]. Maja blev født den 15. juni 1883 i Lemvig, blev døbt den 1. juli 1883 i Lemvig kirke, døde den 18. juli 1962 i Brovst i en alder af 79 år, og blev begravet den 20. juli 1962 på Brovst kirkegaard.1064

   507    ix. Madsine Charlotte Lovise Alexandra Pedersen [1430] blev født den 15. november 1883 i Harboøre, blev døbt den 30. december 1883 i Harboøre Kirke,1065 døde den 1. august 1900 på Epidemisygehuset i Lemvig i en alder af 16 år, og blev begravet den 4. august 1900 på Harboøre kirkegaard.1066

338. Carl Jens Ludvig Nyboe, Skolelærer [2143] blev født den 1. maj 1841 i Næstved, blev døbt den 27. juni 1841 i Næstved, Skt. Peder Kirke, døde den 26. april 1921 i Borgerdiget 3, Roskilde i en alder af 79 år, og blev begravet den 1. maj 1921 på Kirkerup kirkegaard ( Roskilde amt ).671

Om Carl

• Konfirmeret: 30. marts 1856, i Næstved, Skt. Peders kirke. 1067

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1921, Borgerdiget 3, Roskilde.

Carl blev gift med Emmaline Stephanie Tarp [550], datter af Stephan Tarp, Muremester [2732] og Karen Eline Joakine Petersaen [2832], den 23. april 1878 i Smørum kirke ( Københavns amt ).1068 Emmaline blev født den 27. august 1856 i Vordingborg, blev døbt den 22. oktober 1856 i Vordingborg kirke,1069 døde den 26. april 1940 i Sct. Maria hospital, Roskilde i en alder af 83 år, og blev begravet den 2. maj 1940 på Kirkerup kirkegaard ( Roskilde amt ).

Om Emmaline

• Folketælling: 1860, Vordingborg.

• Konfirmeret: 2. oktober 1870, Sengeløse kirke ( Københavns amt ). 1070

• Folketælling: 1925, Kastelvej 5, Roskilde.

Deres børn:

+ 508    i. Jørgen Ludvig Stephan Nyboe, Montør [551] blev født den 26. december 1879 i Taagerup, Kirkerup sogn, Roskilde amt, blev døbt den 21. marts 1880 i Kirkerup kirke,1071 døde den 22. november 1960 i Diakonissestiftelsen, Frederiksberg i en alder af 80 år, og blev begravet den 27. november 1960 på Kirkerup kirkegaard ( Roskilde amt ).1072

   509    ii. Henrik Vilhelm Laurits Nyboe, Murer [552] blev født den 9. september 1881 i Taagerup, blev døbt den 27. november 1881 i Kirkerup kirke,1073 døde den 22. oktober 1914 på Næstved sygehus i en alder af 33 år, og blev begravet den 28. oktober 1914 på Kirkerup kirkegaard ( Roskilde amt ).1074 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

+ 510    iii. Carl William Nyeboe, Overbetjent [547] 1075 blev født den 30. juli 1883 i Taagerup, Kirkerup sogn, blev døbt den 16. september 1883 i Kirkerup kirke,1076 og døde i 1969 i en alder af 86 år.

   511    iv. Johannes Nyeboe, [553] blev født den 8. juni 1887 i Taagerup, blev døbt den 7. august 1887 i Kirkerup kirke,1077 døde den 8. april 1891 i Taagerup i en alder af 3 år, og blev begravet den 13. april 1891 på Kirkerup kirkegaard ( Roskilde amt ).1078

340. Ane Cathrine Nybo, [2775] blev født den 11. februar 1863 i Hyllinge, blev døbt den 11. maj 1863 i Hyllinge kirke, Sorø amt,681 døde den 6. marts 1938 i Hyllinge i en alder af 75 år, og blev begravet den 11. marts 1938 på Hyllinge kirkegaard.

Om Ane

• Konfirmeret: 8. april 1877, i Hyllinge Kirke. 1079

• Folketælling: 1930, Hyllinge sogn. 1080

Ane blev gift med Jens Peter Madsen, Møllebygger [2776] den 27. december 1886 i Hyllinge kirke, Sorø amt.1081 Jens blev født den 23. marts 1853 i Eskildstrup, blev døbt den 28. maj 1853 i Lynge Kirke,1082 døde den 2. marts 1903 i Hyllinge i en alder af 49 år, og blev begravet den 9. marts 1903 på Hyllinge kirkegaard.1083

Om Jens

• Konfirmeret: 28. april 1867, i Lynge Kirke. 1084

• Folketælling: 1. februar 1901, Hyllinge sogn.

Deres børn:

   512    i. Valdemar Nybo Madsen, [3404] blev født den 12. juni 1888 i Hyllinge, blev døbt den 25. juni 1888 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1085 døde den 16. december 1902 i Hyllinge i en alder af 14 år, og blev begravet den 22. december 1902 på Hyllinge kirkegaard.1083

   513    ii. Valborg Cecilie Nybo Madsen, [2777] blev født den 19. marts 1890 i Hyllinge, blev døbt den 11. maj 1890 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1086 døde den 22. august 1958 i Hyllinge i en alder af 68 år, og blev begravet den 27. august 1958 på Hyllinge kirkegaard. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   514    iii. Johannes Nybo Madsen, [2778] blev født den 25. marts 1891 i Hyllinge, blev døbt den 8. februar 1892 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1087 døde den 16. april 1961 i Slagelse amtssygehus i en alder af 70 år, og blev begravet den 22. april 1961 på Hyllinge kirkegaard. Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

   515    iv. Harald Marius Nybo Madsen, [2779] blev født den 26. februar 1894 i Hyllinge og blev døbt den 21. april 1894 i Hyllinge kirke, Sorø amt.1088

+ 516    v. Carl Aage Nybo Madsen, Gaardejer [2780] blev født den 15. juni 1896 i Hyllinge, blev døbt den 21. juli 1896 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1089 døde den 9. januar 1968 i Hyllinge i en alder af 71 år, og blev begravet den 13. januar 1968 på Hyllinge kirkegaard.

+ 517    vi. Lydia Augusta Nybo Madsen, [2781] blev født den 25. august 1898 i Hyllinge og blev døbt den 30. oktober 1898 i Hyllinge kirke, Sorø amt.1090

+ 518    vii. Eva Kirstine Nybo Madsen, [2782] blev født den 23. august 1901 i Hyllinge, blev døbt den 29. september 1901 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1091 døde den 7. november 1991 i Karrebæk i en alder af 90 år, og blev begravet på Karrebæk sogns kirkegaard.1092

   519    viii. Petra Kathrine Nybo Madsen, [2783] blev født den 26. marts 1903 i Hyllinge, blev døbt den 1. april 1903 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1093 døde den 8. maj 1935 i Hyllinge i en alder af 32 år, og blev begravet den 14. maj 1935 på Hyllinge kirkegaard. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

341. Christine Martine Nyboe, [2784] blev født den 29. december 1865 i Hyllinge, blev døbt den 23. februar 1866 i Hyllinge kirke, Sorø amt,682 døde den 12. marts 1925 i Hyllinge i en alder af 59 år, og blev begravet den 18. marts 1925 på Hyllinge kirkegaard.

Om Christine

• Konfirmeret: 1880, i Hyllinge Kirke. 1094

Christine blev gift med Niels Madsen, [2785] den 10. juni 1892 i Hyllinge kirke, Sorø amt.1095 Niels blev født den 13. marts 1866 i Eskildstrup, blev døbt den 26. maj 1866 i Lynge Kirke,1096 døde den 23. marts 1947 i Hyllinge i en alder af 81 år, og blev begravet den 29. marts 1947 på Hyllinge kirkegaard.

Om Niels

• Konfirmeret: 1880, i Lynge Kirke. 1097

Deres børn:

   520    i. Alfred Martin Nybo Madsen, [2786] blev født den 26. maj 1893 i Hyllinge og blev døbt den 2. juli 1893 i Hyllinge kirke, Sorø amt.1098

Alfred blev gift med Anna Sørine Elisabeth Hansen, [1204] den 2. november 1941. Anna blev født den 19. august 1900.

   521    ii. Gudrun Elisabeth Nyboe Madsen, [382] blev født den 8. januar 1896 i Hyllinge, blev døbt den 1. marts 1896 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1099 døde den 1. september 1904 i Hyllinge i en alder af 8 år, og blev begravet den 16. september 1904 på Hyllinge kirkegaard.1100

+ 522    iii. Helga Ingeborg Nybo Madsen, [2787] blev født den 8. oktober 1898 i Hyllinge, blev døbt den 30. oktober 1898 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1090 døde i 1994 i Hyllinge i en alder af 96 år, og blev begravet på Hyllinge kirkegaard.1101

+ 523    iv. Gudrun Elisabeth Nybo Madsen, [2788] blev født den 18. september 1905 i Hyllinge, blev døbt den 8. oktober 1905 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1102 døde den 18. januar 1985 i Sørbymagle i en alder af 79 år, og blev begravet på Sørbymagle kirkegaard.1101


345. Sophus Johannes Lauritz Nyeboe, Slagtermester [2061] blev født den 20. december 1852 i Vallensved, blev døbt den 27. februar 1853 i Vallensved Kirke,690 døde den 5. december 1920 i Skovshoved i en alder af 67 år, og blev begravet den 12. december 1920 på Ordrup kirkegaard.

Om Sophus

• Konfirmeret: 1868, i Vallensved Kirke.

• Frarejser Vallensved: april 1869, Til Næstved. 1103

• Folketælling: 1880.

• Udrejser til Amerika: 1884. 1032

• Københavns Fattigvæsenets Hovedregistrant: 1888-1895. 1104

• Familiebilledee:

• Registerblad: 1894.

Sophus blev gift med Ludovica Marie Henriette Rasmussen, [344] den 3. december 1895 fra København, Skt. Johannes kirke.1105 Ludovica blev født den 11. januar 1871 i København,, blev døbt den 7. maj 1871 i København, Skt. Johannes Sogn,1106 og døde den 12. juni 1954 i Nørregade, København1107 i en alder af 83 år.

Om Ludovica

• Ludovika med Bertha på armen og søsteren Ingeborg:

• Konfirmeret: 19. april 1885, Sankt Johannes kirke, København. 1108

Deres barn:

   524    i. Walter Nyeboe, Jazzmusiker [345] blev født den 27. oktober 1902 i København, og blev døbt den 11. januar 1903 i København, Vor Frue kirke.1109


Walter blev gift med Edith Lassen, [346]. Edith er født i 1905 og døde efter 1981.

349. Cecilia Margrethe Nyboe [4509] blev født den 25. november 1873 i Fodby, Sorø Amt og blev døbt den 1. februar 1874 i Fodby Kirke.

Om Cecilia

• Konfirmeret: 8. april 1888, Fodby Kirke. 1110

Cecilia blev gift med Lars Christian Jensen [4504] den 2. november 1896 i Kvislemark kirke.1111 Lars blev født den 10. juni 1862 i Tybjerg og blev døbt den 5. august 1862 i Tybjerg kirke.1112

Om Lars

• Konfirmeret: 7. oktober 1876, Tybjerg kirke. 1113

• Folketælling: 1906, Præstø amt, Tybjerg sogn, Tybjerglille, Matr 1 A.a.

Deres børn:

   525    i. Valborg Marie Rigmor Jensen [330] blev født den 22. august 1897 i Tybjerg sogn, Præstø amt, blev døbt den 10. oktober 1897 i Tybjerg kirke,1114 døde den 1. december 1897 i Tybjerg, og blev begravet den 7. december 1897 i Tybjerg kirkegaard.1115

   526    ii. Karen Marie Mary Jensen [4505] blev født den 28. oktober 1898 i Tybjerg, Præstø amt og blev døbt den 18. december 1898 i Tybjerg kirke.1116

   527    iii. Betty Sofie Jensen [4506] blev født den 16. maj 1900 i Tybjerg sogn, Præstø amt og blev døbt den 15. juli 1900 i Tybjerg kirke.1117

   528    iv. Hans Nyboe Jensen [4503] blev født den 1. februar 1902 i Snesere ogn, Præstø amt og blev døbt den 8. maj 1902 i Tybjerg kirke.1118

   529    v. Karl Herman Jensen [4507] blev født den 17. marts 1904 i Tybjerg, Præstø amt og blev døbt den 10. juli 1904 i Tybjerg kirke.1119

   530    vi. Marie Rigmor Jensen [4524] blev født den 20. november 1905 i Tybjerg og blev døbt den 15. april 1906 i Tybjerg kirke.1120

   531    vii. Henrik Ejnar Jensen [329] blev født den 8. maj 1907 i Tybjerg sogn, Præstø amt, blev døbt den 1. december 1907 i Tybjerg kirke,1121 døde den 22. februar 1908 i Tybjerglille, Præstø amt, og blev begravet den 1. marts 1908 i Tybjerg kirkegaard.1122


350. Caroline Marie Nyboe, [2077] blev født den 30. april 1875 i Fodby - Sorø Amt, blev døbt den 25. juli 1875 i Fodby Kirke, døde den 12. august 1966 i Fodby i en alder af 91 år, og blev begravet den 15. august 1966 på Fodby kirkegaard.699

Om Caroline

• Konfirmeret: 28. august 1889, i Fodby Kirke. 1123

Caroline blev gift med Lars Peter Henriksen, Handelsgartner [2078], søn af Jens Henriksen, Fisker [5392] og Kirstine Hansen [5393], den 7. juli 1899 i Fodby Kirke. Lars blev født den 24. marts 1872 i Fodby - Sorø Amt, blev døbt den 21. april 1872 i Fodby Kirke, døde den 5. oktober 1936 i Sct. Elisabeths Hospital, Næstved i en alder af 64 år, og blev begravet den 9. oktober 1936 på Fodby kirkegaard.1124

Om Lars

• Konfirmeret: 2. maj 1886, i Fodby Kirke. 1125

• Dødsannonce: 1936, Næstved Tidende.

• Nekrolog: 1936, Næstved Tidende.

Deres børn:

   532    i. Erna Kirstine Nyboe Henriksen [735] blev født den 30. august 1900 i Stenbæksholm, Øster Flakkebjerg, blev døbt den 23. september 1900 i Fodby Kirke, døde den 4. august 1916 i Stenbæksholm, Øster Flakkebjerg i en alder af 15 år, og blev begravet den 9. august 1916 på Fodby kirkegaard.

   533    ii. Svend Sofus Nyboe Henriksen, Gartner [736] blev født den 28. august 1902 i Fodby - Sorø Amt og blev døbt den 26. oktober 1902 i Fodby Kirke.

Svend blev gift med Mary Eleonora Andersen [3283] den 10. maj 1934 i Næstved, Sankt Morten kirke.1126 Mary blev født den 20. juni 1906 i Flakkebjerg og blev døbt den 20. august 1906 i Flakkebjerg kirke.

   534    iii. Jens Kristian Nyboe Henriksen, Tømrer [737] blev født den 7. november 1904 i Stenbæksholm, Fodby sogn og blev døbt den 26. december 1904 i Fodby Kirke.

358. Kirstine Mogensdatter Halkjær, [3547] blev født den 3. oktober 1797 i Ørslevkloster, blev døbt den 12. november 1797 i Ørslevkloster Kirke,713 døde den 11. november 1827 i Velling sogn, Ringkøbing amt i en alder af 30 år, og blev begravet den 18. november 1827 på Velling kirkegaard.714

Kirstine blev gift med Morten Nielsen Piilgaard [4229] den 23. juli 1820 i Velling kirke. Morten blev født den 6. januar 1788 i Velling sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 13. januar 1788 i Velling kirke,1127 døde den 19. maj 1851 i Velling i en alder af 63 år, og blev begravet den 26. maj 1851 på Velling kirkegaard.1128

Deres børn:

   535    i. Sophie Amalie Mortensdatter [4230] blev født den 9. september 1820 i Velling og blev døbt den 5. november 1820 i Velling kirke.1129

+ 536    ii. Niels Mortensen [4231] blev født den 9. juni 1824 i Velling, blev døbt den 25. juli 1824 i Velling kirke,1130 døde den 3. juni 1914 i Sønder Nissum i en alder af 89 år, og blev begravet den 10. juni 1914 på Sønder Nissum kirkegaard.1131

   537    iii. Anne Nicolette Mortensdatter [4232] blev født den 7. oktober 1827 i Velling, blev døbt den 18. november 1827 i Velling kirke,1132 døde den 25. januar 1828 i Velling, og blev begravet den 30. januar 1828 på Velling kirkegaard.1133

360. Arie Kanneworff, [1532] blev født den 13. februar 1799 i Oud-Loosdrecht, og blev døbt den 17. februar 1799 i Ouder-Amstel, Holland.

Om Arie

• Lægsrulleerklæring: 1833.

Arie blev gift med Anne Jacoba Kooij [437] den 18. maj 1833. Anne blev døbt den 17. november 1805 i Niew=Loosdrechy og døde den 26. april 18761134 i en alder af 70 år.

Om Arie og Anne

• Bryllupsdokument-1: 1833.

• Bryllupsdokument-2: 1833.

• Bryllupsdokument-3: 1833.

• Bryllupsdokument-4: 1833.

Deres børn:

+ 538    i. Ebbe Adrian Kanneworff, Mælkemand [1533] er født den 4. marts 1834 i Loosdrecht, Holland og døde i 19121135 i en alder af 78 år.

+ 539    ii. Jacob Kanneworff, Gartner [1534] er født den 12. maj 1839 i Loosdrecht, Holland og døde den 4. april 1914 i Woerden1135 i en alder af 74 år.

   540    iii. Martijntje Kanneworff, [3338] er født den 28. december 1840 i Loosdrecht, Holland og døde den 11. januar 1910 i Breda i en alder af 69 år.

+ 541    iv. Catharina Kanneworff, [3143] blev født den 8. november 1842 i Loosdrecht, Holland.

+ 542    v. Arie Kanneworff, Mælkemand [1535] blev født den 3. august 1844 i Loosdrecht, Holland.

   543    vi. Anna Jacoba Kanneworff, Tjener [3206] er født den 10. oktober 1847 i Loosdrecht, Holland og døde den 13. marts 1911 i Baarn, Holland i en alder af 63 år.

Anna blev gift med Johannes Gerrit Riezelaar, Gartner [3209] den 28. september 1882 i Amsterdam. Holland. Johannes er født den 13. maj 1855 i Velp, Rheden, Heden1136 og døde den 6. december 1910 i Baarn, Holland i en alder af 55 år.

Om Johannes og Anna

• Bryllupsnotater: 1882. 1137

362. Sara Nicolena Kanneworff, [3337] blev født den 30. april 1801 i Oud-Loosdrecht,, blev døbt den 2. maj 1801 i Oud-Loosdrecht,, og døde den 27. november 1890 i Baarn, Holland i en alder af 89 år.

Sara blev gift med Willem Dolman, [3358].

Deres børn:

   544    i. Barend Dolman, [3359] blev født i 1825 i Loosdrecht, Holland.

Barend blev gift med Jacoba de Bruin [3363] den 25. marts 1858 i Ruwiel. Jacoba blev født i 1825 i Laagnieuwkoop.

Om Barend og Jacoba

• Bryllupsattest: 1858.

   545    ii. Jacob Dolman, Mælkemand [3360] er født i 1844 og døde den 17. januar 1905 i Baarn, Holland i en alder af 61 år.

Jacob blev gift med Hendrina Gosijna Kroes [3362]. Hendrina er født i 1847 og døde den 26. september 1929 i Baarn, Holland i en alder af 82 år.

365. Wilhelmine Kirstine Nicoline Kanneworf [1777] blev født den 19. maj 1799 i Ringkøbing, blev døbt den 12. juli 1799 i Ringkøbing kirke, døde den 29. januar 1855 i Holstebro,719 i en alder af 55 år, og blev begravet den 3. februar 1855 på Holstebro kirkegaard.719

Om Wilhelmine

• Konfirmeret: 2. april 1815, i Ringkøbing Kirke. 775

Wilhelmine blev gift med Nicolai Simonsen Nyboe, Købmand [882], søn af Simon Nielsen Nyboe, Købmand i Holstebro [879] og Else Catrine Nielsdatter Viborg [880], den 29. juli 1820 i Ringkøbing kirke.774 Nicolai blev født den 3. august 1790 i Holstebro, Hjerm H, Ringkøbing Amt, blev døbt den 14. september 1790 i Holstebro, kirke,282 døde den 27. juli 1860 i Holstebro, i en alder af 69 år, og blev begravet den 2. august 1860 på Holstebro kirkegaard.434

Om Nicolai

• Konfirmeret: 1805, i Holstebro kirke. 760

• Bopæl: Sønderlandsgade 67 a, Holstebro.

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1860.

(Dubleret slægtslinje. Se Person 237)

369. Mette Amalie Agnete Nyboe [898] blev født den 10. juni 1814 på Christianshavn, blev døbt den 6. august 1814 i København, Vor Frelser kirke,729 døde den 1. maj 1845 i Ikast i en alder af 30 år, og blev begravet den 9. maj 1845 på Ikast kirkegaard.730

Mette blev gift med Mathias Schwartzkopf Randrup, Præst [900] den 25. juni 1836 i Lille Lyngby Kirke.1138 Mathias blev døbt den 8. februar 1804 i Taagerup Kirke, Falster,1139 døde den 22. marts 1885 i København, i en alder af 81 år, og blev begravet den 27. marts 1885 i København, Garnisons kirkegaard.1140

Parnotater: 4 Sønner og 2 døtre med første hustru

Om Mathias

• Konfirmeret: 1819, i Taagerup Kirke. 1141

• Capellan: 25. april 1832, I Lille Lyngby. 27

• Præst: i Ikast 1840,, 1. februar 1840, Ikast. 27

• Folketælling: 1845.

• Præst: 24. juni 1849, Strandby og Farsø, Gislum herres, Aalborg amt. 1142

• Folketælling: 1850.

• Præst: 1. august 1857-1872, Tingsted sogn.

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1885.

Deres børn:

   546    i. Søn [2030] er født den 29. marts 1837 i Lille Lyngby sogn, Frederiksborg amt og blev begravet på Lille Lyngby kirkegaard.

   547    ii. Carl Emanuel Randrup, Kaptajn [280] blev født den 28. april 1838 i Lille Lyngby, blev døbt den 6. juni 1838 i Lille Lyngby Kirke,1144 og døde den 20. maj 1913 i Bronx, New York, USA976 i en alder af 75 år.

Carl blev gift med Mary Egan [380], datter af John Egan [2896] og Kate Donolan [2897], den 19. december 1882 på Manhattan, New York.

Om Carl og Mary

• Bryllupsattest: 1882.

   548    iii. Eggert Christian Randrup, Landmand [2029] blev født den 9. august 1840 i Lille Lyngby1145 og blev døbt den 6. september 1840 i Lille Lyngby Kirke.

   549    iv. Henriette Birgitte Sophie Randrup, [2031] blev født den 9. august 1840 i Lille Lyngby, blev døbt den 6. september 1840 i Lille Lyngby Kirke,1146 døde den 7. januar 1898 i København, i en alder af 57 år, og blev begravet den 14. januar 1898 i København, Garnisons kirkegaard.1147 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   550    v. Petrine Henriette Randrup, [389] blev født den 3. februar 1842 i Ikast og blev døbt den 7. juni 1842 i Ikast kirke.1148

   551    vi. En Dreng [2032] er født den 31. oktober 1843 i Ikast1149 og døde den 31. oktober 1843 i Ikast.1149

370. Clara Hansine Albertine Nyboe, Distriktsjordemoder [2497] blev født den 7. juli 1809 i Allerup.

Om Clara

• Konfirmeret: 1825, i Allerup Kirke. 1150

• Forlader Allerup sogn: 12. oktober 1832, Til København. 1151

• Folketælling: 1860.

Clara blev gift med Jens Johannesen, Huustømmermand [2513] den 20. november 1841 i Allerup Kirke.1152 Jens blev født den 2. marts 1811 i Fraugde og blev døbt den 8. marts 1811 i Fraugde kirke.1153

Om Jens

• Konfirmeret: april 1825, i Fraugde kirke. 1154

• Tilgår Allerup sogn: 1. maj 1827. 1155

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1870, Møllergade 275, 1. sal.

• Folketælling: 1880.

Deres børn:

   552    i. Christian Alberth Elfred Johannesen, [3301] blev født den 15. marts 1842 i Allerup, Fyn og blev døbt den 16. maj 1842 i Allerup Kirke.1156

Christian blev gift med Sidsel Marie Jacobsen [4077] den 14. februar 1868 i Lynge, kirke, Sorø amt.1157 Sidsel blev født den 8. februar 1846 i Lybge sogn og blev døbt den 21. marts 1846 i Lynge sogn, Sorø amt.1158

+ 553    ii. Elfrida Josephine Wilhelmine Johansen [366] blev født den 26. juni 1844 i Svendborg, blev døbt den 26. oktober 1844 i Svendborg, Vor Frue kirke, og døde i 1882 i Albert Lea, Freeborn, Minnesota, USA976 i en alder af 38 år.

   554    iii. Johannes Gottlieb Nyboe Johansen [267] blev født den 5. november 1846 i Svendborg og blev døbt den 15. januar 1847 i Vor Frue kirke, Svendborg.

   555    iv. Anna Emilie Johannesen, [3303] blev født den 26. juni 1849 i Svendborg, blev døbt den 27. august 1853 i Hjemmet af præsten, døde den 29. august 1849 i Svendborg, og blev begravet den 3. september 1849 på Svendborg kirkegaard.

   556    v. Andreas Emil Johannesen, [3302] blev født den 7. september 1853 i Svendborg, blev døbt den 14. september 1853 i Svendborg, Vor Frue kirke, døde den 14. september 1853 i Svendborg, og blev begravet den 16. september 1853 på Svendborg kirkegaard.

373. Ester Emilie Nyboe, [307] 739 blev født den 5. februar 1814 i København, blev døbt den 14. september 1814 i Helligaandskirken, København,740 døde den 13. august 1873 i Nonnebo i en alder af 59 år, og blev begravet den 18. august 1873 på Birkende kirkegaard.

Om Ester

• Konfirmeret: 1829, i Allerup Kirke. 1159

• Folketælling: 1834.

• Flytter fra Odense til Alleru0: 1160,1161

Ester blev gift med Rasmus Andersen, Væver og Spekhøker [308] den 1. december 1838 i Allerup Kirke.1162 Rasmus blev født i Thorup, blev døbt den 20. marts 1808 i Rolsted kirke,1163 døde den 25. marts 1884 i Nonnebo i en alder af 76 år, og blev begravet den 1. april 1884 på Birkende kirkegaard.1164

Om Rasmus

• Konfirmeret: 1822, i Rønninge kirke. 1165

Deres børn:

   557    i. Ane Marie Elisabeth Rasmussen [310] blev født den 6. juli 1839 i Rønninge og blev døbt den 11. august 1839 i Rønninge kirke.

Ane blev gift med Jens Jørgensen [2898] den 21. juni 1874.

   558    ii. Christian Albert Rasmussen, [314] blev født den 29. december 1841 i Rønninge ( Odense amt ) og blev døbt den 6. februar 1842 i Rønninge kirke.

   559    iii. Karen Kirstine Rasmussen, [309] blev født den 21. april 1844 i Birkende og blev døbt den 30. juni 1844 i Birkende kirke.739

   560    iv. Rasmussen, [347] blev født den 30. maj 1850 i Birkende sogn, Odense amt,1166 døde den 30. maj 1850 i Birkende sogn, Odense amt, og blev begravet den 2. juni 1850 i Birkende kirkegaard, Odense amt.1167

   561    v. Anders Vilhelm Rasmussen, Gartner [315] blev født den 18. januar 1855 i Birkende, blev døbt den 4. marts 1855 i Birkende kirke, døde den 30. marts 1916 i Brabæk, Rynkeby sogn i en alder af 61 år, og blev begravet den 5. april 1916 i Rynkeby kirkegaard.1168

Anders blev gift med Anne Kirstine Andersen [3326] den 20. november 1886 i Rynkeby kirke.1169 Anne blev født den 5. oktober 1859 i Rynkeby ( Odense amt ), blev døbt den 16. oktober 1859 i Rynkeby kirkegaard,1170 døde den 5. januar 1897 i Urup Mark, Rynkeby sogn1171 i en alder af 37 år, og blev begravet den 9. januar 1897 i Rynkeby kirkegaard.

376. Niels Alberth Nyboe, Snedker [2498] blev født den 21. juli 1820 i Allerup, blev døbt den 12. august 1820 i Allerup Kirke,744 døde den 13. maj 1904 i Alderdoms Asylet, Graven 21, Aarhus i en alder af 83 år, og blev begravet den 19. maj 1904 på Nordre kirkegaard, Aarhus.745

Notater:
1875-03-23 Aarhus Stiftstidende

DHrr. Mølle-Eiere og Mølleforpagtere bringes i Erindring, at jeg modtager og udfører Alt til Faget henhørende, saavel nyt som Reparationsarbejde, solidt og billigt.
N. P. Nyboe, Møllebygger, boende i Sandgraven ved Aarhus

Om Niels

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1880.

Niels blev gift med Nielsine Lange, Jordemoder [2500] den 5. marts 1847 i København, Vor Frue kirke.1173 Nielsine blev født den 23. august 1823 i Odense, blev døbt den 2. september 1824 i Odense, Skt. Knuds kirke,1174 døde den 29. juli 1864 i Vissenbjerg i en alder af 40 år, og blev begravet den 4. august 1864 på Vissenbjerg kirkegaard.1175

Om Nielsine

• Tilgår Allerup sogn: 3. juni 1843, fra Odense. 1176

• Forlader Allerup sogn: 1844, til Kantor Momme, Odense. 1177

• Folketælling: 1845.

Deres børn:

   562    i. Elfride Josephine Nyboe, [2514] blev født den 14. maj 1843 i Allerup, blev døbt den 25. juni 1843 i Allerup Kirke,1178 døde den 21. oktober 1843 i Allerup, og blev begravet den 29. oktober 1843 på Allerup kirkegaard.1179

   563    ii. Clara Hansine Josephine Nyboe, [2501] blev født den 6. august 1847 i Allerup og blev døbt den 26. september 1847 i Allerup Kirke.1180

Clara blev gift med Theodor Hansen, [148].

   564    iii. Elfrida Marie Nattarlia Nyboe, [2504] blev født den 17. januar 1849 i Allerup, blev døbt den 25. februar 1849 i Allerup Kirke,1182 døde den 27. februar 1849 i Allerup, og blev begravet den 4. marts 1849 på Allerup kirkegaard.1183

+ 565    iv. Nicolai Julius Albert Viggo Nyboe, Snedkermester [2502] blev født den 19. juli 1850 i Allerup, blev døbt den 19. september 1850 i Allerup Kirke,1184 døde den 27. november 1915 på Frederiksberg Hospital i en alder af 65 år, og blev begravet den 4. december 1915 i Fasankirkegaarden, Nordre kapel ( Solbjerg Parkkirkegaard ).1185

+ 566    v. Christian Andreas Nyboe, Cabinetmaker [2503] blev født den 15. marts 1852 i Allerup, blev døbt den 11. juni 1852 i Allerup Kirke,1186 døde den 4. juni 1902 i Chicago, Cook, Illinois, United States i en alder af 50 år, og blev begravet den 8. juni 1902 i Mt Olive Cmt..1187

   567    vi. Marie Elfride Nyboe, [2505] blev født den 17. april 1853 i Allerup, blev døbt den 2. oktober 1853 i Allerup Kirke,1188 døde den 25. april 1854 i Vissenbjerg i en alder af 1 år, og blev begravet den 3. maj 1854 på Vissenbjerg kirkegaard.1189

+ 568    vii. Marie Elfrede Nyboe, [2515] blev født den 29. marts 1855 i Vissenbjerg, blev døbt den 19. august 1855 i Vissenbjerg Kirke,1190 og døde den 14. februar 1893 i Sankt Hansgade 20 i en alder af 37 år.

   569    viii. Eleonora Amalie Nyboe, [2516] blev født den 8. maj 1856 i Vissenbjerg, blev døbt den 14. september 1856 i Vissenbjerg Kirke,1191 døde den 26. oktober 1868 i Vissenbjerg i en alder af 12 år, og blev begravet den 1. november 1868 på Vissenbjerg kirkegaard.1192

   570    ix. Thrine Nyboe, [3500] blev født den 23. august 1857 i Vissenbjerg, blev døbt den 23. august 1857 i Hjemmet,1193 døde den 22. oktober 1858 i Vissenbjerg i en alder af 1 år, og blev begravet den 28. oktober 1858 på Vissenbjerg kirkegaard.1194

   571    x. Søren Holger Nyboe, Gartner [2517] blev født den 26. marts 1859 i Vissenbjerg og blev døbt den 9. oktober 1859 i Vissenbjerg Kirke.1195

+ 572    xi. Elna Dagmar Nyboe, [258] blev født den 3. maj 1862 i Allerup og blev døbt den 13. maj 1862 i Vissenbjerg Kirke.1196

378. Thomas Torp Poulsen, [1109] blev født den 24. januar 1806 i Holstebro,, blev døbt den 25. januar 1806 i Holstebro, kirke,752 døde den 22. oktober 1839 i Trinitatis Kirke, Københanvn i en alder af 33 år, og blev begravet den 26. oktober 1839.753

Om Thomas

• Konfirmeret: 1820, i Holstebro kirke. 1197

• Folketælling: 1834.

Thomas havde et forhold til Gyde Chirstine Kaysen [4548]. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   573    i. Pauveline Vilhelemine Poulsen [4549] blev født den 23. august 1836 i København og blev døbt den 9. oktober 1836 i Trinitatis Kirke, København.1198

Pauveline blev gift med Hans Nielsen [4550]. Hans blev født i 1827 i Ølsted sogn, Frederiksborg Amt.

380. Magnus Poulsen, Rebslagermester [1111] blev født den 31. december 1811 i Holstebro,, blev døbt den 14. februar 1812 i Holstebro, kirke,756 døde den 13. september 1900 i Holstebro i en alder af 88 år, og blev begravet den 19. september 1900 på Holstebro kirkegaard.757

Om Magnus

• Konfirmeret: 1826, i Holstebro kirke.

• Folketælling: 1850, Nørregade 10, Holstebro.

• Folketælling: 1870, Nørregade 44, Holstebro.

• Folketælling: 1890.

Magnus blev gift med Karen Marie Skive [3517] den 26. september 1840 i Holstebro, kirke. Karen blev født den 1. februar 1816 i Holstebro, blev døbt den 29. marts 1816 i Holstebro, kirke,1199 døde den 17. november 1871 i Holstebro i en alder af 55 år, og blev begravet den 24. november 1871 på Skive kirkegaard.1200

Deres børn:

   574    i. Thomas Peter Poulsen, Rebslager [3519] blev født den 28. juni 1841 i Holstebro, blev døbt den 24. juli 1841 i Holstebro, kirke,1201 døde den 20. april 1916 i Skolegade 18, Holstebro i en alder af 74 år, og blev begravet den 26. april 1916 på Holstebro kirkegaard.1202

Thomas blev gift med Maren Christensen Haahr [3373]. Maren blev født i Holstebro.

   575    ii. Ingeborg Cathrine Poulsen, [3518] blev født den 19. december 1843 i Holstebro og blev døbt den 21. februar 1844 i Holstebro, kirke.1203

Ingeborg blev gift med Jens Jensen, Købmand i Holstebro [4808] den 12. marts 1874 i Holstebro kirke.1204 Jens blev født den 7. januar 1833 i Borrbjerg sogn og blev døbt den 13. januar 1833 i Borbjerg kirke.1205

383. Pauline Botellie Poulsen [1112] blev født i 1813 i Holstebro,, blev døbt Hjemmedøbt den 18. december 1813 i Holstebro,758 døde den 18. februar 1868 i Præstø i en alder af 55 år, og blev begravet den 24. februar 1868 i Præstø kirke.759

Om Pauline

• Konfirmeret: 1828, i Holstebro kirke.

Pauline blev gift med Jens Peter Jensen [4519]. Jens blev født i 1811 i Præstø, blev døbt den 22. september 1811 i Præstø kirke,1206 døde den 13. maj 1885 i Præstø i en alder af 74 år, og blev begravet den 20. maj 1885 på Præstø kirkegaard.1207

Om Jens

• Folketælling: 1845.

Deres børn:

   576    i. Jens Thorvald Jensen [4525] blev født den 10. juli 1840 i Præstø,1208 blev døbt den 10. juli 1840 i Hjemmedøbt, døde den 1. august 1840 i Præstø, og blev begravet den 8. august 1840 på Præstø kirkegaard.1209

   577    ii. Jens Thorvald Jensen [640] blev født den 22. september 1841 i Præstø Sogn og blev døbt den 3. november i Præstø kirke.1210

Jens blev gift med Anne Wilhelmine Christensen [4809] den 18. juni 1869 i Præstø kirke.1211 Anne blev født den 1. januar 1839 i Ringsted og blev døbt den 12. april 1839 i Ringsted kirke.1212

   578    iii. Frederikke Mathilde Jensen [4526] blev født den 2. januar 1845 i Præstø og blev døbt den 24. april 1845 i Præstø kirke.1213

   579    iv. Caroline Albine Jensen [4527] blev født den 2. marts 1847 i Præstø og blev døbt den 24. maj 1847 i Præstø kirke.1214

   580    v. Magnus Jacob Christian Jensen [4528] blev født den 18. marts 1849 i Præstø og blev døbt den 24. juni 1849 i Præstø kirke.1215

   581    vi. Emilie Christine Jensen [4529] blev født den 10. maj 1853 i Præstø og blev døbt den 7. august 1853 i Præstø kirke.1216

386. Simon Christian Nyboe, [1115] blev født den 3. august 1823 i Holstebro, og blev døbt den 27. december 1823 i Holstebro, kirke.

Om Simon

• Konfirmeret: 13. november 1837, i Holstebro kirke. 1217

• Forlader Holstebro: 1838, Til København. 1218

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: januar 1852.

Simon blev gift med Maren Sophie Petersen [2902] 5 ____________.5

Deres barn:

   582    i. Christian Sophus Nyboe, Slagter [2903] blev født den 31. oktober 1853 i København, og blev døbt den 6. november 1853 i Trinitatis Kirke, København.1219

388. Thomas Torp Nyboe, Landpostbud [1117] blev født den 19. december 1825 i Holstebro,, blev døbt den 18. marts 1826 i Holstebro, kirke, døde den 16. marts 1886 i Ringkøbing i en alder af 60 år, og blev begravet den 25. marts 1886 på Ringsted kirkegaard.769

Om Thomas

• Folketælling: 1834.

• Konfirmeret: 26. april 1840, i Vejrum kirke. 1220

• Folketælling: 1840.

• Frarejst Holstebro Kommune: 24. august 1846, Til Skive. 1221

• Tilgået Ringkøbing sogn: 11. april 1850, Fra Holstebro.

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1870.

• Folketælling: 1880.

Thomas blev gift med Pouline Juliane Christine Brochdorff [1987] den 11. maj 1850 i Ringkøbing kirke.1222 Pouline blev født den 8. januar 1820 i Ringkøbing, blev døbt den 7. juli 1820 i Ringkøbing kirke,1223 døde den 16. august 1904 i København, i en alder af 84 år, og blev begravet den 21. august 1904 på Frederiksberg Assistens. kirkegaard.1224

Om Pouline

• Plejedatter: 1834, hos Peder Schmidt Skouboe, møller i Tim Mølle.

Deres børn:

   583    i. Inger Marie Nyboe, Sygeplejerske [1983] blev født den 6. februar 1851 i Ringkøbing, blev døbt den 27. juni 1851 i Ringkøbing kirke,1225 døde den 22. april 1921 boende på Anesvej, Brønshøj i en alder af 70 år, og blev begravet den 26. april 1921 i Brønshøj Kirke, København.1226

Inger blev gift med Nielsen [4412].

+ 584    ii. Christen Henriksen Nyboe, Fotograf [1985] blev født den 7. marts 1853 i Ringkøbing, blev døbt den 18. juni 1853 i Ringkøbing kirke,1227 døde den 19. oktober 1932 i Cook, Illinois, Chicago, USA1228 i en alder af 79 år, og blev begravet den 21. oktober 1932 i Mt. Olive, Chicago, Cook, Illinois.


   585    iii. Adele Cornelia Wilhelmine Mathilde Juliane Louise Nyboe, Forstanderinde, Diakonisse, [1984] blev født den 7. januar 1855 i Ringkøbing, blev døbt den 3. juli 1855 i Ringkøbing kirke,1229 døde den 28. november 1927 i en alder af 72 år, og blev begravet den 3. december 1927 på Solbjerg Park kirkegaard.1230 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

+ 586    iv. Else Cathrine Marie Nyboe, [1351] blev født den 22. marts 1857 i Ringkøbing og blev døbt den 21. juni 1857 i Ringkøbing kirke.1231

+ 587    v. Christian Erentigh Brochdorff Nyboe, Gartner [1986] blev født den 26. maj 1859 i Ringkøbing, blev døbt den 26. juni 1859 i Ringkøbing kirke,1232 og døde den 6. marts 1928 i Los Angeles, California, USA976 i en alder af 68 år.

   588    vi. Niels Jørgen Marius Sophus Nyboe, Gartner [1988] blev født den 21. september 1860 i Ringkøbing, blev døbt den 11. januar 1861 i Ringkøbing kirke,1233 døde den 25. januar 1932 i Middelfart i en alder af 71 år, og blev begravet den 28. januar 1932 på Middelfart kirkegaard.1234 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

390. Hans Peter Nielsen Nyboe, Avlsbruger og Byrådsmedlem [1119] blev født den 20. marts 1828 i Holstebro,, blev døbt den 17. oktober 1828 i Holstebro, kirke, døde den 11. marts 1900 i Holstebro, i en alder af 71 år, og blev begravet den 16. marts 1900 på Holstebro kirkegaard.770

Om Hans

• Konfirmeret: 3. april 1842, i Holstebro kirke. 1235

• Frarejst Holstebro Kommune: 1. maj 1844, Til Skive. 1236

• Tilgår Skive kommune: 4. maj 1844, Fra Holstebro. 1237

• Folketælling: 1845.

• Afgår fra Skive kommune: 3. september 1847, Til Holstebro. 1238

• Folketælling: 1855.

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1870.

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1890.

Hans havde et forhold til Ane Cecilie Jensen [305]. Parret blev ikke gift. Ane blev født den 27. august 1827 i Holstebro og blev døbt den 31. august 1828 i Holstebro, kirke.1239

Deres barn:

   589    i. Elise Kirstine Nyboe, [306] blev født den 16. april 1866 i Holstebro,,1240 blev døbt den 18. april 1866 i Hjemmet, døde den 5. maj 1866 i Holstebro,, og blev begravet den 8. maj 1866 på Holstebro kirkegaard.1241

Hans blev gift med Bodil Kirstine Nielsen, [1814] den 28. september 1869 i Seest Kirke, Ribe Amt.1242 Bodil blev født den 6. april 1841 i Seest Sogn, Ribe Amt, blev døbt den 23. maj 1841 i Seest kirke,1243 døde den 28. marts 1879 i Holstebro, i en alder af 37 år, og blev begravet den 3. april 1879 på Holstebro kirkegaard.1244

Om Bodil

• Konfirmeret: 15. april 1855, i Seest Kirke. 1245

Hans blev derefter gift med Ingeborg Marie Mejlsø [1815], datter af Guldsmed Kristen Mejlsø [1872] 1247 og Ane Kirstine Birgitte Lillelund [4815], den 1. oktober 1882 i Holstebro, kirke.1246 Ingeborg blev født den 24. januar 1848 i Holstebro,, blev døbt den 29. marts 1848 i Holstebro, kirke,1248 døde den 22. oktober 1939 i Struer i en alder af 91 år, og blev begravet den 25. oktober 1939 på Holstebro kirkegaard.1249

Om Ingeborg

• Konfirmeret: 27. april 1862, ii Holstebro kirke. 1250

• Bor: 1901, Søndergade 14. 1.

Deres barn:

+ 590    i. Bodil Kirstine Nyboe, Massøse [1904] blev født den 27. december 1882 i Holstebro, og blev døbt den 24. januar 1883 i Holstebro, kirke.1251

391. Ole Christian Nyboe, Sadelmager [1120] blev født den 30. juni 1829 i Holstebro,, blev døbt den 25. juli 1829 i Holstebro, kirke, døde den 20. marts 1861 i Holstebro,771 i en alder af 31 år, og blev begravet den 8. april 1861 på Holstebro kirkegaard.771

Om Ole

• Konfirmeret: 14. april 1844, i Holstebro kirke. 1252

• Folketælling: 1845.

• Bortrejst fra Holstebro Kommune: 11. november 1847, Til Vejle. 1253

• Tilgår Holstebro kommune: 1. december 1851, Fra Vejle. 1254

• Folketælling: 1855.

Ole blev gift med Ane Kathrine Mølgaard [927], datter af Peder Pedersen Mølgaard [1968] og Ingeborg Buch, [1969], den 14. november 1856 i Holstebro.1255 Ane blev født den 3. november 1832 i Holstebro,, blev døbt den 27. december 1832 i Holstebro, kirke, døde den 4. juni 1886 i Mønsted, Viborg Amt i en alder af 53 år, og blev begravet den 8. juni 1886 på Mønsted Kirkegaard.1256

Om Ane

• Folketælling: 1880.

Deres barn:

+ 591    i. Nielsine Kristine Welhelmine Nyboe, [938] blev født den 20. maj 1857 i Holstebro,, blev døbt den 5. juli 1857 i Holstebro,,1257 døde den 12. maj 1908 på Frederiksberg Hospital i en alder af 50 år, og blev begravet den 17. maj 1908 på København, Vestre kirkegaard.1258

392. Marinus Nyboe, Underofficer [1121] blev født den 29. december 1833 i Holstebro,, blev døbt den 5. januar 1834 i Holstebro, kirke, døde den 7. februar 1861 i Aalborg i en alder af 27 år, og blev begravet den 12. februar 1861 på Aalborg Budolfi kirkegaard.772

Om Marinus

• Konfirmeret: 30. april 1848, i Holstebro kirke. 1259

• Afrejser fra Holstebro: 15. maj 1852. 1260

• Ankommer til Nees sogn: 20. maj 1852.

• Afejser fra Holstebro: 5. oktober 1852. 1261

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1860.

Marinus blev gift med Frederikke Christine Larsen, [1352] den 15. juni 1860 i Budolfi Kirke, Aalborg.1262 Frederikke blev født den 12. januar 1837 i Frederikshavn og blev døbt den 13. februar 1837 i Frederikshavn Kirke.1263

Om Frederikke

• Konfirmeret: 23. marts 1851, i Frederikshavn Kirke. 1264

Deres børn:

   592    i. Niels Jørgen Marius Nyboe, [1353] blev født den 28. august 1858 i Aalborg,1265 blev døbt den 29. august 1858 i Hjemmet, døde den 4. oktober 1858 i Aalborg, og blev begravet den 10. oktober 1858 på Aalborg Budolfi kirkegaard.1266

   593    ii. Andreas Christian Nyboe, [1970] blev født den 28. august 1858 i Aalborg, blev døbt den 29. august 1858 i Hjemmet,1265 døde den 4. oktober 1858 i Aalborg, og blev begravet den 10. oktober 1858 på Aalborg Budolfi kirkegaard.1266

   594    iii. Andreas Christian Marius Nyboe, [1971] blev født den 27. april 1860 i Aalborg, blev døbt den 24. juni 1860 i Aalborg, Budolfi kirke,1267 døde den 27. december 1860 i Aalborg, og blev begravet den 2. januar 1861 på Aalborg Budolfi kirkegaard.1268

393. Else Cathrine Charlotte Nyboe, [1122] blev født den 22. november 1838 i Holstebro,, blev døbt den 29. april 1839 i Holstebro, kirke, døde den 9. november 1917 på Viborg Sygehus i en alder af 78 år, og blev begravet den 11. november 1917 på Holstebro kirkegaard.773

Om Else

• Konfirmeret: 3. april 1853, i Holstebro kirke.

