Tilbageblik i Koldbys histore

 Tilbageblik i Koldbys histore

Af Vagner Skaarup

             Hvor gammel Koldby er, ved jeg ikke, men navnet er flere hundrede år gammel.
For 150 år siden var her ikke mange huse, men det var jo forbindelsesvejen fra Thisted til Oddesund, og her i Koldby lå en gammel Kgl. privilegeret Kro.
Men i 1847 kom Johannes Conrad Nyeboe til byen og så skete der noget. Han var født i Ness på Mors den 3. april 1830, men faderen købte senere en gård på Holstebroegnen, hvor Johannes Nyeboe allerede som dreng viste sine medfødte evner og lyst til at handle. I sin ungdom rejste han rundt som kræmmer og falbød sine varer og kom også til Thy, hvor han fandt sin hjertenskær på “Tøttrupgård”, nemlig datteren Else Marie, hvilket betød at Johannes Nyeboe blev på egnen. Else Marie var født den 14. januar 1833.
I 1856 købte han kroen og året efter giftede han sig med Else Marie. Året efter, altså i 1858, flyttede de kroen over på den anden side af vejen. Den nye kro var stor og flot, og de anlagde den store have, som  stadigvæk  i dag er en pryd for byen. Kroen blev en meget velrenomeret kro med Else Marie som krokone, helt til den blev nedlagt i 1908.
Nyeboes interesser var vidtspændende. Først og fremmest handlede han med kreaturer, og han var kendt over alt i Thy og på Mors, hvor han opkøbte folks køer og magre stude, som han i store flokke lod drive til Husum Marked. Han var en meget hurtig fodgænger og har gennem­krydset Thy og Mors mange gange. Johannes Nyeboe fik fra midten af tredserne, og til  banen kom i 1882, overdraget Postbesørgelsen mellem Thisted og Oddesund samt Vestervig. Kun to dage om gen, torsdag og søndag, kørte posten til Vestervig.
Byens udvikling lå ham meget på sinde. Han lod bygge bageri og smedie, og fik en bager og en smed til byen.
I 1876 lod Nyeboe bygge apotek og lægebolig. Den første læge hed C. Bloch. Han kom i 1877, da boligen var færdig. Apoteket åbnede også i 1877, men som hjælpeapotek til Vestervig Apotek, og i august 1898 blev Koldby Apotek selvstændig.
Koldby Skole lå oprindelig i Tøttrup, men flyttedes i 1884 til Koldby, idet Nyeboe også her havde sat sig i spidsen for byggeriet af skolen.
Nyeboe tog sammen med Nyby, “Ølland”, og Korsgaard, “Tøttrupgård”, initiativ til, at få bygget et sygehus i Koldby, hvortil han skænkede grunden..
Så man kan sige, at, hvad Koldby er blevet til i tidens løb, skyldes ikke mindst, hvad Johannes Nyeboe har øvet og virket. Parret skænkede i sin tid også et orgel til Hørdum Kirke
Harring Hedegård er af Nyeboe stykket sammen af 17‑18 hedeparceller og et engskifte og bygget af Nyeboe, ligesom han har skænket Hurup by den store park, som rummer en stor mindesten om Else Marie og Johannes Conrad Nyeboe.

Kilde: uddrag af ” En duft mellem hav og fjord”