Kristian Dam 1891 – 1973


Fra slægtsgård i Sydthy

                                 Christian Dam var fra den gamle slægtsgård
»Refsdamgård« i Sydthy. Hans far, Kr. Dam,
født 1824, døde i 1916. Hans mor, Sine Dam,
der var født Nyboe og fra Dovergård, drev
Refsdamgård videre, indtil gården ca. 1941
blev overdraget til en datter og svigersønnen
Marius Madsen. Sine blev boende og fejrede
sin 75 års fødselsdag på gården 1943. I Thisted
Amtsavis 22. december 1943 var der en omtale
af Sine og gårdens historie

                                Sine Dams farbror havde Koldby Kro. Hendes
far, Kr. Nyboe, var i forbindelse med hedens
opdyrker, Enrico Dalgas, der blev kendt
for ordene »Hvad udad tabes…« Kr. Nyboe fik
anlagt Nyboes Plantage i Dover. I plantagen
blev indrettet en festplads, hvor der blev holdt
møder for hele Sydthy, indtil de blev flyttet til
Ashøje.
(Jul i Thy 2007)

                                  Christian’ Dam interesserede sig ikke for land­
bruget på Rejsdamgård. Han blev journalistelev i
Nykøbing Mors og købte sit første billede. Da han
blev redaktør af den konservative avis i Rudkøbing,
begyndte han at handle med billeder for at supplere
indtægten. Han blev senere redaktør af Aarhus Vej­
viser og oprettede Aarhus Kunst Galleri. Gennem
hele livet bevarede han kærligheden til hjemstavnen
og den fædrene gård, som stadig er i slægtens eje.
Refsdamgård, der ligger i Refs syd for Hurup,
ejes i dag af Anna Marie Gade Madsen og Jørgen
Dam Madsen. Clemmen Clemmensen (1885-1964)
malede i 1936 dette portræt af Christian Dam.
(Jul i Thy 2007)