Else blev gift med Jens Holst, Kongelig Vejerog Maaler [1811] den 26. november 1858 i Holstebro.1269 Jens blev født den 2. september 1835 i Naur, blev døbt den 23. oktober 1835 i Naur Kirke,1270 døde den 11. december 1892 i Holstebro, i en alder af 57 år, og blev begravet den 15. december 1892 på Holstebro kirkegaard.1271

Om Jens

• Konfirmeret: 7. april 1850, i Naur Kirke. 1272

• Folketælling: 1860.

• Gjæstgiver: 1866, Holstebro. 1273

• Folketælling: 1870, Søndergade 229, Holstebro.

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1890.

Deres børn:

   595    i. Christian Andreas Holst, [1867] blev født den 7. maj 1859 i Holstebro,1274 og blev døbt den 11. maj 1859 i Holstebro, kirke.1275

Christian blev gift med Augusta Frederikke Katrine Kauffelth [3020] den 21. oktober 1885 i Tikøb kirke.1276 Augusta blev født den 4. juli 1850.

   596    ii. Niels Jørgen Marius Holst, [1868] blev født den 3. maj 1861 i Holstebro, og blev døbt den 21. juli 1861 i Holstebro, kirke.1277

   597    iii. Jacob Holst, [1869] blev født den 8. oktober 1863 i Holstebro,, blev døbt den 25. oktober 1863 i Holstebro, kirke,1278 døde den 24. december 1863 i Holstebro,, og blev begravet den 30. december 1863 på Holstebro kirkegaard.1279

   598    iv. Jakob Holst, Snedkersvend [1870] blev født den 17. april 1866 i Holstebro, og blev døbt den 20. juli 1866 i Holstebro, kirke.1280

Jakob blev gift med Ane Marie Elisabeth Vammen [4792] den 31. december 1893 i Nørresundby kirke.1281 Ane blev født den 15. august 1865.

   599    v. Oluf Marius Holst, Farmaceut [1871] blev født den 30. januar 1868 i Holstebro, og blev døbt den 18. februar 1868 i Holstebro, kirke.1282

   600    vi. Ane Holst, [292] blev født den 5. december 1870 i Holstebro,, blev døbt den 30. december 1870 i Holstebro, kirke,1283 døde den 4. april 1945 fra Diakonissestiftelsen, Solbjerg sogn, København i en alder af 74 år, og blev begravet den 7. april 1945 i København, Søndermark kirkegaard.1284

Ane blev gift med Frederik Christian Preisler, Købmand [3512] den 8. april 1890 i Holstebro, kirke.1285 Frederik blev født den 8. september 1862 i Viborg, blev døbt den 2. november 1867 i Viborg, Sortebrødre Kirke,1286 døde den 8. december 1904 i St. Mikkelsgade 5, Viborg i en alder af 42 år, og blev begravet den 13. december 1904 i Viborg kirkegaard.1287

   601    vii. Marie Sofie Holst, [357] blev født den 30. juli 1873 i Holstebro, og blev døbt den 2. september 1873 i Holstebro, kirke.1288

394. Simon Nicolajsen Nyboe, Fjerhandler [1123] blev født den 2. juni 1821 i Holstebro,, blev døbt den 3. august 1821 i Holstebro, kirke, døde den 15. januar 1902 i Egegade 8 København i en alder af 80 år, og blev begravet den 22. januar 1902 i Assistens kirkegaard, København.776

Om Simon

• Konfirmeret: 6. april 1835, i Holstebro kirke.

• Forlader Holstebro: 18. november 1836, Til København. 1289

• Folketælling: 1845.

• Forretningsovertagelse: Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger (1759-1854), 25. september 1851.

• Konkursbo: Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger (1759-1854), 6. juli 1853.

• Bekjendtgørelse: Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger (1759-1854), 11. juli 1853.

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1885.

• Politiets registerblad: 1890.

• Folketælling: 1. februar 1901, Egegade 8, København.

Simon havde et forhold til Hansine Schmidt [2089].1290 Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   602    i. Hanne Oline Nyboe [2090] 1291 blev født den 18. februar 1845 i København, og blev døbt den 1. juni 1845 i Helligaandskirken. København.1292

Simon blev gift med Laura Sørine Alvilde Caroline Hald [809], datter af Hans Jacob Hald, Krigs Assessor [5376] og Anne Cathrine Hansen [1046], den 7. februar 1846 i Helligaandskirken. København.1293 Laura blev født den 27. august 1823 i Lille Fiolstræde,, København, blev døbt den 14. januar 1824 i Helligaands kirke, København,1294 døde den 25. december 1857 i København, i en alder af 34 år, og blev begravet den 30. december 1857 på Vor Frue sogns kirkegaard, København.1295

Om Simon og Laura

• fra kirkebogen:

Om Laura

• Folketælling: 1845.

Deres børn:

   603    i. Lovise Olivia Nyboe, [2072] blev født den 1. januar 1848 i København,, blev døbt den 2. april 1848 i Helligaandskirken. København,1296 døde den 5. marts 1860 i København i en alder af 12 år, og blev begravet den 11. marts 1860 i Københavns kirkegaard.1297

+ 604    ii. Julius Holger Egede Nyboe, Ekviperingshandler [1354] blev født den 1. maj 1852 i København,, blev døbt den 9. juni 1852 i Helligaandskirken. København,1298 døde den 7. november 1894 i Frederiksberggade 24, København i en alder af 42 år, og blev begravet den 13. november 1894 i Assistens kirkegaard, København.1299

+ 605    iii. Laura Siegfrida Vilhelmine Nyboe, [1355] blev født den 15. november 1853 i København,, blev døbt den 7. marts 1854 i Helligaandskirken. København,1300 døde den 28. oktober 1920 i København, i en alder af 66 år, og blev begravet den 4. november 1920 i Assistens kirkegaard, København.1301

   606    iv. Helga Nicoline Nyboe, [2073] blev født den 3. februar 1855 i København, og blev døbt den 10. juni 1855 i Helligaandskirken. København.1302

   607    v. Simunde Lodovika Andrea Nyboe, [266] blev født den 8. marts 1857 i København,, blev døbt den 14. august 1857 i København, Vor Frue kirke,1303 døde den 16. august 1857 i København,, og blev begravet den 19. august 1857 i Vor Frue kirkegaard. København.1304


Simon blev derefter gift med Karen Kirstine Jensdatter [2901] den 15. november 1867 i Holmens Kirke, København.1305 Karen blev født den 13. april 1831 i Uvelse, Frederiksborg amt, blev døbt den 4. september 1831 i Uvelse kirke,1306 døde den 25. maj 1911 i København, i en alder af 80 år, og blev begravet den 30. maj 1911 på Vestre kirkegaard, København.1307

Om Karen

• Fattigvæsenets hovedregistrant: 1896-1903. 1104

• Konfirmeret: 19. april 1846, Uvelse kirke.

• Folketælling: 1906, Amagerbrogade 235, 3.sal.

• Folketælling: 1911, Skaanegade 8, 4.sal. 1308

Deres barn:

   608    i. Olga Christine Jensine Nyboe, Musiklærerinde [1356] 1309 blev født den 28. november 1860 i København,, blev døbt den 22. december 1860 i København, Trinitatis Kirke,1310 døde den 15. november 1929 i Skramsgade 8, København i en alder af 68 år, og blev begravet den 19. november 1929 på Vestre kirkegaard, København.1311 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

397. Poul Friis Kannevorff Nyboe, Kunstmaler [1779] blev født den 21. januar 1831 i Holstebro,, blev døbt den 13. august 1831 i Holstebro, kirke, døde den 18. maj 1885 i Præstø i en alder af 54 år, og blev begravet den 22. maj 1885 på Præstø kirkegaard.781

Om Poul

• Konfirmeret: 30. marts 1845, i Holstebro kirke. 1312

• Frarejst Holstebro Kommune: 19. maj 1845, Til København. 1313

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1880.

Poul blev gift med Caroline Marie Sørensen [2055] den 12. maj 1858 i Præstø kirke.1314 Status for par: parret blev skilt. Caroline blev født den 31. december 1837 i Nykøbing Sjælland og blev døbt den 20. marts 1838 i Nykøbing Sjælland kirke.1315

Om Caroline

• Folketælling: 1870. 1316

• Folketælling: 1880.

Deres børn:

   609    i. Jens Wilhelm Erik Nyboe, Møllersvend [2054] blev født den 3. januar 1859 i Præstø Sogn, blev døbt den 29. april 1859 i Præstø kirke,1317 døde den 12. september 1887 i United States of America976 i en alder af 28 år, og blev begravet i Potter Field, Omaha, Douglas County, Nebraska, USA.

   610    ii. Carl Nicolaj Nyboe, Skomager i Allerslev [2056] blev født den 21. oktober 1860 i Præstø, blev døbt den 29. april 1861 i Præstø kirke,1318 døde den 18. oktober 1890 i Præstø sygehus i en alder af 29 år, og blev begravet den 22. oktober 1890 på Præstø kirkegaard.1319

   611    iii. Ulrikke Sophie Nyboe, [2058] blev født den 23. maj 1863 i Præstø, blev døbt den 27. september 1863 i Præstø kirke,1320 døde den 21. maj 1864 i Præstø, og blev begravet den 2. juni 1864 på Præstø kirkegaard.1321

+ 612    iv. Niels Edvard Nyboe, Malermester [2057] blev født den 23. maj 1863 i Præstø, blev døbt den 27. september 1863 i Prøstø Kirke,1322 og døde den 22. december 19461323 i en alder af 83 år.

+ 613    v. Sophus Ulrik Nyboe, Smedemester [1361] blev født den 3. oktober 1865 i Præstø, blev døbt den 4. marts 1866 i Præstø kirke,1324 døde i 1945 i Danish Home for the Aged in Metuchen (now Edison), New Jersey i en alder af 80 år, og blev begravet i 1945 i His ashes are in the Mindehoyen on the property of the Danish Home for the Aged.1325

   614    vi. Ulrikka Nyboe, [1010] blev født den 15. september 1868 i København, og blev døbt den 18. oktober 1868 i København,.

399. Nicolaj Johan Ulrik Kannevorff Nyboe, Fiskekontrollør [1781] blev født den 11. september 1835 i Holstebro,, blev døbt den 8. april 1836 i Holstebro, kirke, døde den 20. december 1913 i Aarhus i en alder af 78 år, og blev begravet den 27. december 1913 på Nordre kirkegaard, Aarhus.782

Om Nicolaj

• Konfirmeret: 7. april 1850, i Holstebro kirke. 1326

• Tilgår Brændekilde sogn: 8. maj 1868, fra Odense.

• Folketælling: 1880.

• Guldbryllup: 1913.

Nicolaj blev gift med Maren Kirstine Pedersen [1363] den 28. oktober 1863 i Kirkeby Kirke.1327 Maren blev født den 19. december 1828 i Kirkeby, Svendborg Amt, blev døbt den 25. januar 1829 i Kirkeby Kirke,1328 døde den 18. september 1929 i Aarhus i en alder af 100 år, og blev begravet den 29. september 1929 på Nordre kirkegaard, Aarhus.1329

Om Maren

• Konfirmeret: 1843, i Kirkeby Kirke. 1330

• Tilgår Brændekilde sogn: 8. maj 1868, fra Odense.

• Fødselsdag: 1928.

Deres børn:

   615    i. Vilhelm Niels Peder Kannewurff Nyboe, [630] blev født den 8. april 1864 i Kirkeby, Svendborg Amt, blev døbt den 1. maj 1864 i Kirkeby Kirke,1331 døde den 1. september 1864 i Kirkeby, og blev begravet den 4. september 1864 på Kirkeby kirkegaard.1332

   616    ii. Frits Vilhelm Nyboe, [1365] blev født den 18. oktober 1865 i Kirkeby, Svendborg Amt, blev døbt den 7. januar 1866 i Kirkeby Kirke,1333 døde den 26. november 1896 i Sakskøbing hospital i en alder af 31 år, og blev begravet den 4. december 1896 i Sakskøbing kirkegaard.1334

+ 617    iii. Vilhelmine Mathilde Nyboe, Sygeplejerske [1278] blev født den 17. april 1868 i Odense, døde den 6. september 1927 i Lykkeholms Alle, København i en alder af 59 år, og blev begravet den 10. september 1927 i Assistens kirkegaard, København.1335

+ 618    iv. Elisa Cathrine Nyboe, [1366] blev født den 28. oktober 1870 i Vissenbjerg, Fyn og blev døbt den 11. august 1872 i Vissenbjerg Kirke.1336

+ 619    v. Hans Peter Nyboe, Bogbinder [1367] blev født den 28. januar 1873 i Vissenbjerg Sogn, blev døbt den 29. juni 1874 i Holstebro, kirke,1337 døde i 1961 i en alder af 88 år, og blev begravet i Seattle, King County, Washington, USA.

402. Helene Nicoline Nyboe, [890] blev født den 14. maj 1837 i Ringkøbing, blev døbt den 26. juli 1837 i Ringkøbing kirke,795 døde den 21. august 1905 i Randers i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. september 1905 fra Randers, Skt. Mortens kirke.796

Om Helene

• Konfirmeret: 18. april 1852, i Ringkøbing Kirke. 1338

• Forlader Ringkøbing sogn: 12. august 1854, Til Tørring Sogn pr. Lemvig.

• Folketælling: 1855. 1339

• Forlader Ringkøbing sogn: 31. juli 1856, Til Aulum Sogn.

Helene blev gift med Christen Nielsen, Gartner [1990] den 11. december 1866 i Ringkøbing kirke.1340 Christen blev født den 14. maj 1826 i Fårlev, Skanderup sogn, blev døbt den 9. juli 1826 i Skanderup kirke,1341 døde den 23. december 1898 i Randers i en alder af 72 år, og blev begravet den 29. december 1898 fra Randers, Skt. Mortens kirke.1342

Om Christen

• Folketælling: 1880.

Deres børn:

   620    i. Poul Frederik Jacobinus Cecilius Nielsen, Gartner [412] blev født den 4. november 1867 i Randers og blev døbt den 4. december 1867 i Randers, Sankt Mortens kirke.1343

Poul blev gift med Alma Uuist [3016] den 14. juni 1898 i Marie Magdalene kirke, Randers.1344 Alma blev født den 20. januar 1872 i Pindstrup, Nagdalene sogn og blev døbt den 20. maj 1872 i Marie Magdale kirke, Randers.1345

   621    ii. Ansgar Melangton Nielsen, [413] blev født den 25. januar 1876 i Randers, blev døbt den 11. november 1877 i Randers, Sankt Mortens kirke,1346 døde den 1. januar 1877 i Randers, og blev begravet den 8. januar 1877 fra Randers, Skt. Mortens kirke.1347

404. Søren De Fine Nyeboe, Grosserer [892] blev født den 27. november 1841 i Ringkøbing, blev døbt den 6. februar 1842 i Ringkøbing kirke,799 døde den 20. oktober 1910 i Tesdorpfsvej 41, københavn i en alder af 68 år, og blev begravet den 25. oktober 1910 fra Brorsonskirke til Vester kirkegaard, København.800

Forskningsnotater:
Naar Navnet de Fine, ligeledes først i Nutiden, forekommer i Forbindelse med Navnet Nyeboe, skyldes det en Opkaldelse af en Slægtning, Søren de Fine von Krogh, et Medlem af den gamle norske Slægt von Krogh, der paa Spindesiden nedstammer fra den ovenfor nævnte Arnoldus Montagne, som i Slutningen af det 17de Aarhundrede optog sin Moders Slægtsnavn de Fine
( Fundet på internettet: Slægterne Olivarius og de Fine. af L. H. F. de Fine Olivarius. -Genealogisk Institut i Kjøbenhavn. )

Om Søren

• Konfirmeret: 30. marts 1856, i Ringkøbing Kirke. 1348

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1885.

• SAMLING AF ANMELDERSER TIL HANDELSREGISTRENE: 1889.

• Tilgår Esbønderup sogn: 1898, Hellerup.

• Flytter fra Esrum: 1. maj 1902, til Holsteinsgade 19, København. 1349

• Familien bor: er fabriksinspektør, 1906, Holsteinsgade 19, København.

Søren blev gift med Laura Hjarup [2530] den 6. maj 1868 i København, Vor Frue kirke.1350 Laura blev født den 19. april 1843 i København,, blev døbt den 4. juni 1843 i København, Vor Frue kirke, døde den 25. november 1916 i K. E. Bruunsvej 8, Gentofte i en alder af 73 år, og blev begravet den 1. december 1916 på Vestre kirkegaard, København.1351

Om Laura

• Tilgår Esbønderup sogn: 1898, fra Hellerup.

• Familien bor i: 1906, Holsteinsgade 19, København.

Deres børn:

   622    i. Poul Friis Nyeboe, Kunstmaler [2529] blev født den 26. marts 1869 i Smedegade 6, København, blev døbt den 8. maj 1869 i Skt. Johannes kirke, København,1352 døde den 16. november 1929 i Vejby i en alder af 60 år, og blev begravet den 23. november 1929 på Vejby kirkegaard.1353

Poul blev gift med Anna Juliette Johansen, Pianist [2531], datter af Johan Carl Martin Johansen, Gaardejer, Bøtø [3887] og Juliane Marie, Bøtø [3894], den 15. maj 1894 i Væggerløse Kirke.1354 Status for par: ægteslabet ophørte 1901. Anna blev født den 5. juni 1873 i København,.1355

Poul blev derefter gift med Eva Pretzmann Aggerholm [2532] den 12. oktober 1901 i Vordingborg kirke.1356 Status for par: ægteskabet opløst. Eva blev født den 30. september 1879 i Sæby, Sjælland og blev døbt den 4. november 1879 i Sæby Kirke.1357

Poul blev derefter gift med Agnes Bauditz [2533], datter af Valdemar Sempull Bauditz, Toldassistent [342] og Anna Augusta Niikolajenna Abel [2991], den 20. januar 1912 i Hhjemmet.1358 Status for par: ægteslabet ophørte 1922. Agnes blev født den 11. februar 1875 i Odense, blev døbt den 14. april 1875 i Odense Skt. Knuds kirke,1359 og døde i 1947 i en alder af 72 år.

Poul blev derefter gift med Anita Maria Christiani, Koncertsangerinde [2534], datter af Emil Christiani, Professor, Kapelmester og Organist [609] og Dorthea Nicoline Louise Christiane Suhr, [608], den 19. april 1918 på Københavns Rådhus. Anita blev født den 24. september 1879 i Hannover,1360 blev døbt den 19. marts 1880 i Hannover, Tyskland, døde den 20. oktober 1965 i Nivaa i en alder af 86 år, og blev begravet den 23. oktober 1965 på Vejby kirkegaard.1361

+ 623    ii. Richardt Michael De Fine Nyboe, Handelsrejsende [2626] blev født den 23. januar 1871 i København,, blev døbt den 5. maj 1871 i København, Sankt Johannes kirke,1362 døde den 20. august 1932 i 43S Sth Ave., Brooklyn, USA1363 i en alder af 61 år, og blev begravet den 23. august 1932 i Brooklyn, New York, United States of America.

+ 624    iii. Robert Louis Jacob De Fine Nyeboe, [2884] blev født den 1. december 1872 i Skuldelev, blev døbt den 23. marts 1873 i Skuldelev kirke,1364 døde den 21. februar 1922 på Amtssygehuset, Frederiksberg i en alder af 49 år, og blev begravet den 24. februar 1922 på Gentofte kirkegaard.1365

+ 625    iv. Ancher Vilhelm Marius Johannes Hjarup Nyeboe, Cand. Pharm [2883] blev født den 17. oktober 1874 på Frederiksberg, blev døbt den 20. december 1874 i Frederiksberg kirke,1366 og døde den 16. september 1954 i MT PlaesaNew York976 i en alder af 79 år.

   626    v. Lærerinde Louise De Fine Nyboe, [2885] blev født den 3. august 1879 i København,, blev døbt den 2. november 1879 i København, Skt. Matthæus kirke,1367 døde den 26. april 1969 i Hørsholm i en alder af 89 år, og blev begravet den 1. maj 1969 på København, Vestre kirkegaard.1368


   627    vi. Valborg De Fine Nyeboe, [2886] blev født den 14. november 1881 i København,, blev døbt den 19. marts 1882 i København, Skt. Matthæus kirke,1369 døde den 30. august 1968 i Hørsholm1370 i en alder af 86 år, og blev begravet den 5. september 1968 på København, Vestre kirkegaard.1371 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

406. Adele Vilhelmine Nyeboe, [2014] blev født den 15. november 1845 i Ringkøbing, blev døbt den 5. maj 1846 i Ringkøbing kirke,803 døde den 3. juni 1873 i Ans i en alder af 27 år, og blev begravet den 7. juni 1873 på Grønbæk kirkegaard.804

Om Adele

• Konfirmeret: 15. april 1860, i Ringkøbing Kirke. 1372

• Fragår Ringkøbing sogn: 14. oktober 1861, til Ulfborg.

Adele blev gift med Niels Kold, Købmand [2622] den 29. oktober 1867 i Ringkøbing kirke.1373 Niels blev født den 14. juli 1825 i Skive, blev døbt den 2. april 1826 i Skive Kirke,809 døde den 20. juli 1907 i Bagsværd i en alder af 82 år, og blev begravet den 26. juli 1907 på København, Vestre kirkegaard.810

Om Niels

• Konfirmeret: 26. april 1840, i Skive Kirke. 1374

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1885.

• Registerkort: 1892.

Deres børn:

   628    i. Vilhelm Christian Kold, [2682] blev født den 7. oktober 1868 i Ans, Grønbæk Sogn, blev døbt den 20. november 1868 i Grønbæk Kirke,1375 døde den 20. april 1932 på Hareskov Sanatorium i en alder af 63 år, og blev begravet den 26. april 1932 i Assistens kirkegaard, København.1376

Vilhelm blev gift med Marie Andrea Margrethe Reimers [458] den 31. oktober 1900 i Sct. Mathæus kirke, København. Marie blev født den 8. april 1874 i Jerne sogn, Ribe amt og blev døbt den 10. april 1874 i Jerne Kirke.1377

Parnotater: Tilstrækkelig Attest fra Finansministeriet 26/10 1900

   629    ii. Frida Hansine Kold, [2683] blev født den 1. maj 1870 i Ans, Grønbæk Sogn og blev døbt den 6. juni 1870 i Grønbæk Kirke.1378

   630    iii. Øllegaard Kold, [2684] blev født den 29. februar 1872 i Ans og blev døbt den 26. april 1872 i Grønbæk Kirke.1379

   631    iv. Olga Christine Kold, [2685] blev født den 10. marts 1873 i Ans og blev døbt den 8. maj 1873 i Grønbæk Kirke.1380

407. Johannes Nyboe, Vejerassistent [2013] blev født den 5. november 1847 i Ringkøbing, blev døbt den 26. april 1848 i Ringkøbing kirke,805 døde den 12. marts 1926 i Ø. Farimagsgade 18 i en alder af 78 år, og blev begravet den 17. marts 1926 på København, Vestre kirkegaard.806

Om Johannes

• Konfirmeret: 27. april 1862, Holstebro kirke. 1381

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1890, Vedbæk. 1382

• Assisterende vejer: 1894. 1349

Johannes havde et forhold til Caroline Amalie Hansen, [3397]. Parret blev ikke gift. Caroline blev født cirka 1851.

Deres barn:

   632    i. Johannes Jacob Frits Nyboe, [3398] blev født den 14. maj 1877 i København,, blev døbt den 1. juli 1877 fra København, Skt. Johannes kirke,1383 døde den 26. maj 1878 i Rolighedsvej 12, Frederiksberg, København i en alder af 1 år, og blev begravet den 30. maj 1878 i Sankt Johannes kirkegaard, København.1384

Johannes blev gift med Inger Marie Petersen [2813] den 6. november 1881 i Sankt Stefans kirke, København.1385 Inger blev født den 8. september 1852 i Herfølge,1349 blev døbt den 31. oktober 1852 i Herfølge kirke,1386 døde den 9. september 1913 i Skt. Hans Hospital, København i en alder af 61 år, og blev begravet den 16. september 1913 på Vestre kirkegaard, København.1387

Om Inger

• Folketælling: 1890.

Deres barn:

+ 633    i. Hansine Vilhelmine Marie Nyboe, Husholderske [2665] blev født den 27. januar 1882 i Vedbæk, blev døbt den 23. april 1882 i Søllerød Kirke,1388 døde den 27. marts 1959 i Brooklyn, New York, New York, USA i en alder af 77 år, og blev begravet i Amerika.

413. Margrethe Elisabeth Nyboe, [216] blev født den 4. marts 1814 i Timring Sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 1. maj 1814 i Timring Kirke,829 døde den 9. juli 1847 i Køge i en alder af 33 år, og blev begravet den 14. juli 1847 i Køge. Skt. Nikolaj kirke.830

Om Margrethe

• Tjenestepige: 1834, hos Marie Elisabeth Nyeboe (Wisbech) Kolding. 750

• Folketælling: 1840.

• Folketælling: 1845.

Margrethe blev gift med Johan Dittlauff Lauff, Skrædermester [1368] den 3. maj 1837 i Roskilde Domkirke.1389 Johan blev født den 3. maj 1809 i Sakskøbing, blev døbt den 19. maj 1809 i Sakskøbing kirke,1390 døde den 2. marts 1876 i Køge i en alder af 66 år, og blev begravet den 9. marts 1876 i Køge. Skt. Nikolaj kirke.1391

Om Johan

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1855.

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1870.

Deres børn:

   634    i. Søn [351] blev født den 21. december 1837 i Køge,1392 døde den 6. februar 1838 i Køge, og blev begravet den 11. februar 1838 på Køge, Skt. Nikolaj Kirkegaard.1393

   635    ii. Birthe Marie Lauff, [2441] blev født den 13. marts 1839 i Køge, blev døbt den 28. marts 1839 i Hjemmet,1394 døde den 28. marts 1839 i Køge, og blev begravet den 5. april 1839 på Køge, Skt. Nikolaj Kirkegaard.1395

   636    iii. Johan Christoffer Lauff, [2439] blev født den 15. marts 1840 i Køge, blev døbt den 25. marts 1840 i Hjemmet,1396 døde den 25. marts 1840 i Køge, og blev begravet den 27. marts 1840 på Køge, Skt. Nikolaj Kirkegaard.1397

+ 637    iv. Bertha Marie Lauff, [1370] blev født den 25. juli 1841 i Køge, blev døbt den 5. september 1841 i Køge. Skt. Nikolaj kirke,1398 døde den 9. juni 1922 i Køge i en alder af 80 år, og blev begravet den 23. juni 1922 i Ny Skt. Nikolaj kirkegaard, Køge.1399

   638    v. Niels Peter Lauff, [1369] blev født den 26. december 1843 i Køge, blev døbt den 28. april 1844 i Køge. Skt. Nikolaj kirke,1400 døde den 24. december 1844 i Køge, og blev begravet den 29. december 1844 på Køge, Skt. Nikolaj Kirkegaard.1401

   639    vi. Niels Peter Lauff, Bagersvend [2440] blev født den 12. maj 1847 i Køge, blev døbt den 14. juli 1847 i Køge. Skt. Nikolaj kirke,1402 døde den 16. december 1883 i Køge i en alder af 36 år, og blev begravet den 20. december 1883 på Køge kirkegaard.1403 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

414. Niels Nielsen Nyboe, Rebslager [217] blev født den 15. januar 1816 i Tjørring, Sivebæk, blev døbt den 17. marts 1816 i Tjørring kirke,831 døde den 4. marts 1900 i Ringkøbing Amtssygehus i en alder af 84 år, og blev begravet den 9. marts 1900 på Dejbjerg kirkegaard.832

Om Niels

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1855.

• Tilgår Vinding sogn: 27. juli 1858, Fra Herning Sogn. 1404

• Folketælling: 1860.

• Tilgår Dejbjerg sogn: 24. april 1863, Fra Vinding Sogn. 1405

• Læs biografier: "Tjørring sogns historie" side 159 og side 160.

• Folketælling: 1870.

• Folketælling: 1880.

Niels blev gift med Karen Christensdatter Blæsbjerg, Jordemoder i Dejbjerg [989], datter af Christian Mathias Nielsen, [1958] 1407 og N. N. [1413], den 5. oktober 1847 i Snejbjerg kirke.1406 Karen blev født den 16. maj 1829 i Raasted, blev døbt den 29. maj 1829 i Raasted Kirke,1408 døde den 7. marts 1875 i Dejbjerg i en alder af 45 år, og blev begravet den 26. marts 1875 på Dejbjerg kirkegaard.1409

Om Karen

• Konfirmeret: 23. april 1843, i Råsted Kirke. 1410

• Tilgår Ørre sogn: 29. september 1844, Fra Råsted Sogn. 1411

• Fragår Råsted sogn: 29. oktober 1844, Til Ørre. 1412

• Afgår fra Ørre sogn: 1. september 1847, Til Tjørring Sogn. 1413

• Tilgår Vinding sogn: 27. juli 1858, Fra Herning.

Deres børn:

+ 640    i. Nicolai Peder Nyboe, Snedker [990] blev født den 17. august 1848 i Snejbjerg Sogn, blev døbt den 17. september 1848 i Snejbjerg kirke,1414 døde den 6. januar 1927 i De Gamles By, København i en alder af 78 år, og blev bisat den 9. januar 1927 fra Krematoriet, De gamles by, København.1415

   641    ii. Elsebeth Margarethe Nyeboe, [1878] blev født den 23. marts 1850 i Tjørring sogn, Ringkøbing amt og blev døbt den 20. maj 1850 i Tjørring kirke.1416

+ 642    iii. Ane Kirstine Nyboe, [1879] blev født den 7. september 1851 i Tjørring og blev døbt den 26. oktober 1851 i Tjørring kirke.1417

   643    iv. Maria Elisa Nyboe, [2009] blev født den 20. juli 1853 i Snejbjerg, blev døbt den 11. september 1853 i Snejbjerg kirke, døde den 18. juni 1871 i Dejbjerg i en alder af 17 år, og blev begravet den 21. juni 1871 på Dejbjerg kirkegaard.1418

+ 644    v. Nicoline Nyboe, [2010] blev født den 5. april 1855 i Herning, blev døbt den 3. juni 1855 i Herning kirke,1419 døde den 28. marts 1905 i Ringkøbing i en alder af 49 år, og blev begravet den 1. april 1905 på Ringsted kirkegaard.1420

Niels blev derefter gift med Maren Jensen [2443] den 15. maj 1877 i Dejbjerg Kirke.1421 Maren blev født den 4. september 1842 i Velling og blev døbt den 16. oktober 1842 i Velling kirke.1422

Om Maren

• Konfirmeret: 19. april 1857, i Velling Kirke. 1423

415. Elisabet Friisen Nyeboe, [219] blev født den 31. juli 1818 i Tjørring, blev døbt den 13. september 1818 i Tjørring kirke,833 døde den 8. august 1888 i Øster Lindet i en alder af 70 år, og blev begravet den 11. august 1888 på Øster Lindet kirkegaard.834

Om Elisabet

• Konfirmeret: 1833, i Snejbjerg kirke. 1424

• Afrejser fra Tjørring: 1834, til Ringkøbing. 1425

Elisabet blev gift med Jacob Stephansen Kragelund, Dagleier [1128] den 4. december 1846 i Magstrup kirke. Jacob blev født den 9. august 1824 i Øster Lindet og blev døbt den 12. august 1824 i Øster Lindet kirke.

Parnotater: Antal børn:Havde børn


SOUR @S27@

Om Jacob

• Folketælling: 1845.

Deres børn:

   645    i. Niels Jacobsen Kragelund, [729] blev født den 25. juli 1849 i Magstrup, blev døbt den 2. august 1849 i Magstrup kirke,1426 døde den 22. december 1853 i Gammel Haderslev i en alder af 4 år, og blev begravet den 24. december 1853 på Gammel Haderslev kirkegaard.1427,1428

   646    ii. Maria Elisabeth Kragelund, [727] blev født den 1. maj 1852 i Gammel Haderslev, blev døbt den 6. juni 1852 i Gammel Haderslev kirke,1429 døde den 9. juli 1852 i Gammel Haderslev, og blev begravet den 13. juli 1852 på Gammel Haderslev kirkegaard.1430

   647    iii. Lauritz Kragelund, [732] blev født den 17. september 1853 i Gammel Haderslev, blev døbt den 20. september 1853 i Gammel Haderslev kirke,1431 døde den 4. april 1878 i Øster Lindet i en alder af 24 år, og blev begravet den 9. april 1878 på Øster Lindet kirkegaard.1432 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

   648    iv. Johannes Visbek Kragelund, [733] blev født den 5. februar 1856 i Haderslev og blev døbt den 6. marts 1856 i Haderslev kirke.1433

   649    v. Elisabeth Marie Kragelund, [734] blev født den 23. maj 1858 i Haderslev og blev døbt den 4. juli 1858 i Haderslev Vor Frue kirke.1434

417. Conrad Lundsgaard Nyeboe, [220] blev født den 6. januar 1823 i Tjørring, blev døbt den 30. marts 1823 i Tjørring kirke,836 døde den 22. april 1872 i Ikast i en alder af 49 år, og blev begravet den 1. maj 1872 på Ikast kirkegaard.837

Notater:
Han rejste flere Aar i Amerika. Ejer af Ikast-Ravnsvad i Ikast Sogn
6 børn - de fleste i Amerika

Om Conrad

• Konfirmeret: 2. april 1837, i Tjørring Kirke. 1435

• Afgår fra Tjørring sogn: 4. maj 1846, Til Norsamerika. 1436

Conrad blev gift med Mette Katrine Mikkelsdatter [905] den 17. maj 1855 i Ørre Kirke.1437 Mette blev født den 5. december 1835 i Over-Simmelkjær, Ørre Sogn, blev døbt den 26. december 1835 i Ørre Kirke,1438 døde den 17. juni 1892 i Ravnsved, Ikast i en alder af 56 år, og blev begravet den 23. juni 1892 på Ikast kirkegaard.1439

Om Mette

• Konfirmeret: 7. april 1850, i Ørre Kirke. 1440

Deres børn:

+ 650    i. Birgitte Konradsen Nyboe, [906] blev født den 1. september 1857 i Ikast, blev døbt den 11. oktober 1857 i Ikast kirke,1441 og døde den 18. juni 19335 i en alder af 75 år.

+ 651    ii. Stine Konradsen Nyeboe, [907] blev født den 22. juni 1859 i Ikast, blev døbt den 16. oktober 1859 i Ikast kirke,1442 døde den 16. juni 1944 i Salem, Utah, Utah i en alder af 84 år, og blev begravet den 19. juni 1944 i Salem, Utah, Utah.5

   652    iii. Maren Blokke Lundsgaard Nyeboe, [908] blev født den 16. august 1862 i Ikast, blev døbt den 30. november 1862 i Ikast kirke,1443 døde den 2. januar 1920 i Salem, Utah, USA i en alder af 57 år, og blev begravet den 5. januar 1920 i Salem, Utah, USA.1444


Maren blev gift med Christen Nielsen, [2008] den 15. april 1882 i Ikast kirke. Christen blev født den 15. april 1856 i Bording, blev døbt den 12. maj 1856 i Bording Kirke, og døde den 26. august 1941 i Salem Utah i en alder af 85 år.

+ 653    iv. Mikkel Knudsen Nybo, Kreaturhandler [909] blev født den 17. marts 1865 i Ikast, blev døbt den 19. november 1865 i Ikast kirke,1445 og døde den 15. august 1940 i Spanish Fork, Utah, USA5 i en alder af 75 år.

+ 654    v. Margrethe Lundsgaard Nybo, [911] blev født den 10. marts 1868 i Ikast, blev døbt den 9. april 1868 i Ikast kirke,1446 døde den 16. juni 1936 i Helsingør i en alder af 68 år, og blev begravet den 20. juni 1936 på Helsingør kirkegaard.1447


   655    vi. Marie Konradsen Nyeboe, [912] blev født den 5. december 1870 i Ravnsved, Ikast, blev døbt den 18. december 1870 i Ikast kirke,1448 døde den 14. april 1941 i Kommunehospitalet Aarhus i en alder af 70 år, og blev begravet den 15. april 1941 på Grønbæk kirkegaard.1449


Marie blev gift med Thomas Sørensen Hermansen, Fotograf [1129], søn af Søren Peder Hermansen, [1168] og Bodil Marie Thomasen [1253], den 27. februar 1894 i Sankt Johannes kirke, Købenavn.1450 Thomas blev født den 3. juni 1867 i Låsby Sogn, Skanderborg Amt, blev døbt den 5. august 1867 i Låsby Kirke,1451 døde den 30. marts 1930 i Domsognet Aarhus i en alder af 62 år, og blev begravet den 4. april 1930 på Grønbæk kirkegaard.1452

418. Christian Larssøn Nyeboe, Gårdmand i Ørskov og Snejbjerg. [221] blev født den 7. januar 1826 i Tjørring, blev døbt den 3. marts 1826 i Tjørring kirke,838 døde den 6. november 1901 i Ørskov i en alder af 75 år, og blev begravet den 14. november 1901 på Snejbjerg kirkegaard.839

Om Christian

• Konfirmeret: 26. april 1840, i Tjørring Kirke. 1453

• Tilgået Tjørring sogn fra ??: 14. oktober 1846. 1454

• Afrejse fra Tjørring: 4. maj 1852. 1455

• Tilgået Tjørring sogn: 5. december 1852, Fra Gjellerup.

• Folketælling: 1860.

• Afgået fra Tjørring: 5. april 1866, Til Herning. 1456

• Tilgået Herning sogn: 8. april 1866, Fra Tjørring. 1457

• Folketælling: 1880.

Christian blev gift med Kirsten Nielsdatter [222] den 17. oktober 1851 i Gjellerup kirke.1458 Kirsten blev født den 4. marts 1824 i Gjellerup, blev døbt den 19. april 1824 i Gjellerup kirke,1459 døde den 2. januar 1866 i Tjørring i en alder af 41 år, og blev begravet den 9. januar 1866 på Tjørring kirkegaard.1460

Deres børn:

   656    i. Niels Nyboe, Handelsgartner i Dakota [224] blev født den 6. oktober 1852 i Krøjgaard, Gjellerup Sogn og blev døbt den 7. november 1852 i Gjellerup kirke.1461

   657    ii. Niels Christian Nyeboe, [2487] blev født den 18. juni 1854 i Tjørring, blev døbt den 20. august 1854 i Tjørring kirke,1462 døde den 26. september 1897 i Snejbjerg i en alder af 43 år, og blev begravet den 1. oktober 1897 på Snejbjerg kirkegaard.1463 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

   658    iii. Mette Kirstine Nyboe, [226] blev født den 29. august 1856 i Tjørring Sogn, Hammerum Herred, blev døbt den 31. august 1856 i Tjørring kirke,1464 og døde i 1878 i en alder af 22 år.

   659    iv. Nicolaj Nyboe, [1876] blev født den 26. marts 1859 i Tjørring Sogn, Hammerum Herred, blev døbt den 27. marts 1859 i Tjørring kirke,1465 døde den 3. april 1860 i Tjørring i en alder af 1 år, og blev begravet den 8. april 1860 på Tjørring kirkegaard.1466

+ 660    v. Kirstine Christensen Nyboe, [227] blev født den 23. februar 1862 i Ørskov og blev døbt den 26. februar 1862 i Tjørring kirke.1467

+ 661    vi. Lise Christensen Nyboe, Trikotagehandler [228] blev født den 4. september 1864 i Tjørring Sogn, Hammerum Herred, blev døbt den 30. oktober 1864 i Tjørring kirke,1468 døde den 5. januar 1937 på Korsør sygehus i en alder af 72 år, og blev begravet den 10. januar 1937 på Nivaa kirkegaard.1469

Christian blev derefter gift med Birgitte Marie Sørensen [223] den 28. marts 1866 i Gjellerup kirke.1470 Birgitte blev født den 11. juni 1833 i Gjellerup, blev døbt den 14. juli 1833 i Gjellerup kirke,1471 døde den 29. april 1875 i Snejbjerg i en alder af 41 år, og blev begravet den 7. maj 1875 på Snejbjerg kirkegaard.1472

Deres børn:

   662    i. Søren Lund Christensen [2001] blev født den 13. februar 1867 i Herning, blev døbt den 24. februar 1867 i Herning kirke,1473 døde den 3. april 1867 i Herning, og blev begravet den 14. april 1867 på Herning kirkegaard.1474

   663    ii. Søren Lund Christensen Nyboe, [235] blev født den 3. marts 1868 i Herning, blev døbt den 15. marts 1868 i Herning kirke,1475 og døde i 1900 i Amerika i en alder af 32 år.

+ 664    iii. Nicolai Nyboe, [229] blev født den 11. marts 1868 i Herning Sogn, blev døbt den 15. marts 1868 i Herning kirke,1475 døde den 26. december 1930 i Ørskov i en alder af 62 år, og blev begravet den 3. januar 1931 på Snejbjerg kirkegaard.1476

   665    iv. Kirsten Christensen Nyboe, [234] blev født den 9. juli 1870 i Herning, blev døbt den 16. oktober 1870 i Herning kirke,1477 døde den 19. oktober 1904 i Snejbjerg i en alder af 34 år, og blev begravet den 19. oktober 1904 på Snejbjerg kirkegaard.1478 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   666    v. Dødfødt Drengebarn [1957] blev født den 20. november 1873 i Herning,1479 døde den 20. november 1873 i Herning,1479 og blev begravet den 23. november 1873 på Herning kirkegaard.1480

   667    vi. Birthe Marie Nyboe, Konfekturehandlerske [236] blev født den 24. april 1875 i Snejbjerg, blev døbt den 7. maj 1875 i Snejbjerg kirke,1481 døde den 31. oktober 1940 på Øresunds hospital, Helsingør i en alder af 65 år, og blev begravet den 6. november 1940 på Snejbjerg kirkegaard.1482,1483 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Christian blev derefter gift med Dorthea Kirstine Madsen, [410] den 16. november 1880 i Rind kirke.1484 Dorthea blev født den 1. april 1834 i Kollund, Rind sogn, blev døbt den 6. maj 1834 i Rind kirke,1485 døde den 6. december 1912 i Snejbjerg i en alder af 78 år, og blev begravet den 13. december 1912 på Snejbjerg kirkegaard.1486

420. Johannes Conrad Nyeboe, [922] blev født den 4. marts 1830 i Karby Mors, blev døbt den 7. marts 1830 i Karby kirke,846 døde den 5. marts 1908 i Koldby Thy i en alder af 78 år, og blev begravet den 13. marts 1908 på Hørdum kirkegaard.847

Notater:
Læs bogen " Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummer" af Esben Graugaard

Prøv www.google.dk - og skriv Johannes Conrad Nyeboe for at se flere artikler

Om Johannes

• Konfirmeret: 14. april 1844, i Nørre Felding kirke. 1487

• tilflyttet Karby: oktober 1846. 1488

• fadder ved Anthon Nicolaj Nielsens: 17. juni 1877.

• Fadder: 10. oktober 1878.

• Faddere ved Mads Kristian Korsgaards dåb: 12. september 1883.

• Faddere ved Mads Kristian Korsgaards dåb: 15. august 1886.

• Folketælling: 1890.

• Drikkehorn:

• Mindesten: Hørdum kirkegaard.

• Mindeplade: sidder stadig på gavlen på huset i Koldby Thy.

• Se Biografi:

Johannes blev gift med Else Marie Nielsdatter Korsgaard [933], datter af Niels Pedersen Korsgaard [423] og Marianne Madsdatter [440], den 27. marts 1857 i Hørning Kirke.1489 Else blev født den 14. januar 1833 i Koldby Thy, blev døbt den 31. marts 1833 i Hørdum kirke,1490 døde den 26. marts 1911 i Koldby Thy i en alder af 78 år, og blev begravet den 3. april 1911 på Hørdum kirkegaard.1491

Parnotater:
Hvem Forlovere ere: Skolelærer og Kirkesanger Yde i Stagstrup. Gaardmand Niels Lund i Karby

Om Else

• Konfirmeret: 11. april 1844, i Hørdum Kirke. 1492

Deres børn:

+ 668    i. Elisabeth Friis Nyeboe, [151] blev født den 5. februar 1858 i Koldby Thy, blev døbt den 27. februar 1858 i Hørdum kirke,1493 døde den 1. januar 1933 i Gærupgaard i en alder af 74 år, og blev begravet den 8. januar 1933 på Stagstrup kirkegaard.1494

   669    ii. Marianne Nyeboe, [152] blev født den 7. marts 1860 i Koldby Thy, blev døbt den 7. marts 1860 i Hjemmet,1495 døde den 13. marts 1860 i Koldby Thy, og blev begravet den 21. marts 1860 på Hørdum kirkegaard.1496

   670    iii. Nicolaj Peter Nyeboe, [37] blev født den 12. juli 1861 i Koldby Thy, blev døbt den 24. november 1861 i Hørdum kirke,1497 døde den 17. april 1870 i Koldby Thy i en alder af 8 år, og blev begravet den 25. april 1870 på Hørdum kirkegaard.1498

+ 671    iv. Niels Korsgaard Nyeboe, Handelsmand [31] blev født den 13. april 1863 i Koldby Thy, blev døbt den 1. august 1863 i Hørdum kirke,1499 døde den 7. december 1930 i Koldby Thy i en alder af 67 år, og blev begravet den 13. december 1930 på Hørdum kirkegaard.1500

+ 672    v. Marianne Nyeboe, [149] blev født den 13. september 1865 i Koldby Thy, blev døbt den 5. januar 1866 i Hørdum kirke,1501 døde den 14. februar 1942 i Thisted i en alder af 76 år, og blev begravet den 19. februar 1942 på Sønderhaa Kirkegaard.1502

+ 673    vi. Marius Ib Nyeboe, [153] blev født den 25. juli 1867 i Koldby Thy, blev døbt den 28. juli 1867 i Hørdum kirke,1503 døde den 24. juli 1946 i Jægersborg i en alder af 78 år, og blev bisat den 27. juli 1946 på Ordrup kirkegaard.1504

   674    vii. Peter Nyeboe, [154] blev født den 25. juli 1869 i Koldby Thy, blev døbt den 27. juli 1869 i Hjemmet,1505 døde den 29. september 1869 i Koldby Thy, og blev begravet den 6. oktober 1869 på Hørdum kirkegaard.1506

   675    viii. Nicolaj Peter Nyeboe, [118] blev født den 15. juli 1871 i Koldby Thy, blev døbt den 18. juli 1871 i Hjemmet,1507 døde den 24. oktober 1871 i Koldby Thy, og blev begravet den 31. oktober 1871 på Hørdum kirkegaard.1508

+ 676    ix. Nicoline Nyeboe, [150] blev født den 7. april 1876 i Koldby Thy, blev døbt den 9. april 1876 i Hørdum kirke,1509 døde den 8. februar 1917 i Skive i en alder af 40 år, og blev begravet den 13. februar 1917 på Skive kirkegaard.1510

422. Chresten Lundsgaard Nyboe, [163] blev født den 9. februar 1833 i Karby, Mors, blev døbt den 10. februar 1833 i Karby kirke,850 døde den 9. marts 1907 i Kristinelund, Dover i en alder af 74 år, og blev begravet den 19. marts 1907 på Ydby kirkegaard.851

Om Chresten

• Konfirmeret: 11. april 1847, i Karby kirke. 1511

• Afrejse: Christen flytter til Ydby, maj 1856, Fra Karby. 1512

• Folketælling: 1880.

