Hørdum og omegns Brugsforening

                       Underskrevne Gjæstgiver Joh. C. Nyeboe af Koldbykro erkjender herved, at jeg uden vederlag har skjænket og afhændet, således skjøder og aldeles overdrager herved til “Hørdum og omegns Brugsforening” 2de parceller af de mig ifølge skjøde af 26. juni 1857, tinglæst 16. juli s.aar. og af 11. november, tinglæst s.m. tilhørende ejendomme matr. 53b. og 55a. af Øster og Vester Hørdum byer. Hørdum  sogn. Hassing herred. Osv.

Under min haand vidnefast Koldby kro
den 16. maj 1894.
Joh. C. Nyeboe

Til vitterlighed: Peder J Nergaard Peder Chr. Kobberrø
Kilde: Mellem disse grønne høje