Fra Kraks Blaa Bog 1944 – 1946

Den Blå Bog 1944 – 1946

Marius Ib Nyeboe

Civilingeniør. R.p.p: født 25 Juli 1867 i Koldby ved Thisted; søn af Proprietær Joh. C. Nyeboe og  Hustru f. Korsgaard; gift med Dagmar N. død 1944, datter af kaptajn skolebestyrer H. St. Helms og Hustru Ida født Petersen.

Cand. Polyt. 1892:
ingeniør i De Forenede Stater 1892 – 1898;
påbegyndte i  Maj 1898 en Ingeniørforretning i Kbhvn., fra Dec. samme Aar sammen med Ingeniør   N. F. Nissen under Firmanavn Nyeboe og Nissen med Filial i Mannheim;
1915 – 28 eneindehaver af firmaet Nyeboe og Nissen i Kbhvn, med Afdelinger i Petrograd og Moskow under Firmanavn M. I. Nyeboe og Ko. (de russiske Afdelinger nationaliseret i 1917).

1904 – 07  Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Aamosen,
1904 – 10  for Moseselskabet:
1910 – 35 Medlem af Hedeselskabets Repræsentantskab;
1906 – 32 Formand for Aktieselskabet  Lundergaards  Mose;
1926 Grundlægger af Briketfabrikken Kaas;
1907 – 25 Direktør for Grønlands Minedrifts –Aktieselskab;
Medstifter af Kap-York Stationen Thule og Formand for Kap-York Komiteen  fra 1910;
Medlem af Danmarks amerikanske Selskabs Repræsentantskab:
1917 – 21 Ministeriets Konsulent ved Statens Kulbrud paa Færøerne;
Medlem af Brændselsnævnet af 28. Febr. 1917 – 20 og Formand for dettes Moseudvalg;
Æresmedlem af Foreningen af danske Mosebrugere;
1919 Medlem af Nestyrelsen for Dansk Brændsels og Kontrolforening;
1917 – 19 Medlem af Bestyrelsen for  Foreningen De Danske Atlanterhavsøer
1919 – 44 Medlem af Nestyrelsen  for Dansk Samvirke, derefter Æresmedlem af Foreningen;
1921 – 24 Formand for Komiteen for Femte Thule Expedition;
Nov. 1920 – Jan 1924 Medlem af Indenrigsministeriets tekniske Udvalg ;
1921 – 24 Medlem  af Bestyrelsen for Grønlandske Selskab;
Medlem af Geografisk Selskabs Raad og af den Danske Komité for World Power Conference.
Forskellige Patenter,  særlig  ang.  Hydropeat- og Fræsemetoden;
1905 Præmie  for Besvarelse af Teknisk Forenings Prisopgave, udg. under Titlen:  Mosernes Udnyttelse: skrevet flere Afhandlinger vedr. Mosernes Udnyttelse.

Udenl. Orden:  Norske St. Olavs  Orden, Ridder af 1. klasse