Chresten blev gift med Maren Christine Jensdatter [191] den 20. oktober 1857 i Ydby kirke.1513 Maren blev født den 13. september 1829 i Dovergaard, blev døbt den 20. september 1829 i Ydby kirke,1514 døde den 9. december 1912 i Dover i en alder af 83 år, og blev begravet den 18. december 1912 på Ydby kirkegaard.1515

Om Maren

• Konfirmeret: 14. april 1844, i Ydby Kirke. 1516

Deres børn:

+ 677    i. Jens Poulsen Nyboe, [192] blev født den 5. juli 1858 i Dovergaard, blev døbt den 17. oktober 1858 i Ydby kirke,1517 døde den 19. februar 1945 i Odder i en alder af 86 år, og blev begravet den 26. februar 1945 på Odder Valgmenigheds kirkegaard.1518

   678    ii. Maria Elisabeth Nyboe, [1819] blev født den 10. oktober 1860 i Dovergaard, blev døbt den 26. december 1860 i Ydby kirke,1519 døde den 4. januar 1866 i Dovergaard i en alder af 5 år, og blev begravet den 12. januar 1866 på Ydby kirkegaard.1520

+ 679    iii. Maria Nyboe, [204] blev født den 3. april 1863 i Dovergaard, blev døbt den 5. maj 1863 i Ydby kirke,1521 døde den 15. december 1949 i Dover i en alder af 86 år, og blev begravet den 21. december 1949 på Ydby kirkegaard.1522

   680    iv. Marie Elisabeth Nyboe, Trikotagehandlerske [206] blev født den 28. marts 1866 i Dovergaard, blev døbt den 2. juli 1866 i Ydby kirke,1523 døde den 1. maj 1938 i Hvidbjerg Thyholm i en alder af 72 år, og blev begravet den 6. maj 1938 på Ydby kirkegaard.1524

+ 681    v. Nielsine Nyboe, [207] blev født den 24. december 1868 i Dovergaard, blev døbt den 24. marts 1869 i Ydby kirke,1525 døde den 15. oktober 1953 i Dover i en alder af 84 år, og blev begravet den 23. oktober 1953 på Hurup kirkegaard.1526

424. Johannes Lundsgaard Wisbech, [241] blev født den 31. marts 1821 i Kolding, blev døbt den 1. juli 1821 i Kolding Skt. Nicolaj kirke,856 døde den 10. marts 1887 i København, i en alder af 65 år, og blev begravet den 17. marts 1887 på Kolding kirkegaard.857

Notater:
Udgiver af " Wisbechs Almanak" som blev trykt i Kolding. 1886 solgte han Almanaken og flyttede til København

Om Johannes

• Folketælling: 1880.

Johannes blev gift med Margrethe Hansigne Caroline Madsen, [242] den 30. juni 1866 fra Horsens, Vor Frelser kirke.1527 Margrethe blev født den 22. oktober 1841 i Horsens, blev døbt den 5. december 1841 fra Horsens, Vor Frelser kirke,1528 døde den 7. februar 1917 i Rødby i en alder af 75 år, og blev begravet den 13. februar 1917 på Kolding kirkegaard.1529

Om Margrethe

• Konfirmeret: 1856, Horsens, Vor Frelser kirke. 1530

Deres børn:

   682    i. Marie Elise Wisbech, [246] blev født den 14. april 1867 i Kolding, blev døbt den 10. juni 1867 i Kolding, Skt. Nikolaj kirke,1531 døde den 20. juni 1882 i Kolding i en alder af 15 år, og blev begravet den 24. juni 1882 fra Kolding, Skt. Nikolaj kirke(-).1532

   683    ii. Gerda Christiane Petromille Wisbech, [247] blev født den 28. april 1868 i Kolding, blev døbt den 14. juni 1868 i Kolding, Skt. Nikolaj kirke,1533 døde den 18. juni 1874 i Kolding i en alder af 6 år, og blev begravet den 21. juni 1874 fra Kolding, Skt. Nikolaj kirke(-).1534

+ 684    iii. Johannes Lauritz Wisbech, Papirhandler og bogtrykker, København [248] blev født den 12. april 1870 i Kolding, blev døbt den 19. juni 1870 i Kolding, Skt. Nikolaj kirke,1535 døde den 21. juli 1944 i København, i en alder af 74 år, og blev begravet den 25. juli 1944 fra Bispebjerg Krematorium.1536

   685    iv. Thora Margrethe Wisbech, [255] blev født den 28. december 1871 i Kolding og blev døbt den 2. juni 1872 i Kolding, Skt. Nikolaj kirke.1537

Thora blev gift med Christian Christensen [256]. Christian blev født i Horsens.

+ 686    v. Einar Jens Peter Wisbech, [259] blev født den 1. marts 1873 i Kolding og blev døbt den 24. juni 1873 i Kolding, Skt. Nikolaj kirke.1538

   687    vi. Kristian Vilhelm Wisbech, Restauratør [262] blev født den 7. september 1874 i Kolding, blev døbt den 6. maj 1875 i Sankt Nikolaj kirke, Kolding,1539 døde den 3. februar 1931 på Frederiksberg i en alder af 56 år, og blev bisat den 8. februar 1931 fra Søndermarks Krematorium.1540 Et andet navn for Kristian var Xenia Conradsen.

Kristian blev gift med Xenia Eleonora Harte [3929] den 19. januar 1915 i Manhattan, New York City, New York, USA.976 Xenia blev født den 2. oktober 1884 i København,.

Kristian blev derefter gift med Sophie Caroline Emilie Henze [4275].1541

   688    vii. Helene Petronelle Wisbech, [269] blev født den 24. september 1876 i Kolding, blev døbt den 22. april 1877 i Kolding, Sct. Nikolaj kirke,1542 døde den 29. oktober 1894 i København, i en alder af 18 år, og blev begravet den 4. november 1894 i København, Holmens kirke.1543

+ 689    viii. Hildur Emilie Wisbech, [2722] blev født den 5. marts 1879 i Kolding, blev døbt den 22. maj 1879 i Kolding, Sct. Nikolaj kirke,1544 og døde i 1926 i Rødby1545 i en alder af 47 år.

   690    ix. Vilhelm Humble Wisbech, [268] blev født den 8. februar 1885 i Kolding, blev døbt den 6. april 1885 i Kolding, Skt. Nikolaj kirke,1546 og døde i 1951 i Clatsop, Oregon i en alder af 66 år.

Vilhelm blev gift med Christine Henningsen [3939] den 28. februar 1913 i Astoria, Queens, New York, United States. Christine er født den 26. januar 1892 i Danmark og døde i oktober 1963 i Clackamas, Oregon i en alder af 71 år.

426. Dorthea Elisabeth Wisbech, [244] blev født den 15. maj 1827 i Kolding og blev døbt den 15. juli 1827 i Kolding, Sct. Nikolaj kirke.860

Dorthea blev gift med Carl Christian Igell [3531].

Deres barn:

+ 691    i. Caroline Christine Wisbeck, [3530] blev født den 24. februar 1854 i Kolding og blev døbt den 2. april 1854 i Sankt Nikolaj kirke, Vejle.1547

428. Marie Elisabeth Conradsdatter Nyboe, [286] blev født den 21. juni 1805 i Salholdt, blev døbt den 21. juli 1805 i Herning kirke,867 døde den 25. april 1852 i Sahlholdt i en alder af 46 år, og blev begravet den 11. maj 1852 på Herning kirkegaard.868

Om Marie

• Konfirmeret: 1820, i Herning kirke. 1548

Marie blev gift med Niels Lauridsen Sahlholdt [288], søn af Laurids ( Laust ) Thomsen, [657] og Anna Jensdatter [396], den 27. september 1822 i Herning kirke.1549 Niels blev døbt den 28. september 1793 i Tjørring kirke,1550 døde den 29. oktober 1881 i Sahlholdt i en alder af 88 år, og blev begravet den 1. november 1881 på Herning kirkegaard.1551

Om Niels

• Folketælling: 1834.

Deres børn:

+ 692    i. Laurids Sivebæk Nielsen, [592] blev født den 28. oktober 1823 i Sivebæk, Tjørring Sogn, blev døbt den 9. november 1823 i Tjørring kirke,1552 døde den 9. september 1898 i Tjørring i en alder af 74 år, og blev begravet den 14. september 1898 på Tjørring kirkegaard.1553

   693    ii. Ane Nielsdatter [593] blev født den 8. januar 1826 i Salholdt, blev døbt den 23. marts 1826 i Herning kirke,1554 døde den 27. april 1860 i Abiltrup i en alder af 34 år, og blev begravet den 6. maj 1860 på Vorgod Kirkegaard.1555

Ane blev gift med Christen Christensen Abildtrup, Gaardejer [631] den 11. oktober 1844 i Herning kirke.1556 Christen blev født i 1805, blev døbt den 27. oktober 1805 i Vorgod kirke, døde den 19. marts 1879 i Abiltrup i en alder af 74 år, og blev begravet den 26. marts 1879 på Vorgod Kirkegaard.1557

+ 694    iii. Laurids Nyboe Nielsen, [584] blev født den 8. april 1829 i Salholt, Herning Sogn, blev døbt den 16. april 1829 i Herning kirke,1558 døde den 16. marts 1903 i Lille Salholdt i en alder af 73 år, og blev begravet den 24. marts 1903 på Herning kirkegaard.1559

+ 695    iv. Ane Kirstine Nielsdatter [596] blev født den 9. august 1831 i Salholdt, Herning, blev døbt den 30. august 1831 i Herning kirke,1560 døde den 11. juni 1865 i Understrup, Ørre Sogn i en alder af 33 år, og blev begravet den 17. juni 1865 på Ørre kirkegaard.1561

+ 696    v. Else Johanne Nielsen, [394] blev født den 1. august 1834 i Herning, blev døbt den 31. august 1834 i Herning kirke,1562 døde den 3. februar 1871 i Vesterholm, Herning i en alder af 36 år, og blev begravet den 11. februar 1871 på Herning kirkegaard.1563

   697    vi. Ellen Høgild Nielsen, [598] blev født den 21. maj 1837 i Salholdt, Herning, blev døbt den 4. juni 1837 i Herning kirke,1564 døde den 28. januar 1866 i Nygaard, Gjellerup Sogn i en alder af 28 år, og blev begravet den 3. februar 1866 på Gjellerup Kirkegaard.1565

Ellen blev gift med Søren Krøjgaard [764] den 26. marts 1857 i Herning kirke.1566 Søren blev født den 22. februar 1833 i Krøjgaard, Gjellrup Sogm, blev døbt den 8. april 1833 i Gjellerup kirke,1567 døde den 22. februar 1912 i Herning i en alder af 79 år, og blev begravet den 29. februar 1912 på Gjellerup Kirkegaard.1568

   698    vii. Conradmine Nielsen, [2322] blev født den 23. september 1839 i Sahlholt, Herning, blev døbt den 6. oktober 1839 i Herning kirke,1569 døde den 16. januar 1840 i Sahlholt, og blev begravet den 24. januar 1840 på Herning kirkegaard.1570

   699    viii. Conrad Nyboe Nielsen, [2323] blev født den 24. april 1841 i Salholt, Herning, blev døbt den 29. maj 1841 i Herning kirke,1571 døde den 22. maj 1849 i Salholt, Herning i en alder af 8 år, og blev begravet den 28. maj 1849 på Herning kirkegaard.1572

   700    ix. Abelone Nielsen, [2324] blev født den 12. november 1843 i Salholt, Herning, blev døbt den 14. november 1843 i Herning kirke,1573 døde den 16. juni 1849 i Salholt, Herning i en alder af 5 år, og blev begravet den 24. juni 1849 på Herning kirkegaard.1574

   701    x. Tomassine Nielsen, [599] blev født den 4. april 1847 i Salholdt, Herning Sogn, blev døbt den 26. maj 1847 i Herning kirke,1575 døde den 4. august 1924 i Herning i en alder af 77 år, og blev begravet den 8. august 1924 på Herning kirkegaard.1576

Tomassine blev gift med Søren Krøjgaard [764] den 12. juni 1866 i Herning kirke.1577 Søren blev født den 22. februar 1833 i Krøjgaard, Gjellrup Sogm, blev døbt den 8. april 1833 i Gjellerup kirke,1567 døde den 22. februar 1912 i Herning i en alder af 79 år, og blev begravet den 29. februar 1912 på Gjellerup Kirkegaard.1568

Parnotater: Ingen Børn

431. Mette Kirstine Buch, [1614] blev født den 11. januar 1799 i Ringkøbing, blev døbt den 8. marts 1799 i Ringkøbing kirke, døde den 5. maj 1828 i Aale, Skanderborg amt i en alder af 29 år, og blev begravet den 13. maj 1828 på Aale kirkegaard.888

Mette blev gift med Axel Riber, Sognepræst [3594] den 7. juni 1816 i Ringkøbing kirke.1578 Axel blev født den 30. juli 1779 i Sønder Næraa, Aasum, Odense, blev døbt den 6. august 1779 i Sønder Næraa kirke,1579 døde den 11. oktober 1852 i Aale, Skanderborg amt i en alder af 73 år, og blev begravet den 20. oktober 1852 på Aale kirkegaard.1580

Om Axel

• Folketælling: 1801.

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1850, Skanderborg amt, Aale by.

Deres børn:

   702    i. Peder Riber, Theologisk Candidat [4320] blev født den 20. marts 1817 i Sønder Lem, Ringkøbing amt og blev døbt den 17. juni 1817 i Sønder Lem Kirke.1581

   703    ii. Johanne Kirstine Riber [4319] blev født den 27. august 1825 i Aale Præstegaard, Skanderborg amt og blev døbt den 6. april 1826 i Aale kirke.1582

433. Laurids Buch, Købmand senere Handelsbetjent [1616] blev født den 5. november 1801 i Ringkøbing, blev døbt den 22. januar 1802 i Ringkøbing kirke, døde den 9. februar 1850 i Ringkøbing i en alder af 48 år, og blev begravet den 16. februar 1850 på Ringkøbing kirkegaard.889

Om Laurids

• Folketælling: 1834.

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1850.

Laurids giftede sig med ukendt Christiane Elvine Athalia Stockfleth [1617] den 15. august 1828 i huset i Thisted.1583 Status for par: parret blev skilt. Christiane blev født den 14. oktober 1810 i København, og blev døbt den 23. oktober 1810 i København, Garnisions kirke.1584

Om Christiane

• Konfirmeret: 2. april 1826, Thisted Kirke. 1585

• Folketælling: 1840.

Deres barn:

   704    i. Laura Kirstine Buch, [4279] blev født den 8. august 1829 i Ringkøbing og blev døbt den 14. august 1829 i Ringkøbing kirke.1586


447. Anna Margrethe Kirstine Bang [3767] blev født den 7. juni 1842 i Valby, København, blev døbt den 7. august 1842 i Frederiksberg kirke,909 døde den 17. august 1881 i Lergrav, Aulum Sogn i en alder af 39 år, og blev begravet den 24. august 1881 på Aulum kirkegaard.910


Anna blev gift med Jens Peter Damgaard, [3041], søn af Christen Skjærlund Damgaard, Møller i Borbjerg [1172] og Margrethe Cathrine Lundsgaard [1171], den 14. april 1866 i Tørring Kirke.1587 Jens blev født den 12. marts 1842 i Borbjerg, blev døbt den 16. maj 1842 i Borbjerg kirke,919 døde den 27. juli 1907 i Lergrav i en alder af 65 år, og blev begravet den 1. august 1907 på Aulum kirkegaard.920

Om Jens

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1890. 1588

Deres børn:

+ 705    i. Peder Lundsgaard Damgaard, [3772] blev født den 23. april 1867 i Aulum, blev døbt den 30. april 1867 i Aulum Kirke,1589 døde den 9. december 1950 i Oksbøl i en alder af 83 år, og blev begravet den 14. december 1950 på Aal sogns kirkegaard.1590

   706    ii. Margrethe Cathrine Damgaard, [3770] blev født den 10. august 1868 i Aulum, blev døbt den 25. august 1868 i Aulum Kirke,1591 døde den 26. januar 1911 i Holstebro i en alder af 42 år, og blev begravet den 1. februar 1911 på Holstebro kirkegaard.1592

Margrethe blev gift med Jens Charles Meedom, Maskinfabrikant [3778], søn af Jørgen Christian Meedom, Gaardejer [3780] og Regine Catrine Rahbæk [3781], den 28. oktober 1887 i Aulum Kirke.1593 Jens blev født den 16. juni 1857 i Sinding, Ringkøbing amt, blev døbt den 2. juli 1857 i Sinding kirke,1594 døde den 20. februar 1930 i Holstebro i en alder af 72 år, og blev begravet den 25. februar 1930 på Holstebro kirkegaard.1595

   707    iii. Anna Birgitte Damgaard, [3771] blev født den 17. december 1869 i Aulum, blev døbt den 30. december 1869 i Aulum Kirke,1596 døde den 7. juli 1953 i Snejbjerg i en alder af 83 år, og blev begravet den 11. juli 1953 på Snejbjerg kirkegaard.1597


Anna blev gift med Poul Stochholm Smith [3788] den 20. marts 1891 i Aulum Kirke.1598 Poul blev født den 7. april 1869 i Sønder Lem, blev døbt den 16. maj 1869 i Sønder Lem Kirke,1599 døde den 6. oktober 1932 i Snejbjerg i en alder af 63 år, og blev begravet den 12. oktober 1932 på Snejbjerg kirkegaard.1600

+ 708    iv. Kristen Skjærlund Damgaard, [3773] blev født den 28. november 1870 i Aulum, blev døbt den 29. december 1870 i Aulum Kirke,1601 døde den 17. august 1959 i Laurbjerg, Randers amt i en alder af 88 år, og blev begravet den 21. august 1959 på Ørum sogns kirkegaard.1602

   709    v. Anna Elisabeth Damgaard, [3787] blev født den 6. februar 1872 i Lergrav, Aulum Sogn, blev døbt den 8. februar 1872 i Hjemmet,1603 døde den 9. februar 1872 i Lergrav, og blev begravet den 18. februar 1872 på Aulum kirkegaard.1604

   710    vi. Anna Elisabeth Damgaard, [3776] blev født den 28. april 1874 i Aulum, blev døbt den 30. april 1874 i Hjemmet,1605 døde den 30. juni 1903 i Trøstrup Mark i en alder af 29 år, og blev begravet den 6. juli 1903 på Timring kirkegaard.1606

Anna blev gift med Johan Peter Tronhjem, Slagtermester [3813]. Johan blev født den 20. oktober 1865 i Snejbjerg, blev døbt den 13. august 1866 i Snejbjerg kirke, døde den 16. marts 1925 i Vildbjerg i en alder af 59 år, og blev begravet den 23. marts 1925 på Vildbjerg kirkegaard.1607

   711    vii. Svend Trøst Damgaard, Fyrbøder [3775] blev født den 16. juli 1875 i Aulum, blev døbt den 29. august 1875 i Aulum Kirke,1608 døde den 1. maj 1902 i Nyborg i en alder af 26 år, og blev begravet den 7. maj 1902 på Aarhus Nordre kirkegaard.1609,1610

Svend blev gift med Emilie Kirstine Vilhelmine Peddersen [4273] den 28. november 1900 i Skt. Pouls kirke, Aarhus.1611 Emilie blev født den 27. september 1880 i København, og blev døbt den 29. oktober 1880 i Sankt Johannes kirke, København.1612

   712    viii. Astrid Damgaard, [3774] blev født den 24. marts 1877 i Lergrav, Aulum Sogn, blev døbt den 8. april 1877 i Aulum Kirke,1613 døde den 15. februar 1903 i Lergrav. Aulum Sogn i en alder af 25 år, og blev begravet den 24. februar 1903 på Aulum kirkegaard.557 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

   713    ix. Niels Damgaard, [3789] blev født den 8. februar 1879 i Lergrav, blev døbt den 23. februar 1879 i Aulum Kirke,1614 døde den 10. september 1879 i Lergrav, og blev begravet den 14. september 1879 på Aulum kirkegaard.1615

448. Jensine Sophie Margrethe Bang [3769] blev født den 28. juli 1844 i Valby og blev døbt den 13. maj 1845 i Frederiksberg kirke.

Om Jensine

• Konfirmeret: 17. april 1859, Lemvig kirke. 1616

• Folketælling: 1870.

Jensine blev gift med Carl Marthurin Thestrup, Malermester i Lemvig [3882] den 16. april 1867 i Lemvig kirke. Status for par: ægteskabet blev opløst. Carl blev født den 22. februar 1845 i Skive og blev døbt den 17. maj 1845 i Skive Kirke.1617

Om Carl

• Konfirmeret: 17. april 1859, Lemvig kirke. 1618

Deres barn:

   714    i. Rasmus Thestrup [3881] blev født den 18. januar 1868 i Lemvig og blev døbt den 7. februar 1868 i Lemvig kirke.

Rasmus blev gift med Vilhelmine Hansen [187] 976 den 19. januar 1895 i Maine, USA.976

Om Rasmus og Vilhelmine

• Bryllup: 1895.

450. Jens Peter Damgaard, [3041] blev født den 12. marts 1842 i Borbjerg, blev døbt den 16. maj 1842 i Borbjerg kirke,919 døde den 27. juli 1907 i Lergrav i en alder af 65 år, og blev begravet den 1. august 1907 på Aulum kirkegaard.920

Notater: Læs mere om Jens Peter Damgaard på: http://naturstien.dk/bedstefars%20far.html

Om Jens

• Folketælling: 1860.

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1890. 1588

Jens blev gift med Anna Margrethe Kirstine Bang [3767], datter af Niels Hofmann Bang [3278] og Elisabeth Lundsgaard [3275], den 14. april 1866 i Tørring Kirke.1587 Anna blev født den 7. juni 1842 i Valby, København, blev døbt den 7. august 1842 i Frederiksberg kirke,909 døde den 17. august 1881 i Lergrav, Aulum Sogn i en alder af 39 år, og blev begravet den 24. august 1881 på Aulum kirkegaard.910

(Dubleret slægtslinje. Se Person 447)

Jens blev derefter gift med Christine Henriette Medom [3786] den 30. marts 1883 i Sinding kirke.1619 Christine blev født den 10. marts 1855 i Sinding, blev døbt den 17. september 1855 i Sinding kirke,1620 døde den 10. april 1884 i Lergrav i en alder af 29 år, og blev begravet den 16. april 1884 på Aulum kirkegaard.1621

Om Christine

• Konfirmeret: 4. april 1869, Skjern kirke. 1622

Deres barn:

   715    i. Ragnhild Damgaard, [3790] blev født den 22. januar 1884 i Lergrav, blev døbt den 16. februar 1884 i Hjemmet,1623 døde den 17. maj 1889 i Lergrav i en alder af 5 år, og blev begravet den 24. maj 1889 på Aulum kirkegaard.1624


Jens blev derefter gift med Ane Marie Medom [3279], datter af Jørgen Christian Medom [4416] og Regine Catherine Rahbek [4422], den 28. april 1885 i Sinding kirke.1625 Ane blev født den 13. maj 1848 i Visgaard, Sinding ( Ringkøbing amt ), blev døbt den 20. maj 1848 i Sinding kirke,1626 døde den 29. juli 1920 i Aulum i en alder af 72 år, og blev begravet den 3. august 1920 på Aulum kirkegaard.1627

Om Ane

• Konfirmeret: 27. april 1862, Ørre Kirke. 1628

• Folketælling: 1911, Aulum stationsby. 1629

• Folketælling: 1916, Aulum stationsby. 1630
Billede

forrige  9. generation  Næste451. Hansine Marie Suhr, [2900] blev født den 3. januar 1853 i Nakskov og blev døbt den 17. maj 1853 i Skt. Nikolaj kirke, Nakskov.926

Om Hansine

• Konfirmeret: 6. oktober 1867, i Nysted Kirke. 1631

Hansine blev gift med Carl Otto Marius Stürup, Købmand i Helsingør [607] den 16. maj 1880 i Nysted Kirke.1632 Carl blev født den 20. juli 1852 i Nysted, blev døbt den 8. oktober 1852 i Nysted Kirke,1633 døde den 15. december 1923 i Falkonervej 5, København i en alder af 71 år, og blev bisat den 21. december 1923 på Helsingør kirkegaard.1634

Om Carl

• Registerkort: 1908.

Deres barn:

   716    i. Georg Christoffer Stürup, Ingeniør [4633] blev født den 14. maj 1881 i Voldemestergade 18, Helsingør og blev døbt den 26. juni 1881 i Helsingør Domkirke.1635

Georg blev gift med Karen V. Hadoln [4636], datter af Knud Christian Emil Hadelov, Fabrikant [4637] og H. Michaeline Moilde Thomsen [4638], den 15. april 1913 i Garnisons Kirke, København.1636 Karen blev født den 17. juni 1885 i Frederiksberggade, Helsingør.

452. Dorthea Nicoline Louise Christiane Suhr, [608] blev født den 18. juni 1854 i Østerbro, København, blev døbt den 20. august 1854 i Trinitatis Kirke, København,927 døde den 12. januar 1895 i Fiolgade 17, Helsingør i en alder af 40 år, og blev begravet den 17. januar 1895 på Helsingør kirkegaard.928

Om Dorthea

• Konfirmeret: 4. april 1869, Nysted Kirke. 976

Dorthea blev gift med Emil Christiani, Professor, Kapelmester og Organist [609] den 29. august 1875 i Nysted Kirke.1637 Emil blev født den 6. oktober 1851 i Øster Bjerregrav, blev døbt den 16. november 1851 i Øster Bjerregrav kirke,1638 og døde den 1. februar 1921 i Washington, DC, USA i en alder af 69 år.

Om Emil

• Konfirmeret: 8. april 1866, Øster Bjerregrav kirke. 1639

• Nekrolog: Washington, DC, 3. februar 1921, "The Washington Times", First Edition, p 23, col 7. 976

Deres børn:

   717    i. Carelius Emil Christiani, Musiker [4628] blev født den 8. februar 1877 i Lüneburg, Hanover, blev døbt den 9. juni 1877 i Nysted Kirke,1640 døde den 26. oktober 1934 i Suitland, USA i en alder af 57 år, og blev begravet i Cedar Hill Cemetery.

Carelius blev gift med Agnes Valborg Petersen [4629], datter af Valdemar Petersen [4630] og Cicilie Trophine Jochumsen [4632], den 31. december 1901 i Brorsons kirke, København.1641 Agnes blev født den 16. august 1880 i København og blev døbt den 19. september 1880 i Sankt Pauls kirke, København.1642

   718    ii. Anita Maria Christiani, Koncertsangerinde [2534] blev født den 24. september 1879 i Hannover,1360 blev døbt den 19. marts 1880 i Hannover, Tyskland, døde den 20. oktober 1965 i Nivaa i en alder af 86 år, og blev begravet den 23. oktober 1965 på Vejby kirkegaard.1361

Anita blev gift med Poul Friis Nyeboe, Kunstmaler [2529], søn af Søren De Fine Nyeboe, Grosserer [892] og Laura Hjarup [2530], den 19. april 1918 på Københavns Rådhus. Poul blev født den 26. marts 1869 i Smedegade 6, København, blev døbt den 8. maj 1869 i Skt. Johannes kirke, København,1352 døde den 16. november 1929 i Vejby i en alder af 60 år, og blev begravet den 23. november 1929 på Vejby kirkegaard.1353

Anita blev derefter gift med Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll [4726] den 31. december 1901 i Hellig Kors kirke, København.1643 Poul blev født den 3. januar 1879 i Hassing, Thy, blev døbt den 23. marts 1879 i Hassing kirke,1644 døde den 30. marts 1948 i Rigshospitalet i København i en alder af 69 år, og blev begravet den 4. april 1948 på Hillerød kirkegaard.1645

455. Jacob Vilhelm Gjellebøl [2661] blev født den 7. august 1860 i Skælskør, blev døbt den 16. september 1860 i Skælskør Kirke,936 døde den 3. april 1944 i Nyvej 20, Frederiksberg, København i en alder af 83 år, og blev bisat på Skælskør kirkegaard.937

Om Jacob

• Konfirmeret: 3. oktober 1875, i Skælskør Kirke. 1646

• Folketælling: 1880.

• Boghandler: 1886-1908, Skælskør. 939

• Folketælling: 1906, Ahlgade 23, Skælskør.

Jacob blev gift med Andrea Henriette Elgstrøm [610] den 22. august 1886 i Skælskør Kirke.1647 Andrea blev født den 9. august 1864 i Skælskør, blev døbt den 22. oktober 1864 i Skælskør Kirke,1648 døde den 6. december 1943 i Nyvej 20, Frederiksberg, København i en alder af 79 år, og blev bisat på Skælskør kirkegaard.1649

Om Andrea

• Konfirmeret: 5. oktober 1879, Skælskør Kirke. 1650

Deres barn:

   719    i. Gerda Elgstrøm Gjellebol [3510] blev født den 24. juni 1887 i Skælskør og blev døbt den 30. september 1887 i Skælskør Kirke.1651

456. Magnus Nyboe Norlander, Købmand i Skaarup og Hillerød [1898] blev født den 1. april 1859 i Sklæskør, blev døbt den 26. juni 1859 i Skælskør Kirke,942 døde den 23. april 1938 i Frederikssund i en alder af 79 år, og blev begravet den 29. april 1938 på Frederikssund kirkegaard.943

Om Magnus

• Konfirmeret: 20. april 1873, i Skælskør Kirke. 1652

• Købmand i Gudme: 1893-1904. 1653

• Folketælling: 1911.

• Firmaregistrering: 13. januar 1919.

Magnus blev gift med Vilhelmine Hartmann [2560] den 27. marts 1890 i København, Frederiksberg kirke.1654 Vilhelmine blev født den 24. juni 1862 i Middelfart, blev døbt den 3. august 1862 i Middelfart Kirke,1655 døde den 28. december 1939 i Hillerød i en alder af 77 år, og blev begravet den 3. januar 1940 på Frederikssund kirkegaard.1656

Deres børn:

+ 720    i. Hugo Norlander, Repræsentant [611] blev født den 10. maj 1891 i Skælskør og blev døbt den 2. august 1891 i Skælskør Kirke.1657

   721    ii. Johanne Christiane Norlander, [2561] blev født den 31. maj 1892 i Skælskør, blev døbt den 6. august 1892 i Skælskør Kirke,1658 døde den 25. august 1892 i Skælskør, og blev begravet den 28. august 1892 på Skælskør kirkegaard.1659

+ 722    iii. Johan Harald Norlander, [615] blev født den 31. oktober 1893 i Gudme, blev døbt den 17. december 1893 i Gudme kirke,1660 og døde i 1975 i Hillerød i en alder af 82 år.

   723    iv. Svend Magnus Norlander, [612] blev født den 18. juni 1895 i Gudme, blev døbt den 7. juli 1895 i Gudme kirke,1661 og døde den 11. marts 1980 i Lee, Florida, United States i en alder af 84 år.

Svend blev gift med Mary Clausen, [614] den 15. februar 1920 i Præsteboligen, Hillerød.1662 Mary blev født den 17. november 1897 i Aalborg og blev døbt den 26. december 1897 i Aalborg, Budolfi kirke.1663

Svend blev derefter gift med Gerda Elisabeth. Norlander, Kosmetolog [4378]. Gerda blev født den 19. december 1897 i Nora, Västernorrland, Sweden.

   724    v. Anna Norlander, [1443] blev født den 3. november 1897 i Gudme, Svendborg amt, blev døbt den 23. januar 1898 i Gudme kirke,1664 døde den 12. marts 1900 i Gudme i en alder af 2 år, og blev begravet den 19. marts 1900 på Gudme kirkegaard.1665

457. Karen Marie Louise Adeleide Julie Christine Antoinette Nyeboe Norlander, [1899] blev født den 29. september 1865 i Skælskør og blev døbt den 1. april 1866 i Skælskør Kirke.944

Om Karen

• Konfirmeret: 5. oktober 1879, i Skælskør Kirke. 1666

• Folketælling: 1890.

Karen blev gift med Hans Henrik Bondo, Kaptajn i Hæren [620] den 25. november 1888 i Skælskør Kirke.1667 Hans blev født den 20. august 1860 i Odense, blev døbt den 16. oktober 1860 i Odense, Vor Frue Kirke,,1668 døde den 11. april 1933 i Kommunehospitalet, København i en alder af 72 år, og blev bisat den 17. april 1933 fra Citadel kirke, København.1669

Om Hans

• Folketælling: 1880.

• Premierlieutnant.: 26de Bataillon, 1885, Odense. 1670

• Folketælling: 1890.

• Registerblad: 1892.

• Folketælling: 1901, Kastelsvej 4, 3. sal København.

• Til Lykke: 20. august 1907, Morgenbladet Adresse-Avisen ( 1906-1907 ).

Deres børn:

   725    i. Jens Ebbe Bondo, [3216] blev født den 24. december 1889 i Skælskør og blev døbt den 21. januar 1890 i Skælskør Kirke.1671

Jens blev gift med Sigrid Petersen [4531] den 1. november 1922 i København. Sigrid blev født den 3. maj 1893 i København.

   726    ii. Rosa Marie Bondo, [1544] blev født den 18. februar 1891 i Odense og blev døbt den 24. maj 1891 i Odense.

   727    iii. Dora Marie Bondo, [3217] blev født den 18. februar 1891 i Odense og blev døbt den 24. maj 1891 i Odense, Sct. Hans kirke.1672

Dora blev gift med Olaf Lindstrøm, Dansk Fuldmægtig [4530] den 8. november 1913 i Kastelskirken, København.1673 Olaf blev født den 13. februar 1886 i Christiania, Norge og blev døbt den 16. februar 1886 i Oslo fylke, Den Katolsk Apostoliske Menighet i Kristiania.1674

   728    iv. Erna Margrethe Bondo, [3218] blev født den 7. januar 1893 i Østervold, København og blev døbt den 7. maj 1893 i Garnisons kirke.1675

Erna blev gift med Carl Thorvald Johansen, Tobakshandler [4532] den 29. juli 1923 fra Citadel kirke, København.1676 Carl blev født den 13. juli 1893 i Erik Ejegodsgade 3, Slagelse og blev døbt den 29. oktober 1893 i Skt. Mikkels Kirke, Slagelse.1677

+ 729    v. Helga Elisabeth Bondo, [3219] blev født den 13. oktober 1895 i Østervold, København, og blev døbt den 6. april 1896 i København, Garnisions kirke.1678

458. Mads Søndergaard Jensen., Gaardejer [529] blev født den 4. oktober 1844 i Gimsinghuset, Gimsing Sogn, blev døbt den 26. december 1844 i Gimsing Kirke,950 døde den 3. februar 1919 i Holstebro i en alder af 74 år, og blev begravet den 12. februar 1919 på Maabjerg kirkegaard.951

Om Mads

• Konfirmeret: 17. april 1859, i Hjerm Kirke. 1679

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1890.

Mads blev gift med Else Kathrine Lauridsdatter Særkjær [3896] den 24. maj 1870 i Maabjerg kirke.1680 Else blev født den 21. september 1842 i Maabjerg, blev døbt den 26. december 1842 i Maabjerg kirke,1681 døde den 20. maj 1896 i Holstebro sygehus i en alder af 53 år, og blev begravet den 28. maj 1896 på Maabjerg kirkegaard.1682

Om Else

• Konfirmeret: 13. april 1857, Maabjerg kirke. 1683

Deres børn:

   730    i. Jens Søndergaard Jensen [3897] blev født den 4. marts 1873 i Maabjerg, blev døbt den 9. marts 1873 i Maabjerg kirke,1684 døde den 17. september 1885 i Maabjerg i en alder af 12 år, og blev begravet den 24. september 1885 på Maabjerg kirkegaard.1685

+ 731    ii. Laurids Ingvard Jensen Søndergaard [3899] blev født den 29. juli 1876 i Maabjerg og blev døbt den 6. august 1876 i Holstebro kirke.1686

   732    iii. Nikoline Martine Jensen [3898] blev født den 17. juni 1878 i Maabjerg og blev døbt den 4. august 1878 i Maabjerg kirke.1687

Nikoline blev gift med Jens Sophus Frederik Laursen, Skolelærer i Varde [4540], søn af Frederik Laursen, Skomager [4541] og Kirsten Marie Pedersen [4542], den 29. december 1898 i Maabjerg kirke.1688 Jens blev født den 20. august 1874 i Ulfkjær, Ulfbrog sogn og blev døbt den 6. september 1874 i Ulfborg kirke.1689

   733    iv. Inger Jensen. [4440] blev født den 10. juli 1882 i Maabjerg sogn og blev døbt den 11. juli 1882 i Maabjerg kirke.1690

Mads blev derefter gift med Kirsten Søndergaard Nielsen, [3902]. Kirsten blev født den 14. februar 1849 i Asp, blev døbt den 9. april 1849 i Asp kirke, Ringkøbing amt,1691 døde den 14. november 1914 i Maabjerg i en alder af 65 år, og blev begravet den 20. november 1914 på Maabjerg kirkegaard.1692

Om Kirsten

• Konfirmeret: 12. april 1863, Fousing kirke. 1693

460. Ane Kirstine Jensen [531] blev født den 22. marts 1849 i Gimsinghuset, Gimsing Sogn, blev døbt den 17. juni 1849 i Gimsing Kirke,954 døde den 22. april 1910 i Tolsgaardhus, Vejrum sogn i en alder af 61 år, og blev begravet den 29. april 1910 på Vejrum kirkegaard.955

Om Ane

• Konfirmeret: 12. april 1863, i Hjerm Kirke. 1694

Ane blev gift med Christen Jensen [278] den 29. oktober 1868 i Gimsing Kirke.1695 Christen blev født den 9. oktober 1841 i Vejrum, blev døbt den 24. oktober 1841 i Vejrum kirke, Hjerm herred,1696 døde den 11. november 1926 i Tolgaardshus, Vejrum sogn i en alder af 85 år, og blev begravet den 18. november 1926 på Vejrum kirkegaard.1697

Om Christen

• Konfirmeret: 30. marts 1856, Vejrum kirke.

• Folketælling: 1880, Vejrum sogn.

• Folketælling: 1901, Vejrum sogn.

Deres børn:

+ 734    i. Jens Jensen [3611] blev født den 23. august 1870 i Øster Nørsøller, Vejrum sogn, blev døbt den 28. august 1870 i Vejrum kirke,1698 døde den 12. juni 1933 i Øster Tolsgaard, Vejrum sogn i en alder af 62 år, og blev begravet den 19. juni 1933 på Vejrum kirkegaard.1699

   735    ii. Jens Søndergaard Jensen [3612] blev født den 22. februar 1872 i Vejrum sogn og blev døbt den 3. marts 1872 i Vejrum kirke.

   736    iii. Jakob Søndergaard Jensen [3613] blev født den 28. juli 1874 i Vejrum sogn og blev døbt den 2. august 1874 i Vejrum sogn.1701

   737    iv. Kjerstan Marie Jensen [3614] blev født den 30. juli 1877 i Vejrum sogn og blev døbt den 5. august 1877 i Vejrum kirke.1702

+ 738    v. Lenius Martinus Jensen [3615] blev født den 29. november 1881 i Vejrum og blev døbt den 4. december 1881 i Vejrum kirke.1703

   739    vi. Niels Bernhard Jensen [3616] blev født den 3. november 1885 i Vejrum sogn og blev døbt den 8. november 1885 i Vejrum kirke.1704

461. Sara Nyboe Jensen [532] blev født den 2. juli 1851 i Gimsinghuset, Gimsing Sogn, blev døbt den 17. august 1851 i Gimsing Kirke,956 døde den 29. april 1912 fra Diakonissestiftelsen, Solbjerg sogn, København i en alder af 60 år, og blev begravet den 7. maj 1912 i Københavns amt, Ordrup kirkegaard.

Sara blev gift med Hans Peter Herman Bech, Boghandler i Lemvig [2095] den 9. november 1876 i Gimsing Kirke.1705 Hans blev født den 17. september 1842 i Ringkøbing, blev døbt den 13. november 1842 i Ringkøbing kirke,1706 døde den 12. august 1915 i Videbæk i en alder af 72 år, og blev begravet den 21. august 1915 i Københavns amt, Ordrup kirkegaard.1707

Om Hans

• Konfirmeret: 19. april 1857, Lemvig kirke. 1708

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1901, Østergade, Lemvig.

• Folketælling: 1906, Østergade 125.

• Folketælling: 1911, Østergade 8, Lemvig. 1709

Deres børn:

+ 740    i. Nicoline Martine Jacobine Bech, Musiklærerinde [3442] blev født den 11. juli 1877 i Lemvig og blev døbt den 13. november 1877 i Lemvig kirke.1710

   741    ii. Hans Marinus Frederik Bech, Direktør [3443] blev født den 4. september 1879 i Lemvig og blev døbt den 1. oktober 1879 i Lemvig kirke.

Hans blev gift med Hilda Beatrice Wainwright [3503].

   742    iii. Sara Hermandine Bech, [3444] blev født den 28. februar 1885 i Lemvig og blev døbt den 2. april 1885 i Lemvig kirke.

465. Gravers Jacobsen Graversen, Gæstgiver i Ulfkær Gjæstgivergaard [2096] blev født den 2. august 1859 i Gimsing, blev døbt den 25. september 1859 i Gimsing Kirke,964 døde den 14. maj 1905 i Nissum Fjord i en alder af 45 år, og blev begravet den 21. maj 1905 på Ulfkær kirkegaard.965

Om Gravers

• Konfirmeret: 5. oktober 1873, i Gimsing Kirke. 1711

Gravers blev gift med Ane Kirstine Laursen [4402] den 16. marts 1883 i Gimsing Kirke.1712 Ane blev født den 24. september 1859 i Gimsing, blev døbt den 30. oktober 1859 i Gimsing Kirke,1713 døde den 8. januar 1928 i Ulfkær i en alder af 68 år, og blev begravet den 12. januar 1928 på Ulfkær kirkegaard.1714

Om Ane

• Konfirmeret: 5. oktober 1873, Gimsing Kirke. 1715

Deres børn:

   743    i. Nicoline Martine Graversen, [4403] blev født den 27. november 1883 i Gimsing og blev døbt den 9. december 1883 i Gimsing Kirke.1716

Nicoline blev gift med Jacob Jensen Jacobsen, Købmand [1572] den 26. juni 1902 i Ulfborg kirke.1717 Jacob blev født den 2. december 1875 i Ulfborg og blev døbt den 9. april 1876 i Ulfborg kirke.1718

   744    ii. Methea Johanne Graversen Søndergaard [4411] blev født den 16. juli 1885 i Gimsing og blev døbt den 26. juli 1885 i Gimsing Kirke.1719

   745    iii. Jakobine Graversen Søndergaard [4404] blev født den 29. oktober 1886 i Gimsing og blev døbt den 14. november 1886 i Gimsing Kirke.1720

   746    iv. Andrea Jette Marie Graversen Søndergaard [4405] blev født den 8. juni 1888 i Gimsing og blev døbt den 22. juli 1888 i Gimsing Kirke.1721

   747    v. Laurids Enevold Graversen Søndergaard, Urmager [4406] blev født den 22. november 1889 i Gimsing og blev døbt den 8. december 1889 i Gimsing.1722

Laurids blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

   748    vi. Ane Laurine Ckristine Graversen Søndergaard [4407] blev født den 1. maj 1891 i Gimsing og blev døbt den 24. maj 1891 i Gimsing Kirke.1723

   749    vii. Marie Charlotte Graversen Søndergaard [4408] blev født den 26. april 1892 i Gimsing og blev døbt den 15. maj 1892 i Gimsing Kirke.1724

   750    viii. Viggo Otto Graversen Søndergaard [4409] blev født den 24. marts 1893 i Gimsing og blev døbt den 7. maj 1893 i Gimsing Kirke.1725

   751    ix. Kristian Halbert Graversen Søndergaard [4410] blev født den 16. maj 1894 i Gimsing og blev døbt den 27. maj 1894 i Gimsing Kirke.1726

476. Jens Martin Madsen-Østerbye, Skomagermester [2633] blev født den 26. september 1878 i Lomborg Sogn, blev døbt den 17. november 1878 i Lomborg Kirke,992 døde den 27. september 1946 i Holstebro i en alder af 68 år, og blev begravet den 4. oktober 1946 på Bispebjerg kirkegaard.993

Jens blev gift med Karoline Kathrine Nielsen, [3366] den 28. december 1906 i Skjern kirke.1727 Karoline blev født den 28. august 1875 i Brejning sogn, Ringkøbing amt, blev døbt den 5. september 1875 i Brejning kirke, Ringkøbing amt,1728 døde den 18. marts 1951 i en alder af 75 år, og blev begravet den 23. marts 1951 på Bispebjerg kirkegaard.

Deres børn:

+ 752    i. Charlotte Louise Nyboe Madsen-Østerbye, [3370] blev født den 28. januar 1910 i Holstebro, blev døbt den 22. april 1910 i Holstebro, kirke,1729 døde den 10. januar 2004 i København, i en alder af 93 år, og blev begravet den 16. januar 2004 på Rungsted kirkegaard.

   753    ii. Bodil Harriet Nyboe Madsen-Østerbye, Seminarierektor [3378] blev født den 27. november 1911 i Holstebro, blev døbt den 18. februar 1912 i Holstebro, kirke,1730 døde den 23. maj 1975 i Ruds Vedby i en alder af 63 år, og blev begravet på Bispebjerg kirkegaard.

   754    iii. Anna Poula Madsen-Østerbye, [3379] blev født den 21. august 1917 i Holstebro, blev døbt den 28. oktober 1917 i Holstebro, kirke,1731 døde den 15. august 1993 i en alder af 75 år, og blev begravet på Gladsaxe Kirkegaard.1732

Anna blev gift med Roar Gundel - Pedersen [3380] i december 1942.1732 Roar døde den 6. maj 1980.1732

477. Mads Kristian Madsen-Østerbye, Skomagermester [2640] blev født den 9. november 1880 i Lomborg sogn, Ringkøbing amt og blev døbt den 19. december 1880 i Lomborg Kirke.994

Om Mads

• Konfirmeret: 21. april 1895, Skjern kirke, Ringkøbing amt. 1733

Mads blev gift med Emilie Nikoline Karlsen [3635] den 16. februar 1908 i Gelleleje kirke.1734 Emilie blev født den 8. januar 1878 i Gilleleje og blev døbt den 20. januar 1878 i Gilleleje kirke.1735

Parnotater: Notat i kirkebogen
Frigørelsesattest fra Lomborg-Rom Sogneraad af 16. januar 1908.
-----
Med forsørgelsesattesten anerkender sognet (hans fødesogn), at det er forpligtiget til at yde ham fattighjælp, hvis han skulle få behov for det. Det betyder ikke nødvendigvis, at den pågældende var under fattigvæsenet eller havde været det. Det skal mere ses som en garantierklæring, som han kunne forelægge, når han kom til et andet sogn. Dermed vidste det nye sogn, at man uden risiko kunne lade ham bo hos sig.


Om Emilie

• Konfirmeret: 10. april 1892, Gilleje kirke. 1736

Deres børn:

   755    i. Lilian Madsen-Østerbye, [4493] .

   756    ii. Edith Madsen-Østerbye, [4494] .

488. Bodil Sophie Andrea Henriette Larsen, [1649] blev født den 2. januar 1869 i Lemvig og blev døbt den 12. januar 1869 i Lemvig kirke.

Om Bodil

• Konfirmeret: 1. august 1883, i Lemvig kirke. 1737

Bodil blev gift med Andreas Christensen, Købmand i Lemvig [3742], søn af Jacob Christensen, [4078] og Mette Kirstine Andersen [4090], den 21. november 1893 i Lemvig kirke. Andreas blev født den 26. januar 1864 i Lemvig og blev døbt den 20. marts 1864 i Lemvig kirke.

