Marius Ib Nyeboe 1867 – 1946

Ingeniør M. Ib Nyeboe

– Industripioner i Grønlands undergrund

Af Karsten Secher og Jørgen Burchard

Ingeniør Marius Ib Nyeboe blev født i
Thy og begravet på Ordrup Kirkegård
på familiegravsted næsten 80 år senere.
Nyeboes skæbne udspandt sig mellem
verdens knudepunkter – fra USA’s øst­
kyst, over Hamborg, Moskva, til Thule,
Sydvestgrønland, Færøerne, Pandrup i
Vendsyssel, Hundested og København.
Grønland var nu et af Nyeboes favo­-
ritsteder, hvortil han vendte tilbage
gang på gang gennem det meste af livet.
Som overalt var også hans virke i Grøn­
land præget af sprudlende foretagsom­
hed og eventyrlyst, ofte også selvom
nogle af projekterne ikke altid udviklede
sig efter hans næse. I USA tilegnede han
sig den simple leveregel »Never give up
– don’t«, som unægtelig kom til at præge
hans virketrang til det sidste. Han for-­
måede at drive først en kobbermine i
Sydvestgrønland og siden en grafitmine
i Sydgrønland i et tidsrum på henved 20
år ved starten af dette århundrede. Ind
imellem deltog han aktivt i etableringen
og driften af Knud Rasmussens han­
delsstation i Thule. Han var uforbeder­
lig optimist og en usædvanlig industri­
pioner med grundlæggende interesse
for at lette Grønlands befolknings til­
knytning til dansk kultur og erhvervsliv.
Nyeboe blev ingeniør, cand. polyt. i
1892 og hurtigt derefter, i 1895, gift
med Dagmar, født Helms. Nyeboes in­-
teresse for Grønland kom snart til at
præge familien.

Læs hele artiklen ved at klikke her…