Skøde på køb af grund i Hundested. – kladde

I august 1915 købte Marius Ib Nyeboe af fyrmesteren i Hundested et stykke jord beliggende op til sin egen grund i Hundested. Her byggede Marius Ib Nyeboe et hus til Knud Rasmusse, der  i dag hedder Knud Rasmussens hus.