Koldby apotek

Koldby og Hurup.

         Som hjælpeapotek under Vestervig oprettedes 1877 Koldby apotek, der blev selvstændigt i 1897, senere i 1908 Hurup, selvstændigt 1918.
Denne udvikling skal kort omtales: Nogle af Koldbyegnens beboere dannede sidst i l870-erne et aktieselskab. Med en kapital på 8000 kr. påtog gæstgiver J.Nyboe sig at opføre en apoteksbygning. Aktieselskabet Koldby Hjælpeapotek solgte så bygningen til daværende apoteksbestyrer N. C. Edinger 14. april 1883. I løbet af nogle år var aktierne indløst af Edinger, og 1894 overtog M. H. Schrøder ejendommen for 9300 kr.
Forpagtningsafgiften til Vestervig-apotekeren beløb sig til 1500 kr. Der var nogle modstridende meninger om disse forhold: bestyrer med lokale, men ikke med varer, men ministeriet slog kun fast, at varerne havde moderapoteket ansvaret for.

 

          De selvstændige apotekere i Koldby: A. Fleischer-Hansen 1898-1906, W. F. Sandberg 1906-1914,  A. T. Cruusberg 1914-1916,  G. S. Sørensen 1916-1926, J. J. Jensen 1926-1936, H. S. Quortrup 1936-1945, F. B. Hoffmeyer 1946-1954, K. N. S. Gundtoft 1954-1964, I. M. Søeberg-Sørensen 1964 – – – – Om Koldby apoteket kan knyttes et par bemærkninger: Det fik 1907 lov til at anlægge et hjælpeapotek i Hundborg. Dette blev ti år senere selvstændigt med følgende apotekere: C. Rahbek  1917-1930, H. T. V. Skafte 1930-1933, H. J. Bender 1934-1941, C. I. Levinsen 1941-49, J. A. Rørbæk-Jensen 1949-57, T. P. Fregerslev 1958-1966. Hvorpå apoteket blev nedlagt.

(Kilde: Historisk Årbog for Thy ,Mors og V.Hanherred 1980, side 84-98)