Johannes Conrad Ib Nyeboe 1905 – 1996

50  år ( 1955)

Den 8. oktober 1955 fylder driftsinspektør, civilingeniør JOHS. NYEBOE 50 år. NYEBOE tog afgangseksamen fra Danmarks tekniske Højskole som maskiningeniør i 1930, hvorefter han var ansat et par år ved Gie de Construction Mecanique Predecesseur Sulzer, Paris. Han bestemte sig imidlertid for at gå bryggervejen og efter  fuldendt praksis ved danske og svenske bryggerier tog han brygmestereksamen i 1935. Foruden NYEBOE findes der her i Danmark kun 1 brygmester, som er uddannet maskiningeniør.
Det var ganske naturligt, at NYEBOE, der var søn af stifteren af det kendte firma NYEBOE & NISSEN, fik sit arbejdsfelt inden for bryggeriindustrien, og i 1936 ansattes han på Tuborgs Bryggerier, hvor hans gerning kom til at ligge i aftapningsanstalten.
Stilstandsperioden under de 5 krigsår i forbindelse med efterkrigstidens stærkt øgede ølsalg stillede store krav om en hurtig og omfattende modernisering af Tuborgs tapperi, og i 1947 sendtes NYEBOE derfor til Amerika for at studere de nyeste fremskridt. Denne rejse var meget frugtbringende, og valget af selve lay-out’et samt konstruktionen af maskinerne til Tuborgs nye aftapningsanlæg blev først og fremmest truffet på basis af de erfaringer og iagttagelser, som NYEBOE gjorde under sin rejse.

I januar 1949 udnævntes NYEBOE til driftsinspektør og har siden forestået ledelsen af Tuborgs tapperi for indenlandsk ølsalg. De senere års forcerede produktion og den meget hurtige ombygning af tapperiet omkring 1950 har stillet store krav til såvel NYEBOE som hans personale.

NYEBOE har i adskillige år været plaget af sygdom og det er derfor glædeligt at vide, at han i dag, hvor han fylder 50 år, føler sig raskere end i lange tider.

Hans mange venner og bekendte såvel indenfor Tuborg som i hele landet og sikkert også uden for Danmarks grænser sender ham på dagen en meget hjertelig lykønskning.
BIRGER BREYEN
( fra Brygmesteren dec. – nov. 1955 )

60 år (1965)

Den 8. oktober fylder driftsinspektør, civ.ing. J. NYEBOE 60 år. Som søn af stifteren af firmaet Nyeboe & Nissen har J. NYEBOE lige siden sin tidligste ungdom været knyttet til bryggeriindustrien.

NYEBOE er en af de få danske bryggere, der er uddannet som maskiningeniør, og det var derfor naturligt, at han ved sin ansættelse på Tuborgs Bryggerier i 1936 fik sit virke i bryggeriets tapperi. Her har NYEBOE siden haft sin gerning – fra 1949 som driftsinspektør. Han kom således også til at tage del i de mange vanskeligheder, som krigen påførte bryggeriet, men han kunne til gengæld siden glæde sig over at være blandt de ledere, der gennemførte de omfattende moderniseringer, som fandt sted i årene omkring 1950. Under dette arbejde fik NYEBOE ført adskillige gode ideer med hensyn til konstruktion af bryggeri maskiner samt tappe-Iay-out ud i livet.

NYEBOE har i de senere år haft et svigtende helbred og trækker sig den 30. september tilbage. Når han få dage efter fylder 60 år, vil hans mange venner blandt kolleger og bekendte i ind- og udland sende ham de bedste lykønskninger på dagen og ønske ham mange gode år i hans otium.
V. BERNHARD OLSEN
( fra Brygmesteren okt.-nov. 1965 )

Tale ved Johs. Conrad Ib Nyeboes 90 års fødselsdag. 8. oktober 1995

Den blev holdt af Birger Bryen, Tuborg

Kære Nyeboe

For 60 år siden dimiteredes et nyt hold brygmestre fra den skandinaviske bryggerskole her i København.Der var 4 svenskere, 3 nordmænd og 3 danske. Den ældste på holdet var født i 1905 det var dig og du er den eneste overlevende idag.

Det vidner om sejhed og det er vel i grunden et karaktertræk hos dig.

Navnet Nyeboe og din uddannelse som maskiningeniør havde vel næsten forudbestemt dig til dit arbejdsområde. I 1948 blev du udnævnt til hvad man idag på bryggerierne ville kalde
tapningschef.

Du vendte hjem fra en lang studierejse til U.S.A. medbringende en plan for en hårdt tiltrængt fornyelse af Tuborgs tapperier. Denne mesterplan var to år senere realiseret som et sandt
masterpiece – et resultat som Tuborg havde umådelig gavn af.
Du kan idag se tilbage på et langt og dødrigt liv – dit humør og helbred er måske ikke det bedste – men du synes stadig at have en stor kreds af familie og venner – alle ønske vi at du må få mest mulig glæde af tiden som kommer.

      Carlsbergs tappehal 1949

Gravsten på Ordrup kirkegaard