Niels Korsgaard Nyeboe 1863 – 1930

Niels Korsgaard Nyeboe (1863-1930) var som søn af
Johannes C. Nyeboe i Koldby Kro født ind i han­dels-
miljøet. I sommeren  1884 emigrerede han til Eng-
land for der at arbejde som importør af danske
kreaturer, men det var en tid med vigende priser på
grund af øgede tilførsler af  især amerikansk oksekød
til det engelske marked, hvorfor Nyeboes Eng­lands-
ophold, der varede til 1887, ikke blev nogen øko­nomisk
succes.
Kilde: Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i
Nordsørummet