Skiftet efter Else Cathrine Nyboe, født Wiborg

Læst af  Jørgen Thue Pedersen, Fjerritslev https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193674#193674,32464771 Holstebro Byfoged, Skifteprotokol, 1833 – 1852, opsl. 233 på Ao. Folie 232b nederste halvdel.: Aar 1842 den 13 Januar mødte den ordinaire Skifteret for Holstebro Kjøbstad constitueret By og Herredsfoged Procurator Repsdorph[1] og By og Herredsskriver Schou med Vidner og Vurderingsmænd N Rømer og R Femhøi i Gaarden … Læs mere

Hørdum kro 1872 – 2014

En epoke sluttede med fest TILLØBSSTYKKE: 80 havde bestilt bord på Hørdum Kro og 30 mad ud af huset på den sidste aften. Af Villy Dall villy.dall@nordjyske.dk Hørdum: Siden 1882 har der været kro eller gæstgivergård ved Hørdum station, men i aftes, fredag, var det slut. Det blev så til gengæld en festaften. 88 havde … Læs mere

Kjendelse

KJENDELSE. Efterat Gjæstgiver Johannes Nyeboe af Koldby Kro havde opfordret Sogneraadet for Harring Stagstrup Sogne til, i Forening med Sogneraadet for Skyum og Hødum at foranstalte udarbeidet og af Amtsraadet approberet et Regulativ for det offentlige mindre Vandløb, der udgaar fra Harring Mose i Skjellet mellem Harring og Hørdum Sogne til Tukjær i Hørdum Sogn, … Læs mere

Skjøde Koldby Kroe 1853

SKJØDE Underskrevne H. Becher, nu boendes i Stagstrup Sogn, gjør herved vitterligt, i Overeensstemmelse med ved hæftede Kjøbeconctract, at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og med fuldkommen Ejendomsret overdrager fra mig og mine Arvinger til Niels Christian Simonsgaard og hans Arvinger Stedet ” Koldby Kroe” kaldet i Hørdum Sogn med dets … Læs mere

Koldby Thy 1929

Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XXVI: Supplement: A—Øyslebø / 517 (1915-1930) I Koldby, som ligger 2,5 km østligere ved Hovedlandevejen Tisted—Oddesund, var der 1929 360 Indb., og her er Kommuneskole (4 Klasser), Amtssygehus, Apotek, Læge, Dyrlæge, Brugsforening, Afholdshjem, Brevsamlingssted og Telefoncentral samt Handlende m. m. — I Sognet ligger Hovedgaarden Irup, og desuden … Læs mere

Kjøbecontract Koldby Kroe 1857

Imellem Niels Chr. Simonsgaard af Koldby Kroe og Johannes Nyeboe oprettes følgende KJØBEKONTRACT Jeg N. C. Simonsgaard sælger til J. Nyeboe den mig tilhørende Koldby Kroe med dens paastaaende Bygninger og samtlige dens tilliggende Jorder, der indbefattet det huus hvorpaa jeg fortiden har Kjøbecontract, alt uden Undtagelse paa følgende Vilkaar: a Med Bygningerne følge kun … Læs mere