Om Andreas

• Konfirmeret: 28. april 1878, Lemvig kirke. 1738

Deres børn:

   757    i. Anna Kristine Christensen [1427] blev født den 8. februar 1895 i Søndergade, Lemvig og blev døbt den 17. februar 1895 i Lemvig kirke.1739

Anna blev gift med Karl Petersen [1432], søn af Hans Christian Petersen [1433] og Karen Larsen, [1436], den 26. februar 1915 i Guldbjerg kirke, Svendborg amt.1740 Karl blev født den 16. januar 1878 i Nyborg og blev døbt den 10. april 1878 i Vor Frue kirke, Odense.1741

   758    ii. Louise Margrethe Christensen, [4109] blev født den 10. marts 1896 i Søndergade, Lemvig og blev døbt den 19. marts 1896 i Lemvig kirke.1742

   759    iii. Petrea Alexine Christensen, [4092] blev født den 17. august 1898 i Lemvig og blev døbt den 21. august 1898 i Lemvig kirke.1743

   760    iv. Marie Elisabeth Christensen [4112] blev født den 6. januar 1900 i Søndergade, Lemvig og blev døbt den 4. februar 1900 i Lemvig kirke.1744

490. Laura Marie Larsen, [1670] blev født den 11. februar 1877 i Lemvig og blev døbt den 25. april 1877 i Lemvig kirke.

Om Laura

• Konfirmeret: 24. april 1892, i Lemvig kirke.

Laura blev gift med Johan Ludvig Smith, Manufakturhandler, København [3009], søn af Hans Jakob Smith, Teglværksejer [3013] og Johanne Christine Gjærulff [3014], den 28. april 1897 i Lemvig kirke.1745 Johan blev født den 29. maj 1866 i Nørlem, Ringkøbing amt og blev døbt den 5. juli 1866 i Nørlem Kirke.1746

Om Johan

• Konfirmeret: 28. april 1881, Nørlem Kirke. 1747

Deres barn:

   761    i. Hans Jakob Smith, [3015] blev født den 7. januar 1898 i Lemvig og blev døbt den 30. januar 1898 i Lemvig kirke.1748

491. Martine Marie Larsen, [1722] blev født den 11. februar 1877 i Lemvig og blev døbt den 25. februar 1877 i Lemvig kirke.

Om Martine

• Konfirmeret: 24. april 1892, i Lemvig kirke.

Martine blev gift med Ole Christian Kastberg [3441], søn af Peter Kastberg, Stationsforvalter [4602] og Agathe Bøgild [4603], den 20. marts 1901 i Lemvig kirke. Ole blev født den 13. oktober 1875 i Fjaltring og blev døbt den 28. oktober 1875 i Fjaltring Kirke.1749

Om Ole

• Konfirmeret: 6. oktober 1889, Hjemme. 1750

• Folketælling: 5. november 1925, Øresundsvej 86, 3th, København. 1751

• Folketølling: 5. november 1930, Øresundsvej86, 3th. 1752

• Folketølling: 7. november 1940, Øresundsvej 76, 3.th.

Deres børn:

   762    i. Jens Larsen Kastberg [4616] blev født den 1. marts 1902 i Lemvig ( Ringkøbing amt ).

   763    ii. Peter Kastberg [4617] blev født den 23. juni 1903 i Lemvig.

   764    iii. Agathe Kirstine Kastberg [4618] blev født den 26. marts 1907 i Ramme og blev døbt den 19. maj 1907 i Ramme Kirke.1753

   765    iv. Hans Peter Hammer Michael Nyboe Kastberg [4459] blev født den 30. december 1909 i Ramme Jernbanestation, Ramme og blev døbt den 13. februar 1910 i Ramme Kirke.1754

494. Agnes Leonora Mortensen Nyboe, [1337] blev født den 10. december 1882 i Lemvig og blev døbt den 7. juli 1885 i Lemvig kirke.

Om Agnes

• Udvandrer: 1900, til Argentina. 976

Agnes giftede sig med ukendt Thor Andersen [4080] 1755 i Rejste til Argentina.

Deres børn:

   766    i. Thor Andersen [4081] blev født den 7. februar 1911 i Tres Arroyos, provinsen buenos Aires, Argentina.1756

+ 767    ii. Ida Agnes Andersen [4091]

496. Peter Nyboe, [2839] blev født den 28. april 1886 i Lemvig og blev døbt den 5. september 1886 i Lemvig kirke.

Om Peter

• Udrejser til Argentina: 1900. 1032

• Udrejser til Argebtina: 1901. 976

• Udrejste til Argentina: 1905. 976

Peter blev gift med Bertha Marie Jensen [4082] 1755 i Udrejste tti Argentina 1905.

Deres barn:

   768    i. Oda Ingefred Nyboe, [4083] blev født den 19. december 1919 i Tres Arroyos, provinsen buenos Aires, Argentina.1755

499. Kirsten Nødskov Pedersen [1421] blev født den 9. august 1865 i Kjærgaardsig, Resen sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing amt og blev døbt den 12. oktober 1865 i Resen Kirke, Ringkøbing amt.1049

Om Kirsten

• Folketælling: 1906.

• Folketælling: 1916, Harboøre.

• Folketælling: 1921. 1757

• Folketælling: 1930.

Kirsten blev gift med Niels Christian Andersen Knarberg, Urmager [5014] den 30. maj 1899 i Harboøre Kirke.1758 Niels blev født den 16. juni 1827 i Resen, Ringkøbing amt, blev døbt den 29. juli 1827 i Resen Kirke,1759 døde den 4. juli 1901 i Hvidbjerg, Thyholm i en alder af 74 år, og blev begravet den 9. juli 1901 i Hvidbjerg kirkegaard.1760

Om Niels

• Folketælling: 1870.

Deres barn:

+ 769    i. Louis Charlo Pedersen, Kenholt, Redaktør på Extra Bladet [4496] blev født den 2. august 1902 i Struer og blev døbt den 21. september 1902 i Struer kirke.1761


505. Jens Martinus Nybo Pedersen, Lokomotivfører [1425] blev født den 21. oktober 1877 i Lemvig, blev døbt den 2. december 1877 i Lemvig kirke, døde den 6. september 1938 i Langgade, Struer i en alder af 60 år, og blev begravet den 10. september 1938 på Struer kirkegaard.

Notater:
Han udtrådte af folkekirken den 5. august 1919, og igen indmeldt den 18. december 1919.

Om Jens

• Tilflyttet: 1905, Esbjerg. 1762

• Bopæl: 1911, Martinus, Johanne og Carl bor Boldesagergade 4, Esbjerg. 1763

• Folketælling: 1930, Jernbanevej 40, Ringkøbing.

Jens blev gift med Ane Johanne Risum Lauritsen [776] den 17. november 1901 i Aarhus, Sankt Pouls kirke.1764 Ane blev født den 14. oktober 1876 i Lemvig og blev døbt den 30. oktober 1876 i Lemvig kirke.

Om Ane

• Konfirmeret: 5. april 1891, i Lemvig kirke. 1765

Deres barn:

   770    i. Karl August Nybo Pedersen, Maskinarbejder [777] blev født den 7. maj 1902 i Jægergaardsvej 71, Aarhus,1766 og blev døbt den 25. juli 1909 i Esbjerg kirke.1767

Karl blev gift med Olga Christensen [785] den 27. maj 1933 i Ringkøbing kirke.

Jens blev derefter gift med Kirstine Jensine Thominde Frederiksen [1426] den 23. august 1919 i Borgerlig viet på Holstebro Rådhus.1768 Kirstine blev født den 5. maj 1896 i Struer, blev døbt den 31. maj 1896 i Struer kirke,1769 døde den 2. februar 1945 på Amtssygehuset, Holstebro i en alder af 48 år, og blev begravet den 7. februar 1945 på Struer kirkegaard.1770

Om Kirstine

• Konfirmeret: 30. april 1910, i Struer Kirke. 1771

Deres børn:

+ 771    i. Anna Johanne Nybo Pedersen [778] blev født den 1. december 1919 i Holstebro,, blev døbt den 14. december 1919 i Holstebro, kirke,1772 og døde den 11. april 2001 i Esbjerg1773 i en alder af 81 år.

   772    ii. Mads Louis Nybo Pedersen [773] blev født den 29. december 1920 i Struer og blev døbt den 9. januar 1921 i Struer kirke.1768

+ 773    iii. Johannes Nybo (Pedersen) [769] blev født den 1. december 1921 i Struer, blev døbt den 11. februar 1923 i Struer kirke,1774 og døde den 17. november 2011 i Hillerød i en alder af 89 år.

   774    iv. Svend Aage Nybo Pedersen [771] blev født den 6. januar 1923 i Struer og blev døbt den 11. februar 1923 i Struer kirke.1775

   775    v. Aksel Nybo Pedersen [784] blev født den 19. juni 1924 i Ringkøbing og blev døbt den 24. august 1924 i Ringkøbing kirke.1776

Aksel blev gift med Ella [811] ____________.1048

   776    vi. Erik Nybo (Pedersen) [780] blev født den 14. august 1925 i Ringkøbing, blev døbt den 20. august 1925 i Ringkøbing kirke,1777 døde den 21. oktober 1994 i en alder af 69 år, og blev begravet på Struer kirkegaard.1778

+ 777    vii. Poul Nybo Pedersen [779] blev født den 14. august 1925 i Ringkøbing, blev døbt den 20. august 1925 i Ringkøbing kirke,1777 døde den 10. april 1999 i en alder af 73 år, og blev begravet på Struer kirkegaard.1778

   778    viii. Henry Nybo Pedersen [781] blev født den 25. marts 1927 i Ringkøbing og blev døbt den 9. april 1927 i Hjemmet.1779

   779    ix. Herluf Nybo Pedersen [783] blev født den 27. marts 1930 i Ringkøbing og blev døbt den 1. juni 1930 i Struer kirke.1780

   780    x. Knud Nybo Pedersen [3719]

   781    xi. Oluf Nybo (Pedersen) [3720]

508. Jørgen Ludvig Stephan Nyboe, Montør [551] blev født den 26. december 1879 i Taagerup, Kirkerup sogn, Roskilde amt, blev døbt den 21. marts 1880 i Kirkerup kirke,1071 døde den 22. november 1960 i Diakonissestiftelsen, Frederiksberg i en alder af 80 år, og blev begravet den 27. november 1960 på Kirkerup kirkegaard ( Roskilde amt ).1072

Om Jørgen

• Konfirmeret: 30. september 1894, i Kirkerup kirke. 1781

• Maskinarbejder: 1900, København. 1349

• Folketælling: 1921, Kjeldsgaardsvej 18, København. 1782

• Folketælling: 1925, Kjeldgaardsvej 18, København. 1783

• Folketælling: 1930, Kjeldgaardsvej 18, København. 1784

Jørgen blev gift med Laura Hansine Thomsen, [1283], datter af Johan Frederik Thomsen, [4795] og Karen Marie Petrine Hansen [4797], den 3. december 1911 i Duisburg, Tyskland.1785 Laura blev født den 23. januar 1890 i Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, blev døbt den 16. marts i Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse,1786 døde den 26. april 1940 i en alder af 50 år, og blev begravet på Kirkerup kirkegaard ( Roskilde amt ).1778

Om Laura

• Konfirmeret: 10. april 1904, Kapernaums kirke, København. 1787

Deres børn:

   782    i. Emma Laura Nyboe, [1296] blev født den 15. august 1914 i Augsburg.1788

   783    ii. Else Margrethe Nyboe, [1307] blev født den 24. marts 1921 i København, Valby og blev døbt den 14. august 1921 i København, Jesuskirken.1789

510. Carl William Nyeboe, Overbetjent [547] 1075 blev født den 30. juli 1883 i Taagerup, Kirkerup sogn, blev døbt den 16. september 1883 i Kirkerup kirke,1076 og døde i 1969 i en alder af 86 år.

Om Carl

• Konfirmeret: 17. april 1898, i Kirkerup kirke. 1790

• Murer: 1913, København. 1349

• Folketælling: 1916, Borgerdiget 3, Roskilde.

• Benzinnævnet:

• Folketælling: 1925, Kastelvej 8. 1791

• Folketælling: 1930, Kastelvej 8, Roskilde.

Carl blev gift med Karen Elisabeth Jensine Marie Eriksen, [549] den 2. november 1912 i Roskilde Domkirke.1792 Karen blev født den 15. oktober 1885 i Roskilde, blev døbt den 28. marts 1886 i Roskilde Domkirke,1793 og døde i 1971 i en alder af 86 år.

Om Karen

• Folketælling: 1925, Kastelvej 5, Roskilde.

Deres børn:

+ 784    i. Erik Johannes Nyeboe, [555] blev født den 3. september 1913 i Roskilde og blev døbt den 19. oktober 1913 i Roskilde Domkirke.1794

   785    ii. Ellen Nyeboe, [554] blev født den 15. december 1915 i Roskilde og blev døbt den 14. maj 1916 i Roskilde Domkirke.1795

+ 786    iii. Jørgen Nyeboe, Ingeniør [487] blev født den 10. maj 1918 i Roskilde, blev døbt den 22. september 1918 i Roskilde Domkirke,1075 og døde den 13. april 1976 i Gl. Holte1796 i en alder af 57 år.

516. Carl Aage Nybo Madsen, Gaardejer [2780] blev født den 15. juni 1896 i Hyllinge, blev døbt den 21. juli 1896 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1089 døde den 9. januar 1968 i Hyllinge i en alder af 71 år, og blev begravet den 13. januar 1968 på Hyllinge kirkegaard.

Om Carl

• Konfirmeret: 6. oktober 1910, i Hyllinge Kirke. 1797

• Folketælling: 1930, Hyllinge sogn. 1080

Carl blev gift med Johanne Kristine Petersen [3491] den 20. maj 1932 i Vallensved Kirke.1798 Johanne blev født den 5. maj 1906 i Vallensved og blev døbt den 22. juli 1906 i Vallensved Kirke.1799

Om Johanne

• Konfirmeret: 3. oktober 1920, Vallensved Kirke. 1800

Deres børn:

   787    i. Hilda Margrethe Madsen, [3639]

   788    ii. Ernst Aage Madsen, [3638]

517. Lydia Augusta Nybo Madsen, [2781] blev født den 25. august 1898 i Hyllinge og blev døbt den 30. oktober 1898 i Hyllinge kirke, Sorø amt.1090

Om Lydia

• Konfirmeret: 6. oktober 1912, i Hyllinge Kirke. 1801

Lydia blev gift med Valdemar Møller, Mejerist [2983] den 27. april 1921 i Hyllinge kirke, Sorø amt. Valdemar blev født den 8. december 1890 i København, og blev døbt den 31. maj 1891 i København, Skt. Matthæus kirke.1802

Om Valdemar

• Folketælling: 1940. 1803

Deres børn:

   789    i. Margrethe Elisabeth Møller, [3399] blev født den 30. oktober 1922 i Omø og blev døbt den 7. januar 1923 i Omø kirke.

   790    ii. Marie Kirstine Møller, [3400] blev født den 7. februar 1924 i Omø og blev døbt den 30. marts 1924 i Omø kirke.

   791    iii. Hans Johannes Møller, [3402]

   792    iv. Else Møller, [3401] blev født den 23. august 1928 i Omø, blev døbt den 24. august 1928 i Omø kirke, døde den 24. august 1928 i Omø, og blev begravet den 29. august 1928 på Omø kirkegaard.

   793    v. Eva Gudrun Møller, [3403]

518. Eva Kirstine Nybo Madsen, [2782] blev født den 23. august 1901 i Hyllinge, blev døbt den 29. september 1901 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1091 døde den 7. november 1991 i Karrebæk i en alder af 90 år, og blev begravet på Karrebæk sogns kirkegaard.1092

Om Eva

• Bopæl: 1934, Karrebæk.

Eva blev gift med Laurits Alfred Petersen, Slagtermester [4071] den 21. maj 1925 i Karrebæk kirke.1804 Laurits blev født den 9. marts 1895 i Magleby, Møn, blev døbt den 11. april 1895 i Magleby kirke,1805 døde den 27. juni 1961 i Karrebæk i en alder af 66 år, og blev begravet den 29. juni 1961 på Karrebæk sogns kirkegaard.1806

Om Laurits

• Folketælling: 1930, Karrebæk sogn, Sorø amt. 1807

Deres børn:

   794    i. Carl Kurt Petersen [4072] blev født den 2. marts 1926 i Karrebæk, blev døbt den 16. maj 1926 i Karrebæk kirke,1808 og døde den 8. oktober 2007 i Karrebæk i en alder af 81 år.

   795    ii. Bodil Kirstine Petersen, Korrespondent [4073] blev født den 7. marts 1928 i Karrebæk og blev døbt den 18. maj 1928 i Karrebæk kirke.1809

Bodil blev gift med Henning Christian Otto Nilsson, Civilingeniør [4274] den 25. september 1954 i Karrebæk kirke.1810 Henning blev født den 6. november 1925 i Haslev, Sorø amt og blev døbt den 7. marts 1926 i Haslev Kirke.1811

   796    iii. Torben Petersen [4074] blev født den 6. januar 1931 i Karrebæk, blev døbt den 28. februar 1931 i Karrebæk kirke,1812 og døde den 6. august 2001 i Karrebæk i en alder af 70 år.

   797    iv. Frode Petersen [4075]

522. Helga Ingeborg Nybo Madsen, [2787] blev født den 8. oktober 1898 i Hyllinge, blev døbt den 30. oktober 1898 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1090 døde i 1994 i Hyllinge i en alder af 96 år, og blev begravet på Hyllinge kirkegaard.1101

Om Helga

• Konfirmeret: 6. oktober 1912, i Hyllinge Kirke. 1801

Helga blev gift med Jens Peter Jensen [1206] den 10. juni 1928 i Hyllinge kirke, Sorø amt. Jens blev født den 3. marts 1893 i Førslev, blev døbt den 22. maj 1893 i Førslev kirke,1813 døde i 1968 i Hyllinge i en alder af 75 år, og blev begravet på Hyllinge kirkegaard.1101

Om Jens

• Konfirmeret: 7. april 1907, i Førslev kirke.

Deres børn:

   798    i. Ellen Christiane Nyboe Jensen [1207]

Ellen blev gift med Henry Blicher [3879]. Henry blev født den 19. januar 1926 i Mejlby pr. Aarhus, blev døbt den 21. januar 1926 i Aarhus, Sankt Johannes kirke,,1814 døde den 20. november 2013 i Næstved i en alder af 87 år, og blev begravet den 29. november 2013 på Hyllinge kirkegaard.

   799    ii. Frede Nyboe Jensen [1208] blev født den 8. januar 1936 i Hyllinge, blev døbt den 16. februar 1936 i Hyllinge kirke, Sorø amt, døde den 8. april 1937 i Hyllinge i en alder af 1 år, og blev begravet den 3. maj 1937 på Hyllinge kirkegaard.

   800    iii. Sigrid Nyboe Jensen [1209]

523. Gudrun Elisabeth Nybo Madsen, [2788] blev født den 18. september 1905 i Hyllinge, blev døbt den 8. oktober 1905 i Hyllinge kirke, Sorø amt,1102 døde den 18. januar 1985 i Sørbymagle i en alder af 79 år, og blev begravet på Sørbymagle kirkegaard.1101

Om Gudrun

• Konfirmeret: 5. oktober 1919, Hyllinge kirke, Sorø amt. 1815

Gudrun blev gift med Vilhelm Moll Petersen [1210] den 19. juli 1929 i Hyllinge kirke, Sorø amt. Vilhelm blev født den 10. juni 1904 i Sørbymagle, blev døbt den 4. september 1904 i Sørbymagle kirke,1816 døde den 12. juni 1984 i Sørbymagle i en alder af 80 år, og blev begravet på Sørbymagle kirkegaard.1101

Deres børn:

   801    i. Niels Aage Nyboe Moll Petersen [1211]

   802    ii. Karen Inge Nyboe Moll Petersen [1212]

+ 803    iii. Thomas Nyboe Moll Petersen [1213] blev født den 13. juli 1936 i Sørbymagle, blev døbt den 30. august 1936 i Sørbymagle kirke, døde den 30. september 2011 i Grenaa i en alder af 75 år, og blev bisat den 12. oktober 2011 på Grenaa kirkegaard.

   804    iv. Alfred Nybo Moll Petersen [1214]

   805    v. Knud Nybo Moll Petersen [1217]

536. Niels Mortensen [4231] blev født den 9. juni 1824 i Velling, blev døbt den 25. juli 1824 i Velling kirke,1130 døde den 3. juni 1914 i Sønder Nissum i en alder af 89 år, og blev begravet den 10. juni 1914 på Sønder Nissum kirkegaard.1131

Om Niels

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1906.

Niels blev gift med Lisbeth Jensen [4233] i 1853 i Sønder Lem Kirke.1817 Lisbeth blev født den 25. marts 1825 i Sønder Lem Sogn, blev døbt den 31. marts 1825 i Sønder Lem Kirke,1818 døde den 25. januar 1900 i Sønder Nissum i en alder af 74 år, og blev begravet den 4. februar 1900 på Sønder Nissum kirkegaard.1819

Om Lisbeth

• Konfirmeret: 7. april 1839, Sønder Lem Kirke. 1820

Deres børn:

   806    i. Jacobine Kjærsine Halkjær Nielsen [4234] blev født den 7. marts 1854 i S. Nissum og blev døbt den 26. marts 1854 i Sønder Nissum kirke.1821

   807    ii. Else Marie Halkjær Nielsen [4235] blev født den 27. marts 1856 i S. Nissum og blev døbt den 13. april 1856 i S. Nissum kirke.1822

   808    iii. Jens Nielsen [4237] blev født den 6. januar 1859 i Sønder Nissum og blev døbt den 30. januar 1859 i Sønder Nissum kirke.1823

+ 809    iv. Dorthea Nielsen [4236] blev født den 2. august 1861 i Sønder Nissum, blev døbt den 18. august 1861 i Sønder Nissum kirke,1824 døde den 2. august 1929 i Sønder Nissum i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. september 1929 på Sønder Nissum kirkegaard.1825

538. Ebbe Adrian Kanneworff, Mælkemand [1533] er født den 4. marts 1834 i Loosdrecht, Holland og døde i 19121135 i en alder af 78 år.

Ebbe blev gift med Sophia Johanna Lisette Scherpenzeel [3204] den 4. april 1877 i Watergraafsmeer. Sophia blev født den 1. oktober 1848 i Amsterdam. Holland.

Om Ebbe og Sophia

• Ægteskabsnotater: 1877.

Deres børn:

   810    i. Arie Kanneworff, [1537] er født den 13. august 1879 i Amsterdam. Holland og døde den 19. november 1880 i Amsterdam. Holland i en alder af 1 år.

+ 811    ii. Lodewijk Kanneworf [1536] blev født den 8. marts 1881 i Amsterdam. Holland, døde den 3. november 19551135 i en alder af 74 år, og blev begravet i Bussum, Holland.1826

   812    iii. Arie Kanneworff, [3339] er født den 25. november 1882 i Amsterdam. Holland og døde den 9. juli 1956 i en alder af 73 år.

   813    iv. Eduard Kanneworff, [3340] er født den 21. februar 1884 i Amsterdam. Holland og døde den 2. august 1884 i Amsterdam. Holland.

   814    v. Mathias Jacob Kanneworff, [3341] blev født den 15. februar 1888 i Amsterdam. Holland.

539. Jacob Kanneworff, Gartner [1534] er født den 12. maj 1839 i Loosdrecht, Holland og døde den 4. april 1914 i Woerden1135 i en alder af 74 år.

Om Jacob

• Beskæftigelse: 1876.

• Dødsoplysninger: 1914.

Jacob blev gift med Antje Kroes [3126] den 26. april 1876 i Arnheim.1827 Antje er født i 18391828 og døde den 18. september 1906 i Velp, Rheden, Heden i en alder af 67 år.

Om Jacob og Antje

• Ægteskabsbevis: 1876.

Deres børn:

+ 815    i. Johannes Jacobus Kanneworff, [1538] er født i 1879 i Zeist, Utah, USA1826 og døde i 19431135 i en alder af 64 år.

   816    ii. Annetta Johanna Kanneworff, [3328] blev født den 7. oktober 1879 i Zeist, Holland,1827 døde den 18. oktober 1926 i Woerden i en alder af 47 år, og blev begravet i Woerden (Oud) Hoge Wal.

Annetta blev gift med Berend Wassink, Tømrer [3344] den 2. februar 1898 i Rheden, Heden.

Om Berend og Annetta

• Bryllupsattest: 1898.

   817    iii. Artie Kanneworff, [3327] er født den 28. august 1884 i Zeist, Holland1827 og døde den 9. oktober 1886 i Zeist, Holland1827 i en alder af 2 år.

541. Catharina Kanneworff, [3143] blev født den 8. november 1842 i Loosdrecht, Holland.

Om Catharina

• Bopæl: 27. april 1876, Amsterdam. Holland.

Catharina blev gift med Eduard Bundels, Bager [3180] den 27. april 1876 i Amsterdam. Holland. Eduard blev født i 1850.1829

Om Eduard og Catharina

• Bryllupsattest: 1876. 1830

Deres børn:

   818    i. Arie Bundels, Læge [3348] blev født i 1877 i Amsterdam. Holland.

Arie blev gift med Adrienne Henriette Lubeck [3349] den 22. oktober 1903 i Amsterdam. Holland. Adrienne blev født i 1877 i `s-Gravenhagen.

   819    ii. Johannes Jacobus Bundels, Bager [3350] blev født i 1880 i Amsterdam. Holland.

   820    iii. Catharina Everdina Bundels, [3351] blev født i 1885 i Amsterdam. Holland.

542. Arie Kanneworff, Mælkemand [1535] blev født den 3. august 1844 i Loosdrecht, Holland.

Arie blev gift med Aartje de Bruijn [3183] den 23. juli 1874 i Amsterdam. Holland. Aartje er født den 26. august 1853 i Amsterdam. Holland og døde den 22. august 1883 i Vreeland, Holland i en alder af 29 år.

Deres børn:

   821    i. Arie Jacobus Kanneworff, [3353] er født den 2. december 1876 i Amsterdam. Holland og døde den 20. februar 1879 i Amsterdam. Holland i en alder af 2 år.

+ 822    ii. Johanna Jacoba Kanneworff, [3201] er født den 11. januar 1880 i Amsterdam. Holland1831 og døde den 8. februar 1954 i Amsterdam. Holland i en alder af 74 år.

   823    iii. Arie Jacobus Kanneworff, [3354] blev født den 28. marts 1883 i Amsterdam. Holland.

Arie blev derefter gift med Jannetje Marretje Heneke [3352] den 23. juli 1884 i Abcoude-Brambugge. Jannetje blev født den 30. oktober 1863 i Abcoude-Brambrugge.

Deres børn:

   824    i. Frederik Gjebertus Kanneworff, [3355] blev født den 28. juli 1885 i Amsterdam. Holland.

   825    ii. Catharina Margretha Kanneworff, [3356] blev født den 24. marts 1887 i Amsterdam. Holland.

553. Elfrida Josephine Wilhelmine Johansen [366] blev født den 26. juni 1844 i Svendborg, blev døbt den 26. oktober 1844 i Svendborg, Vor Frue kirke, og døde i 1882 i Albert Lea, Freeborn, Minnesota, USA976 i en alder af 38 år.

Om Elfrida

• Folketælling: 1845.

• Folketælling: 1850.

• Folketælling: 1860.

• Ankommer til Amerika: 1876.

• Suevia: 1876.

• USA Folketælling: 1880.

Elfrida blev gift med Mads Hansen Søgaard, Styrmand [3294]. Mads blev født den 17. marts 1843 i Lindelse, Langeland, blev døbt den 21. maj 1843 i Lindelse kirke,1832 og døde i juli 1905 i White City, St Lucie, Florida, USA976 i en alder af 62 år.

Om Mads

• Konfirmeret: 22. april 1857, i Lindelse kirke. 1833

• Ankommer til USA: 1876.

• USA Folketælling: 1880.

• USA Folketælling: 1900.

• Amerikansk statsborger:

• Rejste til Minnesota: Før 1901.

• Gravsten:1905.

Deres børn:

+ 826    i. Clara K. Søgaard, [3291] blev født den 14. april 1876 i Korsør, blev døbt den 3. maj 1876 i Korsør, Sankt Povls kirke,1834 døde den 14. april 1966 i en alder af 90 år, og blev begravet i Fort Pierce, St. Lucie County, Florida, USA.

+ 827    ii. Ingeborg Søgaard, [3292] er født den 12. januar 1878 i Iowa, USA og døde den 15. januar 1971 i Saint Lucie, FL, USA i en alder af 93 år.


   828    iii. Tyra Elisabeth Søgaard, [3297] er født den 5. februar 1882 i Carrolton, Fillmore, Minnesota og døde den 30. januar 1973 i 56007 Albert Lea, Freeborn, Minnesota, United States of America i en alder af 90 år.


Tyra blev gift med John Augustine Farry [3298] den 28. august 1916 i Albert Lea, Freeborn, Minnesota. John er født den 28. august 1879 i Hartland, Minnesota og døde den 25. september 1956 i Albert Lea, Freeborn, Minnesota, United States i en alder af 77 år.

Om John og Tyra

• Vielsesattest: 1916.

565. Nicolai Julius Albert Viggo Nyboe, Snedkermester [2502] blev født den 19. juli 1850 i Allerup, blev døbt den 19. september 1850 i Allerup Kirke,1184 døde den 27. november 1915 på Frederiksberg Hospital i en alder af 65 år, og blev begravet den 4. december 1915 i Fasankirkegaarden, Nordre kapel ( Solbjerg Parkkirkegaard ).1185

Om Nicolai

• Konfirmeret: 2. oktober 1864, i Vissenbjerg Kirke. 1835

• Folketælling: 1885.

• Folketælling: 1. februar 1906, Mikkelbryggersgade 11, København.

• Registerblad - B: 1907.

• Registerblad-F: 1907.

Nicolai blev gift med Amalie Nikoline Svensson [2507] 1836 den 24. august 1878 i Sankt Pauls kirke, København.1837 Amalie blev født den 13. januar 1851 i Halmstad, Sverige,1349 døde den 18. marts 1931 i Peder Skramsgade 16, København i en alder af 80 år, og blev begravet den 22. marts 1931 på Bispebjerg kirkegaard.1838

Om Amalie

• Folketælling: 1. februar 1911, Landemærket 29, 2. sal København. 1839

• Registerblad- Bagside:

• Folketælling: 1. februar 1916, Ny Østergade 26, 2. sal. 1840

• Folketælling: 1921, Valnøddevej 2, København. 1841

• Registerblad: 1922, Vindruevej 7, 1. sal.

Deres børn:

   829    i. Astrid Amalie Nyboe, [2508] blev født den 4. november 1880 i København, og blev døbt den 19. december 1880 i København, Skt. Pouls kirke.1842

Astrid blev gift med Valdemar Thorvald August Møller, Litograf [3019], søn af Otto Valdemar Møller, Snedker [4667] og Emilie Laurine Johanne Thomsen [4668], den 3. januar 1904 i Sankt Thomas kirke, København.1843 Valdemar blev født den 30. september 1879 i Nansensgade 17 D, København og blev døbt den 23. november 1879 i Sankt Johannes kirke, København.1844

   830    ii. Albert Kristian Nyboe, Sømand [2509] blev født den 21. december 1882 i København, og blev døbt den 11. februar 1883 i København, Sankt . Johannes kirke.

   831    iii. Viggo Nyboe, [2510] blev født den 9. december 1884 i København, Skt. Johannes Sogn, blev døbt den 27. januar 1885 i Hjemmet, døde den 1. februar 1885 i København,, og blev begravet den 5. februar 1885 fra København, Skt. Johannes kirke.1845

+ 832    iv. Ellen Anna Marie Nyboe, [2506] blev født den 9. december 1884 i København, Skt. Johannes Sogn, blev døbt den 21. november 1886 fra København, Skt. Johannes kirke,1836 døde i 1974 i Luverne, Steele County, North Dakota, United States of America i en alder af 90 år, og blev begravet i Lund Cemetery.

566. Christian Andreas Nyboe, Cabinetmaker [2503] blev født den 15. marts 1852 i Allerup, blev døbt den 11. juni 1852 i Allerup Kirke,1186 døde den 4. juni 1902 i Chicago, Cook, Illinois, United States i en alder af 50 år, og blev begravet den 8. juni 1902 i Mt Olive Cmt..1187

Om Christian

• Konfirmeret: 8. april 1866, i Vissenbjerg Kirke. 1846

• Udvandrede til Amerika: 1872.

• Folketælling: 1900.

• Dødsattest: 1902.

Christian blev gift med Thora Augusta Sørine Sørensen [24], datter af Søren Peder Sørensen, Slagtermester [141] og Kirstine Møller, [143], den 23. november 1874 i Cook County, Illinois USA.1847 Thora blev født den 10. september 1854 i Vejle, blev døbt den 19. november 1854 i Vejle, Sct. Nicolaj kirke,1848 døde den 22. august 1939 i Du Page County, Illinois1228 i en alder af 84 år, og blev begravet den 25. august 1939 i Mount Olive, Chicago, Cook, Illinois.

Om Thora

• Udvandrede til Amerika: 1872.

• USA Folketælling: 1900.

• USA Folketælling: 1920.

• Adresse: 1920, Chicago, Cook, Illinois.

• USA Folketælling: 1930.

• Dødsattest: 1939.

Deres børn:

+ 833    i. Nielsina Nyboe, [135] blev født den 14. februar 1875 i Chicago, Illinois, USA,1849 døde den 27. januar 1913 i Chicago, Cook, Illinois, United States i en alder af 37 år, og blev begravet den 29. januar 1913 i Mt Olivet.

+ 834    ii. Emma Nyboe, [134] blev født i april 1877 i Chicago, Illinois, USA.1849

   835    iii. Albert Nyboe, [136] er født den 14. maj 1879 i Illinois, USA1850 og døde den 5. juni 1914 i Chicago, Cook, Illinois, USA1851 i en alder af 35 år.

   836    iv. Albert Nyboe, [142] er født den 14. maj 1879 i Chicago, Cook, Illinois, USA og døde den 5. juni 1914 i Chicago, Cook, Illinois i en alder af 35 år.

   837    v. Søren Peter Nyboe, [137] blev født den 28. januar 1881 i Chicago, Illinois, USA Illinois, USA,1852 døde den 25. maj 1946 i Chicago, Cook, Illinois, United States1853 i en alder af 65 år, og blev begravet den 28. maj 1946 i Graceland.

Søren blev gift med Sophie Hansen, [1338], datter af Christian Hansen, Arkitekt [1339] og Anna Børgesen [1340], den 7. februar 1923 i Cook County, Illinois USA. Sophie blev født i 1888 i Illinois, USA, døde den 17. november 1960 i Cook County, IL i en alder af 72 år, og blev begravet den 21. november 1960 i Interment Rosegill cemetery.

Om Søren og Sophie

• Bryllupsattest: 7. februar 1923, Trinity Lutheran Church, Chicago, Illinois.

+ 838    vi. Olga Nyboe, [139] blev født den 3. februar 1885 i Chicago, Cook, Illinois, USA5 og blev begravet den 6. maj 1957 i Mount Olive kirkegaard, New York.1854

+ 839    vii. Christian Andrew Nyboe, Teamster [140] blev født den 17. juni 1887 i Chicago, Cook, Illinois, USA,1855 døde den 10. marts 1926 i Broadview, Cook, Illinois976 i en alder af 38 år, og blev begravet den 12. marts 1926 i Chicago, Cook, Illinois, USA.

568. Marie Elfrede Nyboe, [2515] blev født den 29. marts 1855 i Vissenbjerg, blev døbt den 19. august 1855 i Vissenbjerg Kirke,1190 og døde den 14. februar 1893 i Sankt Hansgade 20 i en alder af 37 år.

Om Marie

• Konfirmeret: 4. april 1869, Vor Frue kirke, Svendborg. 1856

• Ankommer til Brabrand: fra Aarhus, 2. maj 1875, til tjrnedtr hod Præsten. 1857

Marie blev gift med Rasmus Bjerring Rasmussen, Murer [1541], søn af Rasmus Bering [1542] og Marianne Sørensen [1543], den 10. maj 1879 i Aarhus Domkirke.1858 Rasmus blev født den 16. maj 1854 i Brabrand og blev døbt den 30. juli 1854 i Brabrand kirke.1859

Om Rasmus

• Konfirmeret: 19. april 1868, Brabrand kirke. 1860

Deres børn:

   840    i. Elna Marianne Rasmussen [4654] blev født den 15. juni 1879 i Frederiksgade 56, Aarhus og blev døbt 28 saptember 1879 i Vor Frue kirke, Aarhus.1861

Elna blev gift med Hans Julius Jensen [4655] den 1. november 1903 i Simons kirke, København. Hans blev født den 23. december 1878 i Kappel sogn, Maribo amt og blev døbt den 22. maj 1879 i Kappel kirke.1862,1863

   841    ii. Amalie Nielsine Rasmussen [4656] 1864 blev født den 8. februar 1881 i Valdemarsgade 38, Aarhus og blev døbt den 7. august 1881 i Vor Frue Kirke, Aarhus.1865

   842    iii. Alberta Rasmussen [4653] blev født den 8. november 1884 i Valdemarsgade 38, Aarhus og blev døbt den 8. november 1884 i Hjemmedøbt.

   843    iv. Immanuel Bierring Rasmussen [4652] blev født den 3. februar 1893 i Sankt Johannes sogn, København og blev døbt den 8. februar 1893 i Hjemmedøbt.1866

572. Elna Dagmar Nyboe, [258] blev født den 3. maj 1862 i Allerup og blev døbt den 13. maj 1862 i Vissenbjerg Kirke.1196

Om Elna

• Konfirmeret: 23. april 1876, i Vissenbjerg Kirke. 1867

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1890, Vejlby, Hasle, Aarhus, Opslag 4, #12-16. 1868

Elna blev gift med Søren Jensen., Møllersvend [320] den 6. september 1885 i Tiset Kirke.1869 Søren blev født den 23. februar 1854 i Ødum sogn, blev døbt den 17. april 1854 i Ødum Kirke,1870 døde den 27. april 1901 i Kommunehospitalet, Aarhus i en alder af 47 år, og blev begravet den 4. maj 1901 på Aarhus Nordre kirkegaard.1871

Om Søren

• Folketælling: 1880, Egaa.

Deres børn:

+ 844    i. Sigvald Peter Jensen, Møllersvend [327] blev født den 5. april 1884 i Aarhus, Egaa og blev døbt den 12. oktober 1884 i Aarhus, Egaa kirke.1872

   845    ii. Nielsine Amalie Albertine Jensen [326] blev født den 24. august 1886 i Aarhus, Vejlby og blev døbt den 10. oktober 1886 i Aarhus Vejlby kirke.

   846    iii. Marie Alfrida Jensen [322] blev født den 28. december 1888 i Aarhus, Vejlby og blev døbt den 7. april 1889 i Aarhus, Vejlby kirke.

   847    iv. Astrid Kristine Marie Elfrida Jensen [321] blev født den 4. august 1891 i Aarhus, Vejlby og blev døbt den 14. februar 1892 i Aarhus, Vejlby kirke.

   848    v. Helga Jensen [325] blev født den 5. november 1894 i Aarhus, Vejlby krat og blev døbt den 31. marts 1895 i Vejlby Kirke.1873

+ 849    vi. Elna Lilly Jensen. [3311] blev født den 17. oktober 1897 i Skovvej 43, Aarhus og blev døbt den 16. december 1900 i Sct. Pouls Kirke, Aarhus.1874

   850    vii. Søren Jensen. [4666] blev født den 26. januar 1901 i Aarhus og blev døbt den 16. maj 1901 i Sankt Pauls kirke, Aarhus.1875


584. Christen Henriksen Nyboe, Fotograf [1985] blev født den 7. marts 1853 i Ringkøbing, blev døbt den 18. juni 1853 i Ringkøbing kirke,1227 døde den 19. oktober 1932 i Cook, Illinois, Chicago, USA1228 i en alder af 79 år, og blev begravet den 21. oktober 1932 i Mt. Olive, Chicago, Cook, Illinois.

Notater:
Nyboe, Christen Henriksen
( 7.3.1853 - )
Ringkøbing
Søn af grovsmedemester Thomas Torp Nyboe og Hustru Pouline Juliane Kirstine Brockdorff
6.4.1883 g. i Lemvig m. Ane Ingstrup Wang, f. 10.10.1856 i Hygum.
1900 opt. i Da. fot. Foren.
Kalder sig ved folketælling 1901 fotograf, Udvandrer Agent og electriker.
KB har stereoskopfoto af Banegården i Lemvig.
Visitkortfotos med voldsom positivretouche, fx af Johannes Carl Hieronymus Molbech og Frederik (Frits) Viggo Erik Frisenberg Thorup Schjøtt, begge ca 1880. Serie "Lemvig og Omegn "
I Holstebro Avis 6.4.1892 omtales et øjebliksbillede i stort format af den
Ved Fjaltring strandede damper " Union".
Kilde: bogen 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920' af Bjørn Ochsne

Om Christen

• Konfirmeret: 14. april 1867, i Ringkøbing Kirke. 1876

• Folketælling: 1870.

• Reklame: 1880.

• Ankommer til Amerika: 1923. 1877

• United States: 1923.

• United States Census,for Christ Nyboe: 1930.

• Billede fra Amerika:

• Billede fra Amerika:

• Død: 1932.

Christen blev gift med Ane Ingstrup Vang [2631], datter af Henrik Thomsen Vang, Gårdmand - Værtshusholder [3234] og Anne Noer Christensdatter [3235], den 6. april 1883 i Lemvig kirke.1878 Ane blev født den 10. oktober 1856 i Ellemose, Hygum Sogn, blev døbt den 7. juni 1857 i Hygum kirke,1879 døde den 29. maj 1935 i Chicago Cook, Illinois976 i en alder af 78 år, og blev begravet den 1. juni 1935 i Chicago Cook, Illinois.

Om Ane

• Konfirmeret: 18. april 1871, i Lemvig kirke.

• Fragår Hygum sogn: 1. november 1873, Til Tørring Sogn. 1880

• Tilgår Tørring sogn: 30. november 1873, Fra Hygum Sogn. 1881

• Ankommer til Amerika: 1923.

• Unites States: 1923.

• Ankommer til Amerika: 1930.

• USA Folketælling: 1930.

• Dødsattest: 1935.

Deres børn:

   851    i. Thomas Torp Nyboe, Sømand [2838] blev født den 21. januar 1884 i Ringkøbing, blev døbt den 3. februar 1884 i Ringkøbing kirke,1882 døde den 14. februar 1953 i Saint Ansgar, Mitchell County, Iowa, USA i en alder af 69 år, og blev begravet den 17. februar 1953 i Saint Ansgar , Mitchell County.1883 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

+ 852    ii. Anna Nyboe, [2629] blev født den 8. november 1885 i Lemvig, blev døbt den 13. december 1885 i Lemvig kirke, døde i 1949 i Barrington, Lake, Illinois, USA i en alder af 64 år, og blev begravet i Evergreen cemetery, Barrington,.


   853    iii. Henrik Nyboe, [2671] blev født den 24. september 1887 i Lemvig, blev døbt den 23. september 1888 i Lemvig kirke,1884 døde den 6. januar 1902 i Lemvig i en alder af 14 år, og blev begravet den 9. januar 1902 på Lemvig kirkegaard.

+ 854    iv. Anna Henrikke Pauline Nyboe, [2664] blev født den 13. januar 1891 i Lemvig, blev døbt den 25. februar 1891 i Lemvig kirke,1885 og døde den 17. januar 1983 i Riverdale, Illinois976 i en alder af 92 år.

+ 855    v. Alma Laura Cathrine Nyboe, [2668] blev født den 1. oktober 1892 i Lemvig, blev døbt den 10. oktober 1892 i Lemvig kirke,1886 døde den 1. juli 1980 i Jamestown, Stutsman, North Dakota, United States of America1887 i en alder af 87 år, og blev begravet i Saint Olafs Lutheran Cemetery.

   856    vi. Jens Warrer Christensen Nyboe, [2669] blev født den 12. januar 1894 i Lemvig, blev døbt den 29. januar 1894 i Hjemmet,1888 døde den 17. marts 1895 i Lemvig i en alder af 1 år, og blev begravet den 21. marts 1895 på Lemvig kirkegaard.

+ 857    vii. Jens Warrer Christensen Nyboe, [302] blev født den 1. juni 1895 i Lemvig, blev døbt den 9. juli 1895 i Lemvig kirke,1889 og døde den 15. februar 1996 i Winnetka; Hubbard Woods; Northfield, Cook, Illinois5 i en alder af 100 år.

586. Else Cathrine Marie Nyboe, [1351] blev født den 22. marts 1857 i Ringkøbing og blev døbt den 21. juni 1857 i Ringkøbing kirke.1231

Om Else

• Konfirmeret: 16. april 1871, Ringkøbing kirke. 1890

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1885.

• Registerblad: 1922.

• Folketælling: 1925, Molbechsvej 11, København.

Else blev gift med Anders Rasmussen, Skomagermester [2401] den 12. januar 1890 i Sankt Mathæus kirke, København.1891 Anders blev født den 27. november 1855 i Brarup, Maribo amt, blev døbt den 30. december 1885 i Brarup kirke,1892 døde den 13. september 1921 i Kommunehospitalet, København i en alder af 65 år, og blev begravet den 18. september 1921 på Vestre kirkegaard fra Thimotheus kirke, København.1893

Deres børn:

   858    i. Helga Gesila Elisabeth Rasmussen, Telefonistinde [1501] blev født den 19. juni 1891 i Valby, København og blev døbt den 13. september 1891 i Valby kirke, København.1894

   859    ii. Thomas Arthur Rasmussen, [4803] blev født den 25. marts 1893 i Valby Langgade 93, København, blev døbt den 25. marts 1893 i Hjemmedøbt, døde død samme dag, og blev begravet i Valby kirkegaard.

   860    iii. Henry Emil Nyboe Rasmussen, [2988] blev født den 11. marts 1895 i København, Valby og blev døbt den 10. maj 1895 i Valby kirke.1895

Henry blev gift med Anny Rasmussen, [1796], datter af Rasmus Rasmussen, [4793] og Karen Sofie Rasmussen [4794], den 2. august 1926 på Københavns Rådhus. Anny blev født den 6. maj 1890 i Jægersborg og blev døbt den 26. maj 1890 i Gentofte Kirke.1896

587. Christian Erentigh Brochdorff Nyboe, Gartner [1986] blev født den 26. maj 1859 i Ringkøbing, blev døbt den 26. juni 1859 i Ringkøbing kirke,1232 og døde den 6. marts 1928 i Los Angeles, California, USA976 i en alder af 68 år.

Om Christian

• Konfirmeret: 12. april 1874, i Herning kirke. 1897

• Folketælling: 1880.

• Udrejser til USA: 9. april 1890. 1032

• Ankommer til Amerika: 1890.

• Ankommer til Amerika: 1890.

• Udrejser til USA: 29. marts 1893. 1032

• Ankommer til Amerika: 1893. 1877

• Skibet: 1893.

• Udrejser til USA: 5. april 1899. 1032

• USA Folketælling: 1900.

• U.S., Naturalization Records - Original Documents, 1795-1972 (World Archives Project) Record for Chr: Amerikansk statsborger, 1904.

• Telefonbog: 1906.

• USA Folketælling: 1910.

• Tilbage fra Amerika: Detailhandler, 6. marts 1911, bosat Halmtorvet 40. 1. sal. 1349

• Ankommer til Amerika: 1911.

• Ankommer til Amerika: 1911.

• Telefonbog: 1915.

• USA Folketælling: 1920.

• Valgregister: 1924.

• Telefonbog: 1925.

• the California, Death Index, 1905-1939: 6. marts 1928, Los Angeles, California, USA.

Christian blev gift med Severine Nilsine Langhus [742] den 5. september 1881 i No kirke. Severine blev født den 10. marts 1860 i No sogn, døde den 17. april 1883 i Brejning sogn i en alder af 23 år, og blev begravet den 24. april 1883 på No kirkegaard.

Deres barn:

   861    i. Thomas Torp Nybo, [741] blev født den 18. oktober 1882 i Brejning sogn, ( Ringkøbing amt, blev døbt den 24. oktober 1882 i Brejning kirke,1898 døde den 18. januar 1883 i Brejning sogn, og blev begravet den 23. januar 1883 på No kirkegaard.

Christian blev derefter gift med Jensine Theobaldine Dalgaard [2817], datter af Dalgaard [1574] og Baurath [1575], den 28. september 1883 i Lemvig kirke.1040 Jensine blev født den 1. juli 1858 i Lemvig, blev døbt den 22. august 1858 i Lemvig kirke,1899 og døde den 9. august 1941 i Los Anheles, California, USA i en alder af 83 år.

Om Jensine

• Konfirmeret: 20. april 1873, i Lemvig kirke.

• Udrejste til USA: 9. april 1890. 1032

• Ankommer til Amerika: 1890.

• Udrejste til USA: 29. marts 1893. 1032

• Ankommer til Amerika: 1893.

• Skibet: 1893.

• Udrejser til USA: 5. april 1899. 1032

• Ankommer til Amerika: 1911. 1877

• Skibet: 1911.

• USA Folketælling: 1920.

• Valgliste: 1924.

• USA Folketælling: 1930.

• Valgliste: 1930.

• Dødsattest: 1941.

590. Bodil Kirstine Nyboe, Massøse [1904] blev født den 27. december 1882 i Holstebro, og blev døbt den 24. januar 1883 i Holstebro, kirke.1251

Om Bodil

• Folketælling: 1890.

• Konfirmeret: 11. april 1897, i Holstebro kirke. 1900

• Husholdningselev: 1. maj 1902, København. 1349

• Registerblad: 1916.

• Flytter fra Struer: 11. oktober 1957, til Højlundshusene, Lille Værløse.

Bodil blev gift med Martin Høft, Fuldmægtig ved DSB [765] den 26. juli 1904 i Holstebro, kirke.1901 Status for par: ægteslabet ophørte 1922. Martin blev født den 17. marts 1880 i Viborg og blev døbt den 17. maj 1880 fra Viborg Domkirke.1902

Om Martin

• Trafikassistent: 1. februar 1916, Nygade nr. 7, Struer. 1903

• Folketælling: 1921, Nygade 7, Struer. 1904

• Folketælling: 1925, Nygade 7, Struer. 1905

• Medlem af Struer Byråd: 1929 til 1. marts 1931.

• Flytter fra Struer: 15. februar 1932, til Sct. Pouls kirkeplads, Aarhus.

Deres børn:

   862    i. Børge Nyboe Høft, Tandlæge [768] blev født den 14. april 1906 i Struer, blev døbt den 6. maj 1906 i Struer kirke, og døde i 1988 i en alder af 82 år.

   863    ii. Tage Nyboe Høft, [766] blev født den 12. marts 1908 i Struer og blev døbt den 19. april 1908 i Struer kirke.

   864    iii. Ove Nyboe Høft, [767] blev født den 17. februar 1910 i Struer og blev døbt den 10. april 1910 i Struer kirke.

591. Nielsine Kristine Welhelmine Nyboe, [938] blev født den 20. maj 1857 i Holstebro,, blev døbt den 5. juli 1857 i Holstebro,,1257 døde den 12. maj 1908 på Frederiksberg Hospital i en alder af 50 år, og blev begravet den 17. maj 1908 på København, Vestre kirkegaard.1258

Om Nielsine

• Konfirmeret: 7. april 1872, i Holstebro kirke. 1906

Nielsine blev gift med Georg Emil Ring, Bestyrer af Mønsted Kalkværk [1866] den 6. august 1878 i Holstebro, kirke.1907 Georg blev født den 27. november 1849 i København,, blev døbt den 24. maj 1850 i København, Vor Frue kirke,1908 døde den 5. marts 1913 i Rathusvej, København i en alder af 63 år, og blev begravet den 11. marts 1913 fra Nordre Kapel, bisat på Vestre kirkegaard.1909

Om Georg

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1906.

Deres børn:

   865    i. Laurits Olaf Christian Ring, [1959] blev født den 27. juli 1879 i Mønsted, Viborg Amt, blev døbt den 25. september 1879 i Mønsted Kirke,1910 døde den 4. februar 1920 i København, i en alder af 40 år, og blev begravet den 10. februar 1920 på København, Vestre kirkegaard.1911

Laurits blev gift med Anna Chrinestine Madsen [4079], datter af Anders Madsen, Skibsfører [3522] og Maren Simonsen [3523], den 22. december 1906 i Sankt Markus kirke, Aarhus.1912.,1913 Anna blev født den 20. september 1883 i Nørregade 23, Aalborg og blev døbt den 18. november 1883 i Vor Frue kirke, Aalborg.1914

   866    ii. Margrethe Kathrine Ring, Overtelefonistinde [1960] blev født den 13. februar 1882 i Mønsted, Viborg Amt1915 og blev døbt den 6. august 1882 i Mønsted Kirke.1915

   867    iii. Agnes Alvilda Ring, [1967] blev født den 19. januar 1883 i Mønsted, Viborg Amt, blev døbt den 22. april 1883 i Maabjerg kirke,1916 og døde den 27. august 1973 i en alder af 90 år.

Agnes blev gift med Georg Bartholdy, Skibsfører [3524], søn af Heinrich Georg Bartholdy, Forstassistent [3525] 1918 og Ida Christine Scheibel [3526], den 21. december 1910 i Solbjerg kirke, København.1917 Georg blev født den 18. juli 1882 i Themstrup, Haslev sogn, blev døbt den 8. september 1882 i Haslev kirke, Sorø amt,1919 døde den 15. oktober 1919 i Hull, England i en alder af 37 år, og blev begravet den 27. oktober 1919 på Vestre kirkegaard, København.1920

+ 868    iv. Aage Ring, Boghandler [1962] blev født den 13. juni 1884 i Mønsted, Viborg Amt, blev døbt den 26. oktober 1884 i Mønsted Kirke,1921 døde den 6. januar 1927 i Ringkøbing i en alder af 42 år, og blev begravet den 12. januar 1927 på Ringsted kirkegaard.1922

   869    v. Peter Ring, [1963] blev født den 11. juli 1885 i Mønsted, Viborg Amt og blev døbt den 30. august 1885 i Maabjerg kirke.1923

Peter blev gift med Frederikke Rasmussen [4228], datter af Karl Kristian Rasmussen, Gæstgiver, Købmand [5067] og Karoline Sofie Elisabeth Stenberg [5068], den 28. april 1914 i Sankt Mortens kirke, Randers.1924 Frederikke blev født den 6. juli 1879 i Ørsted og blev døbt den 20. november 1879 i Østed kirke.1925

   870    vi. Johannes Ring, [1964] blev født den 17. december 1886 i Mønsted, Viborg Amt og blev døbt den 20. marts 1887 i Maabjerg kirke.1926

   871    vii. Theodor Ring, [1965] blev født den 20. marts 1888 i Mønsted, Viborg Amt1927 og blev døbt den 20. maj 1888 i Maabjerg kirke.1927

   872    viii. Georg Emil Ring, [1966] blev født den 11. oktober 1889 i Mønsted, Viborg Amt og blev døbt den 24. november 1889 i Maabjerg kirke.1928

Georg blev gift med Ellen Margrethe Hansen, Sygeplejerske [3261] den 4. september 1923 på Frederiksberg Raadhus.1929 Ellen blev født den 18. marts 1892 i Aakirkeby og blev døbt den 15. maj 1892 i Aakirkeby kirke.1930

Om Georg og Ellen

• Vielsesattest: 1923.

   873    ix. Ellen Kristine Ring, [1961] blev født den 12. januar 1891 i Mønsted, Viborg Amt1931 og blev døbt den 1. marts 1891 i Mønsted Kirke.1931

   874    x. Erik Ejnar Ring, [2202] blev født den 30. december 1892 i Mønsted og blev døbt den 7. februar 1893 i Mønsted Kirke.1932

   875    xi. Henrik Ring, [2203] blev født den 23. april 1894 i Mønsted, blev døbt den 1. januar 1895 i Borrits kirke,1933 døde den 29. maj 1925 i Fort Bayard, Grant, New Mexico i en alder af 31 år, og blev begravet den 1. juni 1925 i Fort Bayard, N. Mex..1934

Henrik blev gift med Ruth [374].

   876    xii. Svend Ring, [2201] blev født den 19. september 1895 i Mønsted, blev døbt den 10. november 1895 i Mønsted Kirke,1935 døde den 22. november 1895 i Mønsted, og blev begravet den 26. november 1895 på Mønsted Kirkegaard.1936


604. Julius Holger Egede Nyboe, Ekviperingshandler [1354] blev født den 1. maj 1852 i København,, blev døbt den 9. juni 1852 i Helligaandskirken. København,1298 døde den 7. november 1894 i Frederiksberggade 24, København i en alder af 42 år, og blev begravet den 13. november 1894 i Assistens kirkegaard, København.1299

Om Julius

• Konfirmeret: 15. april 1866, Holmens kirke, Købemhavn. 1937

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1885.

• Folketælling: 1890, København, Thuresensgade 35.

• Registerblad: 1890.

• Skifte: 15. januar 1895.

Julius blev gift med Anna Kirstine Christiansen (Bidda) [1395], datter af Christian Andersen [4434] og Birthe Nielsen [4435], den 22. oktober 1878 i Sankt Johannes kirke, København.1938 Anna blev født den 13. oktober 1855 i Herstedøster og blev døbt den 11. november 1855 i Herstedøster kirke.1939

Parnotater:
Ugifte Ane Kirstine Christiansen
Hauserpl. 34
Udl F Handelsbetjent Holger Julius Egede Nyboe

Om Anna

• Konfirmeret: 3. oktober 1869, Frederiksberg kir,e, København. 1940

• Registerblad: 1894.

• Folketælling: 1901, Frederiksberggade 24, . 3. sal, København.

• Folketælling: 1906, Valkendorfsgade, 22.

• Folketælling: 1911, Nørre Voldgade 44, København. 1941

• Fattigvæsenets hovedregistrant: 1912-1919.

• Folketælling: 1930, Nørre Voldgade 44, 2.sal.

Deres børn:

   877    i. Holger Lauritz Nyboe, [2691] blev født den 25. marts 1877 i København, og blev døbt den 6. april 1877 i København, Trinitatis Kirke.1942

+ 878    ii. Gerda Sofie Augusta Frederikke Nyboe, [1396] blev født den 12. februar 1879 i København, og blev døbt den 18. maj 1879 i Skt. Johannes kirke, København.1943

   879    iii. Thora Christine Mathilde Nyboe, Malerinde [1398] blev født den 18. december 1880 i København,, blev døbt den 1. juni 1881 i Helligaandskirken. København,1944 og døde den 3. oktober 19491945 i en alder af 68 år.

Thora giftede sig med ukendt Hansen, [818] ____________.1945

   880    iv. Oda Vilhelmine Nyboe, [1399] blev født den 30. januar 1882 i København, og blev døbt den 11. juni 1882 i Helligaandskirken. København.1946

Oda blev gift med Iversen [1400].

Oda blev derefter gift med Rasmus Elias Vilhelm Iversen, Bogholder [4436] den 28. juli 1905 i Eliaskirken, København.1947 Rasmus blev født den 10. august 1881 i København.

+ 881    v. Einar Holger Peter Nyboe, Bagermester [1401] blev født den 24. juli 1884 i København,, blev døbt den 22. februar 1885 i København, Skt. Mathæus kirke,1948 døde den 11. oktober 1952 på Frederiksberg Hospital i en alder af 68 år, og blev bisat den 17. oktober 1952 fra Søndermarks Krematorium.1949

+ 882    vi. Frode Julius Egede Nyboe, Bagermester [1402] blev født den 31. maj 1886 i København,, blev døbt den 15. august 1886 fra København, Skt. Johannes kirke,1950 døde den 24. august 1943 i Nødebo, Frederiksborg amt i en alder af 57 år, og blev begravet den 28. august 1943 på Nødebo kirkegaard.1951

+ 883    vii. Karen Sofie Nyboe, Porcelainsmalerinde [1403] blev født den 8. september 1889 i København, og blev døbt den 7. september 1890 fra København, Skt. Johannes kirke.1952

605. Laura Siegfrida Vilhelmine Nyboe, [1355] blev født den 15. november 1853 i København,, blev døbt den 7. marts 1854 i Helligaandskirken. København,1300 døde den 28. oktober 1920 i København, i en alder af 66 år, og blev begravet den 4. november 1920 i Assistens kirkegaard, København.1301

Om Laura

• Folketælling: 1880.

• Registerblad: 1. maj 1905.

Laura blev gift med Peter Frederik Løser, Bagermester [964]. Peter blev født den 5. august 1852 i København,, blev døbt den 14. august 1852 i København, Trinitatis Kirke,1953 døde den 1. juli 1916 i Østerbrogade 148, København i en alder af 63 år, og blev begravet den 8. juli 1916 i Assistens kirkegaard, København.1954

Om Peter

• Folketælling: 1885, Stockholmsgade 11, København.

• Registerblad: 1. maj 1905.

Deres børn:

   884    i. Ella Sophia Christine Løser, [2719] blev født den 15. marts 1881 i Fredericiagade 60, København og blev døbt den 1. maj 1881 i København, Skt. Pouls kirke.1955

   885    ii. Wilhelmina Petrea Cathrina Løser, [316] blev født den 20. september 1882 i København, og blev døbt den 22. oktober 1882 i København, Skt. Jakobs Kirke.

   886    iii. Rigmor Helga Laura Samentha Løser, [2720] blev født den 27. februar 1884 i København, og blev døbt den 30. maj 1884 i København, Skt. Jakobs Kirke.

   887    iv. Alfred Karl Laurits Peter Ferdinand Løser, Elektriker [317] blev født den 25. januar 1887 i København, og blev døbt den 6. maj 1887 fra København, Skt. Johannes kirke.1956

   888    v. Kaj Lykke Siegfred Egede Løser, Elektriker [2721] blev født den 10. september 1896 i København,, blev døbt den 15. november 1896 i København, Frederiksberg kirke,1957 døde den 29. juni 1921 i Øresundshospitalet, København i en alder af 24 år, og blev begravet den 6. juli 1921 i Vestre kirkegaard, Københavbn.1958 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

612. Niels Edvard Nyboe, Malermester [2057] blev født den 23. maj 1863 i Præstø, blev døbt den 27. september 1863 i Prøstø Kirke,1322 og døde den 22. december 19461323 i en alder af 83 år.

Om Niels

• Konfirmeret: 30. september 1877, i Asminderup kirke. 1959

• Folketælling: Malerlærling, 1880, Vig sogn, Holbæk amt.

• Folketælling: 1890.

• Tilgåer Præstø: 1900.

• Folketælling: 1901.

• Fattigvæsenets hovedregistrant: 1904-1911. 1104

• Folketælling: 1925.

Niels blev gift med Ellen Hansen, Kogekone [638] den 10. november 1893 i Skibinge kirke.1959 Status for par: parret blev skilt. Ellen blev født den 8. maj 1873 i Skibinge, blev døbt den 22. juni 1873 i Skibinge kirke, døde den 23. juli 1957 i Skibinge i en alder af 84 år, og blev begravet den 26. juli 1957 på Skibbinge kirkegaard.1960

Om Ellen

• Konfirmeret: 17. april 1887, Skibbinge kirke.

• Folketælling: 1901.

• Folketælling: 1906.

• Folketælling: 1. februar 1911, Præstø amt - Skibbinge sogn. 1961

Deres børn:

   889    i. Ane Karoline Marie Nyboe, [1012] blev født den 26. december 1893 i Allerslev, Præstø amt og blev døbt den 4. januar 1894 i Allerslev kirke.1962

Ane blev gift med Gudmund (Madsen) Grue, Kontorchef [3258] den 5. januar 1924 på Københavns Rådhus.1963 Status for par: skilt den 24. august 1927. Gudmund blev født den 16. marts 1884 i Malt, blev døbt den 27. april 1884 i Malt kirke,1964 døde den 8. september 1939 i København, Frederiksberg i en alder af 55 år, og blev begravet den 13. september 1939 på Søndermark kirkegaard.1965

Om Gudmund og Ane

• Vielsesattest: 1924.

   890    ii. Poul Vilhelm Nyboe, [1013] blev født den 17. juni 1895 i Allerslev, blev døbt den 17. juni 1895 i Allerslev kirke,1966 døde den 26. oktober 1895 i Allerslev, og blev begravet den 31. oktober på Allerslev kirkegaard.1967

+ 891    iii. Sofus Nyboe, [1011] blev født den 10. februar 1897 i Allerslev, blev døbt den 19. april 1897 i Allerslev kirke,1968 døde i 1977 på Næstved sygehus i en alder af 80 år, og blev begravet i 1977 på Vordingborg kirkegaard.1969

   892    iv. Ane Sofie Nyboe, [1015] blev født den 5. december 1899 i Allerslev, blev døbt den 10. februar 1900 i Allerslev,1970 døde den 1. august 1904 i Allerslev i en alder af 4 år, og blev begravet den 4. august 1904 på Allerslev kirkegaard.1971


   893    v. Margrethe Kirstine Nyboe, [637] blev født den 14. maj 1901 i Skibinge og blev døbt den 16. juni 1901 i Skibinge kirke.1972

Niels blev derefter gift med Anna Margrethe Nielsine Christiansen [3250] 1751 den 9. maj 1915 i Sankt Andreas kirke, København.1973 Anna blev født den 21. maj 1876 i Sankt Johannes sogn, København, og blev døbt den 5. november 1876 i Sankt Johannes kirke , København.1974

Deres barn:

   894    i. Caria Margrethe Nyboe, [3364] blev født den 1. april 1899 i København,.

Caria blev gift med Axel Thomas Nielsen, [3365], søn af Jens Nielsen, Kusk [3375] og Christina Andersdotter Pahle [3376]. Axel blev født den 17. maj 1898 i Jægersborggade 54, København, og blev døbt den 10. juli 1898 i Sankt Stefans kirke, København.1975

613. Sophus Ulrik Nyboe, Smedemester [1361] blev født den 3. oktober 1865 i Præstø, blev døbt den 4. marts 1866 i Præstø kirke,1324 døde i 1945 i Danish Home for the Aged in Metuchen (now Edison), New Jersey i en alder af 80 år, og blev begravet i 1945 i His ashes are in the Mindehoyen on the property of the Danish Home for the Aged.1325

Om Sophus

• Smedelærling: 1880, Holbæk, Ods, Højby, Staarup, 4 et hus F1, 421, FT-1880, C9409.

• Københavns Fattigvæsenets Hovedregistrant: 1881-1887. 1104

• Registerblad: 1890.

• Udrejser til Canada: 1906.

• Udrejste til USA: 13. august 1906. 1032

• United States, Border Crossings from Canada to United States, 1895-1956," Sophus Nyboe, 1906: 1906.

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1920.

• Ankommer til Amerika: 1928.

• USA Folketælling: 1930.

• Ankommer til Amerika: 1938.

• USA Folketælling: 1940. 976

• Se Biografi:

Sophus giftede sig med Vilhelmine Mathilde Nyboe, Sygeplejerske [1278], datter af Nicolaj Johan Ulrik Kannevorff Nyboe, Fiskekontrollør [1781] og Maren Kirstine Pedersen [1363], den 8. januar 1889 i Sankt Johannes kirke, København.1976 Status for par: parret blev skilt. Vilhelmine blev født den 17. april 1868 i Odense, døde den 6. september 1927 i Lykkeholms Alle, København i en alder af 59 år, og blev begravet den 10. september 1927 i Assistens kirkegaard, København.1335

Om Vilhelmine

• Konfirmeret: 16. april 1882, Aarhus Domkirke. 1977

• Registerblad: 1915. 1349

• Folketælling: 1921.

Deres børn:

   895    i. Poul Friis Kanneworff Nyboe, [276] blev født den 2. februar 1889 i København,, blev døbt den 15. april 1889 i Sankt Johannes kirke, København,1978 døde den 14. december 1891 i Jørgensnorggade 21, Frederiksberg i en alder af 2 år, og blev begravet den 20. december 1891 på Frederiksberg kirkegaard.1979

+ 896    ii. Edward Nyboe, Sgt. in US ARMY [1197] blev født den 14. august 1891 i Fødselsstiftelsen, nr. 564, København,1980 blev døbt den 17. september 1893 i Sankt Stefanskirke, København, og døde den 20. juli 1981 i City: Tampa; University of Tampa, Hillsborough, Florida i en alder af 89 år.

+ 897    iii. Carl Johan Nyboe, Stenhuggermester [1192] blev født den 1. august 1892 i Jægerborgsgade 10F, København, blev døbt den 17. september 1893 i Sankt Stefanskirke, København,1981 og døde i 1978 i København, i en alder af 86 år.

   898    iv. Agnes Vilhelmine Nyboe, [363] blev født den 24. september 1894 i Jagtvej 33, Frederiksberg og blev døbt den 21. oktober 1895 i Sankt Stefans kirke, København.1982

   899    v. Karla Elise Nyboe, [364] blev født den 6. januar 1896 i Jagtvej 33, Frederiksberg, København, blev døbt den 30. august 1896 i Sankt Stefans kirke, København,1983 døde den 12. december 1896 i Blegdamshospitalet, København, og blev begravet den 18. december 1896 i Assistens kirkegaard, København.1984

617. Vilhelmine Mathilde Nyboe, Sygeplejerske [1278] blev født den 17. april 1868 i Odense, døde den 6. september 1927 i Lykkeholms Alle, København i en alder af 59 år, og blev begravet den 10. september 1927 i Assistens kirkegaard, København.1335

Om Vilhelmine

• Konfirmeret: 16. april 1882, Aarhus Domkirke. 1977

• Registerblad: 1915. 1349

• Folketælling: 1921.

Vilhelmine giftede sig med Sophus Ulrik Nyboe, Smedemester [1361], søn af Poul Friis Kannevorff Nyboe, Kunstmaler [1779] og Caroline Marie Sørensen [2055], den 8. januar 1889 i Sankt Johannes kirke, København.1976 Status for par: parret blev skilt. Sophus blev født den 3. oktober 1865 i Præstø, blev døbt den 4. marts 1866 i Præstø kirke,1324 døde i 1945 i Danish Home for the Aged in Metuchen (now Edison), New Jersey i en alder af 80 år, og blev begravet i 1945 i His ashes are in the Mindehoyen on the property of the Danish Home for the Aged.1325

Om Sophus

• Smedelærling: 1880, Holbæk, Ods, Højby, Staarup, 4 et hus F1, 421, FT-1880, C9409.

• Københavns Fattigvæsenets Hovedregistrant: 1881-1887. 1104

• Registerblad: 1890.

• Udrejser til Canada: 1906.

• Udrejste til USA: 13. august 1906. 1032

• United States, Border Crossings from Canada to United States, 1895-1956," Sophus Nyboe, 1906: 1906.

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1920.

• Ankommer til Amerika: 1928.

• USA Folketælling: 1930.

• Ankommer til Amerika: 1938.

• USA Folketælling: 1940. 976

• Se Biografi:

(Dubleret slægtslinje. Se Person 613)

618. Elisa Cathrine Nyboe, [1366] blev født den 28. oktober 1870 i Vissenbjerg, Fyn og blev døbt den 11. august 1872 i Vissenbjerg Kirke.1336

Om Elisa

• Konfirmeret: 15. oktober 1884, Aarhus Domkirke. 1985

• Registerblad: 1892.

• Folketælling: Bopæl, 1911, Istedgade 8B, Aarhus - Alderdomsbolig, Stuen til gaden. 1986

Elisa fik et barn.

Hendes barn:

+ 900    i. Ester Paula Cathrine Kannevorf Nyboe, Husassistent [624] blev født den 20. januar 1904 i Aarhus og blev døbt den 21. august 1904 i Aarhus, Sankt Pouls kirke.

619. Hans Peter Nyboe, Bogbinder [1367] blev født den 28. januar 1873 i Vissenbjerg Sogn, blev døbt den 29. juni 1874 i Holstebro, kirke,1337 døde i 1961 i en alder af 88 år, og blev begravet i Seattle, King County, Washington, USA.

Om Hans

• Fra Odense: 12. november 1894, til Sulitudevej 6, stuen hos Rudolf. 1349

• Frameldt: 19. november 1894, til Roskilde. 1349

• Fra Aarhus: 22. februar 1898, Til Blaagaardsgade 9, 2 hos Nissen. 1349

• Bogbindersvend: 1900, Niels Juels Gade 37, Oslo Norge.

• Flytter: 6. april 1901, Til Turesensgade 31 B. o. G., 1 hos Rasmussen. 1349

• Tilmeldt: 6. november 1901, Blaagaardsgade 40 o. G. , stuen hos Beck. 1349

• Tilmeldt: 13. december 1901, Vebersgade 11, 4. hos Holgersen. 1349

• Tilmeldt: 1. november 1902, Sankt Hans Gade 30, 4. 1349

• Ankommer til Amerika: 1903.

• Ankommer til Amerika: 1903.

• USA Folketælling: 1910.

• Adresseregister: 1917.

• Indtræder i den amerikanske hær: 12. september 1918. 1987

• Indtræder i den amerikanske hær: 1918.

• Ankommer til Amerika: 1919.

• Ankommer til Amerika: 1919.

• Ansøgning om statsborgerskab: 1919.

• USA Folketælling: 1920.

• Adresseregister: 1921.

• Amerikansk statsborger: 3. februar 1926.

• USA Folketælling: 1930.

• Adresseregister: 1931.

• USA Folketælling: 1940.

• Gravsten:1961.

Hans blev gift med Nicoline Malmine, Tjenestepige [622] den 23. maj 1904 på Manhatten, New York, USA.1988 Nicoline blev født den 21. august 1875 i Hetland sogn, Stavanger, Norge, blev døbt den 5. september 1875 i Hetland Vor Frue kirke,1989 døde den 30. marts 19581990 i en alder af 82 år, og blev begravet i Seattle, King, Washington.

Om Nicoline

• Norge Folketælling: 1885.

• Rejser til Amerika: 1903.

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1920.

• Amerikansk statsborgerskab: 1922.

• Statsborgerskab: 1922.

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Dødsattest: 1958.

Deres børn:

   901    i. Hans Peter Nyboe, [2837] blev født den 22. marts 1901 på Fødselsstiftelsen, Oslo og blev døbt den 30. marts 1901 på Fødselsstiftelsen, Oslo.1991

   902    ii. Henry Victor Nyboe, [2836] blev født den 1. oktober 1902 i København,,1992 blev døbt den 30. oktober 1902 i København,, døde den 25. september 1972 i San Francisco , California , United States1993 i en alder af 69 år, og blev bisat den 28. september 1972 i Cypres Lawn, Colma, Ca. Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

   903    iii. Dagny Solveig Nyboe, [4293] blev født den 18. januar 1904 i Brooklyn, New York, og blev døbt den 26. oktober 1905 i Our Saviour's Lutheran , Brooklyn, New York.1994

+ 904    iv. Edith Harriet Nyboe, [1394] blev født den 1. marts 1907 i Massachusetts,1995 døde den 5. august 1994 i Temple City, Los Angeles County, California, USA1996 i en alder af 87 år, og blev bisat i Seattle, King County, Washington, USA.

623. Richardt Michael De Fine Nyboe, Handelsrejsende [2626] blev født den 23. januar 1871 i København,, blev døbt den 5. maj 1871 i København, Sankt Johannes kirke,1362 døde den 20. august 1932 i 43S Sth Ave., Brooklyn, USA1363 i en alder af 61 år, og blev begravet den 23. august 1932 i Brooklyn, New York, United States of America.

Om Richardt

• Konfirmeret: 3. oktober 1886, Sankt Jakobs kirke, København. 1997

• Folketælling: 1890.

• Rejste til USA: 1892. 1032

• Ankommer til Amerika: 1892.

• Ankommer til Amerika: 1892.

• Flytter fra Malmø til Stockholm: 1906.

• Ankommer til Amerika: 1913.

• Ankommer til Amerika: 1913.

• Ankommer til Amerika: 1914. 1998

• Skibet: 1914.

• USA Folketælling: 1920.

• Index to Declaration of Intent for Naturalization: New Yor: 976

• USA Folketælling: 1930.

• Dødsattest: 20. august 1932.

• Nekrolog: 23. august 1932.

Richardt blev gift med Francisca Astrid Charlotte Antoinette Hansen, [250], datter af Christoffer Hansen, Papirmager [1584] og Marie Eleonora Aurora [1588], den 15. juni 1893 i Cook, Illinois.976 Francisca blev født den 13. maj 1873 i Taarbæk, blev døbt den 6. juli 1873 i Taarbæk kapel,1999 døde den 9. maj 1906 i Malmø, Sverige i en alder af 32 år, og blev begravet den 13. maj 1906 i Assistens kirkegaard, Frederiksberg, København.2000

Om Richardt og Francisca

• Bryllup: 1893.

Deres børn:

   905    i. Axel Nyboe, [225] er født den 30. april 1894 i Cook County, Illinois USA og døde den 14. oktober 1894 i Chicago, Cook, Illinois, United States.

   906    ii. Alice Nyeboe, [625] blev født den 11. oktober 1896 i Chicago, USA,2001 blev døbt den 19. september 1897 i Frederiksberg kirke, København, og døde den 9. februar 1989 i New York2002 i en alder af 92 år.

Alice blev gift med Walter James Root [1265] den 3. juli 1923 i Brooklyn, New York City, New York, USA.976 Walter blev født den 19. januar 1894 i Connecticut,2003 døde den 31. december 1955 i en alder af 61 år, og blev begravet i Saint Patricks Catholic Cemetery. Parret var barnløst.

Om Walter og Alice

• Bryllups license: 3. juli 1923, Brooklyn, New York City, New York, USA.

Richardt blev derefter gift med Christine [1308], datter af Far fra Spanien [568] og Mor fra Danmark [1416]. Christine blev født den 12. august 1880 i Danmark.

Om Christine

• Folketælling: 1920.

• Amerikansk statsborger: 1928.

• Amerikansk statsborger: 1928.

• Folketælling: 1930.

Deres barn:

+ 907    i. Richard Nyeboe, [748] er født den 13. februar 1908 i Johannes (Stockholms stad, Uppland). og døde den 8. august 1974 i en alder af 66 år.

Richardt blev derefter gift med Maren C. Hermansen [2965] den 1. juni 1916 i Manhattan, New York City, New York, USA.976 Maren blev født i januar 1841 i Danmark.

Om Richardt og Maren

• Vielsesattest: 1. juni 1916, Manhattan, New York City, New York, USA.

Om Maren

• Folketælling: 1900.

624. Robert Louis Jacob De Fine Nyeboe, [2884] blev født den 1. december 1872 i Skuldelev, blev døbt den 23. marts 1873 i Skuldelev kirke,1364 døde den 21. februar 1922 på Amtssygehuset, Frederiksberg i en alder af 49 år, og blev begravet den 24. februar 1922 på Gentofte kirkegaard.1365

Notater:
Styrmands- og skibsførereksamen. Deltog i den Spansk-Amerikanske krig ombord på hjælpekrydseren U.S.S. "Yankee"

Om Robert

• Studerende: 1892, København. 1349

• Ankommer til Amerika: 1894.

• Ankommer til Amerika: 1894.

Robert blev gift med Ingeborg Engell [385] den 10. januar 1902 i Nathanael kirke, Amager.2004 Ingeborg blev født den 3. september 1875 i Aarhus, blev døbt den 24. marts 1876 i Aarhus Domkirke,2005 døde den 2. december 1922 i Oringe hospital, Vordingborg i en alder af 47 år, og blev begravet den 7. december 1922 på Gentofte kirkegaard.2006

Om Robert og Ingeborg

• Kongebrev: Efter 9. januar 1902.

Om Ingeborg

• Folketælling: 1880.

• Konfirmeret: 4. oktober 1890, Aarhus Domkirke. 2007

Deres børn:

   908    i. Halfdan De Fine Nyeboe, Hoteldirektør [1252] blev født den 29. april 1902 i Nathansels sogn, Amager, Danmark, blev døbt den 16. november 1902 i Gentofte Kirke,2008 og døde den 5. februar 1997 i Boston, Massachusetts i en alder af 94 år.


Halfdan blev gift med Dina Boeckel [1412] den 31. december 1929 på Manhatten, New York, USA.976 Dina er født den 21. april 1902 i Schriesheim, Tyskland2009 og døde den 2. januar 1981 i Boston, Suffolk, Massachusetts2010 i en alder af 78 år. Parret var barnløst.

Om Halfdan og Dina

• Vielsesattest: 1928, Manhattan, New York, USA.

   909    ii. Else De Fine Nyeboe, [1267] blev født den 22. december 1909 i Gentofte og blev døbt den 22. maj 1910 i Gentofte Kirke.2011

625. Ancher Vilhelm Marius Johannes Hjarup Nyeboe, Cand. Pharm [2883] blev født den 17. oktober 1874 på Frederiksberg, blev døbt den 20. december 1874 i Frederiksberg kirke,1366 og døde den 16. september 1954 i MT PlaesaNew York976 i en alder af 79 år.

Om Ancher

• Konfirmeret: 30. marts 1890, Sankt Markus Kirke, København. 2012

• USA Folketælling: 1905.

• Amk. statsborger: 1907.

• U.S. Naturalization Records Indexes, 1794-1995: 1908.

• USA Folketælling: 1915.

• Soldat - WW I: 1918.

• Soldat ww - 1 -1 - side 2: 1918. 976

• WW-1-2- Forside: 1918.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1925.

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Avisnotits: 1954. 2013

Ancher blev gift med Anna Hardenberg [3042].2014 Anna blev født cirka 1885, døde den 24. marts 1946 i en alder af ca. 61 år, og blev begravet den 27. marts 1946 i Fresh Pond Crematory.1988

Om Anna

• USA Folketælling: 1915.

• Ankommer til Amerika: 1917.

• USA Folketælling: 1930.

• Avisnotits: 1946.

Deres barn:

   910    i. Lily Nyeboe, [2850] er født den 25. oktober 1905 i New York5 og døde den 16. oktober 1987 i Thornwood, Westchester, New York2015 i en alder af 81 år.

633. Hansine Vilhelmine Marie Nyboe, Husholderske [2665] blev født den 27. januar 1882 i Vedbæk, blev døbt den 23. april 1882 i Søllerød Kirke,1388 døde den 27. marts 1959 i Brooklyn, New York, New York, USA i en alder af 77 år, og blev begravet i Amerika.

Om Hansine

• Konfirmeret: 25. april 1897, Helligkors kirke, København. 2016

• Ankommer til Amerika: 1905. 1032

• Hellig Olav: 1905.

• Vender hjem fra New York: 1. maj 1915, Øster Farimagsgade 18 A , 4. , København. 1349

• Registerblad: 1915.

• Folketælling: 1916.

• Folketælling: 1921.

• Fattigvæsenets hovedregistrant: 1920-1927.

• Folketælling: 1925. 2017

• Ankommer til Amerika: 1928.

• Skib: 1928.

• US folketælling: 1930.

• U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007: 1959.

Hansine blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hendes børn:

   911    i. Jenz Jansen, Kok [4417] blev født i 1909 i New York.

   912    ii. Paula Marie Nyboe [2888] blev født den 29. juli 1917 i Hadsundvej 42, Nørre Tranders sogn, blev døbt den 10. september 1917 i Plejehjemmet Hadsundvej 53, Vejgaard,2018 døde den 14. december 1917 i Vejgaard, Aalborg amt, og blev begravet den 18. december 1917 i Vejgaard kirkegaard, Aalborg amt.2019

637. Bertha Marie Lauff, [1370] blev født den 25. juli 1841 i Køge, blev døbt den 5. september 1841 i Køge. Skt. Nikolaj kirke,1398 døde den 9. juni 1922 i Køge i en alder af 80 år, og blev begravet den 23. juni 1922 i Ny Skt. Nikolaj kirkegaard, Køge.1399

Om Bertha

• Konfirmeret: 30. marts 1856, Køge. Skt. Nikolaj kirke. 2020

• Folketælling: 1870.

• Folketælling: 1916.

Bertha blev gift med Jacob Jacobsen Bech, [457] den 5. oktober 1860 fra Køge, Skt. Nikolaj Kirke(-).2021 Jacob blev født den 25. marts 1835 i Hals, blev døbt den 8. maj 1835 i Hals kirke, Aalborg amt,2022 døde den 19. oktober 1915 i Køge i en alder af 80 år, og blev begravet den 26. oktober 1915 i Ny Skt. Nikolaj kirkegaard, Køge.2023

Om Jacob

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1901.

Deres børn:

+ 913    i. Elesabeth Margrethe Bech, [3743] blev født den 7. februar 1861 i Køge og blev døbt den 16. juni 1861 i Køge. Skt. Nikolaj kirke.2024

   914    ii. Kirstine Marie Bech, [3744] blev født den 12. februar 1863 i Køge og blev døbt den 3. maj 1863 i Køge. Skt. Nikolaj kirke.2025

640. Nicolai Peder Nyboe, Snedker [990] blev født den 17. august 1848 i Snejbjerg Sogn, blev døbt den 17. september 1848 i Snejbjerg kirke,1414 døde den 6. januar 1927 i De Gamles By, København i en alder af 78 år, og blev bisat den 9. januar 1927 fra Krematoriet, De gamles by, København.1415

Notater:
Møllebygger N. P. Nyboe
DHrr. Mølle-Eiere og Mølleforpagtere bringes i Erindring, at jeg modtager og udfører Alt til Faget henhørende, saavel nyt som Reparationsarbejde, solidt og billigt. N. P. Nyboe, Møllebygger, boende i Sandgraven ved Aarhus.
[ Aarhus Stiftstidende 1875-03-23 ]

Om Nicolai

• Konfirmeret: 12. april 1863, i Vinding Kirke. 2026

• Tilgår Deibjerg: 3. november 1863, Fra Vinding. 2027

• Asgår fra Dejbjerg: 24. november 1863, Til Vindinge. 2028

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1885.

• Københavns Fattigvæsenets Hovedregistrant: 1888-1895.

• 1-Registerblad - forside: 1893.

• 2-Registerblad - bagside: 1893.

Nicolai blev gift med Lise Edvardsen [2690], datter af Smed Jens Edvardsen [1632] og Karen Marie Hansdatter [1633], den 30. april 1876 i Trinitatis Kirke, Københanvn.2029 Lise blev født den 2. juni 1855 i Raklev, blev døbt den 16. december 1855 i Raklev Kirke,2030 døde den 16. maj 1888 i København, i en alder af 32 år, og blev begravet den 21. maj 1888 fra Skt. Johannes kirke.2031

Om Lise

• Konfirmeret: 4. april 1869, i Raklev Kirke. 2032

Deres børn:

+ 915    i. Edvard Peter Nyboe, Ingeniør og Brandmand [2714] blev født den 16. februar 1877 i København,, blev døbt den 8. april 1877 i Trinitatis Kirke, København,2033 døde den 28. august 1934 på Manhattan, New York1988 i en alder af 57 år, og blev begravet den 30. august 1934 i Maple Grove Cemetery.

+ 916    ii. Adulf Vilhelm Nyboe, Brandmand [2713] blev født den 27. juli 1878 i København,, blev døbt den 18. august 1878 i Trinitatis Kirke, København,2034 døde den 10. marts 1958 i en alder af 79 år, og blev begravet i North Lindenhurst, Suffolk County (Suffolk), New York, USA.


   917    iii. Laura Camilla Nyboe, [2716] blev født den 13. april 1880 i København, og blev døbt den 9. maj 1880 i København, Frederiksberg kirke.2035

   918    iv. Olga Amalie Nyboe, [2715] blev født den 23. april 1882 i København, og blev døbt den 18. august 1882 i København, Trinitatis Kirke.2036

Emigrerede til USA.

+ 919    v. Karen Marie Nyboe, [2717] blev født den 29. december 1885 i København,, blev døbt den 30. maj 1886 i København, Trinitatis Kirke,2037 døde den 22. april 1948 i Muhlenberg Hospital i en alder af 62 år, og blev bisat den 24. april 1948 fra the Memorial Home,.

   920    vi. Carrie Nyboe, [1359] blev født i 1886 i Danmark.2038

Carrie blev gift med Henry Heoghnisten [4664] i 1906 i New Jersey, USA.976

Om Henry og Carrie

• Bryllup: 1906, New Jersey, USA. 976

642. Ane Kirstine Nyboe, [1879] blev født den 7. september 1851 i Tjørring og blev døbt den 26. oktober 1851 i Tjørring kirke.1417

Om Ane

• Folketælling: 1870.

• Tjenestepige: 1. februar 1880, Dejbjerg præstegaard.

Ane havde et forhold til Christen Christensen [2790]. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   921    i. Sabina Nybo, [2789] blev født den 5. september 1870 i Dejbjerg, blev døbt den 11. september 1870 i Lem Kirke,2039 døde den 20. september 1870 i Dejbjerg, og blev begravet den 25. september 1870 på Dejbjerg kirkegaard.2040

Ane havde derefter et forhold til N. N. [740]. Parret blev ikke gift.

Deres barn:

   922    i. Karl Nybo (Nyboe) [738] blev født den 13. april 1881 i Dejbjerg, blev døbt den 24. april 1881 i Dejbjerg Kirke,2041 døde den 28. juli 1959 på Plejehjemmet Nicolajgade, Viborg i en alder af 78 år, og blev begravet den 1. august 1959 på Lønborg kirkegaard, Ringkøbing amt.2042

644. Nicoline Nyboe, [2010] blev født den 5. april 1855 i Herning, blev døbt den 3. juni 1855 i Herning kirke,1419 døde den 28. marts 1905 i Ringkøbing i en alder af 49 år, og blev begravet den 1. april 1905 på Ringsted kirkegaard.1420

Om Nicoline

• Konfirmeret: 4. april 1865, i Dejbjerg Kirke. 2043

• Fragår Dejbjerg sogn: 11. april 1869, Til Faster Sogn. 2044

• Tilgår Faster sogn: 25. april 1869, Fra Dejbjerg Sogn.

• Afgår Faster sogn: 27. oktober 1870, Til Dejbjerg Sogn.

• Tilgår Dejbjerg sogn: 2. november 1870, Fra Faster Sogn. 2045

Nicoline blev gift med Peder Hansen, [2011] den 8. juni 1880 i Ringkøbing kirke.2046 Peder blev født den 4. april 1856 i Ringkøbing, blev døbt den 20. juni 1856 i Ringkøbing kirke,2047 døde den 28. februar 1941 i Ringkøbing i en alder af 84 år, og blev begravet den 4. marts 1941 på Ringsted kirkegaard.2048

Om Peder

• Konfirmeret: 24. april 1870, i Ringkøbing Kirke. 2049

• Folketælling: 1930, Herningvej 28, Ringkøbing.

Deres børn:

+ 923    i. Karen Nyboe Hansen, [2615] blev født den 5. oktober 1880 i Ringkøbing, blev døbt den 5. december 1880 i Ringkøbing kirke,2050 døde den 15. maj 1913 i København, Blegdamshospitalet i en alder af 32 år, og blev begravet den 21. maj 1913 på Bispebjerg kirkegaard.2051

+ 924    ii. Cathrine Nyboe Hansen, [2616] blev født den 5. november 1882 i Ringkøbing og blev døbt den 17. december 1882 i Ringkøbing kirke.2052

   925    iii. Nicoline Hansen, [2617] blev født den 8. oktober 1884 i Ringkøbing og blev døbt den 26. december 1884 i Ringkøbing kirke.2053

   926    iv. Hans Vilhelm Hansen, Murer [2618] blev født den 29. marts 1889 i Ringkøbing og blev døbt den 30. maj 1889 i Ringkøbing kirke.2054

Hans blev gift med Rigmor Margrethe Strack [4963] den 27. februar 1914 i Københavns Raadhus.2055 Rigmor blev født den 15. december 1895 i København og blev døbt den 11. september 1896 i Sankt Johannes kirke, København.

   927    v. Niels Bjerg Hansen, [2619] blev født den 19. april 1891 i Ringkøbing og blev døbt den 7. juni 1891 i Ringkøbing kirke.2056

   928    vi. Magdalene Hansen, [2620] blev født den 1. juli 1893 i Ringkøbing og blev døbt den 10. september 1893 i Ringkøbing kirke.2057

   929    vii. Margrethe Hansen, [2621] blev født den 11. juni 1896 i Ringkøbing, blev døbt den 5. juli 1896 i Ringkøbing kirke,2058 døde den 24. oktober 1896 i Ringkøbing, og blev begravet den 29. oktober 1896 på Ringsted kirkegaard.2059

   930    viii. Ellen Margrethe Hansen, [2700] blev født den 5. september 1897 i Ringkøbing, blev døbt den 19. september 1897 i Ringkøbing kirke,2060 døde den 6. juli 1902 i Ringkøbing i en alder af 4 år, og blev begravet den 10. juli 1902 på Ringkøbing kirkegaard.2061

650. Birgitte Konradsen Nyboe, [906] blev født den 1. september 1857 i Ikast, blev døbt den 11. oktober 1857 i Ikast kirke,1441 og døde den 18. juni 19335 i en alder af 75 år.

Om Birgitte

• Konfirmeret: 1. oktober 1871, i Sunds Kirke. 2062

• Folketælling: 1901.

• Folketælling: 1921.

Birgitte blev gift med Niels Kristian Nielsen, [2254] den 10. september 1873 i Ikast kirke.2063 Niels blev født den 19. januar 1844 i Gulforhoved, Bording, blev døbt den 4. april 1844 i Bording Kirke,2064 døde den 5. april 1928 i Toft Hede, Vidstrup sogn i en alder af 84 år, og blev begravet den 10. april 1928 i Vidstrup kirkegaard.2065

Om Niels

• Konfirmeret: 6. april 1858, i Bording Kirke.

• Folketælling: 1880.

• Folketælling: 1890.

• Folketælling: 1901. 2066

• Folketælling: 1916. 2067

• Folketællling: 1921, Aalborg Vesterbro, Budolfi sogn, nr. 34a. 2068

Deres børn:

   931    i. Ane Nielsen, [2255] blev født den 12. juni 1874 i Gulforhoved, Bording og blev døbt den 28. juni 1874 i Bording Kirke.

   932    ii. Niels Nicolaj Nielsen, [3265] blev født den 31. marts 1876 i Bording og blev døbt den 9. april 1876 i Bording Kirke.

   933    iii. Mette Kathrine Nielsen, [2256] blev født den 3. september 1878 i Gulforhoved, Bording og blev døbt den 15. september 1878 i Bording Kirke.

+ 934    iv. Konrad Kristian Nybo Nielsen, Bager [2257] blev født den 28. juni 1880 i Gulforhoved, Bording, blev døbt den 18. juli 1880 i Bording Kirke,2069 og døde den 18. april 1958 i Seattle, King, Washington i en alder af 77 år.

   935    v. Birgitte Marie Nielsen, [3266] blev født den 9. marts 1882 i Bording og blev døbt den 12. januar 1883 i Bording Kirke.2070

   936    vi. Mads Lundsgaard Nielsen, Bager [3264] blev født den 10. marts 1885 i Bording, blev døbt den 21. juni 1885 i Bording Kirke,2071 og døde den 16. april 1952 i Seattle, King, Washington i en alder af 67 år.

Mads blev gift med Eleonor [3269]. Eleonor blev født i 1904 i Oklahoma.

   937    vii. Jens Christian Nielsen, [4478] blev født den 29. maj 1887 i Bording og blev døbt den 23. oktober 1887 i Bording Kirke.2072

   938    viii. Dagny Poulsen, Plejebarn hos Niels Cr. Nielsen og Birgitte Nyboe [ 906 ] [5368] blev født den 26. juni 1915 i Tumlebakkken, Silkeborg og blev døbt den 1. august 1915 i Silkeborg kirke.2073


651. Stine Konradsen Nyeboe, [907] blev født den 22. juni 1859 i Ikast, blev døbt den 16. oktober 1859 i Ikast kirke,1442 døde den 16. juni 1944 i Salem, Utah, Utah i en alder af 84 år, og blev begravet den 19. juni 1944 i Salem, Utah, Utah.5

Om Stine

• Konfirmeret: 5. oktober 1873, i Ikast kirke. 2074

• Utah, Death and Military Death Certificates, 1904-1961: 16. juni 1944, Salt Lake, Utah, USA.

Stine blev gift med Jens Hvolbæk Laustsen [2081] den 1. maj 1877 i Ikast kirke.2075 Jens blev født den 22. februar 1853 i Gjellerup, Hammerum Herred, blev døbt den 17. april 1853 i Gjellerup kirke,2076 døde den 3. marts 1922 i Salem, Utah, Utah i en alder af 69 år, og blev begravet den 6. marts 1922 i Salem, Utah, Utah.5

Om Jens

• Konfirmeret: 28. april 1867, i Gjellerup Kirke. 2077

Deres børn:

   939    i. Ane Kathrine Laustsen [2434] blev født den 12. juni 1879 i Gjellerup og blev døbt den 16. juni 1879 i Gjellerup kirke.2078

+ 940    ii. Mette Kristine Laustsen [2419] blev født den 24. april 1881 i Gjellerup, blev døbt den 1. maj 1881 i Gjellerup kirke,2079 døde den 20. februar 1945 i Groshen, Utah, USA i en alder af 63 år, og blev begravet den 24. februar 1945 i Groshen, Utah, USA.1444

   941    iii. Kirsten Marie Laustsen [2421] blev født den 20. juli 1883 i Gjellerup og blev døbt den 2. september i Gjellerup kirke.2080

Kirsten blev gift med John Strang [2442] 1444 ____________.1444 Parret var barnløst.

+ 942    iv. Laura Margrethe Laustsen [2435] blev født den 23. februar 1890 i Ikast, blev døbt den 3. april 1890 i Ikast kirke,2081 døde den 22. maj 1969 i Salt Lake City5 i en alder af 79 år, og blev begravet den 26. maj 1969 i Wasatch Lawn Cem, Salt Lake City.


653. Mikkel Knudsen Nybo, Kreaturhandler [909] blev født den 17. marts 1865 i Ikast, blev døbt den 19. november 1865 i Ikast kirke,1445 og døde den 15. august 1940 i Spanish Fork, Utah, USA5 i en alder af 75 år.

Om Mikkel

• Konfirmeret: 20. april 1879, i Ikast kirke. 2082

• Immigrerede: 1897. 5

• USA Folketælling: 1900.

• USA Folketælling: 1910.

• Adresse: 1920.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• Gravsten:1940. 1883

• USA Folketælling: 1940.

• Dødsattest: 15. august 1940.

Mikkel blev gift med Inger Katrina Olsen [2080] den 17. marts 1887 i Gjellerup kirke.2083 Inger blev født den 5. november 1860 i Rangstrup, Hammerum Herred, blev døbt den 18. november 1860 i Gjellerup kirke,2084 døde den 17. februar 1952 i Salt Lake City, Salt Lake, UT5 i en alder af 91 år, og blev begravet i Spanish Fork City Cemetery, Spanish Fork, Utah, Utah, United States.

Om Inger

• Konfirmeret: 4. april 1875, i Gjellerup Kirke. 2085

• Udrejser til Amerika: 1897. 1032

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1920.

• United States Census, for Inger Nybo: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Gravsten:1952.

Deres børn:

+ 943    i. Elsie Johanna Anna Marie Nybo, [2873] blev født den 16. december 1887 i Gjellerup, blev døbt den 26. december 1887 i Gjellerup kirke,2086 døde den 19. juli 1967 i en alder af 79 år, og blev begravet den 22. juli 1967 i Salt Lake City, Utah.5

   944    ii. Karen Marie Nybo, [2091] blev født den 17. januar 1890 i Ravnsvad, Ikast, blev døbt den 25. januar 1890 i Ikast kirke,2081 døde den 15. marts 1922 i Utah5 i en alder af 32 år, og blev begravet i Spfork.976

   945    iii. Mette Katrina Nyeboe, [2082] blev født den 15. april 1892 i Ikast, blev døbt den 15. april 1892 i Hjemmet,2087 døde den 17. juni 1892 i Ikast, og blev begravet den 23. juni 1892 på Ikast kirkegaard.2088

+ 946    iv. Conrad Lundsgaard Nybo, [2083] blev født den 15. maj 1893 i Ravnsved, Ikast,2089 døde den 29. september 19855 i en alder af 92 år, og blev begravet den 1. oktober 1985 i Spanish Fork City Cemetery.

   947    v. Ole Nybo, [2085] blev født den 24. juni 1895 i Ikast,2090 døde den 24. juni 1895 i Ikast,2091 og blev begravet den 1. juli 1895 på Ikast kirkegaard.

   948    vi. Jens Christian Olsen Nyeboe, [2086] blev født den 25. september 1896 i Ikast,2092 døde den 15. december 1896 i Ikast, og blev begravet den 22. december 1896 på Ikast kirkegaard.2093

+ 949    vii. Margrethe Katrine Nybo, [2087] blev født den 19. marts 1898 i Spanish Fork, Utah,5 døde den 20. maj 1973 i 84111 Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States of America5 i en alder af 75 år, og blev begravet i Spanish Fork City Cemetery.

   950    viii. Betha Christina Nyeboe, [2088] er født den 24. april 1901 i Spanish Fork, Utah5 og døde den 27. april 1901 i Spanish Fork, Utah.5

+ 951    ix. Annie Jensine Kristine Nybo, [2880] er født den 2. april 1903 i Salem, Utah, Utah5 og døde den 12. januar 2003 i en alder af 99 år.

+ 952    x. Carl Mikkel Knudsen Nybo, [2881] blev født den 3. maj 1906 i Spanish Fork, Utah, Utah, USA,5 døde den 22. december 1971 i Salem, Utah, Utah, USA5 i en alder af 65 år, og blev begravet den 27. december 1971 i Spanish Fork, Utah, Utah, USA.

654. Margrethe Lundsgaard Nybo, [911] blev født den 10. marts 1868 i Ikast, blev døbt den 9. april 1868 i Ikast kirke,1446 døde den 16. juni 1936 i Helsingør i en alder af 68 år, og blev begravet den 20. juni 1936 på Helsingør kirkegaard.1447

Om Margrethe

• Konfirmeret: 16. april 1882, i Ikast kirke. 2094

Margrethe blev gift med Peder Michael Christensen., Købmand [2066] den 28. april 1891 i Ikast kirke.2095 Peder blev født den 9. oktober 1865 i Snejbjerg, blev døbt den 26. november 1865 i Snejbjerg kirke, døde den 15. maj 1949 i Helsingør i en alder af 83 år, og blev bisat den 18. maj 1949 på Helsingør kirkegaard.2096

Om Peder

• Konfirmeret: 5. oktober 1879, i Snejbjerg kirke. 2097

• Tilgår Helsingør kommune: 1892, Fra Herning. 2098

Deres børn:

   953    i. Jeppe Ørskov Christensen [1234] blev født den 2. marts 1892 i Ørskovgaard, Snejbjerg, blev døbt den 28. august 1892 i Hjemmet/Snejbjerg kirke,2099 døde den 11. februar 1977 i Hornbæk i en alder af 84 år, og blev begravet på Hornbæk kirkegaard.

Jeppe giftede sig med ukendt Gerda Anny Rusch [1235] den 11. december 1917 i Helsingør, Sankt Mariæ kirke.2100 Gerda blev født den 23. marts 1895 i Helsingør og blev døbt den 5. maj 1895 i Helsingør, Sankt Mariæ kirke.2101

   954    ii. Conrad Lundsgaard Nybo Christensen [743] blev født den 5. april 1893 i Herning, blev døbt den 16. april 1893 i Herning kirke,2102 døde den 23. juni 1893 i Herning, og blev begravet den 28. juni 1893 på Herning kirkegaard.2103

   955    iii. Konrad Lundsgaard Nyboe Christensen [1232] blev født den 17. september 1894 i Helsingør, blev døbt den 21. oktober 1894 i Helsingør, Sankt Mariæ kirke,2104 døde den 14. marts 1895 i Helsingør, og blev begravet den 19. marts 1895 på Helsingør kirkegaard.

+ 956    iv. Søren Lundsgaard Christensen ( Ørskov ) [1231] blev født den 14. august 1901 i Helsingør, blev døbt den 26. december 1901 i Helsingør, Sankt Mariæ kirke,2105 døde den 3. maj 1966 i Vejlby i en alder af 64 år, og blev begravet den 5. maj 1966 på Risskov kirkegaard.2106

660. Kirstine Christensen Nyboe, [227] blev født den 23. februar 1862 i Ørskov og blev døbt den 26. februar 1862 i Tjørring kirke.1467

Om Kirstine

• Konfirmeret: 23. april 1876, Tjørring kirke. 2107

Kirstine blev gift med Helge Theodor Rasmussen, Malermester [1130] den 8. november 1891 i Sankt Johannes kirke, København.2108 Helge blev født den 14. maj 1861 i Købehavn og blev døbt den 23. juni 1861 i Sankt Pauls kirke, København.2109

Om Helge

• Konfirmeret: 29. september 1875, Vor Frelser kirke, København. 2110

• Ankommer ti Amerika: 13. december 1916.

• Statsborgerskab: 19. juni 1922.

Deres børn:

   957    i. Dagmar Rasmussen, [1131]

   958    ii. Odie Rasmussen, [1133]

+ 959    iii. Svend Aage Rasmussen, [1134]

   960    iv. Valdemar Nyboe Rasmussen, [1132] blev født 29. deceember 1895 i Rasvnsborggade 2 A, København og blev døbt den 31. juli 1896 i Sankt Johannes kirke, København.

661. Lise Christensen Nyboe, Trikotagehandler [228] blev født den 4. september 1864 i Tjørring Sogn, Hammerum Herred, blev døbt den 30. oktober 1864 i Tjørring kirke,1468 døde den 5. januar 1937 på Korsør sygehus i en alder af 72 år, og blev begravet den 10. januar 1937 på Nivaa kirkegaard.1469

Om Lise

• Konfirmeret: 6. oktober 1878, i Hjemmet. 2112

• Folketælling: 1925. 2113

Lise blev gift med Hans Peter Nielsen Brun, Uldhandler [1135] den 20. november 1885 i Snejbjerg kirke.2114 Hans blev født den 12. februar 1863 i Skanderborg, blev døbt den 4. maj 1863 i Skanderborg kirke,2115 døde den 28. april 1921 i Nivaa i en alder af 58 år, og blev begravet den 4. maj 1921 på Nivaa kirkegaard.2116

Om Hans og Lise

• Bopæl: Nivaa PR. Niverød.

Om Hans

• Folketælling: 1890.

• Tilflytter Nivå: 1894, Fra Tjørring. 2117

• Folketælling: 1901.

• Folketælling: 1916.

Deres børn:

   961    i. Johanne Kirstine Nielsen Brun, [1136] blev født den 29. juli 1886 i Gjellerup, Ringkøbing amt og blev døbt den 8. august 1886 i Gjellerup kirke.2118

Johanne blev gift med Kristian Vilhelm Jensen [3589], søn af Karl Kristian Jensen [1680] og Karoline Marie Kristiansen [1681], den 11. oktober 1907 i Karlebo kirke.2119 Kristian blev født den 28. marts 1880 i Boseruphuset, Sankt . Jørgensbjerg, Roskilde og blev døbt den 23. april 1880 i Sankt . Jørgensbjerg kirke.2120

   962    ii. Hans Peter Nielsen Bruun [1137] blev født den 27. januar 1888 i Snejbjerg og blev døbt den 29. januar 1888 i Snejbjerg kirke.2121

664. Nicolai Nyboe, [229] blev født den 11. marts 1868 i Herning Sogn, blev døbt den 15. marts 1868 i Herning kirke,1475 døde den 26. december 1930 i Ørskov i en alder af 62 år, og blev begravet den 3. januar 1931 på Snejbjerg kirkegaard.1476

Notater: Gaardmand i Ørskov. Medlem af Snejbjerg Menighedsraad

Om Nicolai

• Konfirmeret: 1. april 1882, i Hjemmet. 2122

• Flytter til: 1894, Snejbjerg Sogn.

Nicolai blev gift med Karen Sofie Rasmussen, [230] den 26. april 1895 i Haslev Kirke.2123 Karen blev født den 21. juli 1865 i Mullerup, blev døbt den 14. september 1865 i Drøsselbjerg Kirke,2124 døde den 10. januar 1912 i Ørskov i en alder af 46 år, og blev begravet den 17. januar 1912 på Snejbjerg kirkegaard.2125

Om Karen

• Konfirmeret: 5. oktober 1879, i Drøsselbjerg Kirke. 2126

Deres børn:

+ 963    i. Kristian Rikard Nybo, [231] blev født den 31. januar 1897 i Tanderupkjær, Ørskov, blev døbt den 14. marts 1897 i Snejbjerg kirke,2127 døde den 28. januar 1965 i Ørskov i en alder af 67 år, og blev begravet på Snejbjerg kirkegaard.1778

   964    ii. Bernhard Marius Nybo, [232] blev født den 15. januar 1900 i Ørskov, blev døbt den 3. februar 1900 i Snejbjerg kirke,2128 døde den 3. februar 1900 i Ørskov, og blev begravet den 9. februar 1900 på Snejbjerg kirkegaard.2129

   965    iii. Bernhard Marius Nybo, [2492] blev født den 1. marts 1901 i Ørskov, blev døbt den 3. marts 1901 i Snejbjerg kirke,2130 døde den 29. juni 1988 i Ørskov i en alder af 87 år, og blev begravet på Snejbjerg kirkegaard.1778

Bernhard blev gift med Anna Pedersen [3934]. Anna blev født den 1. november 1910 i Sinding, blev døbt den 26. marts 1911 i Sinding kirke,2131 døde den 22. september 1973 i Snejbjerg i en alder af 62 år, og blev begravet på Snejbjerg kirkegaard.1778

   966    iv. Agnes Margrete Nybo, [233] blev født den 13. april 1903 i Ørskov, blev døbt den 19. april 1903 i Snejbjerg kirke,2132 døde den 28. december 1931 i Snejbjerg i en alder af 28 år, og blev begravet den 2. januar 1932 på Snejbjerg kirkegaard.2133 Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Nicolai blev derefter gift med Ottine Larsine Ørskov Thuesen, Sygeplejerske [712] den 2. maj 1913 i Snejbjerg kirke.2134 Ottine blev født den 22. januar 1875 i Hedager, Tjørring sogn og blev døbt den 25. marts 1875 i Tjørring kirke.2135

Parnotater: Viet uden lysning i Henhold til Vielsesbrev af 19/4 1913

Om Ottine

• Registerblad: 1904.

668. Elisabeth Friis Nyeboe, [151] blev født den 5. februar 1858 i Koldby Thy, blev døbt den 27. februar 1858 i Hørdum kirke,1493 døde den 1. januar 1933 i Gærupgaard i en alder af 74 år, og blev begravet den 8. januar 1933 på Stagstrup kirkegaard.1494

Om Elisabeth

• Konfirmeret: 6. oktober 1872, i Hørdum Kirke. 2136

• Folketælling: 1925, Stagstrup sogn. 2137

• Folketælling: 1930. 2138

Elisabeth blev gift med Jens Christian Pedersen [157] den 5. november 1886 i Hørdum kirke.2139 Jens blev født den 18. maj 1860 i Stagstrup, blev døbt den 22. juli 1860 i Stagstrup kirke,2140 døde den 4. april 1923 i Gjærupgaard, Stagstrup i en alder af 62 år, og blev begravet den 12. april 1923 på Stagstrup kirkegaard.2141

Parnotater: Efter kirkebogen:
Hvem Forloverene ere:
Gaardejer Kristian Andreas Kristensen af Ladegaard i Sjørring.
Kroejer Johannes Konrad Nyeboe i Koldby kro.
-
Lyst 1ste Gang 17 Oktober
" 2die " 24. "
" 3die " 31 "

Om Jens

• Konfirmeret: 4. oktober 1875, Stagstrup kirke. 2142

• Folketælling: 1911, Stagstrup kiommune. 2143

• Folketælling: 1916, Gjærupgaard, Stagstrup. 2144

Deres børn:

+ 967    i. Pouline Pedersen [165] blev født den 26. september 1887 i Stagstrup og blev døbt den 20. november 1887 i Stagstrup kirke.2145

+ 968    ii. Else Marie Pedersen [167] blev født den 14. oktober 1889 i Stagstrup, blev døbt den 1. december 1889 i Stagstrup kirke,2146 døde den 19. februar 1980 i en alder af 90 år, og blev begravet på Vester Vandet kirkegaard.2147

   969    iii. Peder Jensen Pedersen [168] blev født den 8. december 1891 i Stagstrup og blev døbt den 28. februar 1892 i Stagstrup.2148

   970    iv. Johanne Pedersen [169] blev født den 18. maj 1894 i Gjærupgaard, Stagstrup og blev døbt den 21. maj 1894 i Stagstrup kirke.2149

   971    v. Johanne Kjerstine Pedersen [170] blev født den 8. marts 1896 i Gjærupgaard, Stagstrup og blev døbt den 26. april 1896 i Stagstrup kirke.2150

Johanne blev gift med Jens Henrik Henriksen Brok [2199] den 10. juli 1921 i Stagstrup kirke.2151 Jens blev født den 10. september 1888 i Vester Velling Sogn, Viborg Amt, blev døbt den 10. oktober 1888 i Vester Velling Kirke,2152 og døde den 8. oktober 1949 i Ulstrup i en alder af 61 år.

+ 972    vi. Ane Kathrine Pedersen [171] blev født den 14. maj 1899 i Stagstrup og blev døbt den 24. september 1899 i Stagstrup kirke.2153

   973    vii. Ida Pedersen [172] blev født den 17. november 1901 i Stagstrup og blev døbt den 26. januar 1902 i Stagstrup kirke.2154


671. Niels Korsgaard Nyeboe, Handelsmand [31] blev født den 13. april 1863 i Koldby Thy, blev døbt den 1. august 1863 i Hørdum kirke,1499 døde den 7. december 1930 i Koldby Thy i en alder af 67 år, og blev begravet den 13. december 1930 på Hørdum kirkegaard.1500

Notater:
For 100 år siden
3. juli 1908: Ejeren af Koldby Kro, Hr. Niels Korsgaard Nyeboe, har taget beslutning om at nedlægge kroen, der er en af Danmarks ældste privilegerede kroer.
Så vidt vides er den oprettet 1659.
( Notits i Thisted Dagblad den 2. juli 2008 )

Om Niels

• Konfirmeret: 5. oktober 1879, i Hørdum Kirke. 2155

• Importør af danske kreaturer: 1884-1887, London.

• Boede: 1902-1908, Harring Hedegaard.

• Boede: 1908-1930, Koldby Gammel Kro.

• Se Biografi:

Niels havde et forhold til Christine Andersen [585]. Status for par: veninde. Parret blev ikke gift. Christine blev født den 17. august 1859 i Lyngs, blev døbt den 21. august 1859 i Lyngs Kirke, Thisted Amt,2156 døde den 10. oktober 1941 i Hvidbjerg Thyholm i en alder af 82 år, og blev begravet den 15. oktober 1941 på Hvidbjerg Thyholm kirkegaard.2157

Om Christine

• Folketælling: 1890. 2158

Deres barn:

   974    i. Jens Nikolaj Andersen [597] blev født den 14. maj 1891 i Skyum2159 og blev døbt den 23. september 1891 i Villerslev kirke.2160

Jens blev gift med Ingeborg Margrethe Vogelsang [3140] den 30. november 1917 i Maria kirken, København.2161 Ingeborg blev født den 1. juli 1899 i Norrekøbing, Sverige.

Niels blev derefter gift med Jensine Johanne Amalie Bangsgaard [25], datter af Gårdmand Christen Bangsgaard [753] og Johanne Jakobsen [754], den 1. april 1902 i Skyum kirke.2162 Jensine blev født den 1. juli 1878 i Skyum, blev døbt den 29. september 1878 i Skyum kirke,2163 døde den 12. maj 1970 i Koldby Thy i en alder af 91 år, og blev begravet den 16. maj 1970 på Hørdum kirkegaard.

Om Jensine

• Konfirmeret: 2. oktober 1892, i Skyum Kirke. 2164

• Blev boende: Koldby Gammel Kro.

Deres børn:

+ 975    i. Else Marie Nyeboe, [33] blev født den 29. juni 1905 i Harring, blev døbt den 15. oktober 1905 i Harring Kirke,2165 døde den 26. juni 1976 i Havrebjerg2166 i en alder af 70 år, og blev begravet på Havrebjerg Kirkegård.

+ 976    ii. Johannes Conrad Nyeboe, [36] blev født den 12. august 1906 i Harring, blev døbt den 11. november 1906 i Harring Kirke,2167 og døde den 19. maj 1997 i Snekkersten2166 i en alder af 90 år.


   977    iii. Kresten Bangsgaard Nyeboe, [38] blev født den 30. juni 1909 i Koldby Thy, blev døbt den 19. september 1909 i Hørning Kirke,2168 døde den 13. februar 1937 i Koldby Thy i en alder af 27 år, og blev begravet den 19. februar 1937 på Hørdum kirkegaard.2169

+ 978    iv. Ib Nyeboe, Købmand i Koldby Thy [32] blev født den 24. oktober 1912 i Koldby Thy, blev døbt den 9. februar 1913 i Hørdum kirke,2170 døde den 30. december 1989 i Hundborg i en alder af 77 år, og blev begravet i januar 1990 på Hørdum kirkegaard.


672. Marianne Nyeboe, [149] blev født den 13. september 1865 i Koldby Thy, blev døbt den 5. januar 1866 i Hørdum kirke,1501 døde den 14. februar 1942 i Thisted i en alder af 76 år, og blev begravet den 19. februar 1942 på Sønderhaa Kirkegaard.1502

Om Marianne

• Konfirmeret: 5. oktober 1879, i Hørdum Kirke. 2171

• Fadder: 23. september 1883.

Marianne blev gift med Mads Jensen Tølbøl, Proprietær, Herregaarden Koustrup i Sønderhaa [173] den 26. oktober 1888 i Hørdum kirke.2172 Mads blev født den 9. januar 1861 i Skyum, blev døbt den 29. december 1861 i Skyum kirke, døde den 5. juli 1953 i Elmegade 32, Thisted i en alder af 92 år, og blev begravet den 10. juli 1953 på Sønderhaa Kirkegaard.2173

Parnotater: Efter Kirkebogen for Hørdum kirke.
Hvem Forloverene ere:
Gaardmand Kresten Tolbøl af Skyum
Kroejer Johannes Konrad Nyeboe i Koldby Kro
Lyst 1. Gang 7 Oktober 88
" 2. " 14 " "
" 3 " 21 " "

Om Mads

• Konfirmeret: 23. april 1876, i Skyum Kirke. 2174

• Gravsten:1953, Sønderhaa Kirkegaard.

Deres børn:

   979    i. Jens Tølbøl, Kontorchef i Hambroes Bank, London [175] blev født den 18. maj 1889 i Sjørring, blev døbt den 7. juli 1889 i Sjørring Kirke,2175 døde den 16. juli 1960 i Mary Alberths Hospital, London i en alder af 71 år, og blev bisat den 13. august 1960 på Sønderhaa Kirkegaard.2176 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

   980    ii. Johannes Konrad Nyeboe Tølbøl, [176] blev født den 19. september 1890 i Sjørring, blev døbt den 1. februar 1891 i Sjørring Kirke,2177 døde den 7. september 1970 i Brovst i en alder af 79 år, og blev begravet på Sønderhaa Kirkegaard.2178

   981    iii. Oskar Tølbøl, [2198] blev født den 30. juni 1895 i Sjørring, blev døbt den 7. juli 1895 i Sjørring Kirke,2179 døde den 15. april 1905 i Koustrup, Sønderhaa i en alder af 9 år, og blev begravet den 19. april 1905 på Sønderhaa Kirkegaard.2180

   982    iv. Else Marie Tølbøl, [177] blev født den 21. juni 1897 i Kooustrup, Sønderhaa, blev døbt den 21. juli 1897 i Sønderhaa kirke,2181 døde den 10. maj 1969 i Aalborg i en alder af 71 år, og blev begravet den 14. maj 1969 på Aalborg Almenkirkegaard.2182

+ 983    v. Einar Tølbøl, Overkirurg [178] blev født den 11. august 1899 i Koustrup, Sønderhaa, blev døbt den 3. januar 1900 i Sønderhaa kirke,2183 døde den 14. april 1956 i Centralsygehuset, Herning i en alder af 56 år, og blev begravet den 19. april 1956 på Herning kirkegaard.2184

   984    vi. Aage Tølbøl, [179] blev født den 21. januar 1901 i Sønderhaa, blev døbt den 10. februar 1901 i Sønderhaa kirke,2185 døde den 25. april 1902 i Sønderhaa i en alder af 1 år, og blev begravet den 29. april 1902 på Sønderhaa Kirkegaard.2186

+ 985    vii. Aage Tølbøl, [2197] blev født den 9. november 1902 i Koustrup, Sønderhaa, blev døbt den 21. december 1902 i Sønderhaa kirke,2187 døde den 2. november 1990 i en alder af 87 år, og blev begravet på Sønderhaa Kirkegaard.2178

+ 986    viii. Harald Tølbøl, Civilingeniør [180] blev født den 3. december 1903 i Koustrup, Sønderhaa og blev døbt den 20. december 1903 i Sønderhaa kirke.2188


673. Marius Ib Nyeboe, [153] blev født den 25. juli 1867 i Koldby Thy, blev døbt den 28. juli 1867 i Hørdum kirke,1503 døde den 24. juli 1946 i Jægersborg i en alder af 78 år, og blev bisat den 27. juli 1946 på Ordrup kirkegaard.1504

Notater:
Nyeboe & Nissen A/S, ingeniørforretning og maskinfabrik. Grundl.1. april 1898 af M. Ib Nyeboe (f. 1867, d. 1946), der i december s. å. indgik kompagniskab med N. F. Nissen (f. 1869). Sidstnævnte udtrådte i 1915, og M. I. Nyeboe fortsatte firmaet alene indtil 1928, hvor det omdannedes til aktieselskab. Den første bestyrelse bestod af M. I. Nyeboe, professor E. Sparre Schou og V. E. F. J. Meyer. Selskabet lededes af bestyrelsen indtil 1935, hvor J. R. H. Stavnsbjerg (f. 1887, d. 1937) til-trådte som direktør. Han afløstes af C. E. Sander (f. 1893). I 1943 indtrådte J. H. Thorvaldsen Brix (f. 1904) i direktionen.Selskabets aktiekapital, der ved stiftelsen var på 250.000 kr., er nu på 1.000.000,00' kr.Adresse: Vesterbrogade 123, Kbhvn. V.

Om Marius

• Konfirmeret: 1. oktober 1882, i Thisted Kirke. 2189

• Realeksamen: 1885, Thisted Realskole.

• Polyteknisk adgangseksamen: 1886, København.

• Cand. Polyt i ingeniørfaget: 1892, København.

• Udrejser til USA: 4. maj 1892. 1032

• Udrejser til Amerika: 1892.

• Ankommer til Amerika: 1892.

• Anbefaling: 1. august 1892.

• Konstruktør: 1894, New York.

• Ingeniør: 1895, New York.

• Ingeniør: 1895, New York.

• Ingeniør: 1896-1897, New York.

• Ingeniør: 1896-1897, New York.

• Grundlægger eget Ingeniørfirma: 1898, København.

• Tørvetilvirkning: 1902, Bodal ved Sorø.

• Medlem af Bestyrelsen: 1904, Sorø.

• Oprettede filial: 1904, Hamburg.

• Præmie: 1905.

• Grønlands Minedrift A/S: 1907, Grønland.

• Udvinding af kobber: 1907, Grønland.

• Det Danske Hedeselskab: 1909.

• Kap York stationen: 1910, Thule.

• Ankommer til Amerika: 1912.

• Skibet: 1912.

• Oprettede ny filial: 1913, Petrograd, Rusland.

• Overtog filialen: 1915, Tyskland.

• Oprettede ny filial: 1915, Moskva.

• A/S Grønlandsk Grafit Compagni: 1916, Grønland.

• Ankommer til Amerika: 1916.

• Ankommer til Amerika: 1916.

• Medlem af Brændselsnævnet: 1917.

• Akts. Kalksandstensfabrikken Lundergaard: 1917.

• Teknisk udvalg: 1917-1921.

• Medstifter af Hydropeat.: 1920.

• Medlem af udvalg: 1920-1924.

• Formand: 1921.

• Nyeboes land: Grønland.

• Nyeboes land-1: Grønland.

• Medlem af Bestyrelsen: 1921-1924, for Gønlandske Selskab.

• Medlem af bestyerlsen for: 1922, det tyske Hydrotorf Konsortium.

• Nummerpladen: 1922, Bilnumre 1922 i Nordre Birk (300-499).

• Rejser til Canada: 1923.

• Indrejser til USA fra Canada: 1923.

• Rejser fra Canada til England: 1923.

• Medlem: 1924, af det kgl. Danske Geografiske Selskabs råd.

• Se Biografi:

• Se også på internettet:

• Rejser til Amerika: 1925.

• Gravsten:1946.

Marius blev gift med Dagmar Nicoline Helms [181], datter af Henrik Steffens Helms, Skolebystyrer, Kaptajn [5032] og Ida Vilhelmina Caroline Petersen [1518], den 9. august 1895 i Dansk Evangeliske Kirke, Brooklyn, New York, USA.2190 Dagmar blev født den 22. februar 1871 i Randers, blev døbt den 26. marts 1871 i Randers, Sankt Mortens Sogn,2191 døde den 12. juni 1944 i Gentofte i en alder af 73 år, og blev bisat den 18. juni 1944 på Ordrup kirkegaard.2192

Om Dagmar

• Rejser til Amerika: 1895.

• Rejser til Amerika: 1895.

• Ankommer til Amerika: 1919.

• Frederik VIII: 1919.

Deres børn:

+ 987    i. Else Nyeboe, [182] blev født den 26. juni 1897 i Edgewater, Richmond, New York,2193 døde den 30. oktober 1940 i Hellerup i en alder af 43 år, og blev begravet den 2. november 1940 på Ordrup kirkegaard.2194

+ 988    ii. Ida Nyeboe, [183] blev født den 10. september 1898 i Gentofte, blev døbt den 20. november 1898 i Gentofte Kirke,2195 og døde den 26. juli 1979 i Westcott, Surrey, UK2196 i en alder af 80 år.

+ 989    iii. Esther Nyeboe, [184] blev født den 12. maj 1904 på Frederiksberg, København, blev døbt den 25. juli 1904 i Hørdum kirke,2197,2198 og døde den 3. oktober 1987 i Vancouver, Canada2196 i en alder af 83 år.

+ 990    iv. Johannes Conrad Ib Nyeboe, Brygmester [185] blev født den 8. oktober 1905 på Frederiksberg, København, blev døbt den 28. november 1905 i Skt. Markus Kirke, København,2199 døde den 12. april 1996 i Nivaa i en alder af 90 år, og blev bisat den 18. april 1996 på Ordrup kirkegaard.

+ 991    v. Helle Vibeke Nyeboe, [1405] blev født den 21. juli 1910 i Hellerup, blev døbt den 18. august 1910 i Hellerup Kirke,2200 døde den 28. december 1989 i en alder af 79 år, og blev begravet på Helsingør kirkegaard.

676. Nicoline Nyeboe, [150] blev født den 7. april 1876 i Koldby Thy, blev døbt den 9. april 1876 i Hørdum kirke,1509 døde den 8. februar 1917 i Skive i en alder af 40 år, og blev begravet den 13. februar 1917 på Skive kirkegaard.1510

Om Nicoline

• Konfirmeret: 5. oktober 1890, i Stagstrup kirke. 2201

Nicoline blev gift med Jens Andreas Christian Andersen, Godsekspeditør i Ringkøbing [161], søn af Mads Smed Andersen [2252] og Dorthea Nørgaard [2253], den 16. november 1900 i Hørdum kirke.2202 Jens blev født den 27. februar 1873 i Thisted, blev døbt den 8. maj 1873 i Thisted Kirke,2203 døde den 27. februar 1951 i Ringkøbing Amtssygehus2204 i en alder af 78 år, og blev begravet den 3. marts 1951 på Skive kirkegaard.2205

Om Jens

• Konfirmeret: 8. august 1888, i Thisted Kirke.

• Folketælling: 1906, Carolinegade, Matr. nr. 206a, Skive.

• Folketælling: 1911, Karolinegade 16, Skive. 2206

• Folketælling: 1921, Jermbanevej 18, Ringkøbing. 2207

• Folketælling: 1925, Jernbanegade 18, Ringkøbing. 2208

• Folketælling: 1930, Jernbanevej 18, Ringkøbing. 2209

Deres børn:

   992    i. Aage Nyeboe Andersen [188] blev født den 31. maj 1902 i Skive og blev døbt den 29. juni 1902 i Skive Kirke.2210

   993    ii. Gerda Nyboe Andersen [189] blev født den 17. januar 1907 i Skive, blev døbt den 11. februar 1907 i Skive Kirke,2211 døde den 17. januar 1956 ombord på skibet BOOGABILLA i New York havn, USA.5 i en alder af 49 år, og blev begravet den 20. januar 1956 i Mount Zion Cemetery.2212

   994    iii. Ellen Else Johanne Nyboe Andersen [190] blev født den 17. februar 1911 i Skive og blev døbt den 2. april 1911 i Skive Kirke.2213


677. Jens Poulsen Nyboe, [192] blev født den 5. juli 1858 i Dovergaard, blev døbt den 17. oktober 1858 i Ydby kirke,1517 døde den 19. februar 1945 i Odder i en alder af 86 år, og blev begravet den 26. februar 1945 på Odder Valgmenigheds kirkegaard.1518

Om Jens

• Konfirmeret: 20. april 1873, i Boddum Kirke. 2214

• Landbrugskandidat: 1884.

• Lærer ved: 1884, Lyngby Landbrugsskole.

• Lærer ved: 1888-1889, Klank Landboskole.

• Lærer: november 1889 til maj 1896, Malling Landbrugsskole.

• Opretter Ødum Landbrugsskole: ved Hadsten, 1896.

• Forstander: 1896-1913, Ødum Landbrugsskole.

• Lærer: 1914-1930, Høng Landbrugsskole.

• Hotelvært: 1920-1931, Slagelse.

• Folketælling: 5. november 1930, Sct. Mikkelsgade 15, Slagelse. 2215

• Bosat i Odder: fra 1931.

• Se Biografi:

Jens blev gift med Jensine Kristine Agger Madsen, [193], datter af Mads Agger [1820], den 16. september 1888 i Valgmenighedskirke, Bøvling.2216 Jensine blev født den 14. april 1866 i Bøvling, blev døbt den 25. september 1866 i Bøvling Kirke,2217 døde den 29. juli 1890 i Malling i en alder af 24 år, og blev begravet den 2. august 1890 på Malling kirkegaard.2218

Deres barn:

+ 995    i. Johanne Kristine Nyboe, [195] blev født den 14. december 1889 i Malling, blev døbt den 3. januar 1890 i Malling Kirke,2219 og døde den 20. april 1977 i Odder2220 i en alder af 87 år.


Jens blev derefter gift med Johanne Rasmussen, [194] den 11. oktober 1892 i Odder Valgmenighedskirke.2221 Johanne blev født den 4. august 1862 i Rørth, Odder, blev døbt den 18. august 1862 i Bjerager kirke,2222 døde den 6. oktober 1938 i Odder i en alder af 76 år, og blev begravet den 12. oktober 1938 på Odder Valgmenigheds kirkegaard.2223

Deres børn:

+ 996    i. Johannes Nyboe, Gårdejer, Holtegaard [196] blev født den 27. august 1893 i Malling, blev døbt den 22. oktober 1893 i Malling Kirke,2224 og døde den 8. november 1972 i Frederikssund2220 i en alder af 79 år.

+ 997    ii. Asta Marie Nyboe, [197] blev født den 27. november 1894 i Malling, blev døbt den 17. februar 1895 i Malling Kirke,2225 døde den 6. september 1966 i Odder i en alder af 71 år, og blev begravet den 10. september 1966 på Odder Valgmenigheds kirkegaard.2226


   998    iii. Niels Lundsgaard Nyboe, [198] blev født den 14. april 1896 i Malling, blev døbt den 1. maj 1896 i Malling Kirke,2227 og døde den 16. august 1974 i Borup, Sjælland2220 i en alder af 78 år.

+ 999    iv. Aksel Nyboe, [199] blev født den 29. november 1897 i Ødum, Randers amt, blev døbt den 28. januar 1898 i Ødum Kirke,2228 og døde den 12. september 1978 på Thurø2220 i en alder af 80 år.

   1000    v. Sigrid Nyboe, [200] blev født den 16. august 1899 i Ødum, Randers amt, blev døbt den 14. september 1899 i Ødum Kirke,2229 døde den 23. september 1899 i Ødum, og blev begravet den 28. september 1899 på Ødum kirkegaard.2230


   1001    vi. Holger Nyboe, [201] blev født den 19. april 1901 i Ødum, blev døbt den 16. juni 1901 i Ødum Kirke,2231 døde den 15. oktober 1915 i Høng i en alder af 14 år, og blev begravet den 21. oktober 1915 på Finderup kirkegaard.2232

+ 1002    vii. Signe Marie Nyboe, [202] blev født den 7. februar 1903 i Ødum, blev døbt den 10. april 1903 i Ødum Kirke,2233 døde den 21. november 1992 i Aarhus2220 i en alder af 89 år, og blev begravet på Odder Valgmenigheds kirkegaard.2234


   1003    viii. Ejnar Kjærsgaard Nyboe, [203] blev født den 24. juli 1904 i Ødum, Randers amt, blev døbt den 28. august 1904 i Ødum Kirke,2235 og døde den 15. januar 1988 i Roskilde2220 i en alder af 83 år.


679. Maria Nyboe, [204] blev født den 3. april 1863 i Dovergaard, blev døbt den 5. maj 1863 i Ydby kirke,1521 døde den 15. december 1949 i Dover i en alder af 86 år, og blev begravet den 21. december 1949 på Ydby kirkegaard.1522

Om Maria

• Konfirmeret: 8. april 1877, i Ydby Kirke. 2236

Maria blev gift med Kristen Iversen Thomsen, [174] den 26. marts 1897 i Ydby kirke.2237 Kristen blev født den 2. august 1867 i Sigaard, Boddum, blev døbt den 8. september 1867 i Buoddum Kirke,2238 døde den 9. januar 1944 i Dover i en alder af 76 år, og blev begravet den 14. januar 1944 på Ydby kirkegaard.2239

Om Kristen og Maria

• Bopæl: Bor I Dover PR. Hurup ( 1913 ).

Om Kristen

• Konfirmeret: 2. oktober 1881, i Boddum Kirke. 2240

Deres børn:

   1004    i. Maren Thomsen, [415] blev født den 12. november 1897 i Dover, blev døbt den 7. april 1898 i Ydby kirke,2241 og døde den 22. juni 1973 i Thisted2242 i en alder af 75 år.


   1005    ii. Christine Thomsen, [186] blev født den 12. november 1897 i Dover, blev døbt den 7. april 1898 i Ydby kirke,2241 og døde den 15. februar 1989 i Thisted2242 i en alder af 91 år.


   1006    iii. Marie Thomsen, [416] blev født den 3. marts 1899 i Ny Dovergaard, blev døbt den 16. april 1899 i Ydby kirke,2243 og døde den 16. oktober 1984 i Thisted2242 i en alder af 85 år.

+ 1007    iv. Jens Christian Thomsen, [417] blev født den 26. september 1901 i Ny Dovergaard, blev døbt den 17. november 1901 i Ydby kirke,2244 og døde den 17. april 1984 i Ny Dovergaard2242 i en alder af 82 år.


681. Nielsine Nyboe, [207] blev født den 24. december 1868 i Dovergaard, blev døbt den 24. marts 1869 i Ydby kirke,1525 døde den 15. oktober 1953 i Dover i en alder af 84 år, og blev begravet den 23. oktober 1953 på Hurup kirkegaard.1526

Om Nielsine

• Konfirmeret: 1. april 1883, i Boddum Kirke. 2245

• Folketælling: 1921, Refs, Hurup Sogn. 2246

• Se Biografi:

Nielsine blev gift med Christian Christensen Dam, [205] den 28. oktober 1890 i Ydby kirke.2247 Christian blev født den 18. oktober 1864 i Refs, Hurup Sogn, blev døbt den 19. december 1864 i Hurup Thy Kirke,2248 døde den 3. oktober 1916 i Hurup Thy i en alder af 51 år, og blev begravet den 8. oktober 1916 på Hurup kirkegaard.2249

Om Christian

• Beskæftigelse: Gaardmand i Refs.

• Folketælling: 1916, Hurup landdistrikt. 2250

Deres børn:

   1008    i. Kristian Dam, Kunsthandler [418] blev født den 26. oktober 1891 i Refs, Hurup Sogn, blev døbt den 13. december 1891 i Hurup Thy Kirke,2251 døde i 1973 i Aarhus2252 i en alder af 82 år, og blev begravet på Hurup kirkegaard.2252

+ 1009    ii. Anna Dorthea Dam, [419] blev født den 8. januar 1897 i Refs Damgaard, Hurup Sogn, blev døbt den 7. februar 1897 i Hurup Thy Kirke,2253 døde i 1975 i en alder af 78 år, og blev begravet på Hurup kirkegaard.


   1010    iii. Kristian Nyboe Dam, [2178] blev født den 23. april 1899 i Refs Thy og blev døbt den 14. maj 1899 i Hurup Thy Kirke.2254


684. Johannes Lauritz Wisbech, Papirhandler og bogtrykker, København [248] blev født den 12. april 1870 i Kolding, blev døbt den 19. juni 1870 i Kolding, Skt. Nikolaj kirke,1535 døde den 21. juli 1944 i København, i en alder af 74 år, og blev begravet den 25. juli 1944 fra Bispebjerg Krematorium.1536

Om Johannes

• Registerblad: 1892.

Johannes blev gift med Alma Elise Meier [249] den 16. januar 1903 i Holbæk, Skt. Nikolaj Kirke.2255 Alma blev født den 7. august 1879 i Holbæk, blev døbt den 21. september 1879 i Holbæk, Skt. Nikolaj Kirke,2256 døde den 1. juli 1949 i Jelling sogn, Vejle amt i en alder af 69 år, og blev bisat den 6. juli 1949 i Colombariet i Kolding.2257

Om Alma

• Konfirmeret: 1. oktober 1893, Sankt Nikolaj kirke, Holbæk. 2258

Deres børn:

   1011    i. Helene Petronelle Wisbech, [269] blev født den 24. september 1876 i Kolding, blev døbt den 22. april 1877 i Kolding, Sct. Nikolaj kirke,1542 døde den 29. oktober 1894 i København, i en alder af 18 år, og blev begravet den 4. november 1894 i København, Holmens kirke.1543

   1012    ii. Margrethe Wisbech, [3925] blev født den 5. maj 1903.

   1013    iii. Karen Wisbech, [3926] blev født den 27. august 1904.

   1014    iv. Ebba Wisbech, [3927] blev født den 9. november 1905.

   1015    v. Johannes. Wisbech, [3928] blev født den 21. januar 1907.

686. Einar Jens Peter Wisbech, [259] blev født den 1. marts 1873 i Kolding og blev døbt den 24. juni 1873 i Kolding, Skt. Nikolaj kirke.1538

Om Einar

• Udvandrer: 1896, til Amerika.

• Apotheker bosidende i Brooklyn: 1896, i Brooklyn USA.

• USA Folketælling: 1905.

• USA Folketælling:

• Statsborgerskab - Ansøgning side 2: 1916.

• Statsborgerskab - Ansøgning side 1: 1916.

• Registreringskort: 1918, Side 1.

• Registreringskort: 1918, Side 2.

• U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918: 1918.

• Amerikansk pas: 1919.

• USA Folketælling: 1930.

Einar blev gift med Nathalie Cappelen, [260]. Nathalie blev født den 18. april 1878, døde i maj 1968 i 11209 Brooklyn, Kings, New York, USA i en alder af 90 år, og blev bisat den 10. august 1968 i Kings, NY USA.

Om Nathalie

• Dødsattest: 1968.

Deres børn:

   1016    i. William Wisbech, [3906] blev født i 1898 i Brooklyn, Kings, New York, USA.

   1017    ii. Edna Wisbech, [3907] er født i 1903 i Brooklyn, Kings, New York, USA og døde den 20. maj 1920 i Kings, New York, USA i en alder af 17 år.

689. Hildur Emilie Wisbech, [2722] blev født den 5. marts 1879 i Kolding, blev døbt den 22. maj 1879 i Kolding, Sct. Nikolaj kirke,1544 og døde i 1926 i Rødby1545 i en alder af 47 år.

Om Hildur

• Registerblad: 1892.

• Konfirmeret: 7. oktober 1894, Hof- og Slotskirken, København. 2259

Hildur blev gift med Victor Albert Gottlieb, Ingeniør [2723] den 25. april 1899 i København, Holmens kirke.2260 Victor blev født den 20. februar 1869 i Roskilde, blev døbt den 25. april 1869 i Roskilde Domkirke,2261 og døde 1971 eller 1972 i København,1545 i en alder af 102 år.

Om Victor

• Konfirmeret: 20. april 1884, Sankt Jakobs kirke, København. 2262

• Registerblad: 1897.

Deres børn:

   1018    i. Ernst Vincent Gottlieb, [2724] blev født den 6. marts 1900.

   1019    ii. Arne Gottlieb, [2725] blev født den 30. november 1902.

   1020    iii. Asta Margrethe Gottlieb, [2726] blev født den 28. oktober 1903.

   1021    iv. Jørn Wisbech Gottlieb, [2727] blev født den 8. marts 1918 i Rødby, blev døbt den 16. juni 1918 i Rødby kirke,2263 og døde i 1988 i København,2264 i en alder af 70 år.

691. Caroline Christine Wisbeck, [3530] blev født den 24. februar 1854 i Kolding og blev døbt den 2. april 1854 i Sankt Nikolaj kirke, Vejle.1547

Caroline blev gift med Christian Esstrup, Slagtermester [3532].

Deres barn:

   1022    i. Jacob carl Vilhelm Esstrup, Kommisionær [3564] blev født den 1. januar 1855 i Vesterbrogade101, København, døde den 17. juli 1906 i Nordre Fasanvej 18, 1. København i en alder af 51 år, og blev begravet den 22. juli 1906 i Frederiksberg Assistens kirkegaard, København.2265

Jacob blev gift med Klars Sandre Nislsson [4470].

692. Laurids Sivebæk Nielsen, [592] blev født den 28. oktober 1823 i Sivebæk, Tjørring Sogn, blev døbt den 9. november 1823 i Tjørring kirke,1552 døde den 9. september 1898 i Tjørring i en alder af 74 år, og blev begravet den 14. september 1898 på Tjørring kirkegaard.1553

Notater:
Laurids var først ejer af Herning Kirkegaard, som han arvede af sin Bedstefar ( hos hvem han var opdraget ) kaldes derfor altid Laust Kirk. Senere Boelsmand i Tjørring, hvor han i 30 aar tillige var Lærer for Børn, hvis Forældre tilhørte en streng kirkelig Retning udenfor Folkekirken

Læs, under biografier : Tjørring sogns historie, side 122 og side 149

Om Laurids

• Læs " Træk af Tjørring sogns historie ":

Laurids blev gift med Sidsel Nielsdatter Kragelund, [595] den 16. oktober 1846 i Tjørring kirke.2266 Status for par: ægteskabet ophørte 1862. Sidsel blev født den 7. august 1824 i Tjørring og blev døbt den 12. september 1824 i Tjørring kirke.2267

Om Sidsel

• Folketælling: 1860.

Deres børn:

+ 1023    i. Ane Kirstine Marie Lauridsen [601] blev født den 27. oktober 1847 på Herning kirkegaard, blev døbt den 26. december 1847 i Herning kirke,2268 og døde i 1886 i Amerika i en alder af 39 år.

+ 1024    ii. Conrad Lundsgaard Nyboe Lauritsen, Tricotagefabrikant i Kristiania [602] blev født den 27. juni 1850 i Kirkegaard, Herning, blev døbt den 11. august 1850 i Herning kirke,2269 døde den 6. oktober 1921 i Oslo i en alder af 71 år, og blev bisat den 28. oktober 1921 fra Krematoriet, Oslo.

   1025    iii. Niels Kragelund Lauridsen [2695] blev født den 14. oktober 1858 i Herning, blev døbt den 14. oktober 1858 i Hjemmet,2270 døde den 7. januar 1859 i Herning, og blev begravet den 13. januar 1859 på Herning kirkegaard.2271

   1026    iv. Marie Kirstine Lauritsen [3883] blev født i januar 1860 i Herning og blev døbt den 5. februar 1860 i Tjørring kirke.2272

Laurids blev derefter gift med Maren Thuesdatter [600] den 27. juli 1863 i Tinghuset i Herning -Borgerlig ægteskab uden for Folkekirken.2273 Maren blev født den 26. februar 1832 i Ejsing, blev døbt den 4. marts 1832 i Ejsing kirke, døde den 24. februar 1894 i Tjørring i en alder af 61 år, og blev begravet den 3. marts 1894 på Tjørring kirkegaard.2274

Parnotater: Først ejer af Herning Kirkegaard, som han arvede efter Bedstefaderen ( hos hvem han var opdraget ) kaldtes derfor altid Laust Kirk. Senere Boelsmand i Tjørring, hvor han i 30 Aar tillige var lærer for Børn, hvis forældre tilhørte en stræng kirkelig retning udenfor Folkekirken,

694. Laurids Nyboe Nielsen, [584] blev født den 8. april 1829 i Salholt, Herning Sogn, blev døbt den 16. april 1829 i Herning kirke,1558 døde den 16. marts 1903 i Lille Salholdt i en alder af 73 år, og blev begravet den 24. marts 1903 på Herning kirkegaard.1559

Notater: Ejer af Salholdt. Fra 1888 boede han i Lille Salholdt. Han har været medlem af Ring-Herning Sogneraad.

Om Laurids

• Konfirmeret: 1843, Herning kirke. 2275

Laurids blev gift med Caroline Nielsdatter [1753], datter af Niels Larsen, [275] og Ane Kirstine Knudsdatter [1313], den 27. oktober 1852 i Ørre Kirke.2276 Caroline blev født den 13. februar 1830 i Romsviggaard i Ørre Sogn, blev døbt den 7. marts 1830 i Ørre Kirke,2277 døde den 3. juni 1908 i Herning i en alder af 78 år, og blev begravet den 6. juni 1908 på Herning kirkegaard.2278

Deres børn:

   1027    i. Niels Salholdt Lauridsen [655] blev født den 15. juni 1855 i Herning,2279 blev døbt den 17. juni 1855 i Herning kirke,2279 døde den 18. august 1855 i Herning,2280 og blev begravet den 23. august 1855 på Herning kirkegaard.2280

+ 1028    ii. Elisabeth Nyboe Sahlholt Lauridsen [586] blev født den 11. maj 1857 i Salholt, Herning Sogn, blev døbt den 21. juni 1857 i Herning kirke,2281 døde den 27. november 1935 i Ikast i en alder af 78 år, og blev begravet den 2. december 1935 på Ikast kirkegaard.2282

+ 1029    iii. Niels Salholt Lauritsen [587] blev født den 3. maj 1859 i Salholt, Herning Sogn, blev døbt den 19. juni 1859 i Herning kirke,2283 og døde den 15. marts 1941 i Kansas Tully, U.S.A.2284 i en alder af 81 år.

+ 1030    iv. Niels Romvig Lauridsen Sahlholdt [588] blev født den 11. juni 1861 i Salholt, Herning Sogn, blev døbt den 26. juni 1861 i Salholt kirke,2285 døde den 22. december 1947 i Salholt Herning i en alder af 86 år, og blev begravet den 27. december 1947 på Herning kirkegaard.2286

+ 1031    v. Ane Kjerstine Romvig Lauridsen [589] blev født den 4. juni 1863 i Salholt, Herning Sogn, blev døbt den 12. juli 1863 i Herning kirke,2287 døde den 22. november 1945 i Voldbjerg i en alder af 82 år, og blev begravet den 26. november 1945 på Hee kirkegaard.2288

   1032    vi. Conrad Lundsgaard Nyboe Lauridsen [660] blev født den 3. juli 1865 i Salholt, Herning Sogn, blev døbt den 15. oktober 1865 i Salholt kirke,2289 døde den 7. april 1867 i Salholt Herning i en alder af 1 år, og blev begravet den 14. april 1867 på Hammerum kirkegaard.2290

   1033    vii. Andreas Christen Lauritsen [656] blev født den 27. oktober 1866 i Herning Sogn, blev døbt den 28. oktober 1866 i Herning kirke,2291 døde den 26. november 1866 i Herning, og blev begravet den 25. november 1866 på Herning kirkegaard.2292

   1034    viii. Conrad Lundsgaard Nyboe Lauritsen Salholdt [590] blev født den 10. januar 1869 i Salholt, Herning Sogn, blev døbt den 26. marts 1869 i Herning kirke,2293 døde den 4. juni 1932 i Ikast, Hammerum. Ringkøbing i en alder af 63 år, og blev begravet den 9. juni 1932 på Ikast kirkegaard.2294 Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

   1035    ix. Ane Kirstien Johanne Ellen Lauritsen [658] blev født den 1. juni 1872 i Herning, blev døbt den 21. juli 1872 i Herning kirke,2295 døde den 24. februar 1875 i Salholdt i en alder af 2 år, og blev begravet den 4. marts 1875 på Herning kirkegaard.2296

+ 1036    x. Maren Meedum Romvig Lauridsen [659] blev født den 11. august 1876 i Sahlholdt, blev døbt den 3. december 1876 i Herning kirke,2297 døde den 2. juli 1902 i Sønder Lem i en alder af 25 år, og blev begravet den 7. juli 1902 på Sønder Lem kirkegaard.2298

695. Ane Kirstine Nielsdatter [596] blev født den 9. august 1831 i Salholdt, Herning, blev døbt den 30. august 1831 i Herning kirke,1560 døde den 11. juni 1865 i Understrup, Ørre Sogn i en alder af 33 år, og blev begravet den 17. juni 1865 på Ørre kirkegaard.1561

Ane blev gift med Jens Chr. Christensen [713] den 10. april 1851 i Herning kirke.2299 Jens blev født den 6. januar 1824 i Understrup I Ørre Sogn, blev døbt den 29. februar 1824 i Ørre Kirke,2300 døde den 17. april 1883 i Understrup i en alder af 59 år, og blev begravet den 25. april 1883 på Ørre kirkegaard.2301

Deres børn:

   1037    i. Christen Jensen Understrup [715] blev født den 13. februar 1852 i Understrup, Ørre Sogn, blev døbt den 8. april 1852 i Ørre Kirke,2302 døde den 7. august 1875 i Understrup i en alder af 23 år, og blev begravet den 13. august 1875 på Ørre kirkegaard.2303

   1038    ii. Elisabeth Understrup [718] blev født den 29. juli 1854 i Ørre, blev døbt den 30. juli 1854 i Ørre Kirke,2304 døde den 7. marts 1858 i Ørre i en alder af 3 år, og blev begravet den 13. marts 1858 på Ørre kirkegaard.2305

   1039    iii. Niels Jensen Understrup [719] blev født den 15. juli 1857 i Ørre og blev døbt den 20. september 1857 i Ørre Kirke.2306

+ 1040    iv. Conrad Jensen Understrup [1373] blev født den 22. september 1859 i Ørre sogn, Ringkøbing amt og blev døbt den 25. september 1859 i Ørre Kirke.2307

   1041    v. Maren Jensen Understrup [1374] blev født den 18. oktober 1861 i Ørre2308 og blev døbt den 20. oktober 1861 i Ørre Kirke.

Maren blev gift med Christen Jensen Lind [4836], søn af Jens Understrup Christensen, Gårdmand [4837] og Severine Madsdatter Lind [4844], den 18. oktober 1883 i Ørre sogn, Ringkøbing amt.2309 Christen blev født den 17. juli 1855 i Rind sogn og blev døbt den 28. oktober 1855 i Rind kirke.2310

   1042    vi. Elisabeth Jensen Understrup [722] blev født den 30. august 1864 i Ørre, blev døbt den 30. oktober 1864 i Ørre Kirke,2311 døde den 15. april 1866 i Orre i en alder af 1 år, og blev begravet den 21. april 1866 på Ørre kirkegaard.2312

696. Else Johanne Nielsen, [394] blev født den 1. august 1834 i Herning, blev døbt den 31. august 1834 i Herning kirke,1562 døde den 3. februar 1871 i Vesterholm, Herning i en alder af 36 år, og blev begravet den 11. februar 1871 på Herning kirkegaard.1563

Om Else

• Konfirmeret: 1849, Hjemmet. 2313

Else blev gift med Søren Troelsen [646], søn af Troels Graversen [2936] og Kirstine Marie Sørensdatter [2935], den 9. december 1853 i Herning kirke.2314 Søren blev født den 8. marts 1826 i Hjemmedøbt, Herning, blev døbt den 15. maj 1826 i Fremstillet i Herning Kirke,2315 døde den 28. februar 1910 i Herning i en alder af 83 år, og blev begravet den 7. marts 1910 på Herning kirkegaard.2316

Deres børn:

+ 1043    i. Kirstine Marie Sørensen [613] blev født den 6. april 1855 i Vesterholm i Herning, blev døbt den 27. maj 1855 i Herning kirke,1419 døde den 8. august 1887 i Kristiania i en alder af 32 år, og blev begravet den 13. august 1887 på Kristania, Trefoldigheds Kirkegaard.2317

   1044    ii. Troels Troelsen [730] blev født den 26. april 1857 i Vesterholm,2318 blev døbt i Herning kirke, døde den 7. maj 1858 i Herning i en alder af 1 år, og blev begravet den 17. maj 1858 på Herning kirkegaard.2319

   1045    iii. Elisabeth Sørensen [731] blev født den 17. september 1859 i Vesterholm, blev døbt den 17. september 1859 i Hjemmet,2320 døde den 23. maj 1873 i Herning i en alder af 13 år, og blev begravet den 31. maj 1873 på Herning kirkegaard.2321

+ 1046    iv. Troels Truelsen, Trikotagefabrikant [2937] blev født den 18. april 1862 i Herning, blev døbt den 18. april 1862 i Hjemmedøbt af faderen,2322 døde den 25. oktober 1932 i Herning i en alder af 70 år, og blev begravet den 29. oktober 1932 på Herning kirkegaard.2323

   1047    v. Niels Truelsen, [2941] blev født den 30. december 1864 i Vesterholm, Herning og blev døbt den 30. december 1864 i Hjemmet.2324

Niels blev gift med Magdalene Sørensen [2952] den 6. oktober 1896 i Hee Kirke.2325 Magdalene blev født den 12. august 1870 i Hee sogn, blev døbt den 21. august 1870 i Hjemmet,2326 døde den 13. februar 1946 i Herning i en alder af 75 år, og blev begravet den 18. februar 1946 på Herning kirkegaard.2327

   1048    vi. Ane Cathrine Truelsen, [2942] blev født den 12. maj 1867 i Herning, blev døbt den 12. maj 1867 i Hjemmet,2328 døde den 9. september 1936 i København,2329 i en alder af 69 år, og blev begravet den 13. september 1936 på Vestre kirkegaard, København.2330

Ane blev gift med Louis Charles Gram [2954] den 4. juni 1889. Louis blev født den 25. februar 1854 i København,, døde den 20. september 1901 i København, i en alder af 47 år, og blev begravet den 4. oktober 1901 på Frederiksberg kirkegaard.2331

Ane blev derefter gift med Ludvig Henrik Mørkebjerg, Købmand i Præstø [2953] den 29. april 1904 i Frederiksberg kirke.2332 Ludvig blev født den 15. april 1855 i Præstø, blev døbt den 12. juli 1855 i Præstø kirke,2333 døde den 30. juli 1928 i København, i en alder af 73 år, og blev begravet den 6. august 1928 på Vestre kirkegaard, København.2334

705. Peder Lundsgaard Damgaard, [3772] blev født den 23. april 1867 i Aulum, blev døbt den 30. april 1867 i Aulum Kirke,1589 døde den 9. december 1950 i Oksbøl i en alder af 83 år, og blev begravet den 14. december 1950 på Aal sogns kirkegaard.1590

Om Peder

• Konfirmeret: 16. april 1882, Aulum Kirke. 2335

Peder blev gift med Petrine Pedersen Gade [3777] den 30. oktober 1894 i Nørre Felding kirke. Petrine blev født den 24. marts 1867 i Nørre Felding, blev døbt den 22. april 1867 i Nørre Felding kirke,2336 døde den 5. april 1939 i Lundsgaard, Aal sogn i en alder af 72 år, og blev begravet den 10. april 1939 på Aal sogns kirkegaard.2337

Om Petrine

• Konfirmeret: 10. april 1881, Nørre Felding kirke. 2338

Deres børn:

+ 1049    i. Anna Margrethe Pauline Damgaard, [3804] blev født den 1. maj 1896 i Henne Mølle, Henne Sogn, blev døbt den 31. maj 1896 i Henne kirke,2339 og døde den 16. juni 1977 på Svendborg sygehus i en alder af 81 år.

+ 1050    ii. Ragnhild Marie Damgaard, Sygeplejerske [3805] blev født den 18. august 1897 i Henne Møllegaard, blev døbt den 24. oktober 1897 i Henne kirke,2340 og døde den 7. februar 1955 i Seatle King, USA976 i en alder af 57 år.

   1051    iii. Gerda Damgaard, [3806] blev født den 6. april 1899 i Henne Møllegaard, blev døbt den 21. maj 1899 i Henne kirke,2341 og døde den 20. oktober 1921 i Bronxville, USA i en alder af 22 år. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

+ 1052    iv. Valborg Damgaard, [3807] blev født den 14. februar 1901 i Henne Møllegaard, blev døbt den 24. marts 1901 i Henne kirke,2342 døde i 1955 i Queens Park i en alder af 54 år, og blev begravet i 1955 i Queens Park Cemetery and Mausoleum.

+ 1053    v. Astrid Pouline Damgaard, Sygeplejerske [3808] blev født den 27. februar 1904 i Henne Møllegaard, blev døbt den 31. marts 1904 i Henne kirke,2343 og døde den 12. januar 1982 på Hvidbjerg sygehus i en alder af 77 år.

+ 1054    vi. Benthe Johanne Damgaard, Sygeplejerske [3809] blev født den 26. februar 1907 i Henne Møllegaard, blev døbt den 28. marts 1907 i Henne kirke,2344 døde den 23. februar 2002 i en alder af 94 år, og blev begravet på Aal sogns kirkegaard.

+ 1055    vii. Esther Kierstine Damgaard, [3810] blev født den 14. marts 1912 i Klitgaard, Henne sogn, blev døbt den 4. april 1912 i Henne kirke,2345 døde den 7. maj 1989 i Aal sogn i en alder af 77 år, og blev begravet på Aal sogns kirkegaard.


708. Kristen Skjærlund Damgaard, [3773] blev født den 28. november 1870 i Aulum, blev døbt den 29. december 1870 i Aulum Kirke,1601 døde den 17. august 1959 i Laurbjerg, Randers amt i en alder af 88 år, og blev begravet den 21. august 1959 på Ørum sogns kirkegaard.1602

Om Kristen

• Konfirmeret: 12. april 1885, Aulum Kirke. 2346

Kristen blev gift med Knudsine Pedersen Gade [3791] den 17. oktober 1895 i Nørre Felding kirke. Knudsine blev født den 11. november 1872 i Nørre Felding, blev døbt den 8. december 1872 i Nørre Felding kirke,2347 døde den 2. august 1965 i Laurbjerg, Randers amt i en alder af 92 år, og blev begravet den 7. august 1965 på Ørum sogns kirkegaard.2348

Om Knudsine

• Konfirmeret: 1887, I hjemmet i Stavshede. 2349

Deres børn:

   1056    i. Jens Peder Mikael Damgaard, [3792] blev født den 15. oktober 1896 i Ejsing, blev døbt den 15. november 1896 i Ejsing kirke,2350 døde den 6. august 1914 i Nissumgaard, Aasted sogn i en alder af 17 år, og blev begravet den 12. august 1914 på Aasted sogns kirkegaard, Viborg amt.2351

+ 1057    ii. Anna Damgaard, [3793] blev født den 9. marts 1898 i Ejsing, blev døbt den 7. april 1898 i Ejsing kirke,2352 døde den 16. maj 1939 i Mogenstrup i en alder af 41 år, og blev begravet den 20. maj 1939 på Grinderslev sogns kirkegaard, Viborg amt.2353

   1058    iii. Kristen Gade Damgaard, [3794] blev født den 15. januar 1900 i Ejsing, blev døbt den 11. februar 1900 i Ejsing kirke,2354 døde den 5. maj 1907 i Nygaard, Ejsing sogn i en alder af 7 år, og blev begravet den 12. maj 1907 på Ejsing kirkegaard.2355

+ 1059    iv. Svend Damgaard, [3795] blev født den 28. maj 1902 i Ejsing, blev døbt den 15. juni 1903 i Ejsing kirke,2356 og døde i 1978 i Calgary, Canada i en alder af 76 år.

   1060    v. Pouline Damgaard, [3796] blev født den 12. april 1904 i Nygaard, Ejsing sogn, blev døbt den 1. maj 1904 i Ejsing kirke,2357 døde den 24. september 1967 i Ulfborg i en alder af 63 år, og blev begravet den 27. september 1967 på Ørum sogns kirkegaard.2358

Pouline blev gift med Aksel Albrechtsen [3811]. Aksel døde i Calgary, Canada.

   1061    vi. Ester Damgaard, [3797] blev født den 15. juni 1905 i Nygaard, Ejsing sogn, blev døbt den 30. juli 1905 i Ejsing kirke,2359 døde den 3. december 1929 i Nissumgaard i en alder af 24 år, og blev begravet den 8. december 1929 på Aasted sogns kirkegaard, Viborg amt.2360

   1062    vii. Kristine Damgaard, Kokkepige [3798] blev født den 2. maj 1907 i Nygaard, Ejsing sogn, blev døbt den 20. maj 1907 i Ejsing kirke,2361 døde den 30. juni 1994 i Ulfborg i en alder af 87 år, og blev begravet på Wæth kirkegaard.2362

   1063    viii. Kristen Gade Damgaard, [3799] blev født den 3. december 1908 i Nissumgaard, Aasted sogn, blev døbt den 27. juni 1909 i Selde kirke,2363 døde den 28. maj 1911 i Nissumgaard i en alder af 2 år, og blev begravet den 9. juni 1911 på Aasted sogns kirkegaard, Viborg amt.2364

+ 1064    ix. Ella Damgaard, [3800] blev født den 3. februar 1910 i Nissumgaard, Aasted sogn, blev døbt den 17. april 1910 i Aasted kirke,2365 døde den 27. marts 2008 i Hvidovre i en alder af 98 år, og blev begravet på Wæth kirkegaard.2362

   1065    x. Alvilda Damgaard, Sygeplejerske [3801] blev født den 31. marts 1915 i Nissumgaard, Aasted sogn, blev døbt den 2. maj 1915 i Aasted kirke,2366 døde den 29. maj 1945 i Nydamsgaard, Ørum sogn i en alder af 30 år, og blev begravet den 4. juni 1945 på Ørum sogns kirkegaard.2367

   1066    xi. Pige [3802] blev født den 20. februar 1918 i Nissumgaard, Aasted sogn,2368 døde den 20. februar 1918 i Nissumgaard, og blev begravet den 24. februar 1918 på Aaated sogns kirkegaard.2369

+ 1067    xii. Jens Peter Damgaard, Dyrlæge [3803] blev født den 4. maj 1919 i Nissumgaard, Aasted sogn, blev døbt den 9. juni 1919 i Aasted kirke,2370 døde den 18. december 1982 i Holstebro sygehus i en alder af 63 år, og blev begravet på Fjaltring Kirkegaard.2362

Billede

forrige  10. generation  Næste720. Hugo Norlander, Repræsentant [611] blev født den 10. maj 1891 i Skælskør og blev døbt den 2. august 1891 i Skælskør Kirke.1657

Om Hugo

• Kommis: Slesvig. 939

• Konfirmeret: 1. oktober 1905, Ellested kirke, Svendborg amt. 2371

• Ankommer til Amerika: 1916. 5

• Ankommer til Amerika: 1916. 1877

• Ankommer til Amerika: 1916.

• Indtræder i hæren: 1917.

• Inmdtrøder i hæren II: 1917.

• Amerikansk pas: 1919.

• USA Folketælling: 1920.

• Folketælling: 1925, Overdrevet Matr nr. 111, Hillerød. 2372

• Ankommer til Amerika: 1929.

Hugo blev gift med Karen Johanne Valborg Jensen [3885] den 4. september 1921 i København, Vor Frue kirke.2373 Karen blev født den 28. november 1894 i Nakskov, blev døbt den 26. maj 1895 i Skt. Nikolaj kirke, Nakskov,2374 og døde den 17. juni 1931 i en alder af 36 år.

Om Karen

• Konfirmeret: 4. april 1909, Skt. Nikolaj kirke, Nakskov. 2375

• Ankommer til Amerika: 23. september 1926. 976

Deres barn:

   1068    i. Eli Norlander, Ekspeditrice [3886] blev født den 18. juli 1923 i Hillerød og blev døbt den 14. oktober 1923 i Hillerød kirke.

Eli blev gift med Orla Ernst Henriksen, Værktøjsmager [4380] den 7. februar 1942 på Københavns Rådhus.2376 Orla blev født den 13. februar 1922 i Valby og blev døbt den 30. april 1922 i Jesuskirkenn, Valby, København.2377

Hugo blev derefter gift med Helga Johanne Andrea Kjær, [3260] den 17. marts 1933 på Københavns Rådhus.2378 Helga blev født den 16. oktober 1904 i Aarhus og blev døbt den 17. september 1905 i Aarhus, Sankt Pauls kirke.

Om Hugo og Helga

• Ægteskabsbevis: 1933.

722. Johan Harald Norlander, [615] blev født den 31. oktober 1893 i Gudme, blev døbt den 17. december 1893 i Gudme kirke,1660 og døde i 1975 i Hillerød i en alder af 82 år.

Om Johan

• Konfirmeret: 4. oktober 1908, Skaarup Kirke. 2379

Johan blev gift med Helga Emilie Larsen, [616] den 3. juni 1924 i Frederiksborg Slotskirke. Helga blev født den 20. juli 1899 i Hillerød, blev døbt den 29. oktober 1899 i Hillerød kirke,2380 døde den 12. maj 1932 i Sct. Josefs hospital i en alder af 32 år, og blev bisat den 18. maj 1932 fra Bispebjerg Krematorium.2381

Deres barn:

   1069    i. Kirsten Nyeboe Norlander, [618] blev født den 8. juni 1925 i Frederiksborg Slotssogn og blev døbt den 23. august 1925 i Hillerød kirke.2382

Johan blev derefter gift med Else Oline Kirstine Hansen, [1853] den 20. januar 1920 i Hillerød Slotskirke.2383 Else blev født den 6. maj 1898 i Hillerød, blev døbt den 12. juni 1898 i Hillerød kirke,2384 døde den 28. januar 1920 i Hillerød i en alder af 21 år, og blev begravet den 3. februar 1920 på Hillerød kirkegaard.2385

Johan blev derefter gift med Karla Christiane Petrea Petersen [4480] den 23. juni 1934 i Asminderød kirke.2386 Karla blev født den 20. juli 1900 i Gilleleje by og blev døbt den 12. august 1900 i Gilleje kirke.2387

Om Karla

• Konfirmeret: 4. oktober 1914, Gillele kirke. 2388

729. Helga Elisabeth Bondo, [3219] blev født den 13. oktober 1895 i Østervold, København, og blev døbt den 6. april 1896 i København, Garnisions kirke.1678

Om Helga

• Konfirmeret: 1. oktober 1911, Garnisons kirke. 2389

• Registerblad: 1912.

Helga blev gift med Knud Erik Mørck [3220], søn af Carl Philip Julius Johannes Mørck [4688] og Laura Cicilie Hansen [4689], den 24. maj 1917 i Nøddebo kirke.2390 Knud blev født den 25. februar 1888 i København,.

Deres børn:

   1070    i. Mogens Christian Mørck [3586] blev født den 1. januar 1919.

   1071    ii. Jørgen Henrik Mørck [3587] blev født den 23. januar 1923.

   1072    iii. Bente Elisabeth Mørck [3588]

731. Laurids Ingvard Jensen Søndergaard [3899] blev født den 29. juli 1876 i Maabjerg og blev døbt den 6. august 1876 i Holstebro kirke.1686

Om Laurids

• Konfirmeret: 5. oktober 1890, Holstebro, kirke. 2391

Laurids blev gift med Ane Johanne Nielsen, [3901]. Ane blev født i 1874.

Deres barn:

   1073    i. Mads Søndergaard Jensen [3900] blev født den 20. august 1902 i Maabjerg, blev døbt den 27. august 1902 i Maabjerg kirke,2392 døde den 15. oktober 1903 i Maabjerg i en alder af 1 år, og blev begravet den 21. oktober 1903 på Maabjerg kirkegaard.2393

734. Jens Jensen [3611] blev født den 23. august 1870 i Øster Nørsøller, Vejrum sogn, blev døbt den 28. august 1870 i Vejrum kirke,1698 døde den 12. juni 1933 i Øster Tolsgaard, Vejrum sogn i en alder af 62 år, og blev begravet den 19. juni 1933 på Vejrum kirkegaard.1699

Om Jens

• Konfirmeret: 22. februar 1885, Vejrum kirke. 2394

• Folketælling: 1906, Vejrum sogn, Ringkøbing amt.

Jens blev gift med Ellen Petersen Skov [3617]. Ellen blev født den 25. juli 1863.

Deres børn:

   1074    i. Ane Kirstine Nørsøller-Jensen [4400] blev født den 25. juni 1896 i Vejrum, blev døbt den 5. juli 1896 i Vejrum kirke,2395 døde den 19. december 1969 i en alder af 73 år, og blev begravet på Vejrum kirkegaard.

Ane blev gift med Jens Hyldig Sørensen, Sognepræst i Karby [4401]. Jens blev født den 28. oktober 1882 i Karby, Mors, blev døbt den 30. oktober 1882 i Karby kirke,2396 døde den 20. juni 1950 i Randers i en alder af 67 år, og blev begravet den 26. juni 1950 på Vejrum kirkegaard.2397

   1075    ii. Christen Nørsøller-Jensen [3619] blev født den 10. maj 1899 i Vejrum sogn, blev døbt den 14. maj 1899 i Vejrum kirke,2398 døde den 24. januar 1970 i en alder af 70 år, og blev begravet på Vejrum kirkegaard.

Christen blev gift med Ellen Thuesen, [4399]. Ellen blev født den 26. februar 1902, døde den 14. februar 1989 i en alder af 86 år, og blev begravet på Vejrum kirkegaard.

   1076    iii. Laurits Marius Skov Nørsøller-Jensen [3618] blev født den 7. februar 1904 i Øster Tolsgaard, Vejrum sogn, blev døbt den 1. maj 1904 i Vejrum kirke,2399 døde den 28. december 1940 i Vejrum i en alder af 36 år, og blev begravet den 3. januar 1941 på Vejrum kirkegaard.2400

   1077    iv. Astrid Marie Nørsøller-Jensen [4398] blev født den 5. februar 1906 i Øster Tolsgaard, Vejrum sogn, blev døbt den 16. februar 1906 i Vejrum kirke,2401 døde den 19. juni 1974 i en alder af 68 år, og blev begravet på Vejrum kirkegaard.

738. Lenius Martinus Jensen [3615] blev født den 29. november 1881 i Vejrum og blev døbt den 4. december 1881 i Vejrum kirke.1703

Om Lenius

• Konfirmeret: 12. april 1896, Holstebro sognekirke. 2402

• Folketælling: 1911, Ringkøbing amt, Vejrum sogn. 2403

Lenius blev gift med Petrea Kathrine Pedersen Lørup [3620], datter af Jens Christian Pedersen Lørup [4189] og Else Nielsen [5320], den 8. maj 1907 i Vejrum kirke.2404 Petrea blev født den 11. august 1886 i Vejrum og blev døbt den 15. august 1886 i Vejrum kirke.2405

Om Petrea

• Konfirmeret: 30. september 1900, Struer kirke. 2406

Deres børn:

   1078    i. Kristen Nørsøller-Jensen [3621] blev født den 2. februar 1908 i Vejrum og blev døbt den 7. februar 1908 i Vejrum kirke.2407

   1079    ii. Jens Kristian Lørup Jensen [3622] blev født den 30. maj 1909 i Vejrum og blev døbt den 13. juni 1909 i Vejrum kirke.2408

740. Nicoline Martine Jacobine Bech, Musiklærerinde [3442] blev født den 11. juli 1877 i Lemvig og blev døbt den 13. november 1877 i Lemvig kirke.1710

Nicoline blev gift med Niels Kristian Andersen, Dyrlæge [3504] den 10. oktober 1907 i Lemvig kirke.2409 Niels blev født den 8. juli 1873 i Raaby sogn og blev døbt den 21. september 1873 i Raaby kirke.2410

Om Niels

• Konfirmeret: 2. oktober 1887, Raaby kirke. 2411

• Folketælling: 1. februar 1911, Videbæk, Ringkøbing amt. 2412

• Folketælling: 1. februar 1921, Videbæk, Herborg sogn. 2413

• Folketælling: 5. november 1925, Videbæk, Herborg sogn. 2414

• Folketælling: 5. november 1930, Videbæk, Herborg sogn. 2415

Deres børn:

   1080    i. Kirstine Sara Hilda Andersen [3583] blev født den 22. juli 1908 i Herborg og blev døbt den 20. september 1908 i Herborg kirke.2416

   1081    ii. Herman Peter Viggo Andersen, Dyrlæge [3582] blev født den 22. juli 1908 i Herborg sogn, Videbæk,, blev døbt den 20. september 1908 i Herborg kirke,2417 og døde den 17. april 1941 i en alder af 32 år.

752. Charlotte Louise Nyboe Madsen-Østerbye, [3370] blev født den 28. januar 1910 i Holstebro, blev døbt den 22. april 1910 i Holstebro, kirke,1729 døde den 10. januar 2004 i København, i en alder af 93 år, og blev begravet den 16. januar 2004 på Rungsted kirkegaard.

Charlotte blev gift med Jørgen Glavind - Kristensen [3381] den 13. oktober 1940 i København. Jørgen blev født den 3. september 1914 i Silkeborg, blev døbt den 8. november 1914 i Silkeborg kirke,2418 døde den 8. januar 2005 i København, i en alder af 90 år, og blev begravet den 14. januar 2005 på Rungsted kirkegaard.1732

Deres barn:

   1082    i. Bent Madsen Østerby Glavind [3371]

Bent blev gift med Bente Elgaard [3382].

767. Ida Agnes Andersen [4091]

Ida blev gift med Carlos Lauro Lundsgaard [4093].2419

Deres børn:

   1083    i. Roberto Charles Lundsgaard [4094]

   1084    ii. Stella Maris Lundsgaard [4095]

+ 1085    iii. Lilia Ines Lundsgaard [4087]

+ 1086    iv. Ruben Lundsgaard [4096]

769. Louis Charlo Pedersen, Kenholt, Redaktør på Extra Bladet [4496] blev født den 2. august 1902 i Struer og blev døbt den 21. september 1902 i Struer kirke.1761

Om Louis

• Konfirmeret: 1. oktober 1916, Hjermind kirke, Viborg amt. 2420

• Folketælling: 1921, Bjerringbro kommune, Viborg amt. 1757

Louis havde et forholdt til Vibeke Lauge Nielsen, Tandlæge [5018].2421

Deres barn:

+ 1087    i. Kirsten Kenholt [5019]

771. Anna Johanne Nybo Pedersen [778] blev født den 1. december 1919 i Holstebro,, blev døbt den 14. december 1919 i Holstebro, kirke,1772 og døde den 11. april 2001 i Esbjerg1773 i en alder af 81 år.

Om Anna

• Konfirmeret: 4. marts 1934, i Ringkøbing Kirke. 2422

Anna blev gift med Niels Peder Rankenberg Hansen, [787] den 15. oktober 1938 i Borgerlig viet i Struer.2423 Niels blev født den 10. maj 1914 i Hjerting, Guldagersogn, blev døbt den 12. juli 1914 i Guldager kirke,2424 og døde den 6. oktober 1977 i Esbjerg1773 i en alder af 63 år.

Deres børn:

   1088    i. Jens Jørgen Rankenberg Hansen, [788]

   1089    ii. Birthe Rankenberg Hansen, [807]

   1090    iii. Jytte Rankenberg Hansen, [808]

Jytte blev gift med Karl Erik Kirkensgaard [810].

773. Johannes Nybo (Pedersen) [769] blev født den 1. december 1921 i Struer, blev døbt den 11. februar 1923 i Struer kirke,1774 og døde den 17. november 2011 i Hillerød i en alder af 89 år.

Om Johannes

• Konfirmeret: 26. april 1936, i Struer Kirke. 2425

Johannes blev gift med Birthe Enghave [3637], datter af Henry Lauritz Richardt Johannes Enghave, Bogholder [1948] 2427 og Ebba Birtha Juelskjær [1949],2427 den 9. marts 1952 i Hillerød Slotskirke.2426 Birthe blev født den 18. maj 1925 i Slagelse, blev døbt den 19. september 1926 i Skt. Mikkel kirke, Slagelse,2428 døde den 28. november 2019 i Hillerød i en alder af 94 år, og blev bisat den 10. december 2019 i Skansekirkegaarden, Hillerød.2429

Deres børn:

+ 1091    i. Inge Nybo (Pedersen) [3715] blev født den 8. marts 1954 i Hillerød, blev døbt den 13. juni 1954 i Hillerød Slotskirke,2430 og døde den 10. juli 1986 på Rigshospitalet2431 i en alder af 32 år.

+ 1092    ii. Steen Nybo (Pedersen) [3716]

777. Poul Nybo Pedersen [779] blev født den 14. august 1925 i Ringkøbing, blev døbt den 20. august 1925 i Ringkøbing kirke,1777 døde den 10. april 1999 i en alder af 73 år, og blev begravet på Struer kirkegaard.1778

Om Poul

• Konfirmeret: 7. april 1940, Struer kirke. 2432

Poul blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

+ 1093    i. Anette Kristine Nybo, [3721]

784. Erik Johannes Nyeboe, [555] blev født den 3. september 1913 i Roskilde og blev døbt den 19. oktober 1913 i Roskilde Domkirke.1794

Om Erik

• Konfirmeret: 2. oktober 1927, i Roskilde Domkirke. 2433

Erik blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

   1094    i. Ulla Birgitte Nyeboe, [2955]

Ulla blev gift med Peter Gjerlev [2956].

786. Jørgen Nyeboe, Ingeniør [487] blev født den 10. maj 1918 i Roskilde, blev døbt den 22. september 1918 i Roskilde Domkirke,1075 og døde den 13. april 1976 i Gl. Holte1796 i en alder af 57 år.

Om Jørgen

• Forstander for Teknisk skole: Nakskov.

• Formand for Maskinistskolen: Nakskov.

• Svendebrev som tømrer:

• Afgang fra Københavns bygningsteknikum: 1942.

• Sekondløjtnant i arteleriet: 1947.

• Medlem af Byraadet: 1950, Nakskov.

• E tablerede rådgivende ingeniørvirksomhed: 1. januar 1951.

Jørgen blev gift med Kirsten Jørgensen, [520] den 21. april 1943 i Rødby kirke.2434.,2435 Kirsten blev født den 21. oktober 1919 i Rødby, blev døbt den 21. december 1919 i Rødby kirke,2436 og døde den 11. juli 19761796 i en alder af 56 år.

Deres børn:

   1095    i. Sven Jesper Nyeboe, [2851] blev født den 4. september 1943 i Rødby, blev døbt den 28. november 1943 i Rødby kirke,2435 døde den 30. maj 1989 i New York2437 i en alder af 45 år, og blev begravet i Mount Sinai Memorial Park.

Sven lever sammen med Laurel A. Mattis [486].

Om Sven og Laurel

• Vielsesattest:

   1096    ii. Ingrid Nyeboe, [496]


Ingrid blev gift med Jill Johnston [484]. Jill er født den 17. maj 1929 i London, City of London (London), Greater London, England976 og døde den 18. september 2010 i Hartford, Hartford County, Connecticut, USA976 i en alder af 81 år.

803. Thomas Nyboe Moll Petersen [1213] blev født den 13. juli 1936 i Sørbymagle, blev døbt den 30. august 1936 i Sørbymagle kirke, døde den 30. september 2011 i Grenaa i en alder af 75 år, og blev bisat den 12. oktober 2011 på Grenaa kirkegaard.

Om Thomas

• Konfirmeret: 1. april 1951, Sørbymagle kirke. 2438

Thomas blev gift med Else Agnete Larsen, [3449].

Deres barn:

+ 1097    i. Søren Nybo Moll Petersen [3903]

809. Dorthea Nielsen [4236] blev født den 2. august 1861 i Sønder Nissum, blev døbt den 18. august 1861 i Sønder Nissum kirke,1824 døde den 2. august 1929 i Sønder Nissum i en alder af 68 år, og blev begravet den 1. september 1929 på Sønder Nissum kirkegaard.1825

Dorthea blev gift med Peter Marcus Jensen [4238] den 20. oktober 1888 i Sønder Nissum kirke.2439 Peter blev født den 24. oktober 1861 i Mejlby, Rindum sogn, blev døbt den 18. maj 1862 i Rindum kirke,2440 døde den 28. januar 1948 i Sønder Nissum i en alder af 86 år, og blev begravet den 3. februar 1948 på Sønder Nissum kirkegaard.2441

Deres børn:

   1098    i. Maren Jensen [4243] blev født den 17. august 1889 i Husby Præstegaard, Ringkøbing amt, blev døbt den 29. september 1889 i Husby Kirke,2442 døde den 29. juni 1897 i Husby Præstegaard, i en alder af 7 år, og blev begravet den 3. juli 1897 på Sønder Nissum kirkegaard.2443

   1099    ii. Elise Marie Jensen [4244] blev født den 26. maj 1891 i Husby Præstegaard, Ringkøbing amt og blev døbt den 19. juli 1891 i Husby Kirke.2444

Elise blev gift med Knud Christian Jeppesen, Gaardmand [4791] den 22. maj 1914 i Sønder Nissom kirke.2445 Knud blev født den 27. oktober 1888 i Staby Sognn og blev døbt den 16. december 1888 i Staby Kirke.

   1100    iii. Emma Jensen [4242] blev født den 29. oktober 1892 i Husby Præstegaard, Ringkøbing amt og blev døbt den 6. november 1892 i Husby Kirke.2446

   1101    iv. Jens Christian Jensen [4240] blev født den 3. december 1893 i Husby Præstegaard, Ringkøbing amt, blev døbt den 26. december 1893 i Husby Kirke,2447 døde den 8. maj 1894 i Husby Præstegaard, Ringkøbing amt, og blev begravet den 31. maj 1894 på Sønder Nissum kirkegaard.2448

   1102    v. Knud Christian Jensen [4241] blev født den 19. februar 1896 i Husby Præstegaard, Ringkøbing amt og blev døbt den 3. april 1896 i Husby Kirke.2449

+ 1103    vi. Maren Jensen [4239] blev født den 5. juni 1897 i Husby Præstegaard, Ringkøbing amt, blev døbt den 5. juli 1897 i Husby Kirke,2450 og døde den 18. oktober 1993 i Ulfborg2451 i en alder af 96 år.

811. Lodewijk Kanneworf [1536] blev født den 8. marts 1881 i Amsterdam. Holland, døde den 3. november 19551135 i en alder af 74 år, og blev begravet i Bussum, Holland.1826

Om Lodewijk

• Adressebog:

• Gravsten:1955, 1406 TJ Bussum.

Lodewijk blev gift med Metje Regtuijt [3205] den 4. juni 1908 i Nigtevecht, Holland. Metje blev født den 26. oktober 1877 i Nichtevecht.

Om Lodewijk og Metje

• Ægteskabsnotater: 1908. 2452

Deres børn:

+ 1104    i. Ebbe Gijsbertus Kanneworff, [1539] er født den 9. maj 1909 i Amsterdam. Holland og døde i 19841135 i en alder af 75 år.

   1105    ii. Anna Sophia Kanneworff, [1540] er født den 3. marts 1912 i Bsssum1135 og døde den 17. december 20011826 i en alder af 89 år.

Anna blev gift med van Ginkel [3655].1826

815. Johannes Jacobus Kanneworff, [1538] er født i 1879 i Zeist, Utah, USA1826 og døde i 19431135 i en alder af 64 år.

Johannes blev gift med Anna Heineke [3345] den 25. april 1901 i Abcoudo-Baarmbrugge. Anna blev født den 26. januar 1877 i Abcoude-Barmbrugge, Utah, USA.

Deres børn:

+ 1106    i. Jacob Kanneworff, [1545] er født den 16. maj 1902 i Wesperkarpsel NH, Holland og døde den 13. august 1983 i Amsterdam. Holland i en alder af 81 år.

+ 1107    ii. Antonius Kanneworff, Mælkemand [1546] er født den 6. januar 1906 i Weesperkarskel, Holland og døde den 8. marts 1979 i Amsterdam. Holland i en alder af 73 år.

   1108    iii. Frederik Kanneworff, Gårdmand [3346] er født den 23. juni 1910 i Wesperkarspel og døde den 27. august 1993 i Amsterdam. Holland i en alder af 83 år.

822. Johanna Jacoba Kanneworff, [3201] er født den 11. januar 1880 i Amsterdam. Holland1831 og døde den 8. februar 1954 i Amsterdam. Holland i en alder af 74 år.

Om Johanna

• Personkort: 1954.

Johanna blev gift med Pieter Hendrik Grimme, Gartner [3202] den 18. april 1906 i Ouder-Amstel, Holland.1831 Pieter er født den 12. august 1881 i Ouder-Amstel, Holland2453 og døde den 29. december 1950 i Amsterdam. Holland i en alder af 69 år.

Om Pieter og Johanna

• Bryllupsattest: 1906. 2454

Deres børn:

   1109    i. Hendrik Karel Grimme, [3516] er født den 12. februar 1907 i Amsterdam. Holland og døde den 2. maj 1914 i Amsterdam. Holland i en alder af 7 år.

   1110    ii. Arie Hendrik Karel Grimme, [3357] blev født den 10. marts 1915 i Amsterdam. Holland.

826. Clara K. Søgaard, [3291] blev født den 14. april 1876 i Korsør, blev døbt den 3. maj 1876 i Korsør, Sankt Povls kirke,1834 døde den 14. april 1966 i en alder af 90 år, og blev begravet i Fort Pierce, St. Lucie County, Florida, USA.

Om Clara

• USA Folketælling: 1880.

• USA Folketælling: 1900.

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• Florida folketælling: 1935.

• USA Folketælling: 1940.

• Fort Pierce, Florida, City Directory, 1940 > 110: 1940.

• Fort Pierce, Florida, City Directory, 1945: 1945, White City, St Lucie, Florida, USA.

• Fort Pierce, Florida, City Directory, 1958 > 142: 1958.

• Social curity Death Index about Clara Christensen
Name: Clara Christensen
SSN: 264-01-0784
Last Residence: 33450 Fort Pierce, Saint Lucie, Florida, United States of America
Born: 14 Apr 1876
Died: Jun 1966
State (Year) SSN issued: Florida (Before

• Gravsted: 1966.

Clara blev gift med Lawrence Christensen [3295]. Lawrence blev født i 1876 i Danmark, døde i januar 1958 i Fort Pierce, St Lucie, Florida, USA i en alder af 82 år, og blev begravet i Fort Pierce, St. Lucie County, Florida, USA.

Om Lawrence

• USA Folketælling: 1910.

• Florida, State Census, 1867-1945 about Lawrence Christensen: 1935.

• USA Folketælling: 1940.

• Dødsattest: 1958.

• Gravsten:1958.

Deres børn:

   1111    i. Marie E. Christensen [4202] er født den 17. december 1908 i Florida, USA976 og døde den 26. februar 2005976 i en alder af 96 år.


   1112    ii. Clara Søgaard Christensen [4197] blev født den 26. marts 1917 i White City, St Lucie, Florida,976 døde den 1. september 2012 i Saint Lucie, Florida976 i en alder af 95 år, og blev begravet den 8. september 2012 fra Saint Andrew’s Episcopal Church.


827. Ingeborg Søgaard, [3292] er født den 12. januar 1878 i Iowa, USA og døde den 15. januar 1971 i Saint Lucie, FL, USA i en alder af 93 år.

Om Ingeborg

• USA Folketælling: 1880.

• Konfirmeret: 1892, North Prairie Lutheran Church , Fillmore, Minnesota.

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• Florida, State Census, 1867-1945 about Ingborg Robinson: 1935.

• Dødsattest: 1971.

• Gravsten:1971. 1883

• Nekrolog: 1971.

Ingeborg blev gift med Niels Peter Edvard Rosenkilde Rasmussen ( Robinson ) [3296] den 30. august 1906 i Lanesboro, Fillmore, Minnesota, USA.976 Niels blev født den 1. december 1869 i Væggerløse Danmark, blev døbt den 18. juli 1870 i Væggerløse Kirke,2455 og døde i 1951 i Saint Lucie, FL, USA i en alder af 82 år.

Om Niels

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• Florida, State Census, 1867-1945 about Peter E. Robinson: 1935.

• USA Folketælling: 1940.

• Dødsattest: 1951.

• Gravsten:1951.

Deres børn:

   1113    i. Henrik Søgaard Robinson [4198] er født den 10. juli 1907 i Florida, USA og døde den 20. september 1983 i Fort Pierce, Saint Lucie, FL i en alder af 76 år.

Henrik blev gift med Madelyn Draper [4199].

   1114    ii. Robert Wuldemar Robinson [4200] blev født den 15. marts 1909 i Fillmore County, Minnesota, USA, døde i 1942 i Palm Beach, FL, USA i en alder af 33 år, og blev begravet i Hillcrest Memorial Park, Weat Palm Beach, Fla..976

   1115    iii. Adrian J. Robinson [4201] er født den 31. august 1912 i Fort Pierce, Saint Lucie, FL976 og døde den 31. juli 1974 i Saint Lucie, FL, USA976 i en alder af 61 år.

   1116    iv. Olgar Robinson [3293] er født den 8. december 1914 i Minesota976 og døde den 27. november 1915.976

832. Ellen Anna Marie Nyboe, [2506] blev født den 9. december 1884 i København, Skt. Johannes Sogn, blev døbt den 21. november 1886 fra København, Skt. Johannes kirke,1836 døde i 1974 i Luverne, Steele County, North Dakota, United States of America i en alder af 90 år, og blev begravet i Lund Cemetery.

Om Ellen

• Konfirmeret: 16. april 1899, Garnisions kirke, København. 2456

• Adresse: 1901, Kæbenhavn, Skjoldsgade 7, 3.sal.

• Registerblad - bagside: 1913.

• Registerblad - forside: 1913.

• Folketælling: 1930.

• Blomster: 1974.

• Gravsten: 1974.

Ellen blev gift med Albert Ole Sanden [3964] den 21. juni 1910 i The chursh of Willow Lake township, USA. Albert blev født den 6. december 1883 i Luverne, Steele County, North Dakota, United States of America, døde den 3. september 1950 i Luverne, Cass County, North Dakota, USA i en alder af 66 år, og blev begravet i Lund Cemetery, Luverne, Steele County, North Dakota, USA.

Om Albert

• Registreringsblanket til høren - side 1: 12. september 1918, North Dakota Steele County Draft Card S.

• Registreringsblanket til høren - side 1 - side 2: 12. september 1918, North Dakota Steele County Draft Card S.

• Nekrolog: 14. september 1950.

Deres børn:

   1117    i. Howard Sanden [3969] .

+ 1118    ii. Doris Bernita Sanden [3968] blev født den 28. juli 1911 i Luverne, Cass County, North Dakota, USA, blev døbt den 24. september 1911 i Lund church, Luverne, North Dakota, USA,976,2457 og døde i 1947 i en alder af 36 år.

   1119    iii. Alfon Kenneth Sanden [3970] er født den 7. december 1916 i Luverne, North Dakota, USA og døde den 17. august 2003 i en alder af 86 år.

833. Nielsina Nyboe, [135] blev født den 14. februar 1875 i Chicago, Illinois, USA,1849 døde den 27. januar 1913 i Chicago, Cook, Illinois, United States i en alder af 37 år, og blev begravet den 29. januar 1913 i Mt Olivet.

Om Nielsina

• USA Folketælling: 1900.

• USA Folketælling: 1910.

• Dødsatest: 1913.

Nielsina blev gift med Albert L. Ellingsen [215] den 20. august 1892 i Cook County, Illinois USA.2458 Albert blev født cirka 1870 i Chicago, Cook, Illinois, døde den 1. februar 1908 i Chicago, Cook, Illinois i en alder af ca. 38 år, og blev begravet den 4. februar 1908 i Mt Olive Cmt..

Om Albert og Nielsina

• Vielsesattest: 18922.

Om Albert

• USA Folketælling: 1900. 976

• Dødsattest: 1908.

Deres børn:

   1120    i. Sidney Lennard Ellingsen [3017] blev født den 20. maj 1895 i Illinois, USA,976 døde den 5. januar 1944 i Ash Fork, Yavapai County, Arizona, USA i en alder af 48 år, og blev begravet i IOOF Cemetery, Prescott, Yavapai County, Arizona, United States of America.

Sidney blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt. Status for par: blev ikke gift.

   1121    ii. Stanley Ellingsen [3018] blev født i januar 1898 i Illinois, USA.976

Nielsina blev gift med Prims [387].

834. Emma Nyboe, [134] blev født i april 1877 i Chicago, Illinois, USA.1849

Om Emma

• Folketælling: 1880.

• United States Census, for Emma Nyboe: 1900.

Emma blev gift med Adolph Weinstein [252] den 7. november 1894 i Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin.2459 Adolph blev født cirka 1879 i Appleton, Wisconsin,2460 døde den 5. juni 1946 i Chicago, Cook, Illinois, United States i en alder af ca. 67 år, og blev bisat den 1. juli 1946 i Montreal, Québec, Canada.

Parnotater:
Wisconsin Marriages, 1836-1930 for Emma Nyboe

Groom's Name: Adolph Weinstein
Groom's Birth Date:
Groom's Birthplace: Appleton, Wis.
Groom's Age:
Bride's Name: Emma Nyboe
Bride's Birth Date:
Bride's Birthplace: Chicago, Ill.
Bride's Age:
Marriage Date: 07 Nov 1894
Marriage Place: Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin
Groom's Father's Name: Valentine Weinstein
Groom's Mother's Name: Minnie Scheuber
Bride's Father's Name: Christian Nyboe
Bride's Mother's Name: Dora Sorensen
Groom's Race: White
Groom's Marital Status:
Groom's Previous Wife's Name:
Bride's Race: White
Bride's Marital Status:
Bride's Previous Husband's Name:
Indexing Project (Batch) Number: M00632-0
System Origin: Wisconsin-EASy
Source Film Number: 1013990
Reference Number: 461

Om Adolph og Emma

• Bryllupsattest: 7. november 1894.

Om Adolph

• Dødsattest: 1946.

Deres barn:

   1122    i. Norma Weinstein [251] blev født den 11. juni 1895 i Cook County, Illinois USA.2460

838. Olga Nyboe, [139] blev født den 3. februar 1885 i Chicago, Cook, Illinois, USA5 og blev begravet den 6. maj 1957 i Mount Olive kirkegaard, New York.1854

Om Olga

• USA Folketælling: 1900.

• Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Avisnotits: 1957.

• Gravsten: 1957, Mount Olive Cemetery.

Olga blev gift med Frederik W. Walker [3282] den 24. oktober 1903 i , Lake, Indiana. Frederik blev født den 20. august 1886 i Illinois.

Om Frederik og Olga

• Vielsesattest: 1903.

Om Frederik

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

Deres børn:

   1123    i. Evelynn Walker [257] er født den 4. august 1907 i Cook County, Illinois USA1850 og døde den 11. november 2012 i en alder af 105 år.

   1124    ii. Ruth Walker [254] blev født den 8. april 1916 i Cook County, Illinois USA,1850 døde den 17. april 1923 i Chicago, Cook, Illinois i en alder af 7 år, og blev begravet den 21. april 1923 i Mt. Olive Cook, Ill.

   1125    iii. Marilynne Walker [3051] er født den 28. oktober 1925 i Clarendon Hills, DuPage, Illinois2461 og døde den 11. november 2012 i Tucson, Arkansas, USA i en alder af 87 år.

Marilynne blev gift med William Adams Brown. [3486].

839. Christian Andrew Nyboe, Teamster [140] blev født den 17. juni 1887 i Chicago, Cook, Illinois, USA,1855 døde den 10. marts 1926 i Broadview, Cook, Illinois976 i en alder af 38 år, og blev begravet den 12. marts 1926 i Chicago, Cook, Illinois, USA.

Om Christian

• Fødselsattest: 1887.

• USA Folketælling: 1900.

• USA Folketælling: 1920.

• National Homes for Disabled Volunteer Soldiers, 1866-1938 for Christian A Nyboe: 1923. 976

• Dødsattest: 1926.

• Militær ansøgning om gravsten: 1926.

Christian blev gift med Mamie Johnston [147] den 17. maj 1909 i Chicago, Cook, Illinois, USA.5 Mamie blev født cirka 1888.

Om Christian og Mamie

• Bryllupsattest: 17. maj 1909.

Christian havde et forhold til Mary Jezek [388] ____________.2462 Mary blev født den 4. november 1888 i Alma, Illinois, USA,2463 døde den 5. december 1942 i en alder af 54 år, og blev begravet den 8. december 1942 i Mt. Olive Cook, Ill..2464

Om Mary

• Ankommer til Amerika: 1907.

• Ankommer til New York, Amerika: 1907. 2465

• USA Folketælling: 1910. 2463

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Dødsattest: 1942.

• Historical Newspapers, Birth, Marriage, & Death Announcements, 1851-2003: 1942.

Deres børn:

   1126    i. Russel Nyboe, [1435] blev født i 1907 i Chicago Ward 13, Cook, Illinois.2466

   1127    ii. Norma Marion Nyboe, [1384] er født den 27. maj 1921 i Cook County, IL, Illinois og døde den 17. februar 1991 i Illinois i en alder af 69 år.

Norma blev gift med Gilbert Williams, Clerck [3944], søn af Alfred G, Williams, [2006] og Blanche Elsie Fennell [2039], den 3. juni 1939 i Cook County, IL.976 Status for par: parret blev skilt. Gilbert blev født den 1. november 1912 i Chicago, Cook, Illinois, døde den 4. november 1952 i 679 Wrightwood Ave, Chicago, Cook, Illinois i en alder af 40 år, og blev begravet i ORosehill Cemetery, Chicago, Cook, Illinois.

Om Gilbert og Norma

• the Cook County, Illinois Marriage Index, 1930-1960: 3. juni 1939, Cook County, IL. 976

Norma blev derefter gift med Stanley Starsiak [3281] den 1. september 1953 i Cook County, IL. Stanley blev født i 1918 i Massachusetts.

Om Stanley og Norma

• Vielsesattest: 1953.

844. Sigvald Peter Jensen, Møllersvend [327] blev født den 5. april 1884 i Aarhus, Egaa og blev døbt den 12. oktober 1884 i Aarhus, Egaa kirke.1872

Om Sigvald

• Konfirmeret: 17. april 1898, Aarhus Domkirke. 2467

Sigvald giftede sig med ukendt Johanne Merie Petrea Hansen [824], datter af Svend Morten Hansen [825] og Marie Anthonsen [826], den 12. december 1908 i Kollerup Kirke.2468 Status for par: ægteslabet ophørte 1922. Johanne blev født den 19. maj 1884 i Højgaards Mark, Grejs sogn og blev døbt den 6. juli 1884 i Grejs kirke, Vejle amt.2469

Om Johanne

• Konfirmeret: 17. april 1898, Gadbjerg kirke. 2470

Deres børn:

   1128    i. Egon Nybo Jensen [5403] .

   1129    ii. Morten Nybo Jensen [5404] .

   1130    iii. Elin Marie Jensen [5405] døde den 7. maj 1913 i Grejsdal, Hover sogn, Vejle amt og blev begravet den 13. maj 1913 i Vejle Østre Kirkegaard.2471

849. Elna Lilly Jensen. [3311] blev født den 17. oktober 1897 i Skovvej 43, Aarhus og blev døbt den 16. december 1900 i Sct. Pouls Kirke, Aarhus.1874

Om Elna

• Konfirmeret: 8. oktober 1911, Sankt Pauls kirke, Aarhus. 2472

• Registerblad: 1918.

• Registerblad: 1. maj 1920.

Elna blev gift med Martin Julius Johansen, Telewfonmontør [4484] den 17. oktober 1920 i Sankt Andreas kirke, København.2473 Martin blev født den 22. juli 1894 i Vor Frue sogn, København og blev døbt den 16. december 1894 i Vor Frue Sogns kirke, København.2474

Om Martin

• Konfirmeret: 22. marts 1909, Kingos kirke, København. 2475

• Registerblad - forside: 1. maj 1912.

• Registerblad-B: 1. maj 1912.

• Folketælling: 1930, Gothersgade 173, 3. sal, København. 2476

Deres børn:

   1131    i. Grethe Lillian Johansen [4485] blev født den 5. juni 1920 i Rigshospitalet, København og blev døbt den 12. december 1920 i København, Sankt Andreas kirke.2477

   1132    ii. Birthe Annie Johansen [4486]


852. Anna Nyboe, [2629] blev født den 8. november 1885 i Lemvig, blev døbt den 13. december 1885 i Lemvig kirke, døde i 1949 i Barrington, Lake, Illinois, USA i en alder af 64 år, og blev begravet i Evergreen cemetery, Barrington,.

Om Anna

• Konfirmeret: 10. april 1901, i Lemvig kirke.

• Fattigvæsenets hovedregistrant: 1904-1911.

• Udrejser til Amerika: 30. maj 1907.

• USA Folketælling: 1910.

• Annonce: 1949.

• Gravsten:1949.

Anna blev gift med Christian Johan Back [261], søn af Peder Vadskjær Back, Snedker og banevogter [1720] og Inger Kirstine Vang [1721], den 9. september 1907 i St. Joseph, Berrien, Michigan.2478 Christian blev født den 6. oktober 1875 i Lemvig, blev døbt den 24. oktober 1875 i Lemvig kirke, døde i Lake County, Illinois, United States of America, og blev begravet den 9. oktober 1958 i Evergreen cemetery, Barrington,.2479

Om Christian og Anna

• Bryllupsattest: 1907.

Om Christian

• Indrejser i USA: 1896. 2480

• Saint Paul: 1896.

• Amerikansk statsborger: 1901.

• Folketælling: 1910.

• Soldat i WWI: 1918.

• Folketælling: 1940.

• Avisnotits: 1958. 2481

• Gravsten:1958.

Deres børn:

   1133    i. Rothwell Christian Back [381] blev født den 10. januar 1909 i Illinois, Wisconsin, Iowa,2460 blev døbt den 28. februar 1909 i U.S., Evangelical Lutheran Church in America,2482 døde i 1970 i Barrington, Cook County, Illinois, USA i en alder af 61 år, og blev begravet i Evergreen Cemetery, Barrington, Cook County , Illinois, USA.


   1134    ii. Henry Helge Back [3003] blev født den 9. januar 1910 i Chicago, Cook County, Illinois, USA,1883 blev døbt den 7. august 1910 i U.S., Evangelical Lutheran Church in America, og døde den 24. april 1965 i DuPage County, Illinois, USA1883 i en alder af 55 år.


854. Anna Henrikke Pauline Nyboe, [2664] blev født den 13. januar 1891 i Lemvig, blev døbt den 25. februar 1891 i Lemvig kirke,1885 og døde den 17. januar 1983 i Riverdale, Illinois976 i en alder af 92 år.

Om Anna

• Konfirmeret: 2. april 1905, i Lemvig kirke. 2483

• Ankommer til Amerika: 1908.

• C. F. Tietgen: 1908.

• Udrejste til USA: 1908. 1032

• USA Folketælling: 1910.

• Ankommer til Amerika: 1920, Frederik VIII. 976

• Passenger Record: 1920.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

Anna blev gift med Christian Jensen [144] den 23. oktober 1915 i david Cuth - St Stefan's Church, Chicago. Illinois, USA. Christian blev født den 3. november 1887 i Vendsyssel, Danmark.2484

Om Christian og Anna

• Vieselsattest: 1915, Chicago.Cook, Illinois, USA. 976

Om Christian

• Registreringskort: 1917.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

Deres børn:

   1135    i. Clifford Chresten Jensen [145] er født den 21. november 1917 i Illinois, USA1850 og døde i maj 1978 i : 60657 Chicago, Cook, Illinois, United States of America2485 i en alder af 60 år.

Clifford blev gift med Cora Jane Scobey [3139] den 11. oktober 1940 i Cook County, IL.976 Cora er født den 24. april 1921 i Chicago, Cook, Illinois2486 og døde den 24. december 2005 i 60475 Steger, Cook, Illinois i en alder af 84 år.

   1136    ii. Anna Judith Jensen [1483] er født den 6. juni 1921 i Chicago (Districts 2377-2626), Cook, Illinois og døde den 19. marts 1995 i Riverdale, Cook, Illinois976 i en alder af 73 år.

Anna blev gift med George Rauen [3239] den 12. januar 1942 i Cook County, IL.976 George er født den 5. oktober 1912 i Chicago, Cook, Illinois og døde den 26. oktober 1989 i Riverdale, Cook, Illinois976 i en alder af 77 år.

Om George og Anna

• Cook County, Illinois Marriage Index, 1930-1960: 1942.

855. Alma Laura Cathrine Nyboe, [2668] blev født den 1. oktober 1892 i Lemvig, blev døbt den 10. oktober 1892 i Lemvig kirke,1886 døde den 1. juli 1980 i Jamestown, Stutsman, North Dakota, United States of America1887 i en alder af 87 år, og blev begravet i Saint Olafs Lutheran Cemetery.

Om Alma

• Konfirmeret: 7. april 1907, i Lemvig kirke. 2487

• Ankommer til Amerika: 1911, C. F. Tietgen.

• Ankommer til Amerika: 1911, New York. 976,1877

• Bryllup: 1915.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Dødsattest: 1980. 976

• Gravsten: 1980.

Alma blev gift med Alfred P. Jørgensen, [146] den 22. maj 1915 i St Stefan's D Evlath Church, Chicago, Cook, Illinois, USA.2488 Alfred er født den 23. oktober 1894 i Danmark og døde i januar 1968 i 32901, Melbourne, Brevard, Florida, USA i en alder af 73 år.

Om Alfred og Alma

• Vielsesattest: 22. maj 1915, Chicago, Cook, Illinois.

Om Alfred

• Folketælling: 1930.

• Dødsattest: 28. december 1968, Twin Falls, Idaho.

• the U.S., Social Security Death Index, 1935-2014: januar 1969.

Deres barn:

+ 1137    i. Alfred Lincoln Madsen, [3228] blev født den 12. februar 1916 i Wyoming [Missouri],976 døde den 9. maj 1995 i Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA i en alder af 79 år, og blev begravet den 12. maj 1995 i Faith United Presbyterian Church in Walthill, NE,.


Alma blev derefter gift med Christian Madsen, [3372] ____________.976 Christian blev født den 28. september 1867 i Danmark.

Om Christian

• USA Folketælling: 1900.

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Gravsten: 1945.

Deres børn:

+ 1138    i. Leo Henry Madsen, [101] blev født den 3. juli 1919 i Hannaford, North Dakota, døde den 23. august 2001 i en alder af 82 år, og blev bisat den 6. juni 2002 i Kent, King County, Washington, USA.

+ 1139    ii. Jewell Johanna. Madsen, [3229] blev født den 28. februar 1922 i North Dakota, blev døbt den 14. maj 1922 i St Olaf Lutheran, Walum, North Dakota, USA,2489 døde den 23. februar 2019 i Valley City, Barnes County, North Dakota, United States of America i en alder af 96 år, og blev begravet i Woodbine Cemetery.

   1140    iii. Earl Madsen Nyboe [3230] blev født den 4. oktober 1923 i North Dakota, blev døbt den 16. december 1923 i Evangelical Lutheran Church in America,2490 og døde den 22. december 1977 i 58348 Maddock, Benson, North Dakota, United States of America i en alder af 54 år.

Earl blev gift med Myrtle Rode [3249].

+ 1141    iv. Millard Christian Madsen, Professor [3241] blev født den 13. oktober 1931 i Hannaford, North Dakota, blev døbt den 21. januar 1932 i St Olaf Lutheran, Walum, North Dakota, USA,2491 og døde den 9. juli 1982 i Los Angeles, Los Angeles, California i en alder af 50 år.


857. Jens Warrer Christensen Nyboe, [302] blev født den 1. juni 1895 i Lemvig, blev døbt den 9. juli 1895 i Lemvig kirke,1889 og døde den 15. februar 1996 i Winnetka; Hubbard Woods; Northfield, Cook, Illinois5 i en alder af 100 år.

Om Jens

• Ankommer til Amerika: 1914, Passenger record.

• Ankommer til Amerika: 1914, United States.

• Amerikansk soldat:

• Amerikansk soldat: 1917-1919, 1. Verdenskrig. 2492

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Registreringskort - WWII: 1942.

• Yellow card: 1942.

• Se Biografi på www.nk-nyeboe.dk:

• Nekrolog:

• Dødsattest: 1996.

Jens blev gift med Harriet Belle Johnston [303], datter af Alvin Johnson Nyboe, [1325] 2493 og Jennie Johnston [1331], den 8. oktober 1927. Harriet er født den 13. november 1898 i Illinois, USA2003 og døde den 29. marts 1979 i Cook County, Illinois USA i en alder af 80 år.

Om Harriet

• USA Folketælling: 1900.

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Indrejser fra Cuba: 1941.

• Dødsattest: 1979.

Deres barn:

+ 1142    i. Jane Nyboe, [304] blev født den 1. maj 1928 i Illinois, USA.2003

868. Aage Ring, Boghandler [1962] blev født den 13. juni 1884 i Mønsted, Viborg Amt, blev døbt den 26. oktober 1884 i Mønsted Kirke,1921 døde den 6. januar 1927 i Ringkøbing i en alder af 42 år, og blev begravet den 12. januar 1927 på Ringsted kirkegaard.1922

Om Aage

• Folketælling: 1921, Dronninglund kommune. 2494

Aage blev gift med Henriette Maria Jensen Hviid [371] den 5. februar 1911 i Ringkøbing kirke.2495 Henriette blev født den 14. august 1883 i Holstebro,, blev døbt den 25. november 1883 i Holstebro, kirke,2496 og døde den 19. december 1940 i en alder af 57 år.

Om Henriette

• Folketælling: 1930, Godthåbsvej 5, Ringkøbing. 2497

Deres børn:

   1143    i. Jens Georg Nyboe Ring, [3393] blev født den 19. maj 1911 i Videbæk og blev døbt den 6. august 1911 i Vorgod kirke.2498

   1144    ii. Ellen Margrethe Ring, [3391] blev født den 15. februar 1914 i Holstebro og blev døbt den 9. april 1914 i Holstebro, kirke.2499

   1145    iii. Adda Marie Ring, [3392] blev født den 26. september 1916 i Holstebro og blev døbt den 2. februar 1917 i Holstebro, kirke.2500

   1146    iv. Niels Aage Hvid Ring, [3394] blev født den 15. november 1917 i Dronninglund og blev døbt den 11. august 1918 i Dronninglund kirke.2501

878. Gerda Sofie Augusta Frederikke Nyboe, [1396] blev født den 12. februar 1879 i København, og blev døbt den 18. maj 1879 i Skt. Johannes kirke, København.1943

Om Gerda

• Registerblad: 1. maj 1894, Frederiksberggade 24, . 3. sal, København. 1349

Gerda blev gift med Christian Marius Menck , Handelsrejsende [1397] den 12. maj 1900 i København, Frederiksberg kirke.2502 Christian blev født den 4. september 1872 i Odense og blev døbt den 23. august 1873 i Odense, Sct. Hans kirke.2503

Parnotater:

Forlovere:
Rasmus Frederik Søderlund af Smedestræde i Odense.
BogtrykkeriFactor Bernhard Stephan Weise af Saxogade 3, 5.

Anmærkninger

Fattigvæsenets attest fra Odense af 24/4 1900
Kuratorbevilling fra Brudens Værge Bernhard Stefan Weise af 2/5 1900

Om Christian

• Folketælling: 1880.

• Registerblad: 1901.

• Folketælling: 1906, København, Toftegaards Alle 10.

• Folketælling: 1911, København, Toftegaards Alle 10, 2.sal.

• Folketælling: 1916, København, Toftegaards Alle 10. 2504

Deres børn:

   1147    i. Povl Heinrich Holger Christian Menck , [3461] blev født den 14. juli 1900 i Strandboulevarden 29, København og blev døbt den 28. oktober 1900 i København, Skt. Jakobs Kirke.2505

   1148    ii. Erik Friderich Menck , [3462] blev født den 3. september 1902 i Tagensvej 29, København og blev døbt den 12. april 1903 i København, Skt. Stefans kirke.2506


881. Einar Holger Peter Nyboe, Bagermester [1401] blev født den 24. juli 1884 i København,, blev døbt den 22. februar 1885 i København, Skt. Mathæus kirke,1948 døde den 11. oktober 1952 på Frederiksberg Hospital i en alder af 68 år, og blev bisat den 17. oktober 1952 fra Søndermarks Krematorium.1949

Om Einar

• Registerblad: 1898.

• Folketælling: Lærling hos bagermester Carl Bengtson, 1901, Helsingør.

• Folketælling: 1906, Valkendorfsgade, 22.

• Se billede i billedgalleriet af bagerforretningen i 1901:

Einar blev gift med Sisss Anne Henriette Agnes Iversen [1451], datter af Phillip Frederik Iversen [1452] og Sissa Anne Henrietta Agnes Eliason [1453], den 19. april 1907 i Københavns Magistrat.2507 Status for par: ægteslabet ophørte 1922. Sisss er født den 24. april 1883 i Bromme, Stokholm, Sverige1945 og døde den 5. december 1956 på Frederiksberg Hospital2508 i en alder af 73 år.

Om Einar og Sisss

• Ægteskabsbevis: Agnes Anne Sissa Iversen.

Om Sisss

• Folketælling: 1925.

Deres børn:

+ 1149    i. Holger Nyboe, Bagersvend [1456] blev født den 2. oktober 1908 i København,, blev døbt den 27. december 1908 i København, Hellingaand kirke,2509 og døde den 10. juli 1976 i København,1945 i en alder af 67 år.

+ 1150    ii. Sven Nyboe, Kriminalassistent [1457] blev født den 28. oktober 1909 i København,,2510 blev døbt den 16. maj 1910 fra København, Skt. Johannes kirke, og døde den 14. december 1993 i Gladsakse1945 i en alder af 84 år.

+ 1151    iii. Kjeld Nyboe, Grosser [1458] blev født den 3. juni 1918 på Frederiksberg, blev døbt den 31. juli 1918 i København, Mariendal kirke,2511 og døde den 25. maj 1993 i København,1945 i en alder af 74 år.

+ 1152    iv. Inge Nyboe, [1683] 4 blev født den 12. juli 1920 på Frederiksberg, blev døbt den 3. oktober 1920 i Mariendal kirke,2507 døde den 9. maj 1999 i en alder af 78 år, og blev begravet på Søndermark kirkegaard.1945


Einar havde et forhold til Poula Valborg Jacobsen, [1454] den 28. november 1928 i Kolding Rådhus.1945 Status for par: ægteskabet annul 19.dec. 1938. Poula blev født den 22. marts 1898 i Blegdamsvej, København, blev døbt den 14. august 1898 fra København, Skt. Johannes kirke,2512 døde den 1. februar 1983 i København, i en alder af 84 år, og blev begravet den 5. februar 1983 i Nedsat i Askefællesgraven ( De ukendtes ) på Bispebjerg Kirkegård ..2513

Om Einar og Poula

• Ægteskabsbevis: 1928.

Om Poula

• Se billede i billedgalleriet:

Deres barn:

+ 1153    i. Holger Nyboe, Salgsassistent [1460] blev født den 24. marts 1920 i København,, blev døbt den 7. maj 1920 i Helligkors kirken, København,2514 døde den 17. februar 1988 i en alder af 67 år, og blev begravet den 11. marts 1988 i Fællesgraven "Birkelunden" Søndermarks Krematorium.2515


Einar blev derefter gift med Hansine Pedersen [1455] den 24. januar 1939 på Frederiksberg Raadhus.2516 Hansine blev født den 2. juli 1907 i Steppinge sogn, Haderslev amt, blev døbt den 26. juli 1907 i Steppinge kirke,2517 døde den 1. april 1976 i en alder af 68 år, og blev begravet på Søndermark kirkegaard på Frederiksberg.

Parnotater: Skilt fra Paula Valborg født Jacobsen ved kgl. bevilling af 19 December 1938- 2. Ægteskab 2516

Om Einar og Hansine

• Ægteskabsbevis: 1939.

Deres børn:

+ 1154    i. Ejnar Flemming Nyboe, Seniorsergent [1461] blev født den 15. februar 1934 i Fødselsanstalten, Aarhus, blev døbt den 22. februar 1934 i Fødselsanstalten, Aarhus,2518 og døde den 8. september 2012 i Køge i en alder af 78 år.

+ 1155    ii. Jytte Margrete Nyboe, [1462]

+ 1156    iii. Per Steen Nyboe, Taxavognmand [1463] blev født den 4. august 1940 på Frederiksberg, blev døbt den 25. maj 1941 i Lindevang kirke,2519 og døde den 25. august 19851945 i en alder af 45 år.

+ 1157    iv. Lis Nyboe, [1464]

   1158    v. Signe Grethe Nyboe, Bogbinderske [1465]

Signe blev gift med Gerth Kroll Frederiksen [999].

+ 1159    vi. Hans Nyboe, [1466]

882. Frode Julius Egede Nyboe, Bagermester [1402] blev født den 31. maj 1886 i København,, blev døbt den 15. august 1886 fra København, Skt. Johannes kirke,1950 døde den 24. august 1943 i Nødebo, Frederiksborg amt i en alder af 57 år, og blev begravet den 28. august 1943 på Nødebo kirkegaard.1951

Om Frode

• Registerkort: 1. november 1914, Fra Nørre Voldgade 44 til Nygaardsvej 18 , stuen , København. 1349

• Flytter: 8. juni 1921, til Nøddebo.

• Folketælling: 1925, Nødebo, Frederiksborg amt. 2520

• Folketælling: 5. november 1930, Nøddebo. 2521

Frode blev gift med Olga Caroline Hansen, [619] 1951 den 23. april 1915 i København, Sions kirke.2522 Olga blev født den 1. november 1887 i Nakskov og blev døbt den 2. april 1888 i Nakskov kirke.2523

Deres børn:

+ 1160    i. Karen Margrethe Nyboe, [1467] blev født den 30. september 1915 i Villemoesgade 8, København og blev døbt den 14. april 1916 i København, Frihavns kirke.2524


   1161    ii. Knud Egede Nyboe, Frisør [1468] blev født den 19. januar 1917 i København, og blev døbt den 20. maj 1917 i Betlehems kirke, København.2525

   1162    iii. Ane Lise Nyboe, [1469] blev født den 22. februar 1919 i København, Bethlehem sogn og blev døbt den 10. oktober 1919 i Betlehems kirke, København.2526

Ane blev gift med Olaf Beuschau, Tjener [821], søn af Ferdinand Reith Beuschau, Manufakturhandler [3487] og Alma Nikoline Josefine Sofie Knudsen [3488],2528 den 18. april 1940 på Københavns Rådhus.2527 Olaf blev født den 24. juni 1915 i Randers og blev døbt den 18. juli 1915 i Randers Marie Magdalene kirke.2528

Om Olaf og Ane

• Ægteskabsbevis:

883. Karen Sofie Nyboe, Porcelainsmalerinde [1403] blev født den 8. september 1889 i København, og blev døbt den 7. september 1890 fra København, Skt. Johannes kirke.1952

Om Karen

• Registerblad: 1903.

• Konfirmeret: 16. april 1905, Vor Frue kirke, København. 2529

• Folketælling: 1906, Valkendorfsgade, 22.

• Hushandel: 8. marts 1960.

Karen blev gift med Aage Oskar Christensen,], Civilingeniør [1404], søn af Julius Frederik Adolph Nicolai Christensen, Fabrikant [5378] og Sophie Schow Christensen, [5379], den 24. december 1911 i Vor Frue kirke, København.1945.,2530 Aage blev født den 11. juni 1885 i Frederiksberg , København, blev døbt den 11. august 1885 i Frederiksberg kirke,2531 døde den 30. april 1954 i Amtssygehuset, Aarhus i en alder af 68 år, og blev bisat den 15. maj 1954 i Rissskov kirkegaard.2532 Et andet navn for Aage var Aage Oskar Schow.

Om Aage

• Foketælling: 1930, Johs Baunes Plads 6, 1. etage. 2533

• Hushandel: 1. april 1931, Køber hus i Risskov. 2534

• Folketælling: 5. november 1940, Ø. Skovvej 5, Risskov. 2535

Deres børn:

+ 1163    i. Erik Schow, Elektromekaniker [5380] blev født den 1. juni 1917 i Fødselssriftelsen, Sct. Johannes sogn, Aarhus, blev døbt den 2. september 1917 i Sct. Johanneskirken, Aarhus,2536 og døde den 28. februar 1976 i en alder af 58 år.

   1164    ii. Ellen Marie Schow [5385] er født den 16. marts 1924 i Risskov og døde den 2. oktober 2004 i en alder af 80 år.


891. Sofus Nyboe, [1011] blev født den 10. februar 1897 i Allerslev, blev døbt den 19. april 1897 i Allerslev kirke,1968 døde i 1977 på Næstved sygehus i en alder af 80 år, og blev begravet i 1977 på Vordingborg kirkegaard.1969

Notater:
• Død ved knallerulykke: Vordingborg Dagblad, 12 Jun. 1977 Avisen skriver:

Død efter knallertulykke.
En knallertkører - pensionist Sofus Nybo, Strandgade 18, blev i går dræbt, da han på hjørnet af
Jernbanegade og Årsleffsgade væltede med sin knallert.

Sofus Nybo kom kørende fra Jernbanegade og svingede mod nord. Her kørte han ind i en efterladt
værkstedsdonkraft, som en mekaniker havde ladet stå nogle minutter, men han fjernede sin lastvogn,
der netop var blevet repareret. Den tilskadekomne blev kørt til Centralsygehuset i Næstved, hvor han
senere døde af sine kvæstelser.

Sofus Nybo blev 80 år i februar."

Om Sofus

• Konfirmeret: 23. april 1911, i Skibinge kirke. 2537

Sofus blev gift med Sofie Mare Kirstine Petersen [1014] den 19. december 1919 i Øster Egesborg kirke.2538 Sofie blev født den 24. november 1899 i Skibinge, blev døbt den 14. januar 1900 i Skibinge kirke,2539 døde den 4. juni 1965 i Nyraad i en alder af 65 år, og blev begravet den 8. juni 1965 på Vordingborg ny kirkegaard.2540

Deres børn:

+ 1165    i. Gunnar Villum Nyboe, [1016] blev født den 3. december 1920 i Øster Egesborg, blev døbt den 2. januar 1921 i Øster Egesborg kirke,2541 døde den 21. november 1986 i Præstø i en alder af 65 år, og blev begravet den 26. november 1986 på Præstø kirkegaard.2542

+ 1166    ii. Poul Anders Nyboe, Entreprenør [1017] blev født den 17. januar 1922 i Rødstofte by, Øster Egesborg, blev døbt den 26. marts 1922 i Øster Egesborg kirke,2543 døde den 23. marts 1996 i Lundby i en alder af 74 år, og blev bisat på Næstved kirkegaard.

+ 1167    iii. Frede Egon Nyboe, Vognmand [1019] blev født den 26. januar 1924 i Øster Egesborg, blev døbt den 23. marts 1924 i Øster Egesborg kirke,2544 døde den 28. juli 2008 i Nykøbing Sjælland i en alder af 84 år, og blev begravet i juli 2008 på Nykøbing Sjælland kirkegaard.2545

+ 1168    iv. Gunver Lonny Nyboe, Plejerske [1023] blev født den 25. november 1925 i Øster Egesborg, blev døbt den 27. december 1925 i Øster Egesborg kirke,2546 og døde den 1. februar 2013 i Vordingborg i en alder af 87 år.

+ 1169    v. Elly Margrethe Nyboe, [1025]


   1170    vi. Holger Edvard Nyboe, [1027] blev født den 13. februar 1930 i Testrup, Sorø amt, blev døbt den 23. marts 1930 i Testrup kirke,2547 og døde den 31. oktober 2005 i Ebeltoft i en alder af 75 år.

+ 1171    vii. Ellen Elisabeth Nyboe, [1028] blev født den 24. juni 1932 i Teestrup kirke, Sorø amt, blev døbt den 24. juli 1932 i Teestrup kirke, Sorø amt,2548 døde den 5. juli 1986 i Holme Olstrup i en alder af 54 år, og blev begravet den 19. juli 1986 på Holme Olstrup kirkegaard.2545


896. Edward Nyboe, Sgt. in US ARMY [1197] blev født den 14. august 1891 i Fødselsstiftelsen, nr. 564, København,1980 blev døbt den 17. september 1893 i Sankt Stefanskirke, København, og døde den 20. juli 1981 i City: Tampa; University of Tampa, Hillsborough, Florida i en alder af 89 år.

Om Edward

• Ankommer til Amerika: 1908.

• Ankommer til Amerika: 1908.

• 1. verdenskrig side 2:

• Soldat 1. verdenskrig: 1918-1919, Amerika. 2549

• Collection: New York, Eastern District Naturalization Petitions, 1865-1957: 1919.

• USA Folketælling: 1920. 976

• USA Folketælling: 1925.

• Avisudskrift: 1926.

• USA Folketælling: 1930.

• U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942: 1942.

• U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942 side 2: 1942.

• Dødsattest: 1981.

• Dødsattest: 1981.

• 1. verdenskrig side-1: Registreringskort.

Edward blev gift med Marie Frederikke Dagmar Rasmussen, [1407]. Marie blev født i 1892 i Danmark.

Om Marie

• USA Folketælling: 1910.

• Indrejser til Amerika: Passenger record, 1921.

• Indrejser til Amerika: United States, 1921.

• USA Folketælling: 1925.

• USA Folketælling: 1930.

Deres børn:

   1172    i. Evelyn Rasmussen Nyboe, [1409] er født den 20. december 1917 i New York2550 og døde den 26. august 2002 i Punta Gorda, Charlotte, Florida i en alder af 84 år.


Evelyn blev gift med Robert Henry McCharty [1445] 2551 den 21. august 1941 i Brooklyn, Kings, NY.976 Robert blev født den 8. april 1919 i Brooklyn, Kings, NY, døde den 1. februar 2008 i Port Charlotte, Charlotte, FL i en alder af 88 år, og blev bisat den 17. juli 2008 i Round Pond, Maine.976

+ 1173    ii. Ruth Marie. Nyboe, [1408] er født den 6. december 1922 i Brooklyn, New York City, New York, USA2552 og døde den 18. juli 2017 i Brooklyn, Round Pond, Maine, Wolfe aka Nana, Rudy, Gigi, Brooklyn N. Y, Avenue P, Alzheimer?S i en alder af 94 år.


   1174    iii. Kenneth E. Nyboe, Mechanical Engineering [1360] blev født den 9. februar 1924 i New York City (All Boroughs), New York, USA, døde den 8. januar 1993 i Portland, Cumberland, Maine2553 i en alder af 68 år, og blev begravet den 13. januar 1993 i Portland, Cumberland, Maine 04124.


Kenneth blev gift med Helen Louise Bryant [337] den 23. februar 1946 i Brooklyn, New York City, New York, USA.976 Helen blev født den 19. august 1925 i ewcastle, Lincoln County, Maine, USA,976 døde den 16. september 2018 i Damariscotta, Lincoln County, Maine, USA1883 i en alder af 93 år, og blev begravet i Lone Rock, Moody, South Dakota.

897. Carl Johan Nyboe, Stenhuggermester [1192] blev født den 1. august 1892 i Jægerborgsgade 10F, København, blev døbt den 17. september 1893 i Sankt Stefanskirke, København,1981 og døde i 1978 i København, i en alder af 86 år.

Notater:
Stenhuggeriet Norden A/S. d. 10. okt. 1910 af et aktieselskab under direktion af L. M. W. Krestensen (f. 1859, d. 1927). Denne afløstes i 1927 af P. F. Jensen (f. 1882) og K. J. Nyboe (f. 1892). Sidstnævnte er enedirektør siden 1948. består af direktøren, der er formand, sagfører Vilh. Christiansen (f. 1873) og cand. act. J. Nyboe (f. 1920). Omøgade 26, Kbhvn. Ø.
Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Om Carl

• Konfirmeret: 14. april 1907, Sankt Stefans kirke, København. 2554

• Etableret forretning: august 1910, Jagtvej 183, København.

• Svendebrev: 30. maj 1912. 2555

• Adresser:

• Mester: juni 1928.

• Indtraadt i Stenhuggermester Lauget: 1929.

Carl blev gift med Magda ( Andersen ) Løntoft [1196] den 8. november 1918 i København, Davids kirke.2556 Magda blev født den 25. marts 1897 i Randers, blev døbt den 25. april 1897 i Randers, Sankt Mortens kirke,2557 og døde i 1965 i København, i en alder af 68 år.

Deres børn:

+ 1175    i. Jørgen Nyboe, Statistiker [2182] er født den 5. maj 1920 i København, og døde den 17. september 2006 i en alder af 86 år.

   1176    ii. Lise Nyboe, Husholdningslærerinde [3262] blev født den 29. oktober 1921 i København, og blev døbt den 9. april 1922 i Anna Kirke, København.2558

Lise blev gift med Jørgen Peter Julius Malling, Toldklarerer [3263] den 25. september 1954 på Københavns Rådhus.2559 Jørgen blev født den 23. april 1927 i København, og blev døbt den 15. maj 1927 i København, Skt. Matthæus kirke.2560

+ 1177    iii. Kirsten Nyboe, [3133] blev født i 1926, blev døbt i Nørrebro, København, og døde i 1989 i Roskilde i en alder af 63 år.

900. Ester Paula Cathrine Kannevorf Nyboe, Husassistent [624] blev født den 20. januar 1904 i Aarhus og blev døbt den 21. august 1904 i Aarhus, Sankt Pouls kirke.

Om Ester

• Folketælling: Adresse, 1911, Istedgade 8B, Aarhus, Alderdomsbolig, stuen til gaden. 1986

• Konfirmeret: 7. april 1918, i Aarhus, Sct. Pouls kirke. 2561

• Rejser fra Aarhus til: 21. juni 1921, København, Guldbergsgade 71, 1 hos dr. Greulich. 1349

• Udrejser til Canada: 1928.

Ester blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hendes barn:

+ 1178    i. Dorit Laila Nyboe, [1915]

904. Edith Harriet Nyboe, [1394] blev født den 1. marts 1907 i Massachusetts,1995 døde den 5. august 1994 i Temple City, Los Angeles County, California, USA1996 i en alder af 87 år, og blev bisat i Seattle, King County, Washington, USA.

Om Edith

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Dødsattest: 1994.

• Gravsten:1994.

Edith blev gift med Arthur J. Whitmore [1406]. Arthur blev født den 19. august 1902 i New Jersey,2562 døde den 13. marts 1964 i en alder af 61 år, og blev bisat i Seattle, King County, Washington, USA.

Om Arthur

• U.S. City Directories, 1821-1989: 1925.

• U.S. City Directories, 1821-1989: 1929.

• U.S. City Directories, 1821-1989: 1930.

• United States Census,: 1930.

• USA Folketælling: 1940.

• Gravsten:1964.

Deres børn:

   1179    i. Doris Whitmore [3891] blev født i 1933.

   1180    ii. Arthur Whitmore [3892]

907. Richard Nyeboe, [748] er født den 13. februar 1908 i Johannes (Stockholms stad, Uppland). og døde den 8. august 1974 i en alder af 66 år.

Om Richard

• Militærtjeneste: Kavalleriet i Jönkøbing.

• Ændrede efternavn: til Myhre, Ca. 1915.

• Ændrede efternavn: til Nyeboe, Ca. 1954.

• Frånskild man (20/10 1971).: 1971.

Richard blev gift med Birgit Martin [1250]. Status for par: ægteskabet ophørte 1949.

Deres børn:

   1181    i. Peter Myhr [1262]

   1182    ii. Svea Marianne Myhr [1263]

Svea blev gift med Wolfgang Kopp [1264].

Richard blev derefter gift med Hilma Asta-Brit Lundberg [1246] den 30. april 1953 i Gøteborg. Hilma er født den 13. februar 1918 i Gøteborg og døde den 31. maj 1974 i en alder af 56 år.

Deres barn:

+ 1183    i. Søren Nyeboe, [749]

913. Elesabeth Margrethe Bech, [3743] blev født den 7. februar 1861 i Køge og blev døbt den 16. juni 1861 i Køge. Skt. Nikolaj kirke.2024

Om Elesabeth

• Konfirmeret: 3. oktober 1875, Sankt Nikolaj kirke, Køge. 2563

Elesabeth blev gift med Alfred William Schmidt [4786].

Deres børn:

   1184    i. Else Harriet Schmidt [4788] blev født den 26. april 1896 i Vendersgade 3.1, København og blev døbt den 24. maj 1896 i Sankt Johannes kirke , København.

Else blev gift med Ejnar Peter Holst, [4789] den 5. oktober 1917 i Hellerup kirrke.2564 Ejnar blev født den 29. juni 1888 i Budolfi sogn, Aalborg og blev døbt den 20. januar 1889 i Budolfi Kirke, Aalborg.2565

   1185    ii. Vallborg Yrsa Schmidt [4787] blev født den 9. maj 1897 og blev døbt den 27. juni 1897 i Sankt Johannes kirke, København.2566

915. Edvard Peter Nyboe, Ingeniør og Brandmand [2714] blev født den 16. februar 1877 i København,, blev døbt den 8. april 1877 i Trinitatis Kirke, København,2033 døde den 28. august 1934 på Manhattan, New York1988 i en alder af 57 år, og blev begravet den 30. august 1934 i Maple Grove Cemetery.

Om Edvard

• Konfirmeret: 10. april 1892, Almind kirke, Vejle amt. 2567

• Ankommer til Amerika: 27. maj 1899.

• Indrulleret i den amerikanske flåde: 19. juli 1904. 2568

• Amerikansk statsborger: 1905. 2569

• Amerikansk statsborger: 1905. 2570

• Brandmand: 1905.

• Brandmand-1: 1905.

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1915.

• Registreringskort: 1918. 2571

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• Dødsattest: 1934.

• Dødsannonce: 30. august 1934, Brooklyn D Daily Eagle, New YORK.

Edvard blev gift med Helen Olsen [1341] 2572 den 22. marts 1906 i Kings, New York, USA. Helen blev født cirka 1885 i Norge.

Om Edvard og Helen

• Bryllupsattest: 22. marts 1906, Kings, New York, USA.

Om Helen

• Folketælling: 1910.

• Folketælling: 1915.

• Folketælling: 1920.

• Folketælling: 1930.

Deres børn:

   1186    i. Vilhelm Otto Nyboe, [1344] blev født den 30. december 1906 i Brooklyn Ward 25, Kings, New York, blev døbt den 24. marts 1907 i Trinity Lutheran Church Location: Brooklyn, New York,2573 og døde den 10. februar 1919 i Kings, New York, USA i en alder af 12 år.

   1187    ii. Isadore Nyboe, [4946] blev født i 1907 i Brooklyn Ward 25, Kings, New York.

   1188    iii. Edvin Nyboe, [1349] blev født i 1909 i , Queens, New York, blev døbt den 31. marts 1912 i Manhattan City Mission Society,2574 og døde den 24. juli 1935 i Kings, New York, USA i en alder af 26 år.

   1189    iv. Helen Nyboe, [1439] blev født den 10. juli 1912 i Brooklyn, New York City, New York , USA.2575,2576

Helen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Om Helen

• Bryllupsattest: 12. december 1946, Babylon, New York, USA.

   1190    v. Margaret Nyboe, [1346] blev født den 10. december 1918 i Queens (Districts 0251-0500), Queens, New York.2577

Margaret blev gift med Robert Dreyer [1383] den 11. januar 1938 i Queens, New York City, New York, USA.2578

Om Robert og Margaret

• Bryllups license: 11. januar 1938, Queens, New York City, New York, USA. 976

916. Adulf Vilhelm Nyboe, Brandmand [2713] blev født den 27. juli 1878 i København,, blev døbt den 18. august 1878 i Trinitatis Kirke, København,2034 døde den 10. marts 1958 i en alder af 79 år, og blev begravet i North Lindenhurst, Suffolk County (Suffolk), New York, USA.

Om Adulf

• Konfirmeret: 9. april 1893, Alminde kirke, Vejle amt. 2579

• Amerikansk statsborger: 1903.

• USA Folketælling: 1905.

• USA Folketælling: 1910.

• USA Folketælling: 1920.

• USA Folketælling: 1930.

• Gravsten:10. marts 1958, North Lindenhurst, Suffolk County (Suffolk), New York, USA.

Adulf blev gift med Maud Crawley [2882], datter af William J. Crawley [621] 5 og Elizabeth Taylor [1324],5 den 27. april 1905 på Manhatten, New York, USA.2580 Status for par: ægteskabet blev annulleret. Maud blev født i februar 1882 i :Pennsylvania, United States.2581

Om Adulf og Maud

• Bryllupsattest: 1905.

• Ægteskabsbevis: 1905.

Om Maud

• Folketælling: 1905.

• Folketælling: 1910.

Deres børn:

   1191    i. Maud Nyboe, [3489] er født den 13. juni 1907 i Manhatten, Net York1988 og døde den 13. august 1907 i Manhatten, Net York.1988

   1192    ii. Catherine Nyboe, [1634] blev født i 1909 i New York.2582

Catherine blev gift med Charles Waldron [2957] den 15. juli 1930 i Brooklyn, New York City, New York, USA.976

Om Charles og Catherine

• Bryllupsbevis: 15. juli 1930.

   1193    iii. Margaret Nybo, [1484] blev født i 1909 i New York, USA